Πρόταση CREATE TABLE

Δημιουργεί έναν νέο πίνακα.

Σημείωση: Ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access δεν υποστηρίζει τη χρήση της πρότασης CREATE TABLE ή οποιασδήποτε από τις προτάσεις DDL με βάσεις δεδομένων που δεν είναι του μηχανισμού βάσεων δεδομένων της Microsoft Access. Αντί για αυτή, χρησιμοποιήστε τις μεθόδους Create του DAO.

Σύνταξη

CREATE [TEMPORARY] TABLE πίνακας (τύπος πεδίου1 [(μέγεθος)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [ευρετήριο1] [, τύποςπεδίου2 [(μέγεθος)] [NOT NULL] [ευρετήριο2] [, ...]] [, CONSTRAINT ευρετήριο_πολλών_πεδίων [, ...]])

Η πρόταση CREATE TABLE έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

πίνακας

Το όνομα του πίνακα που θα δημιουργηθεί.

πεδίο1, πεδίο2

Το όνομα του πεδίου ή των πεδίων που θα δημιουργηθούν στον νέο πίνακα. Πρέπει να δημιουργήσετε τουλάχιστον ένα πεδίο.

τύπος

Ο τύπος δεδομένων του πεδίου στον νέο πίνακα.

μέγεθος

Το μέγεθος πεδίου σε χαρακτήρες (μόνο πεδία κειμένου και πεδία δυαδικών τιμών).

ευρετήριο1, ευρετήριο2

Ένας όρος CONSTRAINT που ορίζει ένα ευρετήριο ενός πεδίου.

ευρετήριο_πολλών_πεδίων

Ένας όρος CONSTRAINT που ορίζει ένα ευρετήριο πολλών πεδίων.


Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε την πρόταση CREATE TABLE για να ορίσετε έναν νέο πίνακα και τα πεδία του καθώς και τους περιορισμούς πεδίων. Εάν καθοριστεί η πρόταση NOT NULL για ένα πεδίο, οι νέες εγγραφές πρέπει να έχουν έγκυρα δεδομένα σε αυτό το πεδίο.

Ένας όρος CONSTRAINT καθορίζει διάφορους περιορισμούς σε ένα πεδίο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί το πρωτεύον κλειδί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πρόταση CREATE INDEX για να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί ή πρόσθετα ευρετήρια σε υπάρχοντες πίνακες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόταση NOT NULL σε ένα μόνο πεδίο ή μέσα σε έναν όρο με το όνομα CONSTRAINT που ισχύει είτε ένα μόνο πεδίο είτε για πολλά πεδία με το όνομα CONSTRAINT. Ωστόσο, μπορείτε να εφαρμόσετε τον περιορισμό NOT NULL μόνο μία φορά σε ένα πεδίο. Εάν προσπαθήσετε να εφαρμόσετε αυτόν τον περιορισμό περισσότερες από μία φορές, θα παρουσιαστεί σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.

Όταν δημιουργείται ένας πίνακας TEMPORARY, αυτός θα είναι ορατός μόνο κατά την περίοδο λειτουργίας εντός της οποίας δημιουργήθηκε. Διαγράφεται αυτόματα κατά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας. Οι προσωρινοί πίνακες είναι προσβάσιμοι από περισσότερους από έναν χρήστες.

Το χαρακτηριστικό WITH COMPRESSION μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τους τύπους δεδομένων CHARACTER και MEMO (γνωστός και ως TEXT) και τα συνώνυμά τους.

Το χαρακτηριστικό WITH COMPRESSION προστέθηκε για τις στήλες CHARACTER λόγω της αλλαγής της μορφής αναπαράστασης των χαρακτήρων Unicode. Οι χαρακτήρες Unicode απαιτούν συνήθως δύο byte για κάθε χαρακτήρα. Για τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων της Microsoft Access που περιέχουν κυρίως δεδομένα τύπου χαρακτήρων, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το αρχείο βάσης δεδομένων θα γίνει σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος όταν μετατραπεί σε μορφή Microsoft Access. Ωστόσο, η αναπαράσταση Unicode με πολλά σύνολα χαρακτήρων, τα οποία χαρακτηρίζονταν παλαιότερα ως σύνολα χαρακτήρων ενός byte (SBCS) μπορεί εύκολα να συμπιεστεί σε ένα byte. Εάν καθορίσετε μια στήλη CHARACTER με αυτό το χαρακτηριστικό, τα δεδομένα θα συμπιέζονται αυτόματα κατά την αποθήκευσή τους και θα αποσυμπιέζονται αυτόματα κατά την ανάκτησή τους από τη στήλη.

Οι στήλες MEMO μπορούν επίσης να ρυθμιστούν για την αποθήκευση δεδομένων σε συμπιεσμένη μορφή. Ωστόσο, υπάρχει ένας περιορισμός. Θα συμπιεστούν μόνο οι εμφανίσεις των στηλών MEMO οι οποίες, όταν συμπιεστούν, θα χωρέσουν σε 4096 byte ή λιγότερα. Όλες οι άλλες εμφανίσεις των στηλών MEMO θα παραμείνουν ασυμπίεστες. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν δεδομένο πίνακα, για μια δεδομένη στήλη MEMO, ορισμένα δεδομένα μπορεί να συμπιεστούν ενώ άλλα μπορεί να μην συμπιεστούν.Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×