Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία

Στο Microsoft Office, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε WordArt ή ένα πλαίσιο κειμένου για να προσθέσετε κείμενο επάνω σε μια φωτογραφία. Μπορείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο WordArt ή το πλαίσιο κειμένου επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, ανάλογα με το πρόγραμμα του Microsoft Office που χρησιμοποιείτε, να περιστρέψετε το κείμενο για καλύτερη προσαρμογή στη φωτογραφία σας.

Η καλύτερη μέθοδος για να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το τι προσπαθείτε να επιτύχετε και από το πρόγραμμα του Microsoft Office που χρησιμοποιείτε. Θέλετε το κείμενο να έχει μια πολύ σχηματοποιημένη εμφάνιση; Προσπαθείτε να επιτύχετε μια επιρροή παρόμοια με αυτή που μπορεί να δείτε σε μια κάρτα; Το κείμενο είναι σύντομο σε μήκος; Εάν Ναι, τότε το WordArt μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σας.

Wordart - χαμόγελο

Η άλλη επιλογή για να προσθέσετε κείμενο επάνω σε μια φωτογραφία είναι να σχεδιάστε ένα πλαίσιο κειμένου, να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε το φόντο και το περίγραμμα του πλαισίου κειμένου διαφανή. Μπορείτε να μορφοποιήσετε το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου, όπως θα μορφοποιούσατε κείμενο σε οποιοδήποτε σημείο στο Office. Αυτή η επιλογή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω από μία ή δύο λέξεις στη φωτογραφία σας.

Πλαίσιο κειμένου - Χαμόγελο

Επιλέξτε το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με WordArt

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια φωτογραφία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt, επιλέξτε το στυλ κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Επιλέξτε από την ομάδα "Κείμενο"

 3. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του WordArt για να επιλέξετε, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 4. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του WordArt, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 5. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Επιλέξτε "Ομαδοποίηση"

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με ένα πλαίσιο κειμένου

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια φωτογραφία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της εικόνας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Επιλέξτε από την ομάδα "Κείμενο"

 3. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ή το στυλ του κειμένου, επισημάνετε το κείμενο, κάντε δεξί κλικ επάνω του και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση του κειμένου που θέλετε στο μενού συντόμευσης.

 4. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του πλαισίου κειμένου, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 5. Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Στυλ σχημάτων

 6. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 7. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Επιλέξτε "Ομαδοποίηση"

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με WordArt

 1. Στην παρουσίασή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια φωτογραφία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt, επιλέξτε το στυλ κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Επιλέξτε από την ομάδα "Κείμενο"

 3. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του WordArt για να επιλέξετε, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 4. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του WordArt, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 5. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Επιλέξτε "Ομαδοποίηση"

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με ένα πλαίσιο κειμένου

 1. Στην παρουσίασή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια φωτογραφία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου, σύρετε με το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο κειμένου σε οποιοδήποτε σημείο κοντά στην εικόνα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Επιλέξτε από την ομάδα "Κείμενο"

 3. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ή το στυλ του κειμένου, επισημάνετε το κείμενο, κάντε δεξί κλικ επάνω του και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση του κειμένου που θέλετε στο μενού συντόμευσης.

 4. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του πλαισίου κειμένου, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 5. Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Στυλ σχημάτων

 6. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 7. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Επιλέξτε "Ομαδοποίηση"

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με WordArt

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα σημείο εισαγωγής.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Επιλέξτε "Καμβάς σχεδίασης"

 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο καμβάς σχεδίασης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνες.

  Ομάδα "Απεικονίσεις"

 4. Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt, επιλέξτε το στυλ κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 6. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του WordArt για να επιλέξετε, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 7. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του WordArt, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 8. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Επιλέξτε "Ομαδοποίηση"

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με ένα πλαίσιο κειμένου

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα σημείο εισαγωγής.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Επιλέξτε "Καμβάς σχεδίασης"

 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο καμβάς σχεδίασης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνες.

  Ομάδα "Απεικονίσεις"

 4. Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ έξω από τον καμβά σχεδίασης.

 5. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πλαισίου κειμένου.

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, σύρετε το πλαίσιο κειμένου στη θέση που θέλετε.

 7. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ή το στυλ του κειμένου, επισημάνετε το κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση του κειμένου που θέλετε στο μενού συντόμευσης.

 8. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, σύρετε το πλαίσιο κειμένου για να το τοποθετήσετε το επάνω από τη φωτογραφία σας.

 9. Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Ομάδα "Στυλ σχήματος" του Word

 10. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του WordArt, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 11. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Επιλέξτε "Ομαδοποίηση"

Αρχή της σελίδας

Επιλέξτε το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με WordArt

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια φωτογραφία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt, επιλέξτε το στυλ κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Γραμμή εργαλείων - WordArt

 3. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του WordArt για να επιλέξετε, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 4. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του WordArt, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 5. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Γραμμή εργαλείων - Ομάδα

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με ένα πλαίσιο κειμένου

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια φωτογραφία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της εικόνας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Γραμμή εργαλείων - Πλαίσιο κειμένου

 3. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ή το στυλ του κειμένου, επισημάνετε το κείμενο, κάντε δεξί κλικ επάνω του και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση του κειμένου που θέλετε στο μενού συντόμευσης.

 4. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του πλαισίου κειμένου, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 5. Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   Γραμμή εργαλείων - Περίγραμμα σχήματος

 6. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 7. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Γραμμή εργαλείων - Ομάδα

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με WordArt

 1. Στην παρουσίασή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια φωτογραφία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt, επιλέξτε το στυλ κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Γραμμή εργαλείων - WordArt

 3. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του WordArt για να επιλέξετε, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 4. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του WordArt, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 5. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Γραμμή εργαλείων - Ομάδα

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με ένα πλαίσιο κειμένου

 1. Στην παρουσίασή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια φωτογραφία.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου, σύρετε με το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο κειμένου σε οποιοδήποτε σημείο κοντά στην εικόνα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Γραμμή εργαλείων - Πλαίσιο κειμένου

 3. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ή το στυλ του κειμένου, επισημάνετε το κείμενο, κάντε δεξί κλικ επάνω του και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση του κειμένου που θέλετε στο μενού συντόμευσης.

 4. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του πλαισίου κειμένου, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 5. Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   Γραμμή εργαλείων - Περίγραμμα σχήματος

 6. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 7. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Γραμμή εργαλείων - Ομάδα

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με WordArt

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα σημείο εισαγωγής.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Γραμμή εργαλείων - Σχήματα

 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο καμβάς σχεδίασης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

  Γραμμή εργαλείων - Εικόνα

 4. Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt, επιλέξτε το στυλ κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 6. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του WordArt για να επιλέξετε, σύρετε το κείμενο επάνω από τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, εάν θέλετε, περιστρέψτε το κείμενο κατά τη γωνία που παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη φωτογραφία σας.

 7. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του WordArt, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 8. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Γραμμή εργαλείων - Ομάδα

Προσθήκη κειμένου επάνω σε μια φωτογραφία με ένα πλαίσιο κειμένου

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα σημείο εισαγωγής.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Γραμμή εργαλείων - Σχήματα

 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο καμβάς σχεδίασης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

  Γραμμή εργαλείων - Εικόνα

 4. Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ έξω από τον καμβά σχεδίασης.

 5. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, στο κάτω μέρος του μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση πλαισίου κειμένου.

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, σύρετε το πλαίσιο κειμένου στη θέση που θέλετε.

 7. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά ή το στυλ του κειμένου, επισημάνετε το κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση του κειμένου που θέλετε στο μενού συντόμευσης.

 8. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, σύρετε το πλαίσιο κειμένου για να το τοποθετήσετε το επάνω από τη φωτογραφία σας.

 9. Βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ πλαισίου κειμένου, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   Γραμμή εργαλείων - Στυλ πλαισίου κειμένου

 10. Κάντε κλικ στο εξωτερικό άκρο της φωτογραφίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο άκρο του WordArt, έτσι ώστε και να είναι επιλεγμένα και τα δύο στοιχεία.

 11. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ομαδοποίηση και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Γραμμή εργαλείων - Ομάδα

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×