Προσθέστε ένα κινούμενο γραφικό GIF σε μια διαφάνεια

Προσθέστε ένα κινούμενο γραφικό GIF σε μια διαφάνεια

Μπορείτε να προσθέσετε ένα κινούμενο γραφικό GIF (ή meme) σε μια διαφάνεια του PowerPoint, όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο GIF το οποίο είναι αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στο OneDrive.

Κουμπί "Εικόνες" στην καρτέλα "Εισαγωγή"
 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε το κινούμενο γραφικό GIF.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνες.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, μεταβείτε στη θέση του κινούμενου γραφικού GIF που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή ή Άνοιγμα.

 5. Για την αναπαραγωγή της κίνησης, επιλέξτε την καρτέλα Προβολή παρουσίασης στην κορδέλα και, στη συνέχεια, στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης, επιλέξτε Από τρέχουσα διαφάνεια Ξεκινήστε μια παρουσίαση από την τρέχουσα διαφάνεια. .

Κινούμενα γραφικά GIF στο web

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε αναζήτηση στο web για GIF, χρησιμοποιώντας την επιλογή Εισαγωγή εικόνων από το Internet ή Εισαγωγή Clip Art, ανάλογα με την έκδοση του PowerPoint. Στην καρτέλα </c2>Εισαγωγή</c0> στην κορδέλα, επιλέξτε Εισαγωγή εικόνων από το Internet ή Εισαγωγή Clip Art. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε "κινούμενα γραφικά gif".

Καθορισμός των επαναλήψεων της κινούμενης εικόνας

Τα κινούμενα γραφικά GIF συχνά επαναλαμβάνονται χωρίς τέλος. Ωστόσο, μπορείτε να το αλλάξετε αυτό τροποποιώντας το αρχείο GIF πριν το προσθέσετε σε μια διαφάνεια του PowerPoint.

Μόλις αποθηκεύσετε το αρχείο GIF στον υπολογιστή σας, ένας σχετικά εύκολος τρόπος για να επεξεργαστείτε το GIF είναι με το online πρόγραμμα επεξεργασίας που ονομάζεται ezgif.com.

 1. Μεταβείτε στο Εργαλείο εξαγωγής καρέ GIF (αλλιώς "Splitter") στο ezgif.com.

  Κάντε αποστολή του GIF στην τοποθεσία web EZGIF.com.
 2. Στην περιοχή Upload image from your computer (Αποστολή εικόνας από τον υπολογιστή σας), κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο GIF στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί Open (Άνοιγμα).

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Upload! (Αποστολή).

  Το κινούμενο γραφικό GIF εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του αρχείου και τις διαστάσεις, όπως στην παρακάτω εικόνα:

  Το απεσταλμένο GIF και το κουμπί "Διαίρεση σε πλαίσια"
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Split to frames (Διαίρεση σε καρέ) κάτω από το κινούμενο γραφικό GIF.

  Έπειτα από λίγο, εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μια ανάλυση καρέ προς καρέ.

  Κάτω από τα πολλά καρέ (κατεβείτε στη σελίδα όσο χρειάζεται), υπάρχει ένα μπλε κουμπί Edit animation (Επεξεργασία κινούμενης εικόνας).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Edit animation (Επεξεργασία κινούμενης εικόνας).

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία κίνησης".

  Εμφανίζεται ξανά το σύνολο των καρέ, με τις επιλογές Skip (Παράλειψη), Copy (Αντιγραφή) και Delay (Καθυστέρηση) για κάθε καρέ. Κάτω από τα καρέ υπάρχουν περισσότερες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής Loop Count (Πλήθος επαναλήψεων).

 6. Στην περιοχή GIF options (Επιλογές GIF), στο πλαίσιο Loop Count (Πλήθος επαναλήψεων), πληκτρολογήστε έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των φορών που θέλετε να αναπαράγεται το GIF.

  Στο πλαίσιο "Μέτρηση βρόχου", πληκτρολογήστε έναν αριθμό που θα υποδεικνύει πόσες φορές θα γίνει αναπαραγωγή του GIF.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Make a GIF! (Δημιουργία GIF).

 8. Έπειτα από λίγο, εμφανίζεται το τροποποιημένο GIF κάτω από το κουμπί Make a GIF! (Δημιουργία GIF). Κάτω από το τροποποιημένο GIF είναι μια σειρά από κουμπιά. Το τελευταίο δεξιά ονομάζεται save (Αποθήκευση).

  Επιλέξτε το κουμπί "Αποθήκευση", για να αντιγράψετε το αναθεωρημένο GIF στον υπολογιστή σας.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί save (Αποθήκευση) για να αντιγράψετε το τροποποιημένο GIF στον υπολογιστή σας.

  Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησής σας, το αρχείο θα αποθηκευτεί στον φάκελο "Λήψεις" ή θα σας δοθεί η δυνατότητα να καθορίσετε πού θέλετε να αντιγραφεί το αρχείο GIF στον υπολογιστή σας.

  Μπορείτε να προσδιορίσετε σε ποιο σημείο στον υπολογιστή σας θέλετε να γίνει αντιγραφή του αρχείου GIF

Με το τροποποιημένο αρχείο GIF στον υπολογιστή σας, είστε έτοιμοι να το εισαγάγετε σε μια διαφάνεια στο PowerPoint.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα κινούμενο γραφικό GIF σε μια διαφάνεια του PowerPoint, όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο GIF το οποίο είναι αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε χώρο αποθήκευσης στο cloud (όπως το OneDrive).

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε το κινούμενο γραφικό GIF.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα > Εικόνα από αρχείο.

  Στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα > Εικόνα από αρχείο.
 3. Μεταβείτε στη θέση του κινούμενου γραφικού GIF που θέλετε να προσθέσετε, βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου λήγει με την επέκταση .gif, επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 4. Για την αναπαραγωγή της κίνησης, επιλέξτε το μενού Προβολή παρουσίασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναπαραγωγή από τρέχουσα διαφάνεια.

Καθορισμός των επαναλήψεων της κινούμενης εικόνας

Τα κινούμενα γραφικά GIF συχνά επαναλαμβάνονται χωρίς τέλος. Ωστόσο, μπορείτε να το αλλάξετε αυτό τροποποιώντας το αρχείο GIF πριν το προσθέσετε σε μια διαφάνεια του PowerPoint.

Μόλις αποθηκεύσετε το αρχείο GIF στον υπολογιστή σας, ένας σχετικά εύκολος τρόπος για να επεξεργαστείτε το GIF είναι με το online πρόγραμμα επεξεργασίας που ονομάζεται ezgif.com.

 1. Μεταβείτε στο Εργαλείο εξαγωγής καρέ GIF (αλλιώς "Splitter") στο ezgif.com.

  Κάντε αποστολή του GIF στην τοποθεσία web EZGIF.com.
 2. Στην περιοχή Upload image from your computer (Αποστολή εικόνας από τον υπολογιστή σας), κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο GIF στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί Open (Άνοιγμα).

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Upload! (Αποστολή).

  Το κινούμενο γραφικό GIF εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του αρχείου και τις διαστάσεις, όπως στην παρακάτω εικόνα:

  Το απεσταλμένο GIF και το κουμπί "Διαίρεση σε πλαίσια"
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Split to frames (Διαίρεση σε καρέ) κάτω από το κινούμενο γραφικό GIF.

  Έπειτα από λίγο, εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μια ανάλυση καρέ προς καρέ.

  Κάτω από τα πολλά καρέ (κατεβείτε στη σελίδα όσο χρειάζεται), υπάρχει ένα μπλε κουμπί Edit animation (Επεξεργασία κινούμενης εικόνας).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Edit animation (Επεξεργασία κινούμενης εικόνας).

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία κίνησης".

  Εμφανίζεται ξανά το σύνολο των καρέ, με τις επιλογές Skip (Παράλειψη), Copy (Αντιγραφή) και Delay (Καθυστέρηση) για κάθε καρέ. Κάτω από τα καρέ υπάρχουν περισσότερες επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής Loop Count (Πλήθος επαναλήψεων).

 6. Στην περιοχή GIF options (Επιλογές GIF), στο πλαίσιο Loop Count (Πλήθος επαναλήψεων), πληκτρολογήστε έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των φορών που θέλετε να αναπαράγεται το GIF.

  Στο πλαίσιο "Μέτρηση βρόχου", πληκτρολογήστε έναν αριθμό που θα υποδεικνύει πόσες φορές θα γίνει αναπαραγωγή του GIF.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Make a GIF! (Δημιουργία GIF).

 8. Έπειτα από λίγο, εμφανίζεται το τροποποιημένο GIF κάτω από το κουμπί Make a GIF! (Δημιουργία GIF). Κάτω από το τροποποιημένο GIF είναι μια σειρά από κουμπιά. Το τελευταίο δεξιά ονομάζεται save (Αποθήκευση).

  Επιλέξτε το κουμπί "Αποθήκευση", για να αντιγράψετε το αναθεωρημένο GIF στον υπολογιστή σας.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί save (Αποθήκευση) για να αντιγράψετε το τροποποιημένο GIF στον υπολογιστή σας.

  Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησής σας, το αρχείο θα αποθηκευτεί στον φάκελο "Λήψεις" ή θα σας δοθεί η δυνατότητα να καθορίσετε πού θέλετε να αντιγραφεί το αρχείο GIF στον υπολογιστή σας.

  Μπορείτε να προσδιορίσετε σε ποιο σημείο στον υπολογιστή σας θέλετε να γίνει αντιγραφή του αρχείου GIF

Με το τροποποιημένο αρχείο GIF στον υπολογιστή σας, είστε έτοιμοι να το εισαγάγετε σε μια διαφάνεια στο PowerPoint.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα κινούμενο γραφικό GIF σε μια διαφάνεια με τη χρήση PowerPoint για το Web, ακριβώς όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο αρχείο εικόνας, αλλά το γραφικό GIF δεν αναπαράγεται όταν γίνεται παρουσίαση σε Προβολή Παρουσίασης. PowerPoint για το Web δεν μπορεί να αναπαράγει κινούμενες εικόνες GIF.

Αν η αναπαραγωγή GIF είναι μια δυνατότητα που θέλετε να δείτε στο PowerPoint για το Web, ψηφίστε την στο πλαίσιο προτάσεων του PowerPoint για το Web.

Εισαγάγετε μια εικόνα από τον υπολογιστή σας σε μια διαφάνεια

 1. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Εικόνα.

  Το κουμπί "Εισαγωγή Εικόνας"
 3. Αναζητήστε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε, επιλέξτε την και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Αφού η εικόνα μπει στη διαφάνειά σας, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός της και να τη μετακινήσετε σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμόστε εφέ κίνησης σε κείμενο ή αντικείμενα

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×