Στο Teams για προσωπική και μικρή επιχείρηση, μπορείτε να προσθέσετε εργασίες για εσάς ή για άλλους, να επεξεργαστείτε εργασίες που εσείς ή οι φίλοι σας έχετε προσθέσει ή να ολοκληρώσετε εργασίες. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών εδώ.

 1. Πατήστε Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερες επιλογές"και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα Εργασίες.

 2. Μεταβείτε στη λίστα όπου θέλετε να προσθέσετε μια εργασία.

 3. Πατήστε Προσθήκη εργασίας και πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας σας στο πεδίο Προσθήκη εργασίας.

 4. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου κατά την εισαγωγή της εργασίας σας.

 5. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τυχόν πρόσθετες εργασίες.

 6. Πατήστε το βέλος Πίσω Κουμπί "Πίσω" όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή εργασιών.

 1. Μεταβείτε στη συνομιλία στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών.

 2. Πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε Δημιουργία εργασίας.

 3. Προσαρμόστε τις επιλογές όπως θέλετε, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της λίστας εργασιών στην οποία θέλετε να εμφανίζεται η εργασία. Πατήστε Αποθήκευση όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας.

 1. Πατήστε Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερες επιλογές"και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα Εργασίες.

 2. Μεταβείτε στη λίστα όπου θέλετε να επεξεργαστείτε μια εργασία.

 3. Πατήστε την εργασία που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Κουμπί "Προσθήκη ατόμων" Ανάθεση της εργασίας σε ένα μέλος ομάδας (διαθέσιμο μόνο σε κοινόχρηστες λίστες εργασιών). Το άτομο στο οποίο έχετε αναθέσει την εργασία θα λάβει μια ειδοποίηση στην τροφοδοσία δραστηριότητάςτου .

  • Το κουμπί "Προσθήκη συμβάντος" Προσθήκη προθεσμίας στην εργασία

  • Κουμπί "Σήμανση ως σημαντικού" Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επισημάνετε την εργασία ως σημαντική.

  • Κουμπί σημειώσεων σύσκεψης Προσθήκη σημειώσεων στην εργασία.

  • Κουμπί προσθήκης στοιχείου λίστας ελέγχου Προσθήκη στοιχείου λίστας ελέγχου.

  • Κουμπί "Διαγραφή" Διαγραφή  της εργασίας.

 1. Μεταβείτε στη λίστα όπου θέλετε να διαγράψετε μια εργασία.

 2. Πατήστε την εργασία που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε Διαγραφή Κουμπί "Διαγραφή".

 4. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε την εργασία.

 1. Μεταβείτε στη λίστα όπου θέλετε να ολοκληρώσετε την εργασία.

 2. Πατήστε το κουμπί επιλογής δίπλα στην εργασία για να την ολοκληρώσετε.

 3. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την επιλογή του κουμπιού επιλογής για να καταργήσετε τη σήμανση της εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη ή κάντε μια ερώτηση στην Κοινότητα της Microsoft Teams.

 1. Πατήστε Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερες επιλογές"και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα Εργασίες.

 2. Μεταβείτε στη λίστα όπου θέλετε να προσθέσετε μια εργασία.

 3. Πατήστε Προσθήκη εργασίας και πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας σας στο πεδίο Προσθήκη εργασίας.

 4. Πατήστε Τέλος όταν καταχωρήσετε την εργασία σας.

 5. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τυχόν πρόσθετες εργασίες.

 6. Πατήστε Πίσω Κουμπί "Πίσω" όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή εργασιών.

 1. Μεταβείτε στη συνομιλία στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών.

 2. Πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε Δημιουργία εργασίας.

 3. Προσαρμόστε τις επιλογές όπως θέλετε, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της λίστας εργασιών στην οποία θέλετε να εμφανίζεται η εργασία. Πατήστε Αποθήκευση όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας.

 1. Επιλέξτε Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερες επιλογές"και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Εργασίες.

 2. Μεταβείτε στη λίστα όπου θέλετε να επεξεργαστείτε μια εργασία.

 3. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Κουμπί "Προσθήκη ατόμων" Ανάθεση της εργασίας σε ένα μέλος ομάδας (διαθέσιμο μόνο σε κοινόχρηστες λίστες εργασιών). Το άτομο στο οποίο έχετε αναθέσει την εργασία θα λάβει μια ειδοποίηση στην τροφοδοσία δραστηριότητάςτου .

  • Το κουμπί "Προσθήκη συμβάντος" Προσθήκη προθεσμίας στην εργασία.

  • Κουμπί "Σήμανση ως σημαντικού" Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επισημάνετε την εργασία ως σημαντική.

  • Κουμπί σημειώσεων σύσκεψης Προσθήκη σημειώσεων στην εργασία.

  • Κουμπί προσθήκης στοιχείου λίστας ελέγχου Προσθήκη στοιχείου λίστας ελέγχου.

  • Κουμπί "Διαγραφή" Διαγραφή της εργασίας.

 1. Μεταβείτε στη λίστα όπου θέλετε να διαγράψετε μια εργασία.

 2. Πατήστε παρατεταμένα την εργασία που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε Διαγραφή.

 1. Μεταβείτε στη λίστα όπου θέλετε να ολοκληρώσετε την εργασία.

 2. Πατήστε το κουμπί επιλογής δίπλα στην εργασία για να την ολοκληρώσετε.

 3. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την επιλογή του κουμπιού επιλογής για να καταργήσετε τη σήμανση της εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη ή κάντε μια ερώτηση στην Κοινότητα της Microsoft Teams.

 1. Ανοίξτε Microsoft Teams.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα λίστας εργασιών στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εργασία στο επάνω μέρος του παραθύρου συνομιλίας.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας σας στο πεδίο Προσθήκη εργασίας.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία εργασίας Teams κουμπί OK , όταν έχετε καταχωρήσει την εργασία σας.

 5. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τυχόν πρόσθετες εργασίες.

 1. Ανοίξτε Microsoft Teams.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα λίστας εργασιών στην οποία θέλετε να αναθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια εργασία στο επάνω μέρος του παραθύρου συνομιλίας.

 3. Επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" στην εργασία που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Teams κουμπί OK Ορίστε την πρόοδο της εργασίας σε Δεν ξεκίνησε ή Ολοκληρώθηκε.

  • Κουμπί "Προσθήκη ατόμων" Ανάθεση της εργασίας σε ένα μέλος ομάδας (διαθέσιμο μόνο σε κοινόχρηστες λίστες εργασιών). Το άτομο στο οποίο έχετε αναθέσει την εργασία θα λάβει μια ειδοποίηση στην τροφοδοσία δραστηριότητάςτου .

  • Κουμπί "Σήμανση ως σημαντικού" Ορίστε την προτεραιότητα της εργασίας σε σημαντική ή μεσαία.

  • Το κουμπί "Προσθήκη συμβάντος" Προσθήκη προθεσμίας στην εργασία.

  • Κουμπί "Διαγραφή" Διαγραφή της εργασίας.

 1. Ανοίξτε Microsoft Teams.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα λίστας εργασιών στην οποία θέλετε να ολοκληρώσετε μια εργασία στο επάνω μέρος του παραθύρου συνομιλίας.

 3. Επιλέξτε το κουμπί επιλογής δίπλα στην εργασία για να την ολοκληρώσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη ή κάντε μια ερώτηση στην Κοινότητα της Microsoft Teams.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα λίστας εργασιών στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εργασία στο επάνω μέρος του παραθύρου συνομιλίας.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας σας στο πεδίο Προσθήκη εργασίας.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία εργασίας Teams κουμπί OK , όταν έχετε καταχωρήσει την εργασία σας.

 4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τυχόν πρόσθετες εργασίες.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα λίστας εργασιών στην οποία θέλετε να αναθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια εργασία στο επάνω μέρος του παραθύρου συνομιλίας.

 2. Επιλέξτε Περισσότερες ενέργειες Κουμπί "Περισσότερες επιλογές" στην εργασία που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Teams κουμπί OK Ορίστε την πρόοδο της εργασίας σε Δεν ξεκίνησε ή Ολοκληρώθηκε.

  • Κουμπί "Προσθήκη ατόμων" Ανάθεση της εργασίας σε ένα μέλος ομάδας (διαθέσιμο μόνο σε κοινόχρηστες λίστες εργασιών). Το άτομο στο οποίο έχετε αναθέσει την εργασία θα λάβει μια ειδοποίηση στην τροφοδοσία δραστηριότητάςτου .

  • Κουμπί "Σήμανση ως σημαντικού" Ορίστε την προτεραιότητα της εργασίας σε σημαντική ή μεσαία.

  • Το κουμπί "Προσθήκη συμβάντος" Προσθήκη προθεσμίας στην εργασία.

  • Κουμπί "Διαγραφή" Διαγραφή της εργασίας.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα λίστας εργασιών στην οποία θέλετε να ολοκληρώσετε μια εργασία στο επάνω μέρος του παραθύρου συνομιλίας.

 2. Επιλέξτε το κουμπί επιλογής δίπλα στην εργασία για να την ολοκληρώσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη ή κάντε μια ερώτηση στην Κοινότητα της Microsoft Teams.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×