Πρόταση μακροεντολής δευτερεύουσας μακροεντολής

Η πρόταση Δευτερεύουσα μακροεντολή στην Access καθορίζει μια ξεχωριστή μακροεντολή στο παράθυρο σχεδίασης μακροεντολών.

Ρύθμιση

Η ενέργεια Δευτερεύουσα μακροεντολή έχει μόνο ένα απαιτούμενο όρισμα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Όνομα

Μια συμβολοσειρά που εμφανίζεται ως το όνομα της μακροεντολής.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόταση Δευτερεύουσα μακροεντολή για τον ορισμό ξεχωριστών συνόλων ενεργειών. Μπορείτε να εκτελέσετε τις ενέργειες που ορίζονται στις δευτερεύουσες μακροεντολές από μια άλλη μακροεντολή χρησιμοποιώντας την ενέργεια Εκτέλεση μακροεντολής. Στο όρισμα "Όνομα μακροεντολής" της ενέργειας Εκτέλεση μακροεντολής, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη για να εκτελέσετε τη δευτερεύουσα μακροεντολή:

<όνομα μακροεντολής>.< όνομα της δευτερεύουσας μακροεντολής>

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πρόταση Δευτερεύουσα μακροεντολή για να ορίσετε ένα σύνολο ενεργειών χειρισμού σφάλματος μέσα σε μια μακροεντολή.

Παράδειγμα

Η ακόλουθη μακροεντολή δείχνει τη χρήση της πρότασης Δευτερεύουσας μακροεντολής μαζί με μια ενέργεια της μακροεντολής OnError. Σε αυτό το παράδειγμα, η ενέργεια OnError καθορίζει ότι η Access εκτελεί μία προσαρμοσμένη δευτερεύουσα μακροεντολή χειρισμού σφάλματος, που ονομάζεται ErrorHandler, όταν προκύπτει ένα σφάλμα. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που ακολουθούν, η Access μεταβαίνει στη δευτερεύουσα μακροεντολή ErrorHandler. Η δευτερεύουσα μακροεντολή ErrorHandler εμφανίζει ένα πλαίσιο μηνύματος που αναφέρεται στο αντικείμενο MacroError για να εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα.

Ακολουθεί ένα στιγμιότυπο οθόνης του προγράμματος σχεδίασης μακροεντολών της Access (Access έκδοση 2010 και νεότερες εκδόσεις) με το προηγούμενο παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση, η παράσταση στην ενέργεια Ορισμός τοπικής μεταβλητής ενεργοποιεί ένα σφάλμα, επειδή προσπαθεί να διαιρέσει έναν αριθμό με το μηδέν. Η Access μετακινείται προς τα κάτω σε μια δευτερεύουσα μακροεντολή με το όνομα ErrorHandler και εμφανίζει τις πληροφορίες του σφάλματος σε ένα πλαίσιο μηνύματος.

Επιφάνεια σχεδίασης μακροεντολών της Access που εμφανίζει μια ενέργεια μακροεντολής OnError.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×