Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα πεδία σε μια φόρμα ή έκθεση, χρησιμοποιώντας το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων. Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα πεδίο στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων (ή εάν σύρετε ένα πεδίο από τη λίστα στη φόρμα ή στην έκθεση), η Microsoft Access δημιουργεί αυτόματα το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου για εμφάνιση του πεδίου, π.χ. ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα πλαίσιο ελέγχου, και έπειτα συνδέει το στοιχείο ελέγχου σε αυτό το πεδίο.

Εάν δεν έχετε κάποια υπάρχουσα φόρμα ή έκθεση για να προσθέσετε ένα πεδίο, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις φόρμες ή Εισαγωγή στις εκθέσεις για να ξεκινήσετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη πεδίου σε μια φόρμα ή έκθεση χρησιμοποιώντας το τμήμα παραθύρου "Λίστα πεδίων"

 1. Ανοίξτε την έκθεση σε προβολή διάταξης ή σε προβολή σχεδίασης.

  Εάν δεν εμφανιστεί το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων
   -Ή-

  • Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT+F8.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων, βρείτε τον πίνακα που περιέχει το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη λίστα των πεδίων σε κάθε πίνακα, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) ή στο σύμβολο πλην (-) δίπλα στο όνομα του πίνακα.

  Σημείωση: Εάν η βάση δεδομένων δεν περιέχει πίνακες, το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων είναι κενό.

 3. Όταν βρείτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε, κάντε ένα από τα εξής για να το προσθέσετε στη φόρμα ή στην έκθεση:

  • Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο.

  • Σύρετε το πεδίο από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων στη φόρμα ή στην έκθεση.

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε περισσότερα από ένα πεδία, στη συνέχεια σύρετέ τα στη φόρμα ή στην έκθεση ταυτόχρονα.

   Σημείωση: Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πεδία στην ενότητα Πεδία διαθέσιμα για αυτή την προβολή στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων.

  • Προσθέστε μια περιοχή πεδίων από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων στη φόρμα ή στην έκθεση, κάνοντας τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο της περιοχής.

  • Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο τελευταίο πεδίο της περιοχής.

   Η Access επιλέγει τα πεδία στα οποία κάνατε κλικ, καθώς και όλα τα ενδιάμεσα πεδία.

  • Σύρετε όλα τα επιλεγμένα πεδία στη φόρμα ή στην έκθεση.

   Σημείωση: Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πεδία στην ενότητα Πεδία διαθέσιμα για αυτή την προβολή στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων.

 4. Η Access δημιουργεί το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου για εμφάνιση κάθε πεδίου και συνδέει επίσης το στοιχείο ελέγχου με το πεδίο. Επιπλέον, η Access δημιουργεί μια προσαρτημένη ετικέτα για το στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την ετικέτα, κάνοντας κλικ σε αυτή μία φορά για να την επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάνοντας ξανά κλικ για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής στην ετικέτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε την ετικέτα με τον ίδιο τρόπο όπως το κείμενο σε ένα έγγραφο.

 5. Εάν θέλετε ένα πεδίο να εμφανίζεται σε διαφορετικό τύπο στοιχείου ελέγχου από εκείνον που δημιούργησε αυτόματα η Access, μπορείτε να αλλάξετε το στοιχείο ελέγχου σε άλλο τύπο. Ωστόσο, μπορείτε να το αλλάξετε μόνο σε τύπο στοιχείου ελέγχου που είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο πεδίο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε ένα σύνθετο πλαίσιο σε πλαίσιο κειμένου ή σε πλαίσιο λίστας, αλλά δεν μπορείτε να το αλλάξετε σε κουμπί εντολής.

  Αλλαγή ενός στοιχείου ελέγχου από έναν τύπο σε άλλο

  1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή σχεδίασης κάνοντας δεξί κλικ σε αυτή στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

  2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε.

   Εάν το στοιχείο μενού Αλλαγή σε δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχουν άλλοι τύποι στοιχείου ελέγχου που να είναι κατάλληλοι για το συγκεκριμένο πεδίο. Διαφορετικά, η Access εμφανίζει μια λίστα με τους τύπους στοιχείων ελέγχου.

  3. Κάντε κλικ σε έναν από τους διαθέσιμους τύπους στοιχείου ελέγχου για να το αλλάξετε σε αυτόν τον τύπο.

   Το στοιχείο ελέγχου παραμένει δεσμευμένο στο πεδίο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να ορίσετε ορισμένες ιδιότητες προκειμένου ο νέος τύπος στοιχείου ελέγχου να λειτουργήσει όπως θέλετε. Για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων για ένα στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίου σε μια φόρμα ή έκθεση χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τμήμα παραθύρου "Λίστα πεδίων"

Σε γενικές γραμμές, η χρήση του τμήματος παραθύρου "Λίστα πεδίων" είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να προσθέσετε ένα πεδίο σε μια φόρμα ή έκθεση. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα πεδίο δημιουργώντας ένα στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, συνδέοντάς το με ένα πεδίο. Η παρακάτω διαδικασία σάς δείχνει τον τρόπο.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα ή στην έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης.

  Οδηγοί στοιχείων ελέγχου    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Οδηγούς στοιχείων ελέγχου για να δημιουργήσετε κουμπιά εντολών, πλαίσια λίστας, δευτερεύουσες φόρμες, σύνθετα πλαίσια και ομάδες επιλογών. Ο Οδηγός στοιχείων ελέγχου θέτει μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την εμφάνιση και τη λειτουργία του στοιχείου ελέγχου και, στη συνέχεια, το δημιουργεί και ορίζει τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου με βάση τις απαντήσεις σας. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στη Συλλογή στοιχείων ελέγχου. Εάν δεν έχει επισημανθεί η επιλογή Χρήση Οδηγών στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ για να την επισημάνετε.

  Εικόνα κουμπιού

  Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε στοιχεία ελέγχου χωρίς τη βοήθεια των οδηγών, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση Οδηγών στοιχείων ελέγχου, ώστε να μην είναι πλέον επιλεγμένη.

  Εικόνα κουμπιού

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο εργαλείο για τον τύπο στοιχείου ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να προσδιορίσετε το όνομα ενός εργαλείου, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω του. Η Access εμφανίζει το όνομα του εργαλείου.

 3. Κάντε κλικ στο πλέγμα σχεδίασης της φόρμας ή της έκθεσης όπου θέλετε να τοποθετήσετε την επάνω αριστερή γωνία του στοιχείου ελέγχου. Κάντε κλικ μία φορά για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου με προεπιλεγμένο μέγεθος ή κάντε κλικ στο εργαλείο και, στη συνέχεια, σύρετε μέσα στο πλέγμα σχεδίασης της φόρμας για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο μέγεθος που θέλετε.

 4. Εάν έχετε επιλέξει Χρήση Οδηγών στοιχείων ελέγχου και το στοιχείο ελέγχου που τοποθετείτε έχει έναν συσχετισμένο οδηγό, ο οδηγός ξεκινά και σας καθοδηγεί στις ρυθμίσεις για το στοιχείο ελέγχου.

 5. Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου ακριβώς με την πρώτη προσπάθεια, μπορείτε να το μετακινήσετε κάνοντας τα ακόλουθα:

  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για να το επιλέξετε. Εάν υπάρχει μια ετικέτα που συσχετίζεται με το στοιχείο ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ετικέτα για να την επιλέξετε.

  2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από το στοιχείο ελέγχου μέχρι να μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης.

  3. Κάντε κλικ και σύρετε το στοιχείο ελέγχου στη θέση που θέλετε.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν Οδηγό στοιχείων ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να περιέχει βήματα που θα σας βοηθήσουν να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο. Εάν ο οδηγός δεν δεσμεύει το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο, και το στοιχείο ελέγχου είναι ο τύπος που μπορεί να εμφανίσει δεδομένα (για παράδειγμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σύνθετο πλαίσιο), πρέπει να εισαγάγετε ένα όνομα πεδίου ή μια παράσταση στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου για το στοιχείο ελέγχου για να μπορέσει να εμφανίσει τα δεδομένα. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο.

 1. Εμφανίστε το φύλλο ιδιοτήτων για το στοιχείο ελέγχου κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο F4.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια παράσταση στο πλαίσιο Προέλευση στοιχείου ελέγχου.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραστάσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία παράστασης.

Αρχή της σελίδας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τμήμα παραθύρου "Λίστα πεδίων"

Η παρακάτω λίστα περιέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εργασίας στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες όταν προσθέτετε πεδία στη φόρμα ή στην έκθεση. Για να εμφανίσετε το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων, ανοίξτε μια φόρμα ή έκθεση σε προβολή διάταξης ή σε προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT + F8.

 • Εάν η ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης είναι κενή και σύρετε ένα πεδίο από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων στη φόρμα ή στην έκθεση, η Access συμπληρώνει αυτόματα την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης για λογαριασμό σας.

 • Εάν η ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης είναι μια δήλωση SELECT ή ένα όνομα πίνακα, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή της εμφάνισης του τμήματος παραθύρου Λίστα πεδίων ανάμεσα στις εξής δύο καταστάσεις:

  • Όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων    Εμφανίζει την ενότητα Πεδία διαθέσιμα για αυτή την προβολή, την ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε σχετιζόμενους πίνακες (εάν υπάρχουν αυτοί οι πίνακες) και την ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες (εάν υπάρχουν αυτοί οι πίνακες).

  • Μόνο πεδία προέλευσης εγγραφών    Εμφανίζει μόνο την ενότητα Πεδία διαθέσιμα για αυτή την προβολή.

   Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών, κάντε κλικ στις επιλογές Εμφάνιση μόνο των πεδίων στην τρέχουσα προέλευση εγγραφών ή Εμφάνιση όλων των πινάκων στο κάτω μέρος του τμήματος παραθύρου Λίστα πεδίων.

   Σημείωση: Εάν έχετε ορίσει την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης σε ένα αποθηκευμένο ερώτημα, το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων εμφανίζει μόνο την ενότητα Πεδία διαθέσιμα για αυτή την προβολή (δεν υπάρχει η επιλογή Εμφάνιση όλων των πινάκων στο κάτω μέρος του τμήματος παραθύρου Λίστα πεδίων). Για να επεξεργαστείτε την προέλευση εγγραφών, κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προέλευσης εγγραφών.

 • Εάν έχετε ορίσει την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης σε έναν πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετε ένα πεδίο από την ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε σχετιζόμενους πίνακες του τμήματος παραθύρου Λίστα πεδίων στη φόρμα ή στην έκθεση, η Access αλλάζει την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης σε μια δήλωση SELECT που περιλαμβάνει το πεδίο που προσθέτετε. Εάν η Access δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο συσχέτισης των πινάκων, εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή σχέσης, ώστε να επιλέξετε την κατάλληλη σχέση.

 • Εάν σύρετε ένα πεδίο από την ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες του τμήματος παραθύρου Λίστα πεδίων στη φόρμα ή στην έκθεση, η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός σχέσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να καθορίσετε μια σχέση μεταξύ του άλλου πίνακα και της προέλευσης εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια πεδία πρέπει να εισαγάγετε στο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Άκυρο και, στη συνέχεια, να εξετάσετε τις σχέσεις πινάκων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για τις σχέσεις πινάκων ή Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

  Είναι δυνατό ένα πεδίο στην ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες του τμήματος παραθύρου Λίστα πεδίων να συσχετίζεται έμμεσα με την προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης μέσω ενός από τους πίνακες στην ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε σχετιζόμενους πίνακες. Εάν συμβαίνει αυτό, η μεταφορά ενός πεδίου από έναν από τους σχετιζόμενους πίνακες στη φόρμα ή στην έκθεση μπορεί να προκαλέσει τη μετακίνηση ενός ή περισσοτέρων πινάκων από την ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες στην ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε σχετιζόμενους πίνακες.

 • Εάν η προέλευση εγγραφών της φόρμας ή της έκθεσης είναι μια πρόταση SELECT ή ένα αποθηκευμένο ερώτημα, μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε την προέλευση εγγραφών στη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων, κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο στο παράθυρο "Λίστα πεδίων" και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία προέλευσης εγγραφών". Εάν η προέλευση εγγραφών είναι πίνακας, αυτή η εντολή καλεί τη Λειτουργία δόμησης ερωτημάτων στον πίνακα. Η Access σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που βασίζεται στον πίνακα. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" για να αλλάξετε την προέλευση εγγραφών σε ερώτημα ή "Όχι" για να αφήσετε την προέλευση εγγραφών αμετάβλητη.

 • Μπορείτε να ανοίξετε έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πίνακα δίπλα στο όνομα του πίνακα ή κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα του πίνακα στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Άνοιγμα πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων για να προσθέσετε ένα Πεδίο αναζήτησης σε έναν πίνακα, κάνοντας τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πίνακα δίπλα στον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αναζήτησης.

   Ο πίνακας εμφανίζεται σε προβολή φύλλου δεδομένων.

  2. Σύρετε ένα πεδίο από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων στο φύλλο δεδομένων.

  3. Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Στην τελευταία σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

 • Μπορείτε να αποσυνδέσετε το τμήμα παραθύρου "Λίστα πεδίων" από τη δεξιά πλευρά της περιοχής εργασίας της Access τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή τίτλου του παραθύρου "Λίστα πεδίων" μέχρι να μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης Δείκτης μετακίνησηςκαι, στη συνέχεια, σύροντας το παράθυρο "Λίστα πεδίων" προς τα αριστερά. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη λίστα οπουδήποτε στην περιοχή εργασίας ή μπορείτε να την αγκυρώσετε στην αριστερή πλευρά της περιοχής εργασίας, σύροντάς την προς τα αριστερά.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MICROSOFT 365 INSIDERS >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×