Συμμετοχή σε σύσκεψη ή κλήση διάσκεψης μέσω τηλεφώνου

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια κλήση διάσκεψης του Microsoft Lync 2010 ή με το ηχητικό τμήμα μιας ηλεκτρονικής σύσκεψης, καλώντας τη σύσκεψη. Μπορείτε να καλέσετε είτε ως συμμετέχων είτε ως προεδρεύων της κλήσης διάσκεψης. Για τη διαχείριση της χρήσης των διασκέψεων, οι προεδρεύοντες και οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν σύστημα σηματοδοσίας πολλαπλών συχνοτήτων διπλού τόνου (DTMF).

Σημείωση:  Στο Lync 2010 και στο Πρόσθετο ηλεκτρονικών συσκέψεων για το Microsoft Lync 2010, οι προεδρεύοντες της κλήσης διάσκεψης αναφέρονται ως παρουσιαστές. Ο διοργανωτής της σύσκεψης έχει αυτόματα το ρόλο του προεδρεύοντος.

Εάν είστε ο προεδρεύων της κλήσης διάσκεψης και καλείτε τη σύσκεψη χωρίς πρόσβαση σε υπολογιστή, πρέπει να ορίσετε τον αριθμό PIN της διάσκεψης με κλήση σύνδεσης πριν από την κλήση.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ορισμός του αριθμού PIN διάσκεψης με κλήση σύνδεσης

Εάν σκοπεύετε να συμμετέχετε ως προεδρεύων της κλήσης διάσκεψης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό PIN διάσκεψης με κλήση σύνδεσης. Ως συμμετέχων στην κλήση διάσκεψης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PIN κλήσης συμμετοχής και τον αριθμό εργασίας σας, ώστε να γίνετε αποδεκτοί σε ασφαλείς συσκέψεις — δηλαδή, συσκέψεις που περιορίζονται σε προσδιορισμένους συμμετέχοντες — χωρίς να περιμένετε στο χώρο αναμονής. Για να καθορίσετε ή να αλλάξετε το PIN κλήσης συμμετοχής, κάντε τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση μενού Εικονίδιο "Επιλογές" , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις διάσκεψης με κλήση σύνδεσης.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις διάσκεψης με κλήση σύνδεσης και διαχείριση αριθμών PIN, στην περιοχή Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (PIN), επιλέξτε Είσοδος.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια του δικτύου σας, εάν χρειάζεται, και κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

 4. Στην περιοχή Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (PIN), κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά αριθμού PIN.

 5. Εξετάστε τις απαιτήσεις για τον αριθμό PIN, πληκτρολογήστε και επιβεβαιώστε τον καινούργιο αριθμό PIN και, στη συνέχεια, σημειώστε τον σε ασφαλή θέση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμμετοχή ως συμμετέχων

Στις περισσότερες κλήσεις διάσκεψης του Lync, η συμμετοχή είναι απλή υπόθεση κλήσης του αριθμού και εγγραφής του ονόματός σας. Όταν συνδεθείτε στην κλήση, μπορείτε να επιλέξετε τη σίγαση της γραμμής σας ή να ακούσετε μια λίστα των ατόμων στην κλήση, χρησιμοποιώντας εντολές DTMF. Οι εντολές DTMF είναι κωδικοί τονικού συστήματος που καταχωρούνται μέσω του πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας.

Συμμετοχή στην κλήση διάσκεψης ως συμμετέχων

 1. Ανοίξτε την πρόσκληση σε σύσκεψη και, στην περιοχή Συμμετοχή μέσω τηλεφώνου, σημειώστε τους αριθμούς κλήσης και το αναγνωριστικό της διάσκεψης. Εάν ταξιδεύετε, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη σύνδεση Εύρεση τοπικού αριθμού της πρόσκλησης για να δείτε εάν υπάρχουν διαθέσιμοι αριθμοί κλήσης στην τοποθεσία που βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.

 2. Καλέστε έναν από τους αριθμούς που παρατίθενται και, όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διάσκεψης και, στη συνέχεια, το σύμβολο της δίεσης (#).

 3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα αφού ακούσετε το μήνυμα που ξεκινά με τις λέξεις "Εάν είστε ο προεδρεύων.."

 4. (Προαιρετικά) Εάν η σύσκεψη είναι ασφαλής — δηλαδή, περιορισμένη σε προσδιορισμένους συμμετέχοντες — κάντε ένα από τα εξής:

  • Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον αριθμό εργασίας ή τον εσωτερικό αριθμό σας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό PIN κλήσης συμμετοχής.

  • Παραμείνετε σε αναμονή μέχρι να γίνετε αποδεκτοί στη σύσκεψη από τον προεδρεύοντα.

 5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό σας όταν σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο της δίεσης (#).

Στις παρακάτω περιπτώσεις, πρέπει να παραμείνετε σε αναμονή προτού συνδεθείτε στην κλήση:

 • Ο προεδρεύων δεν έχει λάβει μέρος στην κλήση

 • Πρόκειται για ασφαλή κλήση και, στο βήμα 4 παραπάνω, επιλέξατε να περιμένετε στο χώρο αναμονής αντί να πληκτρολογήσετε τον εσωτερικό αριθμό και τον αριθμό PIN σας.

Σίγαση της γραμμής σας ή ακρόασης της λίστας συμμετεχόντων

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι εντολές DTMF ή οι κωδικοί του τονικού συστήματος που καταχωρούνται μέσω του πληκτρολογίου του τηλεφώνου σας και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης.

Πατήστε

Για να κάνετε το εξής

*1

Ιδιωτική αναπαραγωγή περιγραφής των διαθέσιμων εντολών DTMF

*3

Ιδιωτική αναπαραγωγή του ονόματος όλων των συμμετεχόντων στη διάσκεψη

*6

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου σας

Αρχή της σελίδας

Συμμετοχή ως προεδρεύων της κλήσης διάσκεψης

Εκτός από τον αριθμό κλήσης και το αναγνωριστικό της διάσκεψης, πρέπει να καθορίσετε και να σημειώσετε τον αριθμό PIN κλήσης συμμετοχής που χρησιμοποιείτε για να συμμετέχετε σε μια κλήση διάσκεψης ως προεδρεύων. Όταν συνδεθείτε στην κλήση, μπορείτε να διαχειριστείτε τον ήχο της σύσκεψης και άλλες επιλογές, χρησιμοποιώντας εντολές DTMF.

Συμμετοχή στην κλήση διάσκεψης ως προεδρεύων

 1. Ανοίξτε την πρόσκληση σε σύσκεψη και, στην περιοχή Συμμετοχή μέσω τηλεφώνου, σημειώστε τους αριθμούς κλήσης και το αναγνωριστικό της διάσκεψης. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη σύνδεση Εύρεση τοπικού αριθμού της πρόσκλησης για να δείτε εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πρόσθετοι αριθμοί κλήσης.

 2. Καλέστε έναν από τους αριθμούς που παρατίθενται και, όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διάσκεψης και, στη συνέχεια, το σύμβολο της δίεσης (#).

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν προγραμματίσατε τη σύσκεψη, πατήστε το πλήκτρο με τον αστερίσκο (*) όταν ακούσετε το μήνυμα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό PIN σας.

  • Εάν δεν είστε ο διοργανωτής της σύσκεψης, περιμένετε μέχρι να ακούσετε το μήνυμα "Εάν έχετε καθοριστεί ως προεδρεύων της σύσκεψης, πατήστε ξανά τον αστερίσκο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο με τον αστερίσκο (*) και πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και τον αριθμό PIN σας, όταν σας ζητηθεί.

Ακούτε το μήνυμα "Τώρα συμμετέχετε στη σύσκεψη ως προεδρεύων" και συνδέεστε στην κλήση.

Σημείωση:  Εάν τεθείτε σε αναμονή ή σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το όνομά σας, η ταυτότητά σας δεν έχει ελεγχθεί ως προεδρεύων στην κλήση διάσκεψης. Τερματίστε την κλήση και προσπαθήστε να συμμετάσχετε στην κλήση διάσκεψης ξανά.

Διαχείριση της σύσκεψης με εντολές DTMF

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, μπορείτε να διαχειρίζεστε τους συμμετέχοντες, τον ήχο και το χώρο αναμονής χρησιμοποιώντας τις εντολές DTMF που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πατήστε

Για να κάνετε το εξής

Διαθεσιμότητα

*1

Ιδιωτική αναπαραγωγή περιγραφής των διαθέσιμων εντολών DTMF

Όλοι

*3

Ιδιωτική αναπαραγωγή του ονόματος όλων των συμμετεχόντων στη διάσκεψη

Όλοι

*4

Σίγαση ακροατηρίου ή επιστροφή του ελέγχου της σίγασης στους συμμετέχοντες

Σημαντικό:  Η απενεργοποίηση της σίγασης του ακροατηρίου δεν καταργεί τη σίγαση για μεμονωμένους συμμετέχοντες. Όταν απενεργοποιείτε τη σίγαση του ακροατηρίου, οι συμμετέχοντες ακούν ένα μήνυμα, το οποίο επεξηγεί πώς να καταργήσουν τη σίγαση για τους ίδιους.

Μόνο ο προεδρεύων

*6

Σίγαση ή κατάργηση σίγασης του μικροφώνου σας

Όλοι

*7

Κλείδωμα ή κατάργηση κλειδώματος της διάσκεψης

Μόνο ο προεδρεύων

*8

Αποδοχή όλων των συμμετεχόντων που βρίσκονται στο χώρο αναμονής τη συγκεκριμένη στιγμή. Αφού εκτελέσετε αυτήν την εντολή, ο χώρος αναμονής παρακάμπτεται από όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη.

Μόνο ο προεδρεύων

*9

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ανακοινώσεων για τους συμμετέχοντες που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη διάσκεψη. Οι ανακοινώσεις ακούγονται από όλους στη σύσκεψη

Μόνο ο προεδρεύων

Σημείωση:  Οι εντολές αυτές ενδέχεται να αλλάζουν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παραμέτρων του δικτύου σας ή την τοποθεσία που βρίσκεστε. Εάν καλείτε από τοποθεσία με την οποία δεν είστε εξοικειωμένοι, επαληθεύστε τις συγκεκριμένες διαθέσιμες εντολές, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Εύρεση τοπικού αριθμού στην πρόκληση της σύσκεψης.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×