Ρύθμιση προσωπικών επιλογών

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Χρησιμοποιήστε τις προσωπικές επιλογές για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις εισόδου σας, για να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στους άλλους και για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Online αλληλεπιδρά με τα προγράμματα του Microsoft Office.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα προσωπικών επιλογών

Ρύθμιση επιλογών λογαριασμού

Ρύθμιση επιλογών διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών

Ρύθμιση επιλογών τοποθεσίας

Ρύθμιση επιλογών φωτογραφίας

Εμφάνιση ή απόκρυψη της τροφοδοσίας δραστηριότητας

Ρύθμιση επιλογών σύνδεσης για προχωρημένους

Άνοιγμα προσωπικών επιλογών

Από το κύριο παράθυρο του Lync μπορείτε να ανοίξετε τις επιλογές προσωπικών στοιχείων με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικά στοιχεία.

 • Δίπλα στο κουμπί Επιλογές κάντε με τη σειρά κλικ στο βέλος Εμφάνιση μενού, στο στοιχείο Εργαλεία, στις Επιλογές και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικά στοιχεία.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση επιλογών λογαριασμού

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ενότητα Ο λογαριασμός μου για να καθορίσετε τη διεύθυνση εισόδου σας και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσής σας στο Microsoft Lync Server 2010.

 • Ανοίξτε τις επιλογές "Προσωπικά στοιχεία" και στην ενότητα Ο λογαριασμός μου, στο πλαίσιο Διεύθυνση εισόδου, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού χρήστη. Για παράδειγμα: someone@example.com.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσής σας στο Lync Server Online. Η ρύθμιση παραμέτρων κανονικά εκτελείται αυτόματα ή εκτελείται από την ομάδα υποστήριξης για λογαριασμό σας.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εκκίνηση του Lync όταν συνδέομαι στα Windows για να βελτιστοποιηθεί η εκκίνηση και να γίνεται αυτόματη είσοδος και έναρξη του Lync Online κάθε φορά που συνδέεστε στο λειτουργικό σύστημα Windows που χρησιμοποιείτε.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση του Lync σε πρώτο πλάνο όταν ξεκινά, εάν θέλετε να ανοίγει το κύριο παράθυρο του Lync μπροστά από άλλα παράθυρα, όταν ξεκινά. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο του Lync στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows κατά την έναρξη του Lync.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση επιλογών διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στο παράθυρο Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών για να καθορίσετε τον τρόπο αλληλεπίδρασης του Lync με τα προγράμματα του Microsoft Office.

 1. Ανοίξτε τις επιλογές "Προσωπικά στοιχεία" και στην ενότητα Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα Microsoft Exchange ή Microsoft Outlook ή Χωρίς επιλογή.

  Όταν επιλέγετε Microsoft Exchange ή Microsoft Outlook, η δυνατότητα αναζήτησης του Lync χρησιμοποιεί τη λίστα επαφών του Microsoft Outlook ως προέλευση επαφών, επιπρόσθετα με την καθολική λίστα διευθύνσεων. Όταν επιλέγετε Χωρίς επιλογή, η δυνατότητα αναζήτησης του Lync επιστρέφει επαφές μόνο από την καθολική λίστα διευθύνσεων. Δεν χρησιμοποιεί ούτε το βιβλίο διευθύνσεων των Windows ούτε τη λίστα επαφών του Outlook.

 2. Εάν επιλέξετε Microsoft Exchange ή Microsoft Outlook, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να φαίνεται αυτόματα στην παρουσία σας, πότε βρίσκεστε σε μια προγραμματισμένη σύσκεψη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση της παρουσίας μου βάσει των πληροφοριών ημερολογίου μου. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να καθορίσετε περαιτέρω ποιοι μπορούν να βλέπουν αυτές τις πληροφορίες:

   • Για να εμφανίζονται αυτές οι πληροφορίες στις επαφές που ανήκουν στην Ομάδα εργασίας σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση θέματος και τοποθεσίας σύσκεψης στις επαφές που ανήκουν στη σχέση εμπιστευτικότητας "Ομάδα εργασίας".

   • Για να εμφανίζονται οι πληροφορίες "Εκτός γραφείου" στις επαφές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της πληροφορίας "Εκτός γραφείου" σε επαφές που ανήκουν στις σχέσεις εμπιστευτικότητας "Φίλοι και συγγενείς", "Ομάδα εργασίας" και "Συνάδελφοι" . Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου, εάν θέλετε να αποκρύψετε την πληροφορία "Εκτός γραφείου" από όλες τις επαφές σας.

  • Για να αποθηκεύσετε το ιστορικό συνομιλιών στο Outlook, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας". Εάν καταργήσετε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το ιστορικό ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων δεν διατηρείται.

  • Για να αποθηκεύσετε τα αρχεία καταγραφής κλήσεων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση των κλήσεών μου στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας". Εάν καταργήσετε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το ιστορικό καταγραφής κλήσεων δεν αποθηκεύεται.

  • Για να αποθηκεύσετε τις επαφές σας στον Microsoft Exchange Server, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση των επαφών μου στο Lync στον προσωπικό φάκελο επαφών στο διακομιστή Exchange. Εάν καταργήσετε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οι επαφές σας στο Lync θα διατηρούνται μόνο στο Lync.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση επιλογών τοποθεσίας

Εάν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να καθορίσετε εάν θα γίνεται κοινή χρήση της τοποθεσίας σας με άλλα προγράμματα.

 • Για να επιτρέψετε σε άλλα προγράμματα να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας, ανοίξτε τις επιλογές "Προσωπικά στοιχεία" και στην ενότητα Τοποθεσία επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κοινή χρήση των πληροφοριών θέσης μου με άλλα προγράμματα που χρησιμοποιώ . Για να αποκρύψετε την τοποθεσία σας σε άλλα προγράμματα, καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση επιλογών φωτογραφίας

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ενότητα Φωτογραφία για να καθορίσετε εάν θέλετε να βλέπετε τις φωτογραφίες άλλων ατόμων.

 • Για να εμφανίζονται εικόνες άλλων ατόμων στο Lync, ανοίξτε τις επιλογές "Προσωπικά στοιχεία" και στην ενότητα Φωτογραφία επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση φωτογραφιών των επαφών . Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται εικόνες στο Lync, καταργήστε την επιλογή από αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Εάν δεν εμφανίζονται εικόνες, θα μπορείτε να βλέπετε περισσότερες επαφές στη λίστα επαφών σας.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη της τροφοδοσίας δραστηριότητας

Η λίστα "Τροφοδοσία δραστηριότητας" στο Lync εμφανίζει τις πιο πρόσφατες αλλαγές κατάστασης μεταξύ των επαφών σας, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών σημειώσεων, εικόνων που έχουν αλλάξει και ενημερωμένων πληροφοριών, όπως θέση στην εταιρεία και γραφείο. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σας από τη λίστα "Τροφοδοσία δραστηριότητας" των επαφών σας.

 • Ανοίξτε τις επιλογές "Προσωπικά στοιχεία" και στην ενότητα Τροφοδοσία δραστηριότητας επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση όλων των ενημερώσεών μου στην Τροφοδοσία δραστηριότητας.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση επιλογών σύνδεσης για προχωρημένους

Εάν απαιτείται και σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας υποστήριξης, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις σύνδεσης για προχωρημένους για να επιλέξετε την αυτόματη ή τη μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων για τις συνδέσεις στην υπηρεσία επικοινωνιών.

Για ορισμό των ρυθμίσεων σύνδεσης για προχωρημένους, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Ανοίξτε το Lync Online, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, επιλέξτε Προσωπικά στοιχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.

 1. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις, ανάλογα με τις οδηγίες της ομάδας υποστήριξης:

 2. Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων

 3. Μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων. Ο αντιπρόσωπος της ομάδας υποστήριξης θα σας παρέχει τις σωστές τιμές για τα ονόματα του εσωτερικού και του εξωτερικού διακομιστή, όπως απαιτείται.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×