Προσθήκη πόρου στο Project Web App

Προσθήκη πόρου στο Project Web App

Αφού πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της τοποθεσίας σας Project Web App με ένα χρήστη, μπορείτε να προσθέσετε το συγκεκριμένο χρήστη ως πόρο. Οι πόροι είναι άτομα, υλικά ή κόστος που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου σας.

Για να προσθέσετε έναν πόρο στο χώρο συγκέντρωσης πόρων στο Project Web App:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Πόροι στη γρήγορη εκκίνηση.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Πόροι > Δημιουργία.

 3. Επιλέξτε έναν Τύπο για το νέο πόρο:

  • Οι πόροι Εργασίας είναι τα άτομα που ολοκληρώνουν τις εργασίες στο έργο σας.

  • Οι πόροι Υλικού είναι τα εργαλεία που χρειάζεστε για να γίνει το έργο σας. Μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως οχήματα, υπολογιστές ή αίθουσες διασκέψεων.

  • Οι πόροι Κόστους είναι χρεώσεις που σχετίζονται με το έργο σας. Ενδέχεται να είναι στοιχεία όπως έξοδα διαμονής ή αεροπορικά εισιτήρια.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προϋπολογισμός, εάν προσθέτετε έναν πόρο που θα σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε τον προϋπολογισμό του έργου σας.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γενικά, εάν προσθέτετε έναν πόρο που θα αντιπροσωπεύει μια γενική κατηγορία πόρων, όπως "Προγραμματιστής" ή "Ανάδοχος".

 6. Στην ενότητα Πληροφορίες αναγνωριστικού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ο πόρος μπορεί να συνδεθεί στο Project Web App, εάν θέλετε ο πόρος να συνδέεται και να υποβάλλει ένα φύλλο κατανομής χρόνου, να καταχωρεί την πρόοδο εργασίας ή να προβάλλει το έργο σας στο Project Web App. Αυτό ισχύει συνήθως μόνο για τους πόρους "Εργασία".

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ο πόρος μπορεί να συνδεθεί στο Project Web App, στην ενότητα Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πόρου στο πλαίσιο Λογαριασμός σύνδεσης χρήστη.

  • Εάν δεν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ο πόρος μπορεί να συνδεθεί στο Project Web App, πληκτρολογήστε ένα Εμφανιζόμενο όνομα για τον πόρο και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τα πλαίσια Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικό RBS και Αρχικά, εάν χρειάζεται.

 8. Επιλέξτε τα κατάλληλα Χαρακτηριστικά ανάθεσης για τον πόρο. Δεν είστε βέβαιοι ποια χαρακτηριστικά πρέπει να χρησιμοποιήσετε;

 9. Επιλέξτε ένα Τμήμα πόρων, εάν χρειάζεται.

 10. Στην ενότητα Πεδία ομάδας, καταχωρήστε στοιχεία στα πλαίσια Ομάδα, Κωδικός, Κέντρο κόστους και Τύπος κόστους, εάν χρειάζεται.

 11. Στην ενότητα Λεπτομέρειες ομάδας, εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί ομάδες στο Project Web App, ενεργοποιήστε τις επιλογές που έχουν μεγαλύτερη σχέση με αυτόν τον πόρο.

 12. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ανάθεσης

Κάθε πόρος μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές λεπτομέρειες, καθορίστε τις στην περιοχή Χαρακτηριστικά ανάθεσης.

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Ο πόρος απαιτεί έγκριση για όλες τις αναθέσεις έργων (Project Online και Project Server 2016 μόνο)

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να γίνεται αυστηρή διαχείριση του χρόνου αυτού του πόρου από ένα διαχειριστή πόρων. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, οι διαχειριστές έργου ειδοποιούνται ότι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις δέσμευσης στο διαχειριστή πόρων για έγκριση, πριν από την εκχώρηση του πόρου σε εργασίες.

Είναι δυνατή η εξισορρόπηση του πόρου

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέψετε την ομοιόμορφη κατανομή των ωρών του πόρου σε ολόκληρο το έργο.

Ημερολόγιο βάσης

Επιλέξτε το ημερολόγιο που αντιπροσωπεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα αυτού του πόρου.

Προεπιλεγμένος τύπος κράτησης

Επιλέξτε εάν θέλετε να ορίσετε έναν πόρο ως Δεσμευμένο σε ένα έργο, όταν του έχει ανατεθεί μια εργασία, ή ως Προτεινόμενο, εάν προτείνεται για την ανάθεση εργασίας.

Διαχειριστής φύλλου κατανομής χρόνου

Επιλέξτε το άτομο που θα εγκρίνει το φύλλο κατανομής χρόνου αυτού του πόρου.

Προεπιλεγμένος κάτοχος ανάθεσης

Επιλέξτε το άτομο που θα διαχειρίζεται τις αναθέσεις αυτού του πόρου.

Νωρίτερη διαθεσιμότητα

Καταχωρήστε τη συντομότερη ημερομηνία κατά την οποία θα είναι δυνατή η ανάθεση εργασιών στο συγκεκριμένο πόρο.

Μεταγενέστερη διαθεσιμότητα

Καταχωρήστε την πιο μακρινή ημερομηνία κατά την οποία θα είναι δυνατή η απασχόληση του συγκεκριμένου πόρου σε εργασίες.

Τυπική χρέωση

Καταχωρήστε την τυπική χρέωση για αυτόν τον πόρο.

Χρέωση υπερωριών

Καταχωρήστε τη χρέωση υπερωριών του πόρου.

Τρέχων μέγιστος αριθμός μονάδων (%)

Καταχωρήστε το μέγιστο ποσοστό του χρόνου που διαθέτει ο πόρος για να εργαστεί σε έργα. Για παράδειγμα, ένας πόρος μπορεί να εργάζεται μόνο 20 ώρες την εβδομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, καταχωρήστε το ποσοστό 50% στο πλαίσιο Τρέχων μέγιστος αριθμός μονάδων (%) για το συγκεκριμένο πόρο.

Κόστος/Χρήση

Εάν αυτός ο πόρος έχει ένα συσχετισμένο κόστος με κάθε ανάθεση, καταχωρήστε το κόστος σε αυτό το πλαίσιο. Για παράδειγμα, εάν προσθέτετε ως πόρο ένα ημιφορτηγό, μπορεί να υπάρχει μια σταθερή χρέωση μίσθωσης που σχετίζεται με αυτό το ημιφορτηγό, η οποία καταβάλλεται κάθε φορά που αυτό χρησιμοποιείται.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×