Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για να καθορίσετε φωνητικές υπηρεσίες, ειδοποιήσεις, επιλογές προσβασιμότητας, καθώς και ρυθμίσεις επαφών και άλλες ρυθμίσεις για το Lync 2013 για Windows Phone.

Σημείωση:  Αυτό το άρθρο ισχύει για το Office 365 το οποίο διαχειρίζεται η 21Vianet στην Κίνα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Απαιτείται Wi-Fi για VoIP, βίντεο, περιεχόμενο

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Ειδοποιήσεις push

Φωτογραφίες

Πρόσβαση τηλεφωνικού καταλόγου

Exchange

Διακομιστής μεσολάβησης HTTP

TTY

Θέμα υψηλής αντίθεσης

Μεγεθυντικός φακός οθόνης

Καταγραφή

Ηλεκτρονική βοήθεια

Απαιτείται Wi-Fi για VoIP, βίντεο, περιεχόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στο θέμα Προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήσης δεδομένων.

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού σας Windows Phone με κωδικούς χώρας/περιοχής. Όταν το Lync δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Wi-Fi ή το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση μιας κλήσης ήχου ή βίντεο, το Lync θα σας καλέσει σε αυτόν τον αριθμό για να σας συνδέσει με το ηχητικό τμήμα της κλήσης Lync.

 1. Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα () στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε ρυθμίσεις.

 2. Στην περιοχή Αριθμός κινητού τηλεφώνου, εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας.

Ειδοποιήσεις push

Οι ειδοποιήσεις push σας ενημερώνουν για μια νέα ή αναπάντητη κλήση βίντεο ή ήχου, άμεσο μήνυμα ή ειδοποίηση όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο Lync αλλά δεν είστε ενεργοί στην κινητή συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push, ορίστε τη ρύθμιση Ειδοποιήσεις push σε Ενεργοποίηση.

Φωτογραφίες

Για να εμφανίζεται η φωτογραφία σας και να βλέπετε τις φωτογραφίες άλλων επαφών στην κινητή συσκευή σας, ορίστε τη ρύθμιση Εμφάνιση φωτογραφιών σε Ενεργοποίηση.

Πρόσβαση τηλεφωνικού καταλόγου

Για να επιτρέψετε στο Lync την πρόσβαση στις επαφές του κινητού σας τηλεφώνου, ορίστε τη ρύθμιση Τηλεφωνικός κατάλογος σε Ενεργοποίηση.

Exchange

Η οθόνη Exchange είναι το σημείο όπου μεταβαίνετε εάν πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που ενημερώνουν το Lync για τον τρόπο σύνδεσης με τους διακομιστές που υποστηρίζουν συσκέψεις και φωνητικό ταχυδρομείο.

Σημαντικό:  Κανονικά δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Μην απενεργοποιήσετε τις επιλογές Χρήση διαπιστευτηρίων του Lync ή Αυτόματος εντοπισμός διακομιστή εκτός εάν η ομάδα υποστήριξης σάς πει ότι μπορείτε να το κάνετε και σας δώσει τις σωστές τιμές για εισαγωγή.

Εάν σας κατευθύνουν να αλλάξετε τα διαπιστευτήρια του Exchange Server:

 1. Ρυθμίστε την επιλογή Χρήση διαπιστευτηρίων του Lync σε Απενεργοποίηση.

 2. Πατήστε τα κατάλληλα πεδία και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε και, στη συνέχεια, κλείστε την οθόνη.

Εάν σας κατευθύνουν να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Αυτόματος εντοπισμός διακομιστή":

 1. Ρυθμίστε την επιλογή Αυτόματος εντοπισμός διακομιστή σε Απενεργοποίηση.

 2. Πατήστε το κενό πεδίο και εισαγάγετε το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) ή τη διεύθυνση URL του Exchange Web Server, ακριβώς όπως σας δόθηκε από την ομάδα υποστήριξης. Στη συνέχεια, κλείστε την οθόνη.

Διακομιστής μεσολάβησης HTTP

Οι πληροφορίες του στοιχείου Διακομιστής μεσολάβησης HTTP μπορεί να είναι απαραίτητες εάν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi που απαιτεί πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης. Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των πληροφοριών διακομιστή μεσολάβησης, θα μπορείτε να συνδέεστε και να στέλνετε άμεσα μηνύματα ή να καλείτε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Αλλά για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, θα χρειαστεί να καθορίσετε τις πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης στις Ρυθμίσεις. Η εφαρμογή δεν μπορεί να ανακαλύψει το διακομιστή μεσολάβησης από τις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, επομένως θα πρέπει να προσθέσετε τις πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Lync. Για να προσθέσετε πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης, κάντε τα εξής:

 1. Στο κάτω μέρος, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα (…) και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις.

 2. Πατήστε Διακομιστής μεσολάβησης HTTP στην οθόνη Διακομιστής μεσολάβησης HTTP, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης Wi-Fi και, στη συνέχεια, πατήστε Ορισμός διακομιστή μεσολάβησης.

Εάν δεν γνωρίζετε τις πληροφορίες του διακομιστή μεσολάβησης, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.

TTY

Η λειτουργία τηλεφώνου κειμένου (TTY) χρησιμοποιείται για την αποστολή κειμένου μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Πρέπει να έχει συνδεθεί μια συσκευή TTY στο Windows Phone για την απόδοση του τροποποιημένου ήχου. Διαφορετικά, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι κακή. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TTY σε μια κλήση διάσκεψης ενδέχεται, επίσης, να προκύψουν θέματα ποιότητας ήχου.

 • Από προεπιλογή, το TTY είναι απενεργοποιημένο. Πατήστε Ενεργοποίηση για να το ενεργοποιήσετε.

Θέμα υψηλής αντίθεσης

Εάν χρησιμοποιείτε τις γενικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας για να επιλέξετε το θέμα υψηλής αντίθεσης, το Lync θα εμφανίζεται επίσης σε υψηλή αντίθεση. Η υψηλή αντίθεση αυξάνει την αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του φόντου, ώστε να διευκολύνει την ανάγνωση και την περιήγηση στην οθόνη. Για να την ενεργοποιήσετε:

 1. Στη λίστα "Εφαρμογές", πατήστε Ρυθμίσεις>Διευκόλυνση πρόσβασης.

 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Υψηλή αντίθεση.

Μεγεθυντικός φακός οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε το μεγεθυντικό φακό της οθόνης του τηλεφώνου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινήσεις για να μεγεθύνετε οποιαδήποτε σελίδα βλέπετε, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων του Lync. Για να τον ενεργοποιήσετε:

 1. Στη λίστα "Εφαρμογές", πατήστε Ρυθμίσεις>Διευκόλυνση πρόσβασης.

 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Μεγεθυντικός φακός οθόνης.

 3. Σε οποιαδήποτε σελίδα θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

 4. Για το μέγιστο βαθμό μεγέθυνσης, πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα.

 5. Για να αλλάξετε τη μεγέθυνση, χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη και, στη συνέχεια, μετατοπίστε τα δάχτυλά σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη μεγέθυνση.

Καταγραφή

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές συστήματος για τη συλλογή, την ανάλυση και την αποθήκευση δεδομένων. Ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε την καταγραφή, για να εκτελέσει αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν δεν σας ζητηθεί, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με αυτήν την επιλογή.

 • Για να ενεργοποιήσετε την Καταγραφή διαγνωστικών, ρυθμίστε την επιλογή Καταγραφή διαγνωστικών σε Ενεργοποίηση.

Ηλεκτρονική βοήθεια

Για να δείτε θέματα στην ηλεκτρονική βοήθεια και βίντεο για τον τρόπο χρήσης του Lync στο Windows Phone, κάντε τα εξής:

 • Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα (…) στο κάτω μέρος, πατήστε Πληροφορίες και, στη συνέχεια, πατήστε Βοήθεια.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×