Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ηλεκτρονικής σύσκεψης είναι καλύτερες για μικρές κλήσεις διάσκεψης ή για περιόδους λειτουργίας ενδοεταιρικής κοινής χρήσης και συνεργασίας. Εάν προγραμματίζετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη με άτομα εκτός του οργανισμού σας ή εάν η σύσκεψή σας είναι ασυνήθιστα μεγάλη, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης για να μπορέσετε να καθορίσετε τα εξής:

  • Ποιος θα πρέπει να περιμένει στο χώρος αναμονής πριν να γίνει αποδεκτός στη σύσκεψη;

  • Ποιος θα πρέπει να έχει δικαιώματα παρουσιαστής κατά τη διάρκεια της σύσκεψης;

Τι θέλετε να κάνετε;

Ρύθμιση επιλογών πρόσβασης και παρουσιαστή

Για να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης και παρουσιαστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Δημιουργήστε μια πρόσκληση σε σύσκεψη στο Microsoft Outlook. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία πρόσκλησης σε ηλεκτρονική σύσκεψη.

  2. Στην πρόσκληση σε σύσκεψη, στην ομάδα Ηλεκτρονική σύσκεψη, κάντε κλικ στις Επιλογές σύσκεψης.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ηλεκτρονικής σύσκεψης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή πρόσβασης και παρουσιαστών για αυτήν τη σύσκεψη.

  4. Ορίστε τις επιλογές Πρόσβαση και Παρουσιαστές ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο της σύσκεψης που προγραμματίζετε.

Με τις επιλογές πρόσβασης ελέγχετε ποιοι συμμετέχοντες πρέπει να περιμένουν στο χώρος αναμονής, προτού γίνουν αποδεκτοί από έναν παρουσιαστή. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται κάθε επιλογή αναλυτικά:

Σημαντικό:  Ακόμη και εάν ο χώρος αναμονής της σύσκεψης είναι ενεργοποιημένος, οι συμμετέχοντες που καλούν στη σύσκεψη θα παρακάμπτουν αυτόματα αυτόν το χώρο.

Επιλογή πρόσβασης

Ποιος περιμένει στο χώρο αναμονής

Πότε να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιλογή

Μόνο ο διοργανωτής (κλειδωμένη)

Όλοι

Δεν θέλετε οι συμμετέχοντες να δουν τις σημειώσεις σας ή τις διαφάνειες του Microsoft PowerPoint πριν τη σύσκεψη

Άτομα που προσκαλώ από την εταιρεία μου

Άτομα που δεν έχουν λογαριασμό στο δίκτυό σας και άτομα που δεν έχουν προσκληθεί

Η συζήτηση αφορά ευαίσθητα ή εμπιστευτικά θέματα

Άτομα από την εταιρεία μου

Άτομα που δεν έχουν λογαριασμό στο δίκτυό σας

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ένα λογαριασμό στο δίκτυο του οργανισμού σας.

Όλοι, συμπεριλαμβανομένων ατόμων εκτός της εταιρείας μου (κανένας περιορισμός)

Κανένας

Προσκαλείτε εξωτερικούς συμμετέχοντες

Με τις επιλογές παρουσιαστή ελέγχετε σε ποιους συμμετέχοντες εκχωρούνται δικαιώματα παρουσιαστής αυτόματα, όταν προγραμματίζετε τη σύσκεψη. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται κάθε επιλογή αναλυτικά.

Επιλογή παρουσιαστή

Ποιος είναι παρουσιαστής

Πότε να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιλογή

Μόνο ο διοργανωτής

Μόνο το άτομο που προγραμματίζει τις συσκέψεις.

Για παρουσιάσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να επεμβαίνουν στο περιεχόμενο της σύσκεψης. Μπορείτε να ορίσετε πρόσθετους παρουσιαστές στη διάρκεια της σύσκεψης.

Άτομα από την εταιρεία μου

Όλοι όσοι προσκαλείτε και έχουν λογαριασμό στο δίκτυό σας.

Περίοδοι λειτουργίας ενδοεταιρικής ομαδικής εργασίας, όπου όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιράζονται και να τροποποιούν περιεχόμενο συσκέψεων.

Όλοι, συμπεριλαμβανομένων ατόμων εκτός της εταιρείας μου (κανένας περιορισμός)

Όλοι όσοι προσκαλείτε

Περίοδοι λειτουργίας ομαδικής εργασίας με άτομα που δεν έχουν λογαριασμό στο δίκτυό σας

Τα άτομα που επιλέγω

Εσείς και οι συμμετέχοντες που επιλέγετε

Παρουσιάσεις με περισσότερους παρουσιαστές

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×