Πρόταση SELECT

Η πρόταση SELECT καθοδηγεί τον μηχανισμό βάσεων δεδομένων της Microsoft Access να επιστρέψει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων ως σύνολο εγγραφών.

Σύνταξη

SELECT [κατηγόρημα ] { * | πίνακας.* | [πίνακας.]πεδίο1 [AS ψευδώνυμο1] [, [πίνακας.]πεδίο2 [AS ψευδώνυμο2] [, ...]]}
FROM παράσταση_πίνακα [, ...] [IN εξωτερική_βάση δεδομένων]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Η πρόταση SELECT έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

κατηγόρημα

Ένα από τα εξής κατηγορήματα: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW ή TOP. Χρησιμοποιήστε το κατηγόρημα για να περιορίσετε τον αριθμό των εγγραφών που επιστρέφονται. Εάν δεν έχει καθοριστεί κανένα, η προεπιλογή είναι ALL.

*

Καθορίζει ότι όλα τα πεδία από τον καθορισμένο πίνακα ή πίνακες είναι επιλεγμένα.

πίνακας

Το όνομα του πίνακα που περιέχει τα πεδία από τα οποία γίνεται ανάκτηση των εγγραφών.

πεδίο1, πεδίο2

Τα ονόματα των πεδίων που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε. Εάν συμπεριλάβετε περισσότερα από ένα πεδία, ανακτώνται με τη σειρά που αναγράφονται.

ψευδώνυμο1, ψευδώνυμο2

Τα ονόματα που θα χρησιμοποιηθούν ως κεφαλίδες στηλών αντί για τα αρχικά ονόματα στηλών στον πίνακα.

παράσταση_πίνακα

Το όνομα του πίνακα ή των πινάκων που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να ανακτήσετε.

εξωτερική_βάση δεδομένων

Το όνομα της βάσης δεδομένων που περιέχει τους πίνακες στην παράσταση_πίνακα, εάν δεν βρίσκονται στην τρέχουσα βάση δεδομένων.

Παρατηρήσεις

Για να εκτελέσει αυτήν τη λειτουργία, ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Microsoft Access κάνει αναζήτηση στον καθορισμένο πίνακα ή πίνακες, εξάγει τις επιλεγμένες στήλες, επιλέγει γραμμές που ικανοποιούν το κριτήριο και ταξινομεί ή ομαδοποιεί τις γραμμές που προκύπτουν με τη σειρά που καθορίζεται.

Οι προτάσεις SELECT δεν αλλάζουν τα δεδομένα στη βάση δεδομένων.

Η πρόταση SELECT είναι συνήθως η πρώτη λέξη σε μια πρόταση SQL. Οι περισσότερες προτάσεις SQL είναι είτε SELECT είτε SELECT...INTO.

Η ελάχιστη σύνταξη για μια πρόταση SELECT είναι:

SELECT πεδία FROM πίνακας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αστερίσκο ( * ) για να επιλέξετε όλα τα πεδία στον πίνακα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί επιλέγονται όλα τα πεδία του πίνακα "Υπάλληλοι":

SELECT * FROM Employees;

Εάν ένα όνομα πεδίου περιλαμβάνεται σε περισσότερους από έναν πίνακα στον όρο FROM, φροντίστε να προηγείται το όνομα του πίνακα και ο τελεστής . (τελεία). Στο παρακάτω παράδειγμα, το πεδίο "Τμήμα" υπάρχει τόσο τον πίνακα "Υπάλληλοι" όσο και στον πίνακα "Επόπτες". Η πρόταση SQL επιλέγει τμήματα από τον πίνακα "Υπάλληλοι" και ονόματα προϊσταμένων από τον πίνακα "Προϊστάμενοι":

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Όταν δημιουργείται ένα αντικείμενο συνόλου εγγραφών, ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Microsoft Access χρησιμοποιεί το όνομα πεδίου του πίνακα ως το όνομα αντικειμένου του πεδίου στο αντικείμενο Σύνολο εγγραφών. Εάν θέλετε ένα διαφορετικό όνομα πεδίου ή δεν υποδηλώνεται όνομα από την παράσταση που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του πεδίου, χρησιμοποιήστε τη δεσμευμένη λέξη AS. Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τον τίτλο "Γέννηση" για το όνομα του αντικειμένου Πεδίο που επιστρέφεται στο αντικείμενο Σύνολο εγγραφών που προκύπτει:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή ερωτήματα που επιστρέφουν ασαφή ή διπλότυπα ονόματα αντικειμένων Πεδίο, πρέπει να χρησιμοποιείτε τον όρο AS για να παράσχετε ένα εναλλακτικό όνομα για το αντικείμενο Πεδίο. Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τον τίτλο "Αριθμός_κεφαλίδων" για το όνομα του αντικειμένου Πεδίο που επιστρέφεται στο αντικείμενο Σύνολο εγγραφών που προκύπτει:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους άλλους όρους σε μια πρόταση SELECT για να περιορίσετε περισσότερο και να οργανώσετε τα δεδομένα που επιστρέφονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθειας για τον όρο που χρησιμοποιείτε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×