Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Προσθήκη περιγράμματος σε πίνακα στο Office για Mac

Όταν προσθέτετε περίγραμμα σε εικόνα, κείμενο ή σελίδα, μπορείτε να κάνετε αυτά τα στοιχεία στο έγγραφό σας να ξεχωρίζουν. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο με τους πίνακες στα έγγραφά σας.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαδικασίες για τις εφαρμογές Office για Mac. Για Windows διαδικασίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγραμμάτων από έγγραφα ή εικόνες

Ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να προσθέσετε ένα περίγραμμα σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας τη συλλογή "Στυλ περιγράμματος", μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προσχεδιασμένο στυλ πίνακα ή μπορείτε να σχεδιάσετε το δικό σας προσαρμοσμένο περίγραμμα.

Word

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να προσθέσετε περιγράμματα στο Word είναι από τη συλλογή "Στυλ περιγράμματος".

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λαβή μετακίνησης πίνακα για να επιλέξετε τον πίνακα.

  Πίνακας στον οποίο εμφανίζεται η λαβή μετακίνησης.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση. (Στο Office για Mac, εμφανίζονται οι καρτέλες Σχεδίαση πίνακα και Διάταξη. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα.)

  Εντοπισμός εργαλείων πίνακα

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ περιγράμματος και επιλέξτε ένα στυλ περιγράμματος.

  Στυλ περιγράμματος πίνακα

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τα περιγράμματα.

  Θέση περιγράμματος πίνακα

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε περιγράμματα για ένα τμήμα του πίνακά σας, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Πινέλο περιγραμμάτων και, στη συνέχεια, στον πίνακα, κάντε κλικ σε κάθε περίγραμμα που θέλετε να αλλάξετε ή να προσθέσετε. Το Word εφαρμόζει το στυλ περιγράμματος που έχετε επιλέξει ήδη και δεν χρειάζεται να επιλέξετε πρώτα τον πίνακα.

  Εντολή "Μορφοποίηση περιγραμμάτων"

Η εφαρμογή ενός προσχεδιασμένα στυλ πίνακα είναι άλλος ένας γρήγορος τρόπος για να κάνετε τον πίνακά σας να ξεχωρίζει. Τα στυλ πίνακα προσθέτουν συντονισμένα περιγράμματα, σκίαση και μορφοποίηση κειμένου.

 1. Κάντε κλικ μέσα σε έναν πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση (η καρτέλα Σχεδίαση πίνακα στο Office για Mac).

  Εντοπισμός εργαλείων πίνακα

 2. Στη συλλογή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ σε ένα στυλ πίνακα. Για να δείτε περισσότερα στυλ συλλογής, κάντε κλικ στο βέλος Περισσότερα. (Αυτό το βέλος εμφανίζεται κάτω από τη συλλογή στο Office για Mac.)

  Συλλογή στυλ πίνακα και κουμπί "Περισσότερα"

Για να σχεδιάσετε το δικό σας προσαρμοσμένο περίγραμμα, επιλέξτε το χρώμα, το πλάτος, το στυλ γραμμής και το σημείο όπου θέλετε να εφαρμόσετε τα περιγράμματα.

 1. Στο Word ή το Outlook, κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη λαβή μετακίνησης πίνακα για να επιλέξετε τον πίνακα.

  Πίνακας στον οποίο εμφανίζεται η λαβή μετακίνησης.

  Στο PowerPoint, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα για να το επιλέξετε. (Η λαβή μετακίνησης πίνακα δεν εμφανίζεται στο PowerPoint.)

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση (η καρτέλα Σχεδίαση πίνακα στο Office για Mac).

  Εντοπισμός εργαλείων πίνακα

 3. Σχεδιάστε το περίγραμμα.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής(Στυλ πένας στο PowerPoint) και επιλέξτε ένα στυλ.

  Επιλέξτε το στυλ γραμμής για το περίγραμμά σας

  Κάντε κλικ στην επιλογή Πάχος γραμμής(Πάχος πένας σε PowerPoint) και επιλέξτε το πλάτος περιγράμματος που θέλετε.

  Μέγεθος περιγράμματος πίνακα

  Κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα πένας και επιλέξτε ένα χρώμα.

  Χρώμα περιγράμματος πίνακα

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και επιλέξτε τα περιγράμματα που θέλετε.

  Θέση περιγράμματος πίνακα

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε περιγράμματα για ένα τμήμα του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Πινέλο περιγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε περίγραμμα του πίνακα. Το Word προσθέτει ένα περίγραμμα στο στυλ, το πλάτος και το χρώμα που έχετε επιλέξει ήδη και δεν χρειάζεται να επιλέξετε πρώτα τον πίνακα.

  Εντολή "Μορφοποίηση περιγραμμάτων"

PowerPoint

Η εφαρμογή ενός προσχεδιασμένης στυλ πίνακα είναι ένας γρήγορος τρόπος για να κάνετε τον πίνακά σας να ξεχωρίζει. Τα στυλ πίνακα προσθέτουν συντονισμένα περιγράμματα, σκίαση και μορφοποίηση κειμένου.

 1. Κάντε κλικ μέσα σε έναν πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση (η καρτέλα Σχεδίαση πίνακα στο Office για Mac).

  Εντοπισμός εργαλείων πίνακα

 2. Στη συλλογή Στυλ πίνακα, κάντε κλικ σε ένα στυλ πίνακα. Για να δείτε περισσότερα στυλ συλλογής, κάντε κλικ στο βέλος Περισσότερα. (Αυτό το βέλος εμφανίζεται κάτω από τη συλλογή στο Office για Mac.)

  Συλλογή στυλ πίνακα και κουμπί "Περισσότερα"

Για να σχεδιάσετε το δικό σας προσαρμοσμένο περίγραμμα, επιλέξτε το χρώμα, το πλάτος, το στυλ γραμμής και το σημείο όπου θέλετε να εφαρμόσετε τα περιγράμματα.

 1. Στο Word ή το Outlook, κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη λαβή μετακίνησης πίνακα για να επιλέξετε τον πίνακα.

  Πίνακας στον οποίο εμφανίζεται η λαβή μετακίνησης.

  Στο PowerPoint, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα για να το επιλέξετε. (Η λαβή μετακίνησης πίνακα δεν εμφανίζεται στο PowerPoint.)

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Σχεδίαση (η καρτέλα Σχεδίαση πίνακα στο Office για Mac).

  Εντοπισμός εργαλείων πίνακα

 3. Σχεδιάστε το περίγραμμα.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής(Στυλ πένας στο PowerPoint) και επιλέξτε ένα στυλ.

  Επιλέξτε το στυλ γραμμής για το περίγραμμά σας

  Κάντε κλικ στην επιλογή Πάχος γραμμής(Πάχος πένας σε PowerPoint) και επιλέξτε το πλάτος περιγράμματος που θέλετε.

  Μέγεθος περιγράμματος πίνακα

  Κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα πένας και επιλέξτε ένα χρώμα.

  Χρώμα περιγράμματος πίνακα

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και επιλέξτε τα περιγράμματα που θέλετε.

  Θέση περιγράμματος πίνακα

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε περιγράμματα για ένα τμήμα του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Πινέλο περιγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε κάθε περίγραμμα του πίνακα. Το Word προσθέτει ένα περίγραμμα στο στυλ, το πλάτος και το χρώμα που έχετε επιλέξει ήδη και δεν χρειάζεται να επιλέξετε πρώτα τον πίνακα.

  Εντολή "Μορφοποίηση περιγραμμάτων"

Σημαντικό:  Το Microsoft Office για Mac 2011 δεν υποστηρίζεται πλέον. Κάντε αναβάθμιση σε Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και συνεχίστε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Word

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να προσθέσετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων"

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, στο αναδυόμενο μενού Στυλ γραμμής, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων"

 3. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, στο αναδυόμενο μενού Πάχος γραμμής, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων"

 3. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά από τα οποία θέλετε να καταργήσετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων"

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να προσθέσετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων,κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα Κουμπί "Περιγράμματα"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, στο αναδυόμενο μενού Στυλ γραμμής, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων" του Powerpoint

 3. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων,κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα Κουμπί "Περιγράμματα"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων, στο αναδυόμενο μενού Πάχος γραμμής, επιλέξτε το πάχος γραμμής που θέλετε.

  Καρτέλα "Πίνακες", ομάδα "Σχεδίαση περιγραμμάτων" του Powerpoint

 3. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων,κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα Κουμπί "Περιγράμματα"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων,κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα γραμμής Κουμπί "Χρώμα περιγράμματος"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα γραμμής που θέλετε.

 3. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων,κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα Κουμπί "Περιγράμματα"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα περιγράμματα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα ή επιλέξτε τα κελιά από τα οποία θέλετε να καταργήσετε περιγράμματα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακες, στην περιοχή Σχεδίαση περιγραμμάτων,κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα Κουμπί "Περιγράμματα"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα Κουμπί "Τύπος περιγράμματος".

Δείτε επίσης

Εισαγωγή πίνακα στο Word για Mac

Αλλαγή μεγέθους ολόκληρου ή μέρους του πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος ενός κελιού πίνακα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×