Προσθήκη, επεξεργασία, μετακίνηση ή περιστροφή κειμένου στο Visio

Προσθήκη, επεξεργασία, μετακίνηση ή περιστροφή κειμένου στο Visio

Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο σε σχήματα και να τοποθετήσετε, επίσης, κείμενο απευθείας σε μια σελίδα.

Προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα

 1. Επιλέξτε το σχήμα.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο. Όταν επιλέγετε ένα σχήμα και ξεκινάτε την πληκτρολόγηση, το Visio προσθέτει το κείμενο στο επιλεγμένο σχήμα.

 3. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, ορίστε τα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς.

  • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, ορίστε τη στοίχιση και άλλα χαρακτηριστικά.

 4. Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας ή πατήστε το πλήκτρο ESC για να ολοκληρώσετε.

Προσθήκη κειμένου στη σελίδα

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο απευθείας στη σελίδα, ανεξάρτητα από τα σχήματα ή τα αντικείμενα στο σχέδιο.

 1. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία , κάντε κλικ στην επιλογή κείμενο Κουμπί "Εργαλείο κειμένου" .

 2. Κάντε κλικ οπουδήποτε στη σελίδα για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου ή επιλέξτε και σύρετε έως ότου το πλαίσιο κειμένου αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 4. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, ορίστε τα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς.

  • Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, ορίστε τη στοίχιση και άλλα χαρακτηριστικά.

 5. Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας ή πατήστε το πλήκτρο ESC για να ολοκληρώσετε.

Επεξεργασία κειμένου

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Επεξεργαστείτε το κείμενο.

 3. Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας ή πατήστε το πλήκτρο ESC για να ολοκληρώσετε.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν δεν έχετε ακόμη μεγεθύνει το σχήμα, το Visio κάνει μεγέθυνση ενώ πληκτρολογείτε. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας ή πατήστε το πλήκτρο Esc. Το Visio αναιρεί τη μεγέθυνση.

  • Για να μην επιτρέπετε στο Visio τη μεγέθυνση του κειμένου σας:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

  3. Στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, στο πλαίσιο Αυτόματη μεγέθυνση κειμένου κατά την επεξεργασία σε, πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) ως μέγεθος στιγμής.

Μετακίνηση ή περιστροφή κειμένου

Σε ένα σχήμα

 1. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία , κάντε κλικ στο εργαλείο μπλοκ κειμένου Κουμπί "Μπλοκ κειμένου" .

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα για να επιλέξετε το μπλοκ κειμένου.

  Σημείωση: Εάν το κείμενο βρίσκεται σε ομάδα, κάντε κλικ για να επιλέξετε την ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το κείμενο στο σχήμα.

 3. Σύρετε το κείμενο για να μετακινήσετε το μπλοκ κειμένου.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία , κάντε κλικ στο εργαλείο δείκτη Κουμπί δείκτη .

Αφού επιστρέψετε στο εργαλείο δείκτη Κουμπί δείκτη , το κείμενο διατηρεί την ίδια θέση σε σχέση με το σχήμα. Εάν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Εργαλείο κατάδειξης για να σύρετε το κείμενο, θα μετακινηθεί και το σχήμα, ακόμα και εάν το κείμενο δεν βρίσκεται πλέον επάνω στο σχήμα. Για να μετακινήσετε το κείμενο ανεξάρτητα από το σχήμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο μπλοκ κειμένου Κουμπί "Μπλοκ κειμένου" .

Στη σελίδα

 1. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία , κάντε κλικ στο εργαλείο δείκτη Κουμπί δείκτη .

 2. Κάντε κλικ στο κείμενο και σύρετε για να το μετακινήσετε ή σύρετε τη λαβή περιστροφής για να το περιστρέψετε. Όταν ο δείκτης βρίσκεται επάνω σε μια λαβή περιστροφής, μετατρέπεται σε βέλος που σχηματίζει έναν κύκλο Δείκτης εργαλείου περιστροφής .

Ακολουθεί ένα βίντεο με την προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα στο Visio 2010.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα

 1. Επιλέξτε το σχήμα.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 3. Μορφοποιήστε το κείμενο:

  1. Επιλέξτε το σχήμα που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να μορφοποιήσετε.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Γραμματοσειρά, ορίστε τα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς.

  3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, ορίστε τη στοίχιση και άλλα χαρακτηριστικά.

Δεν χρειάζεται να κάνετε διπλό κλικ σε ένα σχήμα για να προσθέσετε κείμενο, παρόλο που μπορείτε να το κάνετε. Όταν είναι επιλεγμένο ένα σχήμα και αρχίζετε να πληκτρολογείτε, το Visio προσθέτει το κείμενο στο επιλεγμένο σχήμα. Εάν δεν έχετε ακόμη μεγεθύνει το σχήμα, το Visio κάνει μεγέθυνση ενώ πληκτρολογείτε. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας ή πατήστε το πλήκτρο ESC. Το Visio αναιρεί τη μεγέθυνση.

Για να μην επιτρέπετε στο Visio τη μεγέθυνση του κειμένου σας:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Πατήστε Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 4. Στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, στο πλαίσιο Αυτόματη μεγέθυνση κειμένου κατά την επεξεργασία σε, πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) ως μέγεθος στιγμής.

Επεξεργασία κειμένου σε σχήμα

 1. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Επεξεργαστείτε το κείμενο.

 3. Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας ή πιέστε ESC για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Προσθήκη κειμένου σε σελίδα

 1. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία , κάντε κλικ στο εργαλείο κείμενο Κουμπί "Εργαλείο κειμένου" .

 2. Κάντε κλικ οπουδήποτε στη σελίδα για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου ή επιλέξτε και σύρετε μέχρι το πλαίσιο κειμένου να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 4. Μετά την πληκτρολόγηση, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας ή πατήστε το πλήκτρο ESC για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

 5. Κάντε κλικ στο εργαλείο δείκτη Κουμπί δείκτη στην κεντρική καρτέλα για να επιστρέψετε στην κανονική επεξεργασία.

Μετακίνηση ή περιστροφή κειμένου

Σε ένα σχήμα

 1. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία , κάντε κλικ στο εργαλείο μπλοκ κειμένου Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα για να επιλέξετε το μπλοκ κειμένου.

  Σημείωση: Εάν το κείμενο βρίσκεται σε ομάδα, κάντε κλικ για να επιλέξετε την ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το κείμενο στο σχήμα.

 3. Σύρετε το κείμενο για να μετακινήσετε το μπλοκ κειμένου ή σύρετε τη λαβή περιστροφής για να περιστρέψετε το κείμενο.

  Όταν ο δείκτης βρίσκεται πάνω από ένα λαβή περιστροφής, αλλάζει σε βέλος που σχηματίζει έναν κύκλο Δείκτης εργαλείου περιστροφής . Κατά τη μετακίνηση, ο δείκτης αλλάζει σε τέσσερα βέλη που σχηματίζουν έναν κύκλο Δείκτης εργαλείου περιστροφής κατά την περιστροφή .

  Περιστροφή κειμένου σε σχήμα

Όταν επιστρέψετε στο εργαλείο κατάδειξης το κείμενο διατηρεί την ίδια θέση σε σχέση με το σχήμα. Εάν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο κατάδειξης για να σύρετε το κείμενο, θα μετακινηθεί και το σχήμα, ακόμα και εάν το κείμενο δεν βρίσκεται πλέον επάνω στο σχήμα. Για να μετακινήσετε το κείμενο ανεξάρτητα από το σχήμα, χρησιμοποιείστε το εργαλείο Μπλοκ κειμένου.

Στη σελίδα

Μπορείτε να μετακινήσετε και να περιστρέψετε το κείμενο στη σελίδα, χρησιμοποιώντας το εργαλείο κατάδειξης με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε για τη μετακίνηση και την περιστροφή ενός σχήματος. Κάντε κλικ στο κείμενο και σύρετέ το για να το μετακινήσετε ή χρησιμοποιήστε τη λαβή περιστροφής για να το περιστρέψετε.

Προσθήκη και επεξεργασία κειμένου σε ένα σχήμα

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία. 

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κείμενο, επιλέξτε ένα σχήμα και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

   Προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα
  • Για να επεξεργαστείτε κείμενο, κάντε διπλό κλικ στο σχήμα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

   Επεξεργασία κειμένου σε σχήμα

  Το Visio μεταβαίνει σε επεξεργασία κειμένου και μπορεί να μεγεθύνει το σχήμα.

 3. Για να σταματήσετε την προσθήκη κειμένου, κάντε κλικ έξω από το σχήμα ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

  Το Visio επαναφέρει την αρχική προβολή, εάν είχε κάνει αυτόματη μεγέθυνση όταν ξεκινήσατε να πληκτρολογείτε.

Δείτε επίσης

Μορφοποίηση κειμένου σε ένα σχέδιο του Visio

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×