Ρύθμιση των επιλογών προώθησης κλήσεων

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να το χρησιμοποιείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα

H Προώθηση κλήσεων σάς επιτρέπει να καθορίζετε πώς θέλετε το Lync να χειρίζεται τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο εργασίας σας ή όταν θέλετε κάποιος άλλος να λαμβάνει τις κλήσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, οι κανόνες προώθησης κλήσεων απενεργοποιούνται για τα επόμενα 120 λεπτά, ώστε το προσωπικό βοήθειας να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση των επιλογών "Προώθηση κλήσεων" οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο μενού προώθησης κλήσεων στην κάτω αριστερή γωνία του κύριου παραθύρου του Lync.

 • Όταν ρυθμίζετε την "Προώθηση κλήσεων" στο Lync, ο αριθμός στον οποίο ορίσατε να προωθούνται οι κλήσεις σας θα εμφανιστεί στο άτομο που σας κάλεσε. Αυτό ισχύει μόνο για κλήσεις από Lync σε Lync.

Επιλογές προώθησης κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Lync ώστε να διαχειρίζεστε τις εισερχόμενες κλήσεις σας με τους εξής τρόπους:

Απενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε να δέχεστε κλήσεις μόνο στο τηλέφωνο εργασίας σας ή το Lync.

Προώθηση κλήσεων σε:

Εάν θέλετε οι κλήσεις να προωθούνται αμέσως και να μην χτυπά καθόλου το τηλέφωνο της εργασίας σας, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις επιλογές από το αναπτυσσόμενο μενού:

 • Φωνητικό ταχυδρομείο: Στέλνει τις κλήσεις σας απευθείας στο φωνητικό σας ταχυδρομείο, αν έχει ρυθμιστεί.

 • Κινητό: Στέλνει τις κλήσεις σας στο κινητό σας τηλέφωνο, αν ο αριθμός έχει καταγραφεί στο παράθυρο Lync - Επιλογές > Τηλέφωνα.

 • Οικία: Στέλνει τις κλήσεις σας στο τηλέφωνο οικίας σας, αν ο αριθμός έχει καταγραφεί στο παράθυρο Lync - Επιλογές > Τηλέφωνα.

 • Νέος αριθμός ή επαφή: Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στον οποίο μπορούν να σας καλούν ή επιλέξτε μια επαφή Lync η οποία θέλετε να δέχεται τις κλήσεις σας.

 • Οι πληρεξούσιοί μου : Αν έχετε ορίσει τους πληρεξούσιούς σας, εκείνοι λαμβάνουν τις κλήσεις σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληρεξούσιους από αυτό το παράθυρο αν δεν τους έχετε επιλέξει ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας πληρεξουσίων μου στο παράθυρο διαλόγου Προώθηση κλήσεων για να διαχειριστείτε τα μέλη.

Ταυτόχρονη κλήση:

Εάν θέλετε να δέχεστε κλήσεις στον αριθμό του τηλεφώνου εργασίας σας και σε κάποιον άλλον αριθμό, επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις επιλογές από το αναπτυσσόμενο μενού:

 • Κινητό: Οι κλήσεις σας σάς ειδοποιούν στην εργασία σας και στο κινητό σας τηλέφωνο αν έχει καταγραφεί στο παράθυρο Lync - Επιλογές > Τηλέφωνα.

 • Οικία: Οι κλήσεις σας σάς ειδοποιούν στην εργασία σας και στο τηλέφωνο οικίας σας αν έχει καταγραφεί στο παράθυρο Lync - Επιλογές > Τηλέφωνα.

 • Νέος αριθμός: καταχωρήστε έναν αριθμό, εκτός από τον αριθμό της εργασίας σας, όπου θέλετε να δέχεστε τις κλήσεις σας.

 • Οι πληρεξούσιοί μου: Οι κλήσεις σας προωθούνται στον αριθμό εργασίας σας και στους πληρεξουσίους σας, αν τους έχετε ορίσει. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληρεξούσιους από αυτό το παράθυρο, αν δεν τους έχετε επιλέξει ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας πληρεξουσίων μου στο παράθυρο διαλόγου Προώθηση κλήσεων για να διαχειριστείτε τα μέλη.

 • Η ομάδα μου ομαδικών κλήσεων: Αν έχετε ορίσει την ομάδα ομαδικών κλήσεών σας, οι κλήσεις σας προωθούνται και στα τηλέφωνά τους, καθώς και στον αριθμό εργασίας σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να καταργήσετε μέλη της ομάδας ομαδικών κλήσεων από το κάτω μέρος αυτού του παραθύρου, αν δεν τα έχετε ορίσει ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας μου ομαδικών κλήσεων στο παράθυρο Προώθηση κλήσεων για τη διαχείριση των μελών.

Αρχή της σελίδας

Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων

Για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα πριν από την προώθηση των κλήσεων, κάντε τα εξής:

 1. Στην περιοχή Οι τρέχουσες ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων, κάντε κλικ στη σύνδεση δίπλα στην επιλογή Μετάβ. αναπάντ. σε.

 2. Επιλέξτε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθηθεί η κλήση. Για παράδειγμα, Φωνητικό ταχυδρομείο ή Νέος αριθμός ή επαφή.

 3. Στο μενού Δευτ/λεπτα κουδουνίσματος πριν την ανακατεύθυνση, επιλέξτε χρόνο καθυστέρησης πριν από την ανακατεύθυνση της κλήσης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να επιστρέψετε στο μενού Lync – Επιλογές.

 5. Κάντε κλικ στη σύνδεση δίπλα στην επιλογή Oι ρυθμίσεις θα ισχύουν και επιλέξτε Πάντα ή απλώς Ώρες εργασίας που ορίζονται στο Outlook.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία των μελών ομαδικής κλήσης

Μια ομάδα ομαδικών κλήσεων είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν στις κλήσεις εργασίας σας, με την προϋπόθεση ότι η ομάδα υποστήριξης έχει ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μέλη και να επιλέξετε ποια μέλη μπορούν να λαμβάνουν κλήσεις εκ μέρους σας.

Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας μου ομαδικών κλήσεων και, στη συνέχεια, κάντε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

 • Για να προσθέσετε μέλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκηκαι στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επαφή που θέλετε.

 • Για να διαγράψετε ένα μέλος, επιλέξτε την επαφή και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 • Για να καθορίσετε την καθυστέρηση πριν από την κλήση των τηλεφώνων της ομάδας, επιλέξτε τη διάρκεια στο πεδίο Κλήση ομαδ. κλήσεων μετά από τόσα δευτ.

  Σημείωση: Ο ορισμός της ομάδας ομαδικών κλήσεων δεν σημαίνει ότι οι κλήσεις σας προωθούνται αυτόματα σε αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή στην περιοχή Ταυτόχρονη κλήση ή Προώθ. κλήσεών μου σε, στο τμήμα προώθησης κλήσεων.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία πληρεξούσιων

Μπορείτε να προσθέσετε πληρεξούσιους και να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνουν κλήσεις εκ μέρους σας. Το Lync δημιουργεί μια ομάδα Πληρεξουσίων στη λίστα επαφών σας αυτόματα όταν προσθέτετε πληρεξούσιους.

Για να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να διαχειριστείτε τους πληρεξουσίους σας:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας πληρεξουσίων μου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επαφή που θέλετε.

 3. Για να δώσετε τη δυνατότητα στους πληρεξουσίους σας να λαμβάνουν τις κλήσεις σας, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Λήψη κλήσεων.

 4. Για να καθορίσετε την καθυστέρηση πριν χτυπήσουν τα τηλέφωνα των πληρεξουσίων, επιλέξτε μια διάρκεια από το μενού Κλήση πληρεξουσίων μετά από τόσα δευτ.

 5. Για να διαγράψετε έναν πληρεξούσιο, επιλέξτε το όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  Σημείωση: Ο ορισμός πληρεξουσίων δεν σημαίνει ότι οι κλήσεις σας προωθούνται αυτόματα σε αυτούς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή στην περιοχή Ταυτόχρονη κλήση ή Προώθ. κλήσεών μου σε, στο τμήμα προώθησης κλήσεων.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×