Ρύθμιση των επιλογών προώθησης κλήσεων

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση των επιλογών "Προώθηση κλήσεων" οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο μενού προώθησης κλήσεων στην κάτω αριστερή γωνία του κύριου παραθύρου του Lync. Οι επιλογές προώθησης κλήσεων είναι διαθέσιμες μόνο αν η εταιρεία σας διαθέτει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την υποστήριξή τους. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το ποιες επιλογές του Microsoft Lync 2010 είναι ενεργοποιημένες, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης στην εταιρεία σας. Για κλήσεις έκτακτης εξυπηρέτησης, οι κανόνες προώθησης κλήσεων απενεργοποιούνται για τα επόμενα 120 λεπτά, ώστε το προσωπικό βοήθειας να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.

Σημαντικό:  Εάν ρυθμίσετε την Προώθηση κλήσεων στο Lync 2010, όταν συνδεθεί μια κλήση, ο αριθμός στον οποίο ρυθμίσατε να προωθούνται οι κλήσεις σας θα εμφανιστεί στο άτομο που σας κάλεσε. Αυτό συμβαίνει μόνο σε περίπτωση κλήσης από Lync σε Lync.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα των επιλογών προώθησης κλήσεων

Οι κλήσεις να γίνονται δεκτές μόνο στο τηλέφωνο εργασίας σας

Οι κλήσεις να προωθούνται

Οι κλήσεις να καλούν ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα τηλέφωνα

Καθορισμός του χρονικού διαστήματος πριν από την προώθηση των κλήσεων

Επεξεργασία των μελών ομαδικής κλήσης

Επεξεργασία πληρεξούσιων

Άνοιγμα των επιλογών προώθησης κλήσεων

Για να ανοίξετε τις επιλογές "Προώθηση κλήσεων", κάντε τα εξής:

 • Ανοίξτε το Lync 2010 και, στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Κουμπί "Επιλογές" του Lync και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προώθηση κλήσεων.

  • Στην κάτω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο μενού προώθησης κλήσεων και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Αρχή της σελίδας

Οι κλήσεις να γίνονται δεκτές μόνο στο τηλέφωνο εργασίας σας

Προκειμένου οι κλήσεις να καταλήγουν μόνο στο τηλέφωνο εργασίας σας, κάντε τα εξής:

 • Ανοίξτε τις επιλογές του στοιχείου "Προώθηση κλήσεων" και επιλέξτε Απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων.

Αρχή της σελίδας

Οι κλήσεις να προωθούνται

Για να προωθούνται οι κλήσεις, κάντε τα εξής:

 • Ανοίξτε τις επιλογές του στοιχείου "Προώθηση κλήσεων", κάντε κλικ στην επιλογή Προώθηση των κλήσεών μου σε (προεπιλογή) και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Φωνητικό ταχυδρομείο.

  • Επιλέξτε Νέος αριθμός ή επαφή και αναζητήστε ή επιλέξτε κάποια επαφή. Για να δείτε τον τρόπο ρύθμισης τηλεφωνικών αριθμών, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση επιλογών και αριθμών τηλεφώνων.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Οι πληρεξούσιοί μου και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Πληρεξούσιοι, προσθέστε τις επαφές που θέλετε να απαντούν στις κλήσεις σας. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα λαμβάνουν την κλήση. Το Lync δημιουργεί μια ομάδα Πληρεξούσιοι, στη λίστα επαφών σας, η οποία περιέχει τους πληρεξούσιούς σας.

Για να αλλάξετε τις ώρες εργασίας στο πρόγραμμα-πελάτη ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας Microsoft Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Ώρες εργασίας στο Outlook.

Αρχή της σελίδας

Οι κλήσεις να καλούν ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα τηλέφωνα

Προκειμένου οι κλήσεις να καλούν σε περισσότερα από ένα τηλέφωνα κάθε φορά, κάντε τα εξής:

 • Ανοίξτε τις επιλογές του στοιχείου "Προώθηση κλήσεων" και επιλέξτε Ταυτόχρονη κλήση.

  • Ανοίξτε τις επιλογές τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε στο πλαίσιο Άλλο. Ο αριθμός αυτός πρέπει να εμφανιστεί στην αναπτυσσόμενη λίστα για Ταυτόχρονη κλήση.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, επιλέξτε Η ομάδα ομαδικών κλήσεών μου και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Ομάδα ομαδικών κλήσεων, προσθέστε τις επαφές οι οποίες θέλετε να δέχονται τις κλήσεις σας ταυτόχρονα με εσάς. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα λαμβάνουν την κλήση. Το Lync δημιουργεί μια ομάδα Ομαδική κλήση, στη λίστα "Επαφές", η οποία περιέχει αυτές τις επαφές ομαδικής κλήσης.

  • Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω, επιλέξτε Οι πληρεξούσιοί μου και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Πληρεξούσιοι, προσθέστε το πρόσωπο που θέλετε να δέχεται τις κλήσεις σας. Μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα "Επαφές" το πρόσωπο στο οποίο θέλετε να αναθέσετε την απάντηση του τηλεφώνου σας και μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε αυτό το πρόσωπο και να προσθέσετε κάποιον άλλον οποιαδήποτε στιγμή. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία πληρεξούσιων στη συνέχεια αυτού του θέματος.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός του χρονικού διαστήματος πριν από την προώθηση των κλήσεων

Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα πριν από την προώθηση των κλήσεων, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε τις επιλογές του στοιχείου "Προώθηση κλήσεων" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οι αναπάντητες κλήσεις θα μεταβαίνουν σε στην περιοχή με το όνομα "Οι τρέχουσες ρυθμίσεις προώθησης κλήσεών σας".

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε μια θέση όπου θα πρέπει να σταλθούν οι κλήσεις, για παράδειγμα Φωνητικό ταχυδρομείο και μια καθυστέρηση (σε δευτερόλεπτα) πριν από την ανακατεύθυνση της κλήσης.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία των μελών ομαδικής κλήσης

Μια ομάδα ομαδικών κλήσεων είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν στις κλήσεις εργασίας σας, με την προϋπόθεση ότι η ομάδα υποστήριξης επιτρέπει σε αυτούς τους χρήστες να χρησιμοποιούν ενοποιημένες επικοινωνίες (UC). Αφότου δημιουργήσετε μια ομάδα ομαδικών κλήσεων (βλ. Οι κλήσεις να καλούν ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα τηλέφωνα, προηγουμένως σε αυτό το θέμα), μπορείτε να προσθέτετε και να αφαιρείτε μέλη, καθώς και να επιλέγετε ποιοι θα μπορούν να δέχονται κλήσεις εκ μέρους σας.

 • Ανοίξτε τις επιλογές του στοιχείου "Προώθηση κλήσεων", επιλέξτε Επεξεργασία των μελών της ομάδας ομαδικών κλήσεων και, στη συνέχεια, κάντε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  • Για να προσθέσετε ένα άλλο μέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη, κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

  • Για να διαγράψετε ένα μέλος, επιλέξτε την επαφή και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  • Για να καθορίσετε την καθυστέρηση πριν από το χτύπημα των τηλεφώνων της ομάδας, κάντε κλικ σε μια τιμή στην αναπτυσσόμενη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία πληρεξούσιων

Αφότου ορίσετε πληρεξούσιους (βλ. Οι κλήσεις να καλούν ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα τηλέφωνα, προηγουμένως σε αυτό το θέμα), μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε άτομα και να επιλέξετε ποιοι πληρεξούσιοι θα μπορούν να δεχτούν κλήσεις εκ μέρους σας. Το Lync δημιουργεί μια ομάδα Πληρεξούσιοι στη λίστα επαφών σας.

Για να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε πληρεξούσιους, θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Προώθηση κλήσεων. Για να εξασφαλίσετε ότι το Lync ή το τηλέφωνο ενός πληρεξούσιου θα χτυπήσει, ο πληρεξούσιος θα πρέπει και για τα δύο σενάρια (επιλογή Ταυτόχρονη κλήση ή Προώθηση των κλήσεών μου σε), να επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή κλήσεων στο παράθυρο διαλόγου Πληρεξούσιοι.

 • Ανοίξτε τις επιλογές του στοιχείου "Προώθηση κλήσεων" και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία των μελών της ομάδας πληρεξουσίων.

  • Για να προσθέσετε ένα άλλο μέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη, κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

  • Για να διαγράψετε κάποιον από τους αριθμούς των πληρεξούσιων, επιλέξτε την επαφή από τη λίστα επαφών, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

  • Για να διαγράψετε τον μοναδικό πληρεξούσιο, επιλέξτε την επαφή, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

  • Για να καθορίσετε την καθυστέρηση πριν από το χτύπημα των τηλεφώνων της ομάδας, κάντε κλικ σε μια τιμή στην αναπτυσσόμενη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×