Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου αλλάζοντας το γέμισμα ή προσθέτοντας εφέ σε αυτό, όπως σκιές, λάμψεις, αντανακλάσεις, απαλές ακμές, κορνίζες και τρισδιάστατες (3-δ) περιστροφές.

Το γέμισμα είναι ένα χρώμα, ένα μοτίβο, μια υφή, μια εικόνα ή μια διαβάθμιση που έχει εφαρμοστεί στο εσωτερικό ενός σχήματος. Μια διαβάθμιση είναι η σταδιακή εξέλιξη των χρωμάτων και των σκιών, συνήθως από ένα χρώμα σε κάποιο άλλο ή από μια σκιά σε μια άλλη του ίδιου χρώματος.

Γραφικό SmartArt με συμπαγές γέμισμα και γέμισμα με διαβαθμίσεις

Αλλάζοντας το χρώμα γεμίσματος ενός σχήματος, επηρεάζεται μόνο το εσωτερικό ή το μπροστινό τμήμα του σχήματος. Εάν προσθέσετε κάποιο άλλο εφέ σε ένα σχήμα, όπως μια σκιά, και θέλετε να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό χρώμα για αυτό το εφέ, πρέπει να αλλάξετε το χρώμα της σκιάς ξεχωριστά από το χρώμα γεμίσματος.

Το εφέ 3-Δ προσθέτει βάθος σε ένα σχήμα. Μπορείτε να προσθέσετε έναν ενσωματωμένο συνδυασμό από εφέ 3-Δ στο σχήμα σας ή να προσθέσετε μεμονωμένα εφέ. Μπορείτε να προσθέσετε συνδυασμούς μεμονωμένων εφέ στο σχήμα σας σε αυτά τα προγράμματα: Excel, Outlook, Word και PowerPoint.

Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ

Για να προσθέσετε ένα γέμισμα ή εφέ, κάντε κλικ στο σχήμα σας, κάντε κλικ στην επιλογή μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γέμισμα σχήματος ή εφέ σχήματοςκαι επιλέξτε ένα χρώμα, μια διαβάθμιση, μια υφή ή ένα εφέ.

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να γεμίσετε. Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχημάτων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γέμισμα.

  Μενού επιλογών χρώματος "Γέμισμα σχήματος"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  • Για να αφαιρέσετε το χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  • Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται εάν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσαρμόσετε τη διαφάνεια του σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα γεμίσματος. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Χρώματα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή καταχωρήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε. Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε. Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη γεμίσματος ή εφέ, επιλέξτε ένα στοιχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε για να προσθέσετε ένα γέμισμα μοτίβου και επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γέμισμα μοτίβου.

  Επιλογή γεμίσματος μοτίβου στο παράθυρο "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Επιλέξτε ένα μοτίβο και, εάν θέλετε, κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στην επιλογή πρώτο πλάνο και φόντο και επιλέξτε ένα συνδυασμό χρωμάτων.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα εφέ στα πλαίσια κειμένου και τα σχήματά σας, όπως λοξή άκρα ή αντανακλάσεις.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε εφέ. Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ και ορίστε μια επιλογή από τη λίστα.

  Το μενού Εφέ σχήματος

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν ενσωματωμένο συνδυασμό από εφέ, επιλέξτε Προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε ένα ενσωματωμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την αντανάκλαση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αντανάκλασης και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη λάμψη, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές λάμψηςκαι, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος και στο χρώμα της ακμής που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τις απαλές ακμές, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές απαλών ακμών και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια κορνίζα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Για να δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο εφέ προσθέτοντας πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 2.

   • Εάν προσθέσετε ένα εφέ 3-Δ, όπως κορνίζα, στο σχήμα και, στη συνέχεια, προσθέσετε μια απαλή ακμή, δεν θα δείτε οποιαδήποτε οπτική αλλαγή στο σχήμα, επειδή προηγείται το εφέ 3-Δ. Ωστόσο, εάν διαγράψετε το εφέ 3-Δ, το εφέ απαλή ακμή θα είναι ορατό.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το γέμισμα. Για να διαγράψετε το ίδιο γέμισμα από πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

  Επιλογή χωρίς γέμισμα

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το εφέ. Για να διαγράψετε το ίδιο εφέ από πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής.

  Το μενού Εφέ σχήματος

  • Για να διαγράψετε έναν από τους ενσωματωμένους συνδυασμούς εφέ από το σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Υποδείγματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς υποδείγματα.

   Σημείωση: Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Χωρίς υποδείγματα, δεν καταργείτε τυχόν εφέ σκιάς που έχουν εφαρμοστεί στο σχήμα σας. Για να καταργήσετε σκιές από ένα σχήμα, ακολουθήστε το παρακάτω βήμα.

  • Για να διαγράψετε μια σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς σκιά.

  • Για να διαγράψετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς αντανάκλαση.

  • Για να διαγράψετε μια λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς λάμψη.

  • Για να διαγράψετε τις απαλές ακμές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς απαλές ακμές.

  • Για να διαγράψετε μια κορνίζα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Χωρίς κορνίζα.

  • Για να διαγράψετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περιστροφή.

Σημείωση: Εάν έχετε προσθέσει πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 2 για να διαγράψετε όλα τα εφέ.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος σχήματος

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Η καρτέλα Μορφή στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σχήμα. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφή.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να επιλέξετε χωρίς χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

   Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη διαφάνεια του σχήματος κάνοντας κλικ στην επιλογή περισσότερα χρώματα γεμίσματος. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Χρώματα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή καταχωρήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη γεμίσματος ή εφέ, επιλέξτε ένα στοιχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε για να προσθέσετε ένα γέμισμα μοτίβου και επιλέξτε Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος , κάντε κλικ στην καρτέλα Γέμισμα .

 3. Στο τμήμα παραθύρου Γέμισμα , επιλέξτε γέμισμα μοτίβου και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μοτίβο, χρώμα προσκηνίου και χρώμα φόντου για το γέμισμα μοτίβου.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε εφέ.

  Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Η καρτέλα Μορφή στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σχήμα. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφή.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν ενσωματωμένο συνδυασμό από εφέ, επιλέξτε Προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε ένα ενσωματωμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την αντανάκλαση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αντανάκλασης και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη λάμψη, κάντε κλικ στην επιλογή επιλογές λάμψηςκαι, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος και στο χρώμα της ακμής που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τις απαλές ακμές, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές απαλών ακμών και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια κορνίζα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Για να δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο εφέ προσθέτοντας πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 2.

   • Εάν προσθέσετε ένα εφέ 3-Δ, όπως κορνίζα, στο σχήμα και, στη συνέχεια, προσθέσετε μια απαλή ακμή, δεν θα δείτε οποιαδήποτε οπτική αλλαγή στο σχήμα, επειδή προηγείται το εφέ 3-Δ. Ωστόσο, εάν διαγράψετε το εφέ 3-Δ, το εφέ απαλή ακμή θα είναι ορατό.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το γέμισμα.

  Για να διαγράψετε το ίδιο γέμισμα από πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα στυλ σχημάτων , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

  Η ομάδα Στυλ σχήματος

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σχήμα. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφή.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το εφέ.

  Για να διαγράψετε το ίδιο εφέ από πολλά σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα άλλα σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Η ομάδα Στυλ σχήματος

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σχήμα. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφή.

  • Για να διαγράψετε έναν από τους ενσωματωμένους συνδυασμούς εφέ από το σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Υποδείγματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς υποδείγματα.

   Σημείωση: Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Χωρίς υποδείγματα, δεν καταργείτε τυχόν εφέ σκιάς που έχουν εφαρμοστεί στο σχήμα σας. Για να καταργήσετε σκιές από ένα σχήμα, ακολουθήστε το παρακάτω βήμα.

  • Για να διαγράψετε μια σκιά από το σχήμα, επιλέξτε σκίασηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς σκιά.

  • Για να διαγράψετε μια αντανάκλαση από το σχήμα, επιλέξτε αντανάκλασηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς αντανάκλαση.

  • Για να διαγράψετε μια λάμψη από το σχήμα, επιλέξτε λάμψηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς λάμψη.

  • Για να διαγράψετε απαλές ακμές από το σχήμα, επιλέξτε απαλές ακμέςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς μαλακά άκρα.

  • Για να διαγράψετε ένα χείλος από το σχήμα, επιλέξτε λοξοτομήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς λοξοτομή.

  • Για να διαγράψετε την περιστροφή 3-δ από το σχήμα, επιλέξτε Περιστροφή 3-δκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς περιστροφή.

Σημείωση: Εάν έχετε προσθέσει πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 2 για να διαγράψετε όλα τα εφέ.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή γεμίσματος

Επιλέξτε μια εφαρμογή του Microsoft Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να επιλέξετε χωρίς χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

   Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη διαφάνεια της συμπλήρωσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή περισσότερα χρώματα γεμίσματος. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Χρώματα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή καταχωρήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή εικόνα, εντοπίστε και κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε ντεγκραντέκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Σημείωση: Τα γεμίσματα μοτίβων δεν είναι διαθέσιμα στο Excel 2007, ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόσθετο για να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γεμίσματος μοτίβου σε γράφημα ή σχήμα του Excel 2007.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος ή στυλ πλαισίου κειμένου , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να επιλέξετε χωρίς χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

   Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη διαφάνεια κάνοντας κλικ στην επιλογή περισσότερα χρώματα γεμίσματος. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Χρώματα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή καταχωρήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε ντεγκραντέκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα μοτίβο, κάντε κλικ στην επιλογή Μοτίβο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να επιλέξετε χωρίς χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

   Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη διαφάνεια της συμπλήρωσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή περισσότερα χρώματα γεμίσματος. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Χρώματα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή καταχωρήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή εικόνα, εντοπίστε και κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε ντεγκραντέκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Σημείωση: Τα γεμίσματα μοτίβων δεν είναι διαθέσιμα στο PowerPoint. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε γεμίσματα σε σχήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα δεν υπάρχουν άλλα γεμίσματα μοτίβων στο PowerPoint 2007.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος ή στυλ πλαισίου κειμένου , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε ή για να επιλέξετε χωρίς χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

   Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη διαφάνεια κάνοντας κλικ στην επιλογή περισσότερα χρώματα γεμίσματος. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Χρώματα, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή καταχωρήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε ντεγκραντέκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα μοτίβο, κάντε κλικ στην επιλογή Μοτίβο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή αλλαγή εφέ

Επιλέξτε μια εφαρμογή του Microsoft Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα εφέ.

  Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν ενσωματωμένο συνδυασμό από εφέ, επιλέξτε Προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε ένα ενσωματωμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τα χρώματα λάμψης, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος της απαλής ακμής που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια κορνίζα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Για να δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο εφέ προσθέτοντας πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 2.

   • Εάν προσθέσετε ένα εφέ 3-δ, όπως μια λοξοτομή ή περιστροφή 3-δ και, στη συνέχεια, προσθέσετε μια απαλή ακμή, δεν θα δείτε καμία αλλαγή στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου, επειδή το εφέ 3-δ έχει προτεραιότητα. Ωστόσο, εάν διαγράψετε το εφέ 3-δ, το εφέ Soft Edge είναι ορατό.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα εφέ.

  Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος ή στυλ πλαισίου κειμένου , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια σκιά, στην ομάδα εφέ σκιάς , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σκιάςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε το χρώμα της σκιάς, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Χρώμα σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα εφέ 3-δ, στην ομάδα εφέ 3-δ , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ 3-δκαι, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα εφέ.

  Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν ενσωματωμένο συνδυασμό από εφέ, επιλέξτε Προκαθορισμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε ένα ενσωματωμένο εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τα χρώματα λάμψης, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια απαλή ακμή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μέγεθος της απαλής ακμής που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια κορνίζα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

   Σημειώσεις: 

   • Για να δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο εφέ προσθέτοντας πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 2.

   • Εάν προσθέσετε ένα εφέ 3-δ, όπως μια λοξοτομή ή περιστροφή 3-δ και, στη συνέχεια, προσθέσετε μια απαλή ακμή, δεν θα δείτε καμία αλλαγή στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου, επειδή το εφέ 3-δ έχει προτεραιότητα. Ωστόσο, εάν διαγράψετε το εφέ 3-δ, το εφέ Soft Edge είναι ορατό.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα εφέ.

  Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ σε πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος ή στυλ πλαισίου κειμένου , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια σκιά, στην ομάδα εφέ σκιάς , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σκιάςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε το χρώμα της σκιάς, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Χρώμα σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα εφέ 3-δ, στην ομάδα εφέ 3-δ , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ 3-δκαι, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή γεμίσματος

Επιλέξτε μια εφαρμογή του Microsoft Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα γέμισμα.

  Για να διαγράψετε το ίδιο γέμισμα από πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

  Εικόνα της ομάδας 'Στυλ σχήματος'

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα γέμισμα.

  Για να διαγράψετε το ίδιο γέμισμα από πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος ή στυλ πλαισίου κειμένου , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

  Ομάδα "Στυλ πλαισίου κειμένου"

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα γέμισμα.

  Για να διαγράψετε το ίδιο γέμισμα από πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

  Εικόνα της ομάδας 'Στυλ σχήματος'

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα γέμισμα.

  Για να διαγράψετε το ίδιο γέμισμα από πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος ή στυλ πλαισίου κειμένου , κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς γέμισμα.

  Ομάδα "Στυλ πλαισίου κειμένου"

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή εφέ

Επιλέξτε μια εφαρμογή του Microsoft Office από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το εφέ.

  Για να διαγράψετε το ίδιο εφέ από πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα της ομάδας 'Στυλ σχήματος'

  • Για να διαγράψετε ένα ενσωματωμένο συνδυασμό εφέ, επιλέξτε προκαθορισμένεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς προεπιλογές.

  • Για να διαγράψετε μια σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς σκιά.

  • Για να διαγράψετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς αντανάκλαση.

  • Για να διαγράψετε μια λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς λάμψη.

  • Για να διαγράψετε τις απαλές ακμές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς απαλές ακμές.

  • Για να διαγράψετε μια κορνίζα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Χωρίς κορνίζα.

  • Για να διαγράψετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περιστροφή.

Για να διαγράψετε πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το βήμα δύο παραπάνω.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το εφέ.

  Για να διαγράψετε το ίδιο εφέ από πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα μορφοποίηση , κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα "Μορφή", κουμπιά "Εφέ"

  • Για να διαγράψετε μια σκιά, στην ομάδα Εφέ σκιάς, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εφέ σκιάς.

  • Για να διαγράψετε ένα εφέ 3-δ, στην ομάδα εφέ 3-δ , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ 3-δκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς εφέ 3-δ.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης, Εργαλεία πλαισίου κειμένουή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το εφέ.

  Για να διαγράψετε το ίδιο εφέ από πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ομάδα Στυλ σχήματος , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ σχήματοςκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα της ομάδας 'Στυλ σχήματος'

  • Για να διαγράψετε ένα ενσωματωμένο συνδυασμό εφέ, επιλέξτε προκαθορισμένεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς προεπιλογές.

  • Για να διαγράψετε μια σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς σκιά.

  • Για να διαγράψετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς αντανάκλαση.

  • Για να διαγράψετε μια λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς λάμψη.

  • Για να διαγράψετε τις απαλές ακμές, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Απαλές ακμές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς απαλές ακμές.

  • Για να διαγράψετε μια κορνίζα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Χωρίς κορνίζα.

  • Για να διαγράψετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περιστροφή.

Για να διαγράψετε πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το βήμα δύο παραπάνω.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το εφέ.

  Για να διαγράψετε το ίδιο εφέ από πολλά σχήματα ή πλαίσια κειμένου, κάντε κλικ στο πρώτο και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα άλλα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης ή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα μορφοποίηση , κάντε ένα από τα εξής:

  Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα "Μορφή", κουμπιά "Εφέ"

  • Για να διαγράψετε μια σκιά, στην ομάδα Εφέ σκιάς, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εφέ σκιάς.

  • Για να διαγράψετε ένα εφέ 3-δ, στην ομάδα εφέ 3-δ , κάντε κλικ στην επιλογή εφέ 3-δκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς εφέ 3-δ.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης, Εργαλεία πλαισίου κειμένουή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει κλικ στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×