Συμβατότητα προγράμματος περιήγησης Web με τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

InfoPath Forms Services είναι μια τεχνολογία διακομιστή που επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες του Microsoft Office InfoPath, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Οι χρήστες δεν χρειάζεται InfoPath εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους για να συμπληρώσετε μια φόρμα του InfoPath, ούτε απαιτείται να κάνουν λήψη πρόσθετων στοιχείων από το Web. Όλες οι χρήστες χρειάζεται έχει πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως Microsoft Internet Explorer, το Apple Safari ή Firefox.

Σε αυτό το άρθρο παραθέτει τα προγράμματα περιήγησης που είναι συμβατά με InfoPath Forms Services. Επιπλέον, αυτό το άρθρο παραθέτει τις δυνατότητες που υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, οι δυνατότητες που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης και τις διαφορές στις συμπεριφορά που μπορεί να προκύψουν κατά φόρμες που είναι βάση πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που προβάλλονται σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης.

Σε αυτό το άρθρο

Προγράμματα περιήγησης Web που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services

Δυνατότητες του InfoPath που υποστηρίζονται στις υπηρεσίες InfoPath Forms Services

Προγράμματα περιήγησης Web που είναι συμβατά με InfoPath Forms Services

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Σημείωση: Εάν δεν παρατίθεται η έκδοση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στον παρακάτω πίνακα, δεν υποστηρίζεται. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει υποστήριξη για παλιότερα προγράμματα περιήγησης όπως Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, ο Internet Explorer για Macintosh και τις εκδόσεις των προγραμμάτων περιήγησης τρίτων κατασκευαστών που είναι παλαιότερες από αυτά που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Παρόλο που είναι πιθανό ότι φορμών με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε αυτά τα προγράμματα περιήγησης, φόρμες με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης έχει ελεγχθεί μόνο με τις εκδόσεις προγράμματος περιήγησης που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης που είναι συμβατά με InfoPath Forms Services.

Πρόγραμμα περιήγησης

Windows 1

UNIX/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32 bit)

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Windows Internet Explorer 7.0 (32 bit)

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

1,5 Firefox

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Mozilla 1.7

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Netscape 7.2

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Netscape 8.1

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Safari 2.0

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

1Includes τα Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP και Microsoft Windows 2000.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες του InfoPath που υποστηρίζονται στο InfoPath Forms Services

Οι περισσότερες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου του InfoPath λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από το εάν οι χρήστες συμπλήρωση μιας φόρμας στο Internet Explorer, Firefox, Safari ή άλλες υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, την ίδια φόρμα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης. Μπορεί να αποδοθεί αυτές τις οπτικές διαφορές στον τρόπο που τα διάφορα προγράμματα περιήγησης υποστήριξη τεχνολογίες Web, όπως γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML), επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (CSS) και JavaScript.

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία ελέγχου και τις δυνατότητες που υποστηρίζονται πλήρως μόνο στα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν τεχνολογίες ActiveX της Microsoft, όπως Internet Explorer 6.0 ή τον Internet Explorer 7.0. Σε άλλα προγράμματα περιήγησης, αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να συμπεριφέρονται διαφορετικά ή έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα.

Υποστήριξη για στοιχεία ελέγχου φόρμας

Υποστήριξη για στοιχεία ελέγχου φόρμας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε αν ένα συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου του InfoPath υποστηρίζεται από InfoPath Forms Services.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και αν το στοιχείο ελέγχου υποστηρίζεται από InfoPath Forms Services, ίσως δεν λειτουργήσει τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα προγράμματα περιήγησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, οι χρήστες βλέπουν μόνο το πλήρες εύρος των επιλογών εμπλουτισμένου κειμένου κατά τη συμπλήρωση της φόρμας στον Internet Explorer.

Ομοίως, όταν οι χρήστες την προβολή μιας φόρμας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης κινητή συσκευή, ορισμένα στοιχεία ελέγχου εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο από ό, τι στο πρόγραμμα περιήγησης υπολογιστή και ορισμένα στοιχεία ελέγχου λαμβάνονται υπόψη πλήρως. Για παράδειγμα, παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, αυτό το στοιχείο ελέγχου δεν θα εμφανίζεται όταν γίνεται προβολή της φόρμας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης κινητή συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βελτιστοποίηση φόρμας πρότυπα για χρήση σε κινητές συσκευές, ανατρέξτε στις συνδέσεις " Δείτε επίσης " στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου.

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Στοιχείο ελέγχου του InfoPath 2007

Τα προγράμματα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

Πλαίσιο κειμένου

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Πλαίσιο ελέγχου

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Κουμπί

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Πλαίσιο έκφρασης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Πλαίσιο λίστας

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Επαναλαμβανόμενη ενότητα

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Υπερ-σύνδεση

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Κουμπί επιλογής

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Προαιρετική ενότητα

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Επαναλαμβανόμενος πίνακας

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας 1

Εικονίδιο μερικής υποστήριξης

Εικονίδιο μερικής υποστήριξης

2 πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Εικονίδιο μερικής υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

στοιχείο ελέγχου ActiveX

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Στοιχείο ελέγχου λίστας με κουκκίδες

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Ομάδα επιλογών

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Ενότητα επιλογών

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Σύνθετο πλαίσιο

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Οριζόντιο, επαναλαμβανόμενο πίνακα

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Οριζόντιας περιοχής

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Στοιχείο ελέγχου κύριο/λεπτομέρειες

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Αριθμημένη λίστα ελέγχου

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Στοιχείο ελέγχου εικόνας

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Απλή λίστα ελέγχου

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Επαναλαμβανόμενη ενότητα περιοδικότητας

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Περιοχή κύλισης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Κατακόρυφη ετικέτα

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ημερομηνίας σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, το εικονίδιο ημερολογίου και αναδυόμενο ημερολόγιο εμφανίζεται μόνο στις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Internet Explorer 1Although. Σε άλλα προγράμματα περιήγησης, το στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας εμφανίζεται ως ένα πλαίσιο κειμένου, αλλά η ημερομηνία μορφοποίηση επιλογές υποστηρίζονται ακόμα.

2You δεν ενεργοποιήσετε ενσωματωμένες εικόνες ή να καθορίσετε μερικές επιλογές μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου για στοιχεία ελέγχου πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Επίσης, το πλήρες εύρος των επιλογών μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο σε υποστηριζόμενες εκδόσεις του Internet Explorer. Είναι δυνατή για τους χρήστες για να επεξεργαστείτε κείμενο σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά επιλογές μορφοποίησης δεν είναι διαθέσιμες, όπως η αλλαγή του χρώματος κειμένου και εφαρμογή μορφοποίησης χαρακτήρων.

Αρχή της σελίδας

Υποστήριξη για δυνατότητες επιχειρηματικής λογικής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες εταιρικής λογικής στο πρότυπο φόρμας για να αποτρέψετε την καταχώρηση δεδομένων σφαλμάτων και για να αυτοματοποιήσετε ενέργειες στη φόρμα του χρήστη. Όταν χρησιμοποιείτε δυνατότητες του InfoPath όπως επικύρωση δεδομένων, μορφοποίηση υπό όρους και οι κανόνες, μπορείτε να ορίσετε συνθήκες και ενέργειες που εκτελούν αυτόματα εργασίες που βασίζονται σε συμβάντα, όπως το άνοιγμα ή κλείσιμο μιας φόρμας, ή σε τιμές που έχουν εισαχθεί στη φόρμα σας το πρότυπο.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο στο οποίο συγκεκριμένες δυνατότητες InfoPath επιχειρηματικής λογικής υποστηρίζονται από συμβατά προγράμματα περιήγησης.

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Η δυνατότητα InfoPath 2007

Τα προγράμματα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

Τύποι 1

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Επικύρωση δεδομένων

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Κανόνες

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Υπό όρους μορφοποίησης 2

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο μερικής υποστήριξης

Ρόλοι χρήστη

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

1Except xdXDocument:get-ρόλο, θέσηκαι τελευταία συναρτήσεις.

Προγράμματα περιήγησης 2 στην κινητή συσκευή, ορισμένες δυνατότητες μορφοποίησης υπό όρους υποστηρίζονται, όπως η απόκρυψη των στοιχείων ελέγχου με βάση τις συνθήκες που προκύπτουν στη φόρμα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση της μορφοποίησης υπό όρους για να αλλάξετε την εμφάνιση ενός στοιχείου ελέγχου με βάση τις συνθήκες στη φόρμα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Υποστήριξη για δυνατότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο στο οποίο συγκεκριμένες δυνατότητες ασφαλείας του InfoPath που υποστηρίζονται από συμβατά προγράμματα περιήγησης.

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Η δυνατότητα InfoPath 2007

Τα προγράμματα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

Επίπεδο ασφαλείας τομέα

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Επίπεδο ασφάλειας πλήρους αξιοπιστίας

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Περιορισμένο επίπεδο ασφαλείας

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Ψηφιακές υπογραφές 1

Εικονίδιο μερικής υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Προστασία σχεδίαση φορμών

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Δυνατότητα για να απενεργοποιήσετε την Αποθήκευση, Εκτύπωση και άλλες εντολές

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

1Digital υπογραφών δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης που αποδίδονται σε προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές. Επιπλέον, σε υπολογιστή προγράμματα περιήγησης, δεν επιτρέπουν στους χρήστες να υπογράψετε ψηφιακά μια ολόκληρη τη φόρμα. Ωστόσο, μπορείτε να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας, έτσι ώστε οι χρήστες να υπογράψετε ψηφιακά μία ή περισσότερες ενότητες στη φόρμα. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για ένα στοιχείο ελέγχου ενότητας. Επίσης, παρόλο που οι χρήστες μπορούν να προβάλουν ψηφιακές υπογραφές για μια φόρμα σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης, τους να να υπογράψετε ψηφιακά τις ενότητες φόρμας μόνο στις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Internet Explorer.

Αρχή της σελίδας

Υποστήριξη για τις συνδέσεις δεδομένων

Μια σύνδεση δεδομένων είναι μια δυναμική σύνδεση μεταξύ μιας φόρμας και προέλευση δεδομένων που αποθηκεύει ή παρέχει δεδομένα για τη συγκεκριμένη φόρμα.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο στο οποίο InfoPath συνδέσεις δεδομένων που υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης.

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Η δυνατότητα InfoPath 2007

Τα προγράμματα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

Ερωτήματα δεδομένων από ένα αρχείο XML ή μια διεύθυνση URL που επιστρέφει XML

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Ερωτήματα δεδομένων από τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services λίστας ή βιβλιοθήκης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Ερωτήματα δεδομένων από μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Ερωτήματα δεδομένων από μια βάση δεδομένων της Microsoft Office Access

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Ερωτήματα δεδομένων από μια υπηρεσία Web

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Ερώτημα δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα αρχεία σύνδεσης δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς το επίπεδο στο InfoPath ποιες δυνατότητες για την υποβολή φορμών υποστηρίζονται από συμβατά προγράμματα περιήγησης.

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Η δυνατότητα InfoPath 2007

Τα προγράμματα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

Υποβολή δεδομένων ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Υποβολή δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint 1

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Υποβολή δεδομένων σε μια υπηρεσία Web 2

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Υποβολή δεδομένων σε μια εφαρμογή Web που δέχεται υποβολές ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ HTTP

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Υποβολή δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα αρχεία σύνδεσης δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

1Data μπορούν να υποβληθούν σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint, αλλά είναι δυνατή η υποβολή δεδομένων σε μια λίστα.

2 δεν είναι δυνατό να ρυθμίζετε τις παραμέτρους της σύνδεσης δεδομένων υποβολής σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβολή αλλαγή πληροφορίες μαζί με τα δεδομένα φόρμας σε μια υπηρεσία Web που αποδέχεται Microsoft ADO.NET DataSet. Αλλαγή πληροφοριών αποτελείται από τις τροποποιήσεις που κάνει ένας χρήστης με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί μια υπηρεσία Web για να συνδέσετε τους χρήστες της βάσης δεδομένων. ADO.NET να χρησιμοποιήσετε αλλαγή πληροφοριών για να καθορίσετε τον τρόπο για να ενημερώσετε τα δεδομένα στη βάση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Υποστήριξη για δυνατότητες συμπλήρωσης φόρμας

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο στο οποίο δυνατότητες του InfoPath που σχετίζονται με τη συμπλήρωση φορμών που υποστηρίζονται από συμβατά προγράμματα περιήγησης.

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Η δυνατότητα InfoPath 2007

Τα προγράμματα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

Υποβολή δυνατότητα

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Αποθηκεύστε τη δυνατότητα 1

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Δυνατότητα εκτύπωσης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Συγχώνευση δεδομένων από πολλές φόρμες

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εξαγωγή δεδομένων στο Microsoft Office Excel

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εξαγωγή δεδομένων στο Web

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Υποστήριξη γραφής

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Υποστήριξη χωρίς σύνδεση

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Η δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης 2

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Ορθογραφικός έλεγχος

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Αυτόματη αποθήκευση, αυτόματης ανάκτησης ή δυνατότητες εντοπισμού σφαλμάτων

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Τα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Προσθήκη στο μενού

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

1 σε μια φόρμα με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, οι χρήστες μπορούν να κάντε κλικ στα κουμπιά Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε τις φόρμες σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποθηκευτούν φόρμες τους σε μια θέση στους υπολογιστές τους. Επιπλέον, οι χρήστες που προβάλλουν φόρμες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης κινητή συσκευή σας δεν εμφανίζονται τα κουμπιά Αποθήκευση ή Αποθήκευση ως.

2 στα προγράμματα περιήγησης εκτός από το Internet Explorer, η δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης είναι διαθέσιμη, ακόμα και αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αυτόματης καταχώρησης για το στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Υποστήριξη για τις δυνατότητες που σχετίζονται με την προβολή

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο στο οποίο δυνατότητες που σχετίζονται με την προβολή του InfoPath που υποστηρίζονται από συμβατά προγράμματα περιήγησης.

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Το InfoPath 20 η δυνατότητα 07

Τα προγράμματα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

Πολλαπλές προβολές

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Προβολές μόνο για ανάγνωση

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο μερικής υποστήριξης

Εκτύπωση προβολών

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Προβολές εκτύπωσης στο Word 1

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εκτύπωση πολλών προβολών ταυτόχρονα 2

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εκτύπωση αλλαγές σελίδας, κεφαλίδες ή υποσέλιδα

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Οι προβολές εκτύπωσης του Office Word 1Microsoft δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας για να InfoPath Forms Services χωρίς να καταργήσετε την προβολή εκτύπωσης στο Word. Ωστόσο, όταν οι χρήστες εκτυπώνουν τη φόρμα, το πρόγραμμα περιήγησης Web παραβλέπει τις ρυθμίσεις προβολή εκτύπωσης του Word.

2οι Εκτύπωση πολλαπλών προβολών λειτουργίες δεν υποστηρίζεται σε πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας για να InfoPath Forms Services χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση πολλαπλών προβολών. Ωστόσο, όταν οι χρήστες εκτυπώνουν τη φόρμα, το πρόγραμμα περιήγησης Web χρησιμοποιεί μια προβολή μόνο για ανάγνωση της τρέχουσας προβολής για εκτύπωση σκοπούς αντί για εκτύπωση πολλαπλών προβολών.

Αρχή της σελίδας

Υποστήριξη για δυνατότητες προγραμματισμού

Οι προγραμματιστές να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο αντικειμένου InfoPath διαχειριζόμενο κώδικα για δημιουργία προσαρμοσμένης επιχειρηματικής λογικής σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Όταν αναπτυχθεί σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται InfoPath Forms Services, αυτό επιχειρηματικής λογικής εκτελείται σε δύο ένα πρόγραμμα περιήγησης και στο InfoPath. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το επίπεδο στο οποίο δυνατότητες προγραμματισμού του InfoPath που υποστηρίζονται από συμβατά προγράμματα περιήγησης.

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης = πλήρη υποστήριξη Εικονίδιο μερικής υποστήριξης = μερικής υποστήριξης Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης = δεν υπάρχει υποστήριξη

Η δυνατότητα InfoPath 2007

Τα προγράμματα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας

Προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές

Διαχειριζόμενο κώδικα 1

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Εικονίδιο πλήρους υποστήριξης

Δέσμες ενεργειών 2

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Πρόσθετα COM

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

Εικονίδιο απουσίας υποστήριξης

1 σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, διαχειριζόμενο κώδικα πρέπει να βασίζεται σε μοντέλο αντικειμένου διαχειριζόμενου κώδικα του InfoPath που παρέχεται από το χώρο ονομάτων Microsoft.Office.InfoPath . Ένα υποσύνολο των μελών του χώρου ονομάτων Microsoft.Office.InfoPath παρέχει δυνατότητες, όπως διαχείριση πληροφοριών δικαιωμάτων (IRM), που δεν υποστηρίζονται στο διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που υποστηρίζονται μελών του μοντέλου και που δεν υποστηρίζονται, ανατρέξτε στις συνδέσεις " Δείτε επίσης " στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου.

Κωδικός 2Any που είναι γραμμένο σε VBScript, JScript ή το μοντέλο αντικειμένου συμβατό με το InfoPath 2003 που παρέχεται από τα μέλη του χώρου ονομάτων Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust δεν υποστηρίζεται στο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×