Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κινητό τηλέφωνο Nokia (Symbian OS)

Μπορείτε να συνδεθείτε με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft 365 ή άλλον λογαριασμό που βασίζεται στο Exchange στη συσκευή σας Nokia (Symbian OS). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Nokia, Mail for Exchange, για να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας χρησιμοποιώντας το Exchange ActiveSync. Αυτό σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο ημερολογίου, στις επαφές και στις εργασίες. Για να ρυθμίσετε μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλα τηλέφωνα και tablet με δυνατότητα Internet για POP ή IMAP σε συσκευή Nokia.

Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα της Nokia υποστηρίζουν το Exchange ActiveSync. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές Nokia που υποστηρίζουν την εφαρμογή Mail for Exchange, ανατρέξτε στην ενότητα Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω; παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Σημείωση: Εάν η συσκευή σας Nokia είναι Windows Phone, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Windows Phone.

Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange ActiveSync σε κινητό τηλέφωνο Nokia

 1. Στο μενού Applications (Εφαρμογές), επιλέξτε Applications (Εφαρμογές) > Mail (Αλληλογραφία).

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Create a new mailbox (Δημιουργία νέου γραμματοκιβωτίου) για να ξεκινήσει ο οδηγός εγκατάστασης.

 3. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης της Nokia και επιλέξτε Start (Έναρξη).

 4. Επιλέξτε Mail for Exchange (Αλληλογραφία για Exchange) από τη λίστα των διαθέσιμων τύπων λογαριασμού και καταχωρήστε τις παρακάτω πληροφορίες:

  1. Στο πλαίσιο Password (Κωδικός πρόσβασης) πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

  2. Στο πλαίσιο Username (Όνομα χρήστη), πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε, όπως την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  3. Στο πλαίσιο Domain (Τομέας) καταχωρήστε τον τομέα σας. Ο τομέας σας είναι το τμήμα της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ακολουθεί το σύμβολο (@) και προηγείται της τελείας, για παράδειγμα, "contoso".

  4. Επιλέξτε Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. Ο οδηγός εγκατάστασης θα επιχειρήσει να ρυθμίσει αυτόματα το λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Εάν ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει τον λογαριασμό σας, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί αυτόματα αυτή η διαδικασία, θα χρειαστεί να εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή Exchange με μη αυτόματο τρόπο. Στο πλαίσιο Mail for Exchange server name (Όνομα διακομιστή του Mail for Exchange), πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και επιλέξτε Next (Επόμενο).

  Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση outlook.office365.com για το όνομα του διακομιστή σας. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση του ονόματος διακομιστή ActiveSync παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

  Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση partner.outlook.cn για το όνομα του διακομιστή σας. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση του ονόματος διακομιστή ActiveSync παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 6. Όταν το Mail for Exchange σάς ενημερώσει ότι δεν συνιστάται η χρήση πολλών μεθόδων για τον συγχρονισμό των επαφών σας με το τηλέφωνό σας, επιλέξτε OK.

 7. Επιλέξτε εάν θέλετε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο, τις επαφές και τις εργασίες, ενεργοποιώντας τις κατάλληλες επιλογές και στη συνέχεια επιλέγοντας Next (Επόμενο).

Εάν η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι σε θέση να εντοπίσει αυτόματα το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync, μπορεί να χρειαστεί να το αναζητήσετε.

 • Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση outlook.office365.com ως το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 • Εάν συνδέεστε σε γραμματοκιβώτιο του Exchange και δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365 ή εάν δεν είστε βέβαιοι εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αναζητήσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App. Για βοήθεια σχετικά με την είσοδο, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο Outlook στο web.

 2. Εάν συνδέεστε σε γραμματοκιβώτιο του Exchange και δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync περιέχεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης όταν συνδέεστε στο Outlook στο web, αλλά χωρίς το αρχικό https:// and without the trailing /owa. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Outlook στο web είναι https://mail.contoso.com/owa, το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync είναι mail.contoso.com.

 3. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιό σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που προαναφέρθηκαν σε αυτή την ενότητα, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την τιμή ονόματος διακομιστή που υπάρχει στις επιλογές του Outlook Web App.

  1. Στο Outlook Web App, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > POP και IMAP.

   Σημείωση: Παρόλο που δεν ρυθμίζετε ένα λογαριασμό POP3, θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την τιμή για να καθορίσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

  2. Στην περιοχή Ρύθμιση POP, δείτε την τιμή για το Όνομα διακομιστή.

   Εάν η τιμή Όνομα διακομιστή είναι outlook.office365.com, ο λογαριασμός σας είναι Microsoft 365εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το outlook.office365.com ως το όνομα του διακομιστή Exchange.

   Εάν η τιμή Όνομα διακομιστή δεν είναι outlook.office365.com, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το όνομα του διακομιστή που αναφέρεται στη σελίδα επιλογών σας. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του διακομιστή είναι mail.contoso.com, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το mail.contoso.com ως το όνομα του διακομιστή Exchange.

Εάν το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι σε θέση να εντοπίσει αυτόματα το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync, μπορεί να χρειαστεί να το αναζητήσετε.

Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση partner.outlook.cn ως το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync. Το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync partner.outlook.cn μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Microsoft 365.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365 ή εάν δεν είστε βέβαιοι εάν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Microsoft 365, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αναζητήσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθορίσετε το όνομα διακομιστή του Exchange ActiveSync.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App.

 2. Στο Outlook Web App, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > POP και IMAP.

Σημείωση:  Παρόλο που δεν ρυθμίζετε ένα λογαριασμό POP3 ή IMAP, θα χρησιμοποιήσετε το όνομα του διακομιστή POP για να προσδιορίσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 1. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις για πρόσβαση POP και IMAP", στην περιοχή Ρύθμιση POP, δείτε την τιμή για το Όνομα διακομιστή.

 2. Εάν το πεδίο Όνομα διακομιστή εμφανίζει partner.outlook.cn, ο λογαριασμός σας στο Microsoft 365 είναι στην πιο πρόσφατη έκδοση του Microsoft 365 και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το partner.outlook.cn ως το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 3. Εάν η τιμή Όνομα διακομιστή έχει τη μορφή podxxxxx.partner.outlook.cn, ο λογαριασμός του Microsoft 365 ή άλλος λογαριασμός του Exchange Online δεν είναι ακόμα στην πιο πρόσφατη έκδοση του Microsoft 365 και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το m.partner.outlook.cn ως το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 4. Εάν η τιμή Όνομα διακομιστή περιλαμβάνει την επωνυμία της εταιρείας σας, για παράδειγμα pop.contoso.com, το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync περιέχεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης όταν συνδέεστε στο Outlook στο web - αλλά χωρίς το αρχικό https:// και χωρίς το τελικό /owa. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Outlook στο web είναι https://mail.contoso.cn/owa, το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync είναι mail.contoso.cn.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Εάν δεν αποδεχτείτε τις πολιτικές που έχουν αποσταλεί στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε στο τηλέφωνό σας.

 • Εάν απαιτείται καταχώρηση για τον συγκεκριμένο τύπο λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να καταχωρήσετε τον λογαριασμό σας την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε είσοδο στο Outlook Web App. Η σύνδεση με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κινητό τηλέφωνο θα αποτύχει αν δεν έχετε καταχωρήσει τον λογαριασμό σας μέσω του Outlook Web App. Μετά την είσοδο στον λογαριασμό σας, πραγματοποιήστε έξοδο. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο.

 • Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Μη διαθέσιμο στις περιοχές Ρύθμιση POP, Ρύθμιση IMAP και Ρύθμιση SMTP, ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με το άτομο που διαχειρίζεται το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να προσδιορίσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×