Προστασία φύλλου εργασίας

Για να εμποδίσετε την ακούσια ή εκούσια αλλαγή, μετακίνηση ή διαγραφή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας από άλλους χρήστες, μπορείτε να κλειδώσετε τα κελιά στο φύλλο εργασίας του Excel και, στη συνέχεια, να προστατεύσετε το φύλλο με έναν κωδικό πρόσβασης. Ας υποθέσουμε ότι είστε ο κάτοχος του φύλλου εργασίας αναφοράς κατάστασης της ομάδας, όπου θέλετε τα μέλη της ομάδας να προσθέτουν δεδομένα μόνο σε συγκεκριμένα κελιά και να μην μπορούν να τροποποιήσουν οτιδήποτε άλλο. Με την προστασία του φύλλου εργασίας, μπορείτε να κάνετε επεξεργάσιμα μόνο συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου και οι χρήστες δεν θα μπορούν να τροποποιήσουν δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στο φύλλο.

Σημαντικό: 

 • Η προστασία σε επίπεδο φύλλου εργασίας δεν αποτελεί δυνατότητα ασφαλείας. Απλώς εμποδίζει τους χρήστες να τροποποιήσουν κλειδωμένα κελιά μέσα στο φύλλο εργασίας.

 • Η προστασία ενός φύλλου εργασίας δεν είναι το ίδιο με την προστασία ενός αρχείου Excel ή ενός βιβλίου εργασίας με κωδικό πρόσβασης. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες:

 • Για να κλειδώσετε το αρχείο σας ώστε να μην μπορούν να το ανοίξουν άλλοι χρήστες, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία αρχείου Excel.

 • Για να εμποδίσετε την προσθήκη, τροποποίηση, μετακίνηση, αντιγραφή ή απόκρυψη/επανεμφάνιση φύλλων που περιέχονται σε ένα βιβλίο εργασίας από τους χρήστες, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία βιβλίου εργασίας.

 • Για να μάθετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ προστασίας ενός αρχείου σας Excel, ενός βιβλίου εργασίας ή ενός φύλλου εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Προστασία και ασφάλεια στο Excel.

Επιλογή των στοιχείων κελιών που θέλετε να κλειδώσετε

Δείτε τι μπορείτε να κλειδώσετε σε ένα μη προστατευμένο φύλλο:

Σημείωση: Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, τα στοιχεία ελέγχου φόρμας, τα σχήματα, τα γραφήματα, τα γραφικά SmartArt, τα γραφήματα Sparkline, οι αναλυτές, οι λωρίδες χρόνου, μεταξύ άλλων πολλών, είναι ήδη κλειδωμένα κατά την προσθήκη τους σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Ωστόσο, το κλείδωμα θα λειτουργήσει μόνο όταν ενεργοποιήσετε την προστασία του φύλλου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της προστασίας φύλλου, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Ενεργοποίηση προστασίας φύλλου

Η προστασία του φύλλου εργασίας είναι μια διαδικασία δύο βημάτων: το πρώτο βήμα είναι να ξεκλειδώσετε τα κελιά που οι άλλοι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται και, στη συνέχεια, να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας με ή χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Βήμα 1: Ξεκλείδωμα τυχόν κελιών που πρέπει να είναι επεξεργάσιμα

 1. Στο αρχείο του Excel, επιλέξτε την καρτέλα φύλλου εργασίας που επιθυμείτε να προστατεύσετε.

 2. Επιλέξτε τα κελιά που οι άλλοι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε πολλά μη συνεχόμενα κελιά με το συνδυασμό Ctrl+αριστερό κλικ.

 3. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στο φύλλο και επιλέξτε Μορφοποίηση κελιών (ή χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+1 ή Command+1 σε Mac) και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Προστασία και καταργήστε την επιλογή Κλειδωμένο.

  Η καρτέλα "Προστασία" στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

Βήμα 2: Προστασία του φύλλου εργασίας

Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ενέργειες που θα επιτρέπεται στους χρήστες να κάνουν στο φύλλο, όπως η εισαγωγή ή η διαγραφή στηλών ή γραμμών, η επεξεργασία αντικειμένων, η ταξινόμηση ή η χρήση αυτόματου φίλτρου, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να κλειδώσετε το φύλλο εργασίας σας. Ο κωδικός πρόσβασης δεν επιτρέπει στους άλλους χρήστες να καταργήσουν την προστασία του φύλλου εργασίας — πρέπει να εισαχθεί για την κατάργηση της προστασίας του φύλλου.

Ακολουθούν τα βήματα για να προστατεύσετε το φύλλο.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Προστασία φύλλου.

  Η ομάδα "Αλλαγές" στην καρτέλα "Αναθεώρηση"
 2. Στη λίστα Όλοι οι χρήστες αυτού του φύλλου εργασίας έχουν δικαίωμα να κάνουν, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Το παράθυρο διαλόγου "Προστασία φύλλου"

  Επιλογή

  Επιτρέπει στους χρήστες τα εξής

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μη κλειδωμένα κελιά και μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας πατώντας το πλήκτρο TAB.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές στα παράθυρα διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν εφαρμόσατε μορφοποίηση υπό όρους πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισαγάγει μια τιμή που καλύπτει μια διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  Σημείωση: Εάν η Διαγραφή στηλών είναι προστατευμένη και δεν είναι προστατευμένη η Εισαγωγή στηλών , ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες, αλλά δεν μπορεί να τις διαγράψει.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  Σημείωση: Εάν η Διαγραφή γραμμών είναι προστατευμένη και η Εισαγωγή γραμμών δεν προστατεύεται, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές, αλλά δεν μπορεί να τις διαγράψει.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων (καρτέλα Δεδομένα, ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα).

  Σημείωση: Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση Αυτόματου Φίλτρου

  Χρήση των αναπτυσσόμενων βελών για την αλλαγή του φίλτρου σε περιοχές, όταν εφαρμόζονται Αυτόματα Φίλτρα.

  Σημείωση: Ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να εφαρμόσουν ή να καταργήσουν Αυτόματα Φίλτρα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση ή τροποποίηση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Πραγματοποίηση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, ενσωματωμένων γραφημάτων, σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου, τα οποία δεν ξεκλειδώσατε πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί με το οποίο εκτελείται μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελεστεί η μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών, όπως μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνεται κατά την αλλαγή των δεδομένων προέλευσης.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σημειώσεων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, εκτέλεση αλλαγών σε σενάρια στα οποία δεν επιτρέπετε αλλαγές και διαγραφή αυτών των σεναρίων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα κελιά αλλαγής, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένα και να προσθέσουν νέα σενάρια.

 3. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης για την κατάργηση προστασίας φύλλου και κάντε κλικ στο OK. Στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημαντικό: 

  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι αδύναμοι κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να περιέχουν 8 ή περισσότερους χαρακτήρες. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι καλύτερη.

  • Είναι κρίσιμο να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει.

Η επιλογή Προστασία φύλλου στην κορδέλα αλλάζει σε Κατάργηση προστασίας φύλλου όταν ένα φύλλο εργασίας είναι προστατευμένο. Για να δείτε αυτή την επιλογή, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναθεώρηση στην κορδέλα και στις Αλλαγές, δείτε την επιλογή Κατάργηση προστασίας φύλλου.

Η ομάδα "Αλλαγές" στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

Η ομάδα "Αλλαγές" στην καρτέλα "Αναθεώρηση"

Για να καταργήσετε την προστασία ενός φύλλου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στο φύλλο εργασίας από το οποίο θέλετε να καταργήσετε την προστασία.

 2. Επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Πληροφορίες > Προστασία > Κατάργηση προστασίας φύλλου ή από την καρτέλα Αναθεώρηση > Αλλαγές > Κατάργηση προστασίας φύλλου.

 3. Εάν το φύλλο είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση προστασίας φύλλου και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Προστασία και ασφάλεια στο Excel

Προστασία αρχείου του Excel

Προστασία βιβλίου εργασίας

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα συγκεκριμένων περιοχών προστατευμένου φύλλου εργασίας

Κλείδωμα κελιών για προστασία

Εμφάνιση ή απόκρυψη τύπων

Προστασία στοιχείων ελέγχου και συνδεδεμένων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

Αντιγραφή και επικόλληση σε προστατευμένο φύλλο εργασίας

Βίντεο: προστασία βιβλίων εργασίας και φύλλων εργασίας με κωδικό πρόσβασης (Excel 2013)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×