Προετοιμασία προέλευσης δεδομένων του Excel για συγχώνευση αλληλογραφίας στο Word

Έχετε δημιουργήσει μια λίστα επαφών και άλλων δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για μια συγχώνευση αλληλογραφίας στο Word. Εάν η προέλευση δεδομένων είναι ένα υπάρχον υπολογιστικό φύλλο του Excel, θα πρέπει απλώς να προετοιμάσετε τα δεδομένα για συγχώνευση αλληλογραφίας. Ωστόσο, εάν η προέλευση δεδομένων είναι ένα αρχείο οριοθετημένο με tab (.txt) ή ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv), πρέπει πρώτα να εισαγάγετε τα δεδομένα στο Excel και, στη συνέχεια, να τα προετοιμάσετε για συγχώνευση αλληλογραφίας.

Βήμα 1: Ρύθμιση της προέλευσης δεδομένων στο Excel

Εάν χρησιμοποιείτε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel ως προέλευση δεδομένων για συγχώνευση αλληλογραφίας στο Word, παραλείψτε αυτό το βήμα 2. Εάν η προέλευση δεδομένων σας είναι ένα αρχείο .txt ή ένα αρχείο .csv, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό εισαγωγής κειμένου" για να ρυθμίσετε τα δεδομένα σας στο Excel.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή ενός αρχείου .txt ή .csv, προχωρήστε στο βήμα 2.

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Επιλέξτε Δεδομένα > Από κείμενο/CSV.

  Επιλογή κειμένου/CSV από την καρτέλα "Δεδομένα"

 3. Επιλέξτε το αρχείο .txt ή .csv που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Στο παράθυρο προεπισκόπησης, επιλέξτε Μετασχηματισμός δεδομένων.

 5. Επιλέξτε τον ταχυδρομικό κώδικα ή κάποια άλλη στήλη για μορφοποίηση.

 6. Επιλέξτε Μετασχηματισμός > Τύπος δεδομένων: και επιλέξτε Κείμενο.

  Παράθυρο Power Query με επιλεγμένο το στοιχείο "Κείμενο"

 7. Επιλέξτε Αντικατάσταση τρέχουσας.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5-7, ανάλογα με τις ανάγκες.

 9. Επιλέξτε Κλείσιμο και φόρτωση.

 10. Επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως και αποθηκεύστε με διαφορετικό όνομα.

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Excel 2016    Επιλέξτε Δεδομένα > Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Από κείμενο.

  Η επιλογή "Από κείμενο" επισημαίνεται στην καρτέλα "Δεδομένα".

 3. Επιλέξτε το αρχείο .txt ή .csv που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Στον Οδηγό εισαγωγής κειμένου, στο παράθυρο Αρχικός τύπος δεδομένων, επιλέξτε Οριοθετημένα.

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων του Excel από κείμενο, Οδηγός εισαγωγής κειμένου, Βήμα 1 από 3

 5. Επιλέξτε Τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες επάνω από το παράθυρο Προεπισκόπηση, εάν το αρχείο περιέχει κεφαλίδες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

 6. Στο παράθυρο Οριοθέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που ταιριάζει με τον οριοθέτη (όπως "Χαρακτήρας tab" ή "Κόμμα") που χρησιμοποιούν τα δεδομένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Οι επιλογές για τους οριοθέτες επισημαίνονται στον Οδηγό εισαγωγής κειμένου.

 7. Στην περιοχή Προεπισκόπηση δεδομένων, επιλέξτε τη στήλη που περιέχει ταχυδρομικούς κώδικες, και, στην περιοχή Μορφοποίηση στήλης δεδομένων, επιλέξτε Κείμενο.

  Η επιλογή "Κείμενο" για τη μορφοποίηση στήλης δεδομένων επισημαίνεται στον Οδηγό εισαγωγής κειμένου.

  Σημείωση: Κάθε φορά που εφαρμόζετε μια μορφή δεδομένων — Γενική, Κείμενο ή Ημερομηνία — σε μια στήλη, το όνομα της μορφής εμφανίζεται στην κεφαλίδα του πίνακα για τη συγκεκριμένη στήλη.

 8. Επαναλάβετε το βήμα 7 ανάλογα με τις ανάγκες, επιλέγοντας τη στήλη που θέλετε να αλλάξετε και τη μορφοποίηση δεδομένων που θέλετε να εφαρμόσετε.

 9. Επιλέξτε Τέλος.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση Υπάρχον φύλλο εργασίας και τη διεύθυνση κελιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων", επιλέξτε την τοποθέτηση των δεδομένων σε υπάρχον φύλλο εργασίας, η προεπιλεγμένη ρύθμιση, ή σε νέο φύλλο εργασίας

  Προσοχή: Η διεύθυνση κελιού στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων εμφανίζει το τρέχον επιλεγμένο κελί. Η εισαγωγή των δεδομένων ξεκινά με τη διεύθυνση του επώνυμου κελιού.

 11. Αποθηκεύστε το υπολογιστικό φύλλο με ένα νέο όνομα αρχείου.

Βήμα 2: Προετοιμασία της προέλευσης δεδομένων

Στην προέλευση δεδομένων Excel που θα χρησιμοποιήσετε για μια λίστα αλληλογραφίας στη συγχώνευση αλληλογραφίας του Word, βεβαιωθείτε ότι μορφοποιείτε σωστά τις στήλες των αριθμητικών δεδομένων. Μορφοποιήστε, για παράδειγμα, μια στήλη με αριθμούς ώστε να συμφωνεί με μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπως η νομισματική μονάδα.

Εάν επιλέξετε το ποσοστό ως κατηγορία, πρέπει να γνωρίζετε ότι η μορφή ποσοστού θα πολλαπλασιάσει την τιμή του κελιού επί 100. Εάν θέλετε να αποφύγετε αυτόν τον πολλαπλασιασμό, μορφοποιήστε τη στήλη με τα ποσοστά ως κείμενο.

Οι ταχυδρομικοί κώδικες πρέπει να είναι μορφοποιημένοι ως κείμενο για να διατηρηθούν τα δεδομένα κατά τη συγχώνευση αλληλογραφίας. Εάν δεν το κάνατε κατά την εισαγωγή, μορφοποιήστε τους τώρα. Τα αρχικά μηδενικά — για παράδειγμα, 00399 — στους κώδικες χάνονται κατά τη συγχώνευση αλληλογραφίας εάν δεν είναι μορφοποιημένοι ως κείμενο.

 1. Ανοίξτε τη στήλη που περιέχει τους ταχυδρομικούς κώδικες ή τα άλλα δεδομένα προς μορφοποίηση.

 2. Μεταβείτε στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, επιλέξτε το κάτω βέλος στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα (όπως "Κείμενο").

  Στο Excel, στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Αριθμός", επιλέξτε το κάτω βέλος στο πλαίσιο "Γενικά" για να επιλέξετε τη μορφή αριθμού που θα χρησιμοποιήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι προσθέσατε το κατάλληλο σύμβολο πριν ή μετά από ένα πεδίο συγχώνευσης. Για παράδειγμα, δείτε πώς θα είναι οι τιμές νομισματικής μονάδας και ποσοστού εάν παραλείψετε τα σύμβολα.

Έγγραφο αποτελεσμάτων συγχώνευσης που αναφέρει "η συνεισφορά σας των 50,00 €" και "σας προσφέρουμε έκπτωση 20%".

Εάν συμπεριλάβετε τα σύμβολα, οι αριθμοί θα έχουν περισσότερο νόημα.

Το έγγραφο των αποτελεσμάτων συγχώνευσης αλληλογραφίας αναφέρει "η συνεισφορά σας των 50,00 €" και "σας προσφέρουμε έκπτωση 20%".

Στο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας, προσθέστε τα σύμβολα πριν ή μετά από τα πεδία συγχώνευσης ως εξής:

Παράδειγμα εγγράφου συγχώνευσης αλληλογραφίας όπου πριν από το πεδίο με το όνομα "Δωρεά" υπάρχει το σύμβολο του δολαρίου και μετά από το πεδίο "Ποσοστό" υπάρχει το σύμβολο ποσοστού.

Δείτε επίσης

Ένα απαραίτητο βήμα σε μια διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας του Word είναι η ρύθμιση και η προετοιμασία μιας προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων Excel ή να δημιουργήσετε μια νέα με την εισαγωγή ενός αρχείου οριοθετημένου με στηλοθέτες (.txt) ή ενός αρχείου τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv). Αφού ρυθμίσετε και ετοιμάσετε την προέλευση δεδομένων, μπορείτε να εκτελέσετε μια συγχώνευση αλληλογραφίας χρησιμοποιώντας Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE) με τον "Οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας βήμα προς βήμα" ή χρησιμοποιώντας μια μη αυτόματη μέθοδο συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων Excel για τη συγχώνευση αλληλογραφίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λίστα επαφών ή ένα βιβλίο διευθύνσεων σε ένα αρχείο .txt ή αρχείο .csv. Ο "Οδηγός εισαγωγής κειμένου" σάς καθοδηγεί στα βήματα για να λάβετε δεδομένα από ένα αρχείο. txt ή .csv στο Excel.

 1. Ανοίξτε το Excel.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε Από κείμενο/CSV.

 3. Επιλέξτε το αρχείο .txt ή .csv που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Στον Οδηγό εισαγωγής κειμένου, στο παράθυρο Αρχικός τύπος δεδομένων, επιλέξτε Οριοθετημένα.

  Λήψη εξωτερικών δεδομένων του Excel από κείμενο, Οδηγός εισαγωγής κειμένου, Βήμα 1 από 3

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τα δεδομένα μου έχουν κεφαλίδες επάνω από το παράθυρο Προεπισκόπηση, εάν το αρχείο για εισαγωγή περιέχει κεφαλίδες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

 6. Στο παράθυρο Οριοθέτες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που ταιριάζει με τον οριοθέτη (όπως "Χαρακτήρας tab" ή "Κόμμα") που χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Οι επιλογές για τους οριοθέτες επισημαίνονται στον Οδηγό εισαγωγής κειμένου.

  Συμβουλή: Το παράθυρο Προεπισκόπηση δεδομένων δείχνει πώς θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα.

 7. Στην περιοχή Προεπισκόπηση δεδομένων, επιλέξτε τη στήλη που περιέχει ταχυδρομικούς κώδικες, και, στην περιοχή Μορφοποίηση στήλης δεδομένων, επιλέξτε Κείμενο.

  Η επιλογή "Κείμενο" για τη μορφοποίηση στήλης δεδομένων επισημαίνεται στον Οδηγό εισαγωγής κειμένου.

  Σημειώσεις: 

  • Οι διαθέσιμες μορφές είναι Γενική, Κείμενο και Ημερομηνία. Κάθε φορά που εφαρμόζετε μια μορφή δεδομένων σε μια στήλη, το όνομα της μορφής εμφανίζεται στην κεφαλίδα του πίνακα για τη συγκεκριμένη στήλη.

  • Μια στήλη που περιέχει αριθμητικά δεδομένα, όπως ποσοστά ή νομισματικές μονάδες, για παράδειγμα, μπορεί να μορφοποιηθεί μόνο μετά την εισαγωγή του αρχείου. Ανατρέξτε στην υποενότητα "Μορφοποίηση αριθμητικών δεδομένων στο Excel" που ακολουθεί για περισσότερες πληροφορίες.

 8. Επαναλάβετε το βήμα 7 ανάλογα με τις ανάγκες, επιλέγοντας τη στήλη που θέλετε να αλλάξετε και τη μορφοποίηση δεδομένων που θέλετε να εφαρμόσετε.

 9. Επιλέξτε Τέλος.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση Υπάρχον φύλλο εργασίας και τη διεύθυνση κελιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή δεδομένων", επιλέξτε την τοποθέτηση των δεδομένων σε υπάρχον φύλλο εργασίας, η προεπιλεγμένη ρύθμιση, ή σε νέο φύλλο εργασίας

  Προσοχή: Η διεύθυνση κελιού στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων εμφανίζει το τρέχον επιλεγμένο κελί. Η εισαγωγή των δεδομένων ξεκινά με τη διεύθυνση του επώνυμου κελιού.

 11. Όταν τελειώσετε, αποθηκεύστε την προέλευση δεδομένων με ένα νέο όνομα αρχείου.

Μορφοποίηση αριθμητικών δεδομένων στο Excel

Μορφοποιήστε οποιαδήποτε αριθμητικά δεδομένα, όπως ποσοστά ή τιμές νομισματικών μονάδων σε οποιαδήποτε νέα ή υπάρχουσα προέλευση δεδομένων στο Excel, την οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε σε μια συγχώνευση αλληλογραφίας του Word. Για να διατηρήσετε τα αριθμητικά δεδομένα που έχετε μορφοποιήσει ως ποσοστό ή ως νομισματική μονάδα κατά τη διάρκεια μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Βήμα 2: Χρήση της Δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE) για συγχώνευση αλληλογραφίας".

Στην προέλευση δεδομένων Excel που θα χρησιμοποιήσετε για μια λίστα αλληλογραφίας στη συγχώνευση αλληλογραφίας του Word, βεβαιωθείτε ότι μορφοποιείτε σωστά τις στήλες των αριθμητικών δεδομένων. Μορφοποιήστε, για παράδειγμα, μια στήλη με αριθμούς ώστε να συμφωνεί με μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπως η νομισματική μονάδα.

 1. Ανοίξτε την προέλευση δεδομένων του Excel.

 2. Επιλέξτε μια στήλη που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, επιλέξτε το κάτω βέλος στο πλαίσιο Μορφή αριθμού (Γενική) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

  Στο Excel, στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Αριθμός", επιλέξτε το κάτω βέλος στο πλαίσιο "Γενικά" για να επιλέξετε τη μορφή αριθμού που θα χρησιμοποιήσετε.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3, ανάλογα με τις ανάγκες.

 5. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση.

Όταν έχετε μια προέλευση δεδομένων Excel που περιέχει μορφοποιημένους αριθμούς, όπως ποσοστά και τιμές νομισματικών μονάδων, ορισμένα από τα αριθμητικά δεδομένα ενδέχεται να μην διατηρήσουν τη μορφοποίηση κατά τη διάρκεια μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας. Θα λάβετε τα αποτελέσματα συγχώνευσης αλληλογραφίας που θέλετε και μπορείτε να διατηρήσετε τη μορφοποίηση των αριθμητικών δεδομένων σας στο Excel χρησιμοποιώντας DDE.

Μορφή δεδομένων του Excel σε σύγκριση με το πεδίο συγχώνευσης εργασίας με τη χρήση ή μη Δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE)

Σημείωση: Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε την DDE, ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα Χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη μαζική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Ανοίξτε το Word και επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

 2. Στην ενότητα Γενικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επιβεβαίωση μετατροπής μορφής αρχείου κατά το άνοιγμα.

  Επιλογή "Επιβεβαίωση μετατροπής μορφής αρχείου κατά το άνοιγμα"

 3. Επιλέξτε OK.

 4. Στην καρτέλα Στοιχεία αλληλογραφίας, επιλέξτε Έναρξη συγχώνευσης αλληλογραφίας > Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας βήμα προς βήμα.

  Στο Word, στην καρτέλα "Στοιχεία αλληλογραφίας", επιλέξτε "Έναρξη συγχώνευσης αλληλογραφίας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας βήμα προς βήμα"

 5. Στο τμήμα παραθύρου Συγχώνευση αλληλογραφίας, στην περιοχή Επιλογή παραληπτών, επιλέξτε Χρήση υπάρχουσας λίστας.

  Στο Word, το τμήμα παραθύρου "Συγχώνευση αλληλογραφίας" που ανοίγει όταν επιλέγετε τον "Οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας βήμα προς βήμα" στην ομάδα "Συγχώνευση αλληλογραφίας"

 6. Στην περιοχή Χρήση υπάρχουσας λίστας, επιλέξτε Αναζήτηση και, στη συνέχεια, ανοίξτε το μορφοποιημένο υπολογιστικό φύλλο.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση αρχείου προέλευσης δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση όλων, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλα εργασίας MS Excel μέσω DDE (*.xlsx) > OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Επιβεβαίωση αρχείου προέλευσης δεδομένων"

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Microsoft Excel, επιλέξτε Ολόκληρο φύλλο εργασίας > OK.

  Παράθυρο διαλόγου του Microsoft Excel στο Word

 9. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Παραλήπτες συγχώνευσης αλληλογραφίας, επιλέξτε OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Παραλήπτες συγχώνευσης αλληλογραφίας" που εμφανίζει τα περιεχόμενα ενός υπολογιστικού φύλλου του Excel που χρησιμοποιείται ως προέλευση δεδομένων για μια λίστα αλληλογραφίας

 10. Συνεχίστε με τη συγχώνευση της επιστολής, του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ετικέτας ή του φακέλου σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση μηνυμάτων του Word κάθε φορά που ανοίγετε ένα αρχείο δεδομένων. Αφού συνδεθείτε στη λίστα αλληλογραφίας σας, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους. Στην ενότητα Γενικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επιβεβαίωση μετατροπής μορφής αρχείου κατά το άνοιγμα.

Αν έχετε δημιουργήσει μια λίστα επαφών σε ένα Excel υπολογιστικό φύλλο, είναι σημαντικό να μετατρέψετε τους ταχυδρομικούς κώδικες σε κείμενο, ώστε να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων. Εάν κάνετε εισαγωγή των επαφών σας σε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο από ένα αρχείο κειμένου (.txt) ή ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv), ο "Οδηγός εισαγωγής κειμένου" μπορεί να σας βοηθήσει με την εισαγωγή και τη μορφοποίηση των δεδομένων σας.

Βήμα 1: Ρύθμιση της προέλευσης δεδομένων στο Excel

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel ως προέλευση δεδομένων για συγχώνευση αλληλογραφίας στο Word, μεταβείτε στο βήμα 2 σε αυτό το θέμα. Εάν η προέλευση δεδομένων σας είναι ένα αρχείο .txt ή ένα αρχείο .csv που περιέχει τις επαφές του Gmail σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εισαγωγής κειμένου για να ρυθμίσετε τα δεδομένα σας στο Excel.

 1. Ανοίξτε το Excel και στην καρτέλα Δεδομένα, επιλέξτε από κείμενο.

  Στην καρτέλα "Δεδομένα", επιλέξτε "Από κείμενο"

 2. Επιλέξτε το αρχείο .csv ή .txt που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη δεδομένων.

 3. Στον Οδηγό εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε Επόμενο.

 4. Στην περιοχή Οριοθέτες, επιλέξτε το πλαίσιο που ταιριάζει με τον οριοθέτη που διαχωρίζει κάθε στοιχείο των δεδομένων σας (όπως ο χαρακτήρας tab ή το κόμμα). Στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Συμβουλή: Το τμήμα παραθύρου Προεπισκόπηση επιλεγμένων δεδομένων δείχνει πώς θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα.


  Βήμα 2 του Οδηγού εισαγωγής κειμένου
   

 5. Στην περιοχή Προεπισκόπηση επιλεγμένων δεδομένων, επιλέξτε τη στήλη που περιέχει τους ταχυδρομικούς κώδικες. Στη συνέχεια, στην περιοχή Mορφοποίηση δεδομένων στήλης, επιλέξτε Kείμενο.

  Βήμα 3 του "Οδηγού εισαγωγής κειμένου"
   

 6. Επαναλάβετε το βήμα 5 ανάλογα με τις ανάγκες, επιλέγοντας τη στήλη που θέλετε να αλλάξετε και τη μορφοποίηση δεδομένων που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Σημείωση: Κάθε φορά που εφαρμόζετε μια μορφή δεδομένων σε μια στήλη, το όνομα της μορφής εμφανίζεται στην κεφαλίδα του πίνακα για τη συγκεκριμένη στήλη.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε το Excel να τοποθετήσει τα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Αποθηκεύστε το υπολογιστικό φύλλο με ένα νέο όνομα αρχείου.

Βήμα 2: Μορφοποίηση αριθμητικών δεδομένων σε υπολογιστικό φύλλο του Excel

Για να βεβαιωθείτε ότι οι ταχυδρομικοί κώδικες λαμβάνονται από μια συγχώνευση αλληλογραφίας χωρίς να χάσετε μηδενικά, μορφοποιήστε τη στήλη για αυτούς τους κώδικες ως κείμενο.

 1. Ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο και επιλέξτε τη στήλη που περιέχει τους ταχυδρομικούς κώδικες.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στο πλαίσιο Μορφή, επιλέξτε Κείμενο.

  Στην "Κεντρική"καρτέλα, στο πλαίσιο "Μορφή", επιλέξτε "Κείμενο"

Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα για συγχώνευση αλληλογραφίας.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×