Προετοιμασία εικόνας για το Lync 2010

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Με το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync 2010 μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα σας που βλέπουν οι άλλοι χρήστες στη λίστα "Επαφές" και τις συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων.

Σημείωση:  Για να αλλάξετε την εικόνα σας πρέπει να έχετε μια προσωπική εικόνα σε μια δημόσια τοποθεσία εικόνων, όπως το δίκτυο υπηρεσιών Internet του Windows Live, το Facebook, το LinkedIn ή το Flickr.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καθορισμός του μεγέθους της εικόνας σας

Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας αν είναι πολύ μεγάλο

Αποστολή της εικόνας

Λήψη της διεύθυνσης για επικόλληση στο Lync 2010

Καθορισμός του μεγέθους της εικόνας σας

Για να καθορίσετε το μέγεθος οποιασδήποτε εικόνας, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web που έχει τις εικόνες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος των περισσότερων εικόνων, κάνοντας διπλό κλικ στην εικόνα και κατόπιν επιλέγοντας Ιδιότητες.

 3. Αν δεν υπάρχει επιλογή "Ιδιότητες" όταν βρίσκεστε στο Βήμα 2, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση τοπικά και κατόπιν κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, στην εικόνα που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας.

 4. Από προεπιλογή, το μέγιστο όριο μιας εικόνας στο Lync 2010 είναι 30 KB. Ανάλογα με το μέγεθος της εικόνας σας, κάντε ένα από τα εξής:

 5. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από 30 KB, θα πρέπει να μειώσετε το μέγεθός της προτού συνεχίσετε. Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα σχετικά με το πώς να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.

 6. Αν η εικόνα είναι μικρότερη από 30 KB, μπορείτε να την αποστείλετε στο Lync 2010. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με το πώς να αποστείλετε την εικόνα, παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας αν είναι πολύ μεγάλο

Αν δεν έχετε εξατομικευμένη εικόνα που να είναι μικρότερη από 30 KB, μπορείτε να δημιουργήσετε μία χρησιμοποιώντας τα βήματα που ακολουθούν.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web που έχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως. Εναλλακτικά, ανοίξτε την εικόνα από το σκληρό σας δίσκο.

 2. Η εικόνα πρέπει να έχει μια αποδεκτή περιοχή εργασίας, η οποία έχει επιφάνεια περίπου 1 με 1,5 τετραγωνικές ίντσες. Για να το επιτύχετε, ανοίξτε την εικόνα. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με, επιλέξτε ένα πρόγραμμα (το Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών των Windows είναι κατάλληλο) και κατόπιν σύρετε τις γωνίες μέχρι να έχετε το απαιτούμενο μέγεθος (το οποίο είναι 1 με 1.5 τετραγωνικές ίντσες για την περιοχή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, συνήθως μόνο το πρόσωπό σας).

 3. Τώρα πρέπει να αποκόψετε μόνο την περιοχή της εικόνας που θέλετε. Επιλέξτε Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Βοηθήματα και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο αποκομμάτων.

 4. Στο εργαλείο αποκομμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο και κατόπιν επιλέξτε Απόκομμα τετραγωνικού σχήματος.

 5. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αποκομμάτων, επιλέξτε την περιοχή που θέλετε να συμπεριλάβετε στην εικόνα (συνήθως μόνο το πρόσωπό σας), κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση ως. Φροντίστε να επιλέξετε JPG ως τύπο αρχείου.

 6. Αποθηκεύστε το αρχείο σε μια θέση στον υπολογιστή σας, όπως στη θέση Οι εικόνες μου.

 7. Ελέγξτε το μέγεθος της πρόσφατα αποθηκευμένης εικόνας για να βεβαιωθείτε ότι είναι μικρότερο από 30 KB. Αν είναι μεγαλύτερο από 30 KB, βεβαιωθείτε ότι η εικόνα σας στην οθόνη είναι μικρότερη ή αποκόψτε μικρότερο τμήμα της εικόνας.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή της εικόνας

Όταν έχετε μια εικόνα που έχει το σωστό μέγεθος, είτε ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία, είτε επειδή έχετε ήδη μια υπάρχουσα εικόνα που δεν ξεπερνάει τα όρια μεγέθους, αποστείλετέ την ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία εικόνων που χρησιμοποιείτε, όπως το Windows Live, το Facebook, το LinkedIn ή το Flickr.

 2. Δημιουργήστε ένα νέο άλμπουμ (μια περιοχή όπου έχετε μια συλλογή εικόνων και στην οποία μεταβαίνετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Φωτογραφίες στην τοποθεσία).

 3. Βεβαιωθείτε ότι το άλμπουμ είναι διαθέσιμο δημόσια, επιλέγοντας "Όλοι", "Δημόσιο" ή την αντίστοιχη επιλογή στην τοποθεσία που χρησιμοποιείτε.

 4. Αποστείλετε την εικόνα σε αυτό το άλμπουμ από τον υπολογιστή σας.

Αρχή της σελίδας

Λήψη της διεύθυνσης για επικόλληση στο Lync 2010

Τώρα πρέπει να λάβετε τη διεύθυνση της θέσης της εικόνας στο διαδίκτυο, για να μπορείτε να την επικολλήσετε στην επιλογή Οι εικόνες μου στο Lync 2010.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία εικόνων που χρησιμοποιείτε και μεταβείτε στο άλμπουμ web όπου βρίσκεται η εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. (Αν δεν είναι ακόμη εκεί, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα σχετικά με την αποστολή εικόνας.) Μην χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση στο επάνω μέρος της σελίδας, επειδή θα είναι εσφαλμένη. Θα σας οδηγήσει στη σελίδα της τοποθεσίας που βρίσκεστε και όχι στην ίδια την εικόνα. Σε μερικές τοποθεσίες, πρέπει να κάνετε κλικ στην εικόνα μέχρι να οδηγηθείτε σε μια σελίδα που εμφανίζει μόνο την εικόνα. Για παράδειγμα, με το Windows Live, πρέπει να κάνετε κλικ στην εικόνα μέχρι η εικόνα να απομονωθεί.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα και κατόπιν επιλέξτε Ιδιότητες.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο κειμένου Διεύθυνση (URL) και επιλέξτε ολόκληρη τη διεύθυνση. Φροντίστε να επιλέξετε ολόκληρη τη διεύθυνση, επειδή μόνο οι πρώτες δύο γραμμές εμφανίζονται στο πλαίσιο κειμένου. Κατά την επιλογή, πρέπει να δείτε την επέκταση αρχείου .jpg και το τέλος της διεύθυνσης.

 4. Κάντε δεξιό κλικ στο επιλεγμένο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή και μετά επιλέξτε OK.

 5. Ανοίξτε το Lync 2010 και κάντε κλικ στην εικόνα δίπλα από το όνομά σας.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση εικόνας από διεύθυνση web. Κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο κειμένου και κατόπιν επιλέξτε Επικόλληση για να επικολλήσετε τη διεύθυνση που αντιγράψατε.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση με εικόνα. Αν δείτε την ένδειξη Επιτυχής σύνδεση με εικόνα, επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×