Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Windows Mobile 6.5

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Exchange ActiveSync σε συσκευή Windows Mobile 6.5. Ρυθμίζοντας ένα λογαριασμό του Exchange στη συσκευή σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο και τις επαφές σας και να συγχρονίζετε αυτά τα στοιχεία. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιείτε μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από μια συσκευή Windows Mobile 6.5, ρυθμίστε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP.

Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange ActiveSync σε Windows Mobile 6.5

 1. Πατήστε Έναρξη > Μηνύματα > Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και πατήστε Επόμενο.

 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε αυτόματη λήψη ρυθμίσεων e-mail από το Internet" και πατήστε "Επόμενο".

 4. Το κινητό σας τηλέφωνο θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει λήψη των ρυθμίσεων από το Internet αυτόματα. Σε περίπτωση που αποτύχει, πατήστε Επόμενο. Διαφορετικά, μεταβείτε στο βήμα 8.

 5. Στο πεδίο Υπηρεσία e-mail, επιλέξτε Διακομιστής Exchange και πατήστε δύο φορές Επόμενο.

 6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (για παράδειγμα, tony@contoso.com) και πατήστε Επόμενο.

  Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (για παράδειγμα, tony@contoso.cn) και πατήστε Επόμενο.

 7. Πατήστε το πλαίσιο Διακομιστής, εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή και πατήστε Επόμενο. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση outlook.office365.com για το όνομα του διακομιστή σας. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση του ονόματος διακομιστή ActiveSync παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

  Πατήστε το πλαίσιο Διακομιστής, εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή και πατήστε Επόμενο. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση partner.outlook.cn για το όνομα του διακομιστή σας. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση του ονόματος διακομιστή ActiveSync παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 8. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και πατήστε Επόμενο. Το όνομα χρήστη είναι η πλήρης διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 9. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου ανάλογα με τον τύπο των στοιχείων που θέλετε να προβάλλονται στη συσκευή σας και πατήστε Τέλος.

 10. Εάν το Exchange ActiveSync σάς ρωτήσει σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε OK. Οι πολιτικές σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός κωδικού πρόσβασης στο κινητό σας τηλέφωνο και να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία σβησίματος απομακρυσμένης συσκευής για να καταργήσετε όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι σε θέση να εντοπίσει αυτόματα το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync, μπορεί να χρειαστεί να το αναζητήσετε.

 • Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση outlook.office365.com ως το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 • Εάν συνδέεστε σε γραμματοκιβώτιο του Exchange και δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ή εάν δεν είστε βέβαιοι εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αναζητήσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App. Για βοήθεια σχετικά με την είσοδο, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο Outlook στο web.

 2. Εάν συνδέεστε σε γραμματοκιβώτιο του Exchange και δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync περιέχεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης όταν συνδέεστε στο Outlook στο web, αλλά χωρίς το αρχικό https:// and without the trailing /owa. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Outlook στο web είναι https://mail.contoso.com/owa, το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync είναι mail.contoso.com.

 3. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιό σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που προαναφέρθηκαν σε αυτή την ενότητα, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε την τιμή ονόματος διακομιστή που υπάρχει στις επιλογές του Outlook Web App.

  1. Στο Outlook Web App, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > POP και IMAP.

   Σημείωση: Παρόλο που δεν ρυθμίζετε ένα λογαριασμό POP3, θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την τιμή για να καθορίσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

  2. Στην περιοχή Ρύθμιση POP, δείτε την τιμή για το Όνομα διακομιστή.

   Εάν η τιμή Όνομα διακομιστή είναι outlook.office365.com, ο λογαριασμός σας είναι Microsoft 365εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το outlook.office365.com ως το όνομα του διακομιστή Exchange.

   Εάν η τιμή Όνομα διακομιστή δεν είναι outlook.office365.com, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το όνομα του διακομιστή που αναφέρεται στη σελίδα επιλογών σας. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του διακομιστή είναι mail.contoso.com, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το mail.contoso.com ως το όνομα του διακομιστή Exchange.

Εάν το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι σε θέση να εντοπίσει αυτόματα το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync, μπορεί να χρειαστεί να το αναζητήσετε.

Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση partner.outlook.cn ως το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync. Το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync partner.outlook.cn μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Microsoft 365.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365 ή εάν δεν είστε βέβαιοι εάν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Microsoft 365, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αναζητήσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθορίσετε το όνομα διακομιστή του Exchange ActiveSync.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App.

 2. Στο Outlook Web App, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > POP και IMAP.

  Σημείωση: Παρόλο που δεν ρυθμίζετε ένα λογαριασμό POP3, θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την τιμή για να καθορίσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 3. Στην περιοχή Ρύθμιση POP, δείτε την τιμή για το Όνομα διακομιστή.

 4. Εάν το πεδίο Όνομα διακομιστή εμφανίζει partner.outlook.cn, ο λογαριασμός σας στο εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός είναι στην πιο πρόσφατη έκδοση του Microsoft 365 και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το partner.outlook.cn ως το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 5. Εάν η τιμή Όνομα διακομιστή έχει τη μορφή podxxxxx.partner.outlook.cn, ο λογαριασμός του εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός δεν είναι ακόμα στην πιο πρόσφατη έκδοση του Microsoft 365 και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το m.partner.outlook.cn ως το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 6. Εάν η τιμή Όνομα διακομιστή περιλαμβάνει την επωνυμία της εταιρείας σας, για παράδειγμα pop.contoso.cn, το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync περιέχεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης όταν συνδέεστε στο Outlook στο web - αλλά χωρίς το αρχικό https:// και χωρίς το τελικό /owa. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Outlook στο web είναι https://mail.contoso.cn/owa, το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync είναι mail.contoso.cn.

 1. Πατήστε Έναρξη > Μηνύματα > Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και πατήστε Επόμενο.

 3. Καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου "Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε αυτόματη λήψη ρυθμίσεων e-mail από το Internet" και πατήστε "Επόμενο".

 4. Στο πλαίσιο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Internet, επιλέξτε τη ρύθμιση Υπηρεσία e-mail και, στη συνέχεια, πατήστε Επόμενο.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομά σας (για παράδειγμα, Λεωνίδας Γιακουμάκης), αλλάξτε τη ρύθμιση Εμφανιζόμενο όνομα λογαριασμού, εάν θέλετε, και πατήστε Επόμενο.

 6. Συμπληρώστε το πεδίο Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή IMAP ή POP είναι outlook.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση του ονόματος διακομιστή POP ή IMAP παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

  Συμπληρώστε το πεδίο Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή IMAP ή POP είναι partner.outlook.cn. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση του ονόματος διακομιστή POP ή IMAP παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 7. Επιλέξτε μια ρύθμιση στο πεδίο Τύπος λογαριασμού (POP3 ή IMAP4) και πατήστε Επόμενο.

 8. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, tony@contoso.com) και πατήστε Επόμενο. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει ήδη καταχωρηθεί στο βήμα 2.

  Εισαγάγετε το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, tony@contoso.cn) και πατήστε Επόμενο. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει ήδη καταχωρηθεί στο βήμα 2.

 9. Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP). Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή SMTP είναι smtp.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση του ονόματος διακομιστή POP ή IMAP παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

  Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP). Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή SMTP είναι smtp.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση του ονόματος διακομιστή POP ή IMAP παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 10. Επιλέξτε το πλαίσιο Έλεγχος ταυτότητας από το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Χρήση ίδιου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 11. Επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε να ελέγχει το κινητό σας τηλέφωνο εάν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν δεν θέλετε να ελέγχει το τηλέφωνό σας εάν υπάρχουν νέα μηνύματα, επιλέξτε τη ρύθμιση Μη αυτόματα.

 12. Πατήστε Τέλος.

Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Microsoft 365, το όνομα του διακομιστή για IMAP και POP είναι outlook.office365.com και το όνομα του διακομιστή για SMTP είναι smtp.office365.com.

Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουMicrosoft 365, το όνομα του διακομιστή για IMAP και POP είναι partner.outlook.cn και το όνομα του διακομιστή για SMTP είναι smtp.office365.cn. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Microsoft 365.

Εάν δεν συνδέεστε σε γραμματοκιβώτιο του Exchange και δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουMicrosoft 365 ή εάν δεν είστε βέβαιοι εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, κάντε τα εξής για να αναζητήσετε τις ρυθμίσεις σας.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App. Για βοήθεια σχετικά με την είσοδο, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο Outlook στο web.

  Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App.

 2. Στη γραμμή εργαλείων του Outlook στο web, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές > Λογαριασμός > Ο λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις για πρόσβαση POP ή IMAP.

 3. Το όνομα του διακομιστή POP3, IMAP4 και SMTP, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε, παρατίθενται στη σελίδα Ρυθμίσεις για πρόσβαση POP ή IMAP, στην περιοχή Ρύθμιση POP ή Ρύθμιση IMAP και Ρύθμιση SMTP.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Εάν απαιτείται καταχώρηση για τον συγκεκριμένο τύπο λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να καταχωρήσετε τον λογαριασμό σας την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε είσοδο στο Outlook Web App. Η σύνδεση με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κινητό τηλέφωνο θα αποτύχει αν δεν έχετε καταχωρήσει τον λογαριασμό σας μέσω του Outlook Web App. Μετά την είσοδο στον λογαριασμό σας, πραγματοποιήστε έξοδο. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο.

 • Σε περίπτωση που δεν δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί, δεν θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Εάν δεν αποδεχτείτε τις πολιτικές που έχουν αποσταλεί στο κινητό σας τηλέφωνο, δεν θα έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×