Συμπλήρωμα δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2010

Περιεχόμενα

Συμπλήρωμα δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010

Αρχειοθέτηση

Τροφοδοσία δραστηριότητας

Υπηρεσία δοκιμής ήχου

Αρχεία καταγραφής κλήσεων

Ανάθεση κλήσεων

Προώθηση κλήσεων

Αναγνωριστικό καλούντος στον κατάλογο σύσκεψης

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Συλλογή αρχείων καταγραφής

Κάρτα επαφής

Ιστορικό συνομιλίας

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγραμμάτων

Έλεγχος κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας/προγραμμάτων

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Τοποθεσία

Συνημμένα συσκέψεων

Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης

Διαχειριζόμενο API Lync 2010

Πρόσθετο ηλεκτρονικής σύσκεψης για το Outlook

Μεταφορά αρχείων σε ομότιμη σύνδεση

Προσωπική εικόνα

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Ψηφοφορία

Συνεργασία PowerPoint

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εγγραφή

Αναζήτηση δεξιοτήτων

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Βελτιώσεις στην ποιότητα απόδοσης της φωνής

Συνεργασία μέσω Πίνακα

Συμπλήρωμα δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ένα προϊόν του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτή τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτό το συμπλήρωμα δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά στην ανάπτυξη και χρήση του λογισμικού επικοινωνιών Microsoft Lync 2010 που έχει αναπτυχθεί στο δίκτυο της εταιρείας σας. Αν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Lync Server 2010 ως υπηρεσία (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτό το τρίτο μέρος. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταδίδονται στο εν λόγω τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της εταιρείας ή την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών που διαθέτετε.

Αρχειοθέτηση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η αρχειοθέτηση επιτρέπει στο διαχειριστή σας να αρχειοθετεί συνομιλίες με άμεσα μηνύματα, δραστηριότητες και περιεχόμενο συσκέψεων, καθώς και χαρακτηριστικά χρήσης, όπως τις εισόδους του χρήστη και την εκκίνηση συνομιλιών ή τη συμμετοχή σε αυτές.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η αρχειοθέτηση αποθηκεύει το περιεχόμενο των συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, καθώς και το περιεχόμενο και τις πληροφορίες συσκέψεων σε ένα διακομιστή, οι παράμετροι του οποίου ρυθμίζονται από το διαχειριστή σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής σας μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη διαχείριση της χρήσης του Lync 2010 που κάνει η εταιρεία σας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η αρχειοθέτηση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από ένα διαχειριστή της εταιρείας σας. Για να προσδιορίσετε εάν μπορεί να ενεργοποιηθεί η αρχειοθέτηση, ανατρέξετε στις πολιτικές χρήσης δεδομένων και παρακολούθησης της εταιρείας σας.

Τροφοδοσία δραστηριότητας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Με την τροφοδοσία δραστηριότητας μπορείτε να βλέπετε ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων για τις επαφές που περιλαμβάνονται στη λίστα επαφών σας. Σας επιτρέπει να εμφανίζετε σε άλλα άτομα τις πιο πρόσφατες προσωπικές σημειώσεις σας, τις αλλαγές της εικόνας σας και τις αλλαγές στον τίτλο ή την τοποθεσία του γραφείου σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Μέσω της παρουσίας σας, θα δημοσιεύετε στο Lync τις εξής πληροφορίες:

 • Την ώρα ενημέρωσης της εταιρικής εικόνας σας (από τον εταιρικό κατάλογο της επιχείρησης, όπως τις υπηρεσίες τομέα Active Directory)

 • Μια εικόνα Web (που αποστέλλετε και θέλετε να εμφανίζεται στους υπόλοιπους χρήστες) με την ενημερωμένη ώρα

 • Την ώρα αλλαγής του εταιρικού τίτλου σας

 • Την ώρα αλλαγής της τοποθεσίας του εταιρικού γραφείου σας

 • Ένα ιστορικό των πρόσφατων προσωπικών σημειώσεων που έχετε δημοσιεύσει

 • Τη σημείωση "Εκτός γραφείου" που έχετε ρυθμίσει από τοv Microsoft Exchange Server

Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται από κοινού με τις επαφές που βλέπουν την τροφοδοσία δραστηριότητάς σας και ανήκουν στη σχέση εμπιστευτικότητας "Φίλοι και συγγενείς", "Ομάδα εργασίας", "Συνάδελφοι" ή "Εξωτερικές επαφές".

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Μπορείτε να ελέγχετε εάν γίνεται κοινή χρήση των παραπάνω πληροφοριών, κάνοντας τα εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, στην περιοχή Τροφοδοσία δραστηριότητας, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αυτών των ενημερώσεων. Στην Τροφοδοσία δραστηριότητας θα εμφανίζονται η τρέχουσα προσωπική σας σημείωση και η σημείωση "Εκτός γραφείου", εάν έχουν οριστεί. Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται πληροφορίες στην προσωπική σας σημείωση, μπορείτε απλώς να αφήσετε το πεδίο σημείωσης κενό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υπηρεσία δοκιμής ήχου

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το κουμπί "Έλεγχος ποιότητας κλήσης" σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε μια δοκιμαστική κλήση στο Lync προκειμένου να ελέγξετε την ποιότητα φωνητικής επικοινωνίας της κλήσης. Μπορείτε να ακούσετε πώς θα ακούγεστε σε μια πραγματική κλήση. Όταν πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική κλήση, η Υπηρεσία δοκιμής ήχου σάς ζητά να εγγράψετε ένα φωνητικό δείγμα μετά το ηχητικό σήμα. Η εγγραφή του φωνητικού δείγματος διαρκεί ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, 5 δευτερόλεπτα) ενώ στη συνέχεια γίνεται η αναπαραγωγή του, για να το ακούσετε. Εάν το δίκτυο δεν είναι το καλύτερο δυνατό ή αν δεν έχετε ρυθμίσει σωστά τη συσκευή, θα το καταλάβετε από την αναπαραγωγή της εγγραφής.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν πραγματοποιείτε δοκιμαστική κλήση, η Υπηρεσία δοκιμής ήχου θα εγγράψει το φωνητικό δείγμα σας μετά την εμφάνιση κάποιου μηνύματος. Τα φωνητικά δείγματα διαγράφονται μόλις τερματιστεί η κλήση. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το φωνητικό δείγμα προορίζεται για προσωπική σας χρήση, για να ελέγξετε πώς θα ακούγεστε σε μια πραγματική κλήση και για να σας υποδείξει ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί σωστά και είναι έτοιμη για κλήσεις. Ο χρήστης μπορεί να ακούσει αυτό το εγγεγραμμένο φωνητικό δείγμα για να προσδιορίσει εάν είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει μια πραγματική κλήση, επιβεβαιώνοντας ότι η συσκευή του λειτουργεί κανονικά και ο ήχος μεταδίδεται σωστά.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Εάν δεν θέλετε να εγγράψετε ένα φωνητικό δείγμα, μπορείτε να επιλέξετε να μην πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική κλήση. Μπορείτε να κάνετε τη δοκιμαστική κλήση ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Συσκευή ήχου, κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος ποιότητας κλήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχεία καταγραφής κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Τα αρχεία καταγραφής κλήσεων σάς επιτρέπουν να αποθηκεύσετε ένα αρχείο φωνητικών κλήσεων του Lync σε ένα φάκελο του Microsoft Outlook.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Πληροφορίες σχετικά με τις φωνητικές κλήσεις σας, όπως ώρα έναρξης, ώρα λήξης, διάρκεια και συμμετέχοντες στην κλήση θα αποθηκεύονται στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook. Εσείς ή ο διαχειριστής της εταιρείας σας μπορείτε επίσης να καταγράψετε το θέμα και τις τοποθεσίες της σύσκεψης, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε το Outlook για τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σας από την καρτέλα "Προσωπικά στοιχεία", στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές". Τα αρχεία καταγραφής κλήσεων δεν αποθηκεύουν το περιεχόμενο των φωνητικών κλήσεών σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να δείτε το ιστορικό των φωνητικών σας κλήσεων.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα αρχείων καταγραφής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα να ελέγχετε τα αρχεία καταγραφής κλήσεων, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αποθήκευση των κλήσεών μου στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ανάθεση κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα ανάθεσης κλήσεων σάς επιτρέπει να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους και στη συνέχεια να τους αναθέσετε να πραγματοποιούν και να απαντούν σε κλήσεις εκ μέρους σας, καθώς και να ρυθμίζουν και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές συσκέψεις για λογαριασμό σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν οι πληρεξούσιοι απαντούν σε μια κλήση εκ μέρους σας, λαμβάνετε μια ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ενημερώνει σχετικά με αυτό το συμβάν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να συνεργαστείτε με τους πληρεξουσίους σας στη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος και των συσκέψεών σας ή/και να παρακολουθείτε θέματα με τους πληρεξουσίους σας σχετικά με τις κλήσεις που πραγματοποιούν και απαντούν για λογαριασμό σας (ή εκ μέρους σας).

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα ανάθεσης κλήσεων είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Εάν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ορίσετε πληρεξουσίους ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προώθηση κλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή "Ταυτόχρονη κλήση" ή "Προώθηση των κλήσεών μου σε" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οι πληρεξούσιοί μου από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 3. Αν δεν έχετε ρυθμίσει πληρεξουσίους, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και επιλέξτε τα άτομα που θα ορίσετε ως πληρεξουσίους.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Πληρεξούσιοι.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Προώθηση κλήσεων.

  Σημειώσεις: 

  • Οι χρήστες που έχουν οριστεί ως πληρεξούσιοι βλέπουν μια ειδοποίηση που τους ενημερώνει ότι έχουν οριστεί ως πληρεξούσιοί σας στο Lync.

  • Οι διαχειριστές εταιρείας μπορούν να ρυθμίζουν τις παραμέτρους συγχρονισμού Πληρεξουσίων Ημερολογίου Exchange με τον Lync Server 2010. Όταν είναι ενεργοποιημένοι, οι Πληρεξούσιοι Ημερολογίου Exchange με τα κατάλληλα δικαιώματα (ανάλογα ή ανώτερα σε σχέση με τους Συντάκτες χωρίς δικαιώματα) θα προστίθενται αυτόματα ως πληρεξούσιοί σας στο Lync. Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Προώθηση κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα προώθησης κλήσεων σάς επιτρέπει να καθορίζετε ένα άλλο άτομο ή αριθμό τηλεφώνου για να προωθείτε τις κλήσεις σας, όταν δεν είστε διαθέσιμοι ή δεν είστε στο γραφείο σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να προωθείτε τις κλήσεις σας σε ένα άλλο άτομο ή αριθμό, όταν δεν είστε διαθέσιμοι ή δεν είστε στη βασική θέση σας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Οι επιλογές προώθησης κλήσεων είναι διαθέσιμες μόνο εάν έχουν ενεργοποιηθεί για την εταιρεία σας από το διαχειριστή σας. Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για την εταιρεία σας, απενεργοποιείται από προεπιλογή στο πρόγραμμα-πελάτη Lync του υπολογιστή σας. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της προώθησης κλήσεων χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων Ή κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προώθηση κλήσεων.

 2. Στην περιοχή Προώθηση κλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Προώθηση των κλήσεών μου σε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Φωνητικό ταχυδρομείο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Επιλέξτε Νέος αριθμός ή επαφή. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή επαφής ή αριθμού, κάντε κλικ σε μια επαφή, αναζητήστε μια επαφή ή εισαγάγετε ένα νέο αριθμό τηλεφώνου για να προωθήσετε τις κλήσεις σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.

  • Επιλέξτε το στοιχείο Οι πληρεξούσιοί μου. Στο παράθυρο διαλόγου Προώθηση κλήσεων - Πληρεξούσιοι, ρυθμίστε τις παραμέτρους των πληρεξουσίων σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα "Ανάθεση κλήσεων" αυτού του εγγράφου και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.

Σημαντικό:  Όταν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προώθησης κλήσεων στο Lync 2010, οι εισερχόμενες κλήσεις θα προωθούνται στον αριθμό που έχετε ορίσει. Μετά τη σύνδεση της κλήσης, ο αριθμός στον οποίο έχετε προωθήσει τις κλήσεις σας θα εμφανίζεται στον καλούντα. Αυτό συμβαίνει μόνο σε περίπτωση κλήσης από το Lync σε μια εφαρμογή Lync.

Αναγνωριστικό καλούντος στον κατάλογο σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η λίστα συμμετεχόντων (κατάλογος) εμφανίζει μια λίστα όλων των συμμετεχόντων σε μια σύσκεψη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν καλείτε σε μια κλήση διάσκεψης, ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο καλείτε (το αναγνωριστικό καλούντος) εμφανίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα άτομα στη σύσκεψη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να διακρίνουν τους διαφορετικούς συμμετέχοντες που έχουν συνδεθεί στη σύσκεψη μέσω τηλεφώνου.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Το αναγνωριστικό καλούντος εμφανίζεται από προεπιλογή και ανακτάται από την εταιρεία τηλεφωνίας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην κοινοποιείται ο αριθμός τηλεφώνου σας, επιλέγοντας την απόκρυψη του αναγνωριστικού καλούντος που διαθέτετε κατά την πραγματοποίηση κλήσεων.

 • Για να αποκρύψετε μόνιμα το αναγνωριστικό καλούντος που διαθέτετε, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία τηλεφωνίας σας.

 • Εάν η λειτουργία διατίθεται στην περιοχή σας, μπορείτε να εισαγάγετε έναν ειδικό κωδικό πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση για να αποκρύψετε το αναγνωριστικό καλούντος που διαθέτετε για μια συγκεκριμένη κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία τηλεφωνίας σας.

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη σάς επιτρέπει να καταγράφετε τις πληροφορίες χρήσης του Lync στον υπολογιστή σας, στο προφίλ χρήστη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync που ενδέχεται να προκύψουν.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν εσείς ή ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσετε την καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη, στον υπολογιστή σας αποθηκεύονται πληροφορίες, όπως οι εξής: το θέμα και η τοποθεσία της σύσκεψης, τα μηνύματα του πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP), οι απαντήσεις σε προσκλήσεις του Lync, οι πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη κάθε μηνύματος Lync, η διαδρομή που ακολούθησε το μήνυμα, η λίστα επαφών σας, οι πληροφορίες παρουσίας σας, τα ονόματα των προγραμμάτων που μοιράζεστε, τα ονόματα των συνημμένων που μοιράζεστε, τα ονόματα των αρχείων του Microsoft PowerPoint που μοιράζεστε, το όνομα οποιουδήποτε Πίνακα ενδεχομένως μοιράζεστε, τα ονόματα των ψηφοφοριών που μοιράζεστε, οι ερωτήσεις των ψηφοφοριών που έχετε μοιραστεί και ένα ευρετήριο των επιλογών που έχουν ψηφιστεί. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών σας στο Lync δεν αποθηκεύονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε τη μη αυτόματη αποστολή πληροφοριών.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από ένα διαχειριστή της εταιρείας σας. Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα που διαθέτετε για έλεγχο της καταγραφής, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση καταγραφής στο Lync και στην επιλογή Ενεργοποίηση καταγραφής συμβάντων Windows για το Lync.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συλλογή αρχείων καταγραφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα συλλογής αρχείων καταγραφής σάς επιτρέπει να συλλέγετε αρχεία καταγραφής του Lync προκειμένου η Microsoft να μπορεί να διερευνήσει προβλήματα ήχου, βίντεο ή συνδεσιμότητας που ίσως αντιμετωπίσετε.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Κάνοντας κλικ στην επιλογή Συλλογή αρχείων καταγραφής, συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Αρχεία καταγραφής του Lync, που περιέχουν τη λίστα επαφών σας και πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες περιόδους λειτουργίας των συνομιλιών σας. Τα αρχεία καταγραφής του Lync δεν περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της συνομιλίας με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων.

 • Παράμετροι ήχου, όπως επίπεδο σήματος ομιλίας και επίπεδο θορύβου

 • Συνθήκες δικτύου

 • Ρύθμιση συσκευής

 • Έκδοση και πληροφορίες λειτουργικού συστήματος

 • Προγράμματα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας, όπως Outlook και Windows Internet Explorer

Εφόσον κάνετε τη σχετική επιλογή, συλλέγονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Μια εγγραφή 30 δευτερολέπτων της τελευταίας κλήσης σας

 • Ένα στιγμιότυπο οθόνης της επιφάνειας εργασίας σας

Θα χρειαστεί να αποστείλετε με μη αυτόματο τρόπο τα αρχεία καταγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες του διαχειριστή της εταιρείας σας. Ο διαχειριστής της εταιρείας θα τα αποστείλει στη Microsoft με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιούνται για να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίσατε και στη βελτίωση του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το Lync δεν συλλέγει από προεπιλογή αρχεία καταγραφής από τον υπολογιστή σας. Αντίθετα, συλλέγει αρχεία καταγραφής μόνο όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Συλλογή αρχείων καταγραφής. Τα αρχεία καταγραφής συλλέγονται τοπικά στον υπολογιστή σας (στην περιοχή %USERPROFILE%\tracing\). Θα χρειαστεί να αποστείλετε με μη αυτόματο τρόπο τα αρχεία καταγραφής, ακολουθώντας τις οδηγίες του διαχειριστή της εταιρείας σας. Κάνοντας στην επιλογή Συλλογή αρχείων καταγραφής δεν μεταδίδονται αυτόματα τα αρχεία καταγραφής σας σε απομακρυσμένο διακομιστή.

Κάρτα επαφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα κάρτας επαφής συλλέγει στατικές και δυναμικές πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα στην εταιρεία σας και εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στο Lync, καθώς και για επαφές στις πρόσφατες εκδόσεις του Outlook. Η κάρτα επαφής περιλαμβάνει ενέργειες που εκτελούνται με ένα μόνο κλικ, όπως, μεταξύ άλλων, την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πραγματοποίηση κλήσης, την αποστολή άμεσου μηνύματος και τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι στατικές πληροφορίες στην κάρτα επαφής συλλέγονται από τον εταιρικό κατάλογο της εταιρείας (όπως την υπηρεσία καταλόγου Active Directory) και χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλους χρήστες μέσω του Lync Server. Οι δυναμικές πληροφορίες που συλλέγονται, όπως οι αριθμοί τηλεφώνων και η παρουσία, μπορούν να εισαχθούν από εσάς και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν από κοινού με άλλους χρήστες μέσω του Lync Server. Οι πληροφορίες διαθεσιμότητας ημερολογίου που εμφανίζονται στην κάρτα ανακτώνται από τον Microsoft Exchange Server. Οι πληροφορίες τοποθεσίας που εμφανίζονται στην κάρτα επαφής ανακτώνται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "Τοποθεσία". Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες κάρτας επαφής εμφανίζονται για να επιτρέπουν την από κοινού χρήση των πληροφοριών επαφής σας με άλλους χρήστες.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες επιλογές ελέγχου:

Σχέσεις εμπιστευτικότητας: Μπορείτε να επιλέξετε να αναθέσετε σε συγκεκριμένες επαφές διαφορετικές σχέσεις εμπιστευτικότητας (Φίλοι και συγγενείς, Ομάδα εργασίας, Συνάδελφοι, Εξωτερικές επαφές και Αποκλεισμένες επαφές). Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχετε ποιες πληροφορίες μοιράζεστε με τις επαφές σας. Ρυθμίστε τις σχέσεις εμπιστευτικότητας ως εξής:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα μιας επαφής.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μοιράζεστε τις πληροφορίες σας.

Πληροφορίες ημερολογίου: Μπορείτε να ελέγχετε τα "δικαιώματα για την προβολή πληροφοριών διαθεσιμότητας" από τις επιλογές του Outlook.

Τοποθεσία: Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου" για τη δυνατότητα "Τοποθεσία".

Ιστορικό συνομιλίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το ιστορικό συνομιλίας του Lync λαμβάνει το ιστορικό συνομιλίας ενός χρήστη από τον Exchange Server και το εμφανίζει στην καρτέλα "Συνομιλίες Lync".

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν ενεργοποιήσατε την καταγραφή ιστορικού συνομιλίας, το περιεχόμενο των συνομιλιών με άμεσα μηνύματα και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις φωνητικές συνομιλίες σας (όπως ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και στοιχεία καλούντος) θα αποθηκεύονται στο λογαριασμό σας στο Exchange. Εάν η καταγραφή ιστορικού συνομιλίας είναι απενεργοποιημένη στο Lync είτε από εσάς είτε από κάποια πολιτική που ορίζεται από το διαχειριστή της εταιρείας σας, τα στοιχεία αυτά δεν θα συλλέγονται ούτε θα εμφανίζονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το Lync εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στην καρτέλα "Συνομιλίες" στο κύριο περιβάλλον εργασίας χρήστη, βοηθώντας έτσι τους χρήστες να βλέπουν και να συνεχίζουν τις προηγούμενες συνομιλίες τους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την καταγραφή των συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, των κλήσεων ή και των δύο. Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αποθήκευση των συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων στο φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν ενεργοποιήσετε το "Ιστορικό συνομιλίας", πρέπει να ενημερώσετε τα άτομα με τα οποία επικοινωνείτε ότι οι συνομιλίες σας με άμεσα μηνύματα θα αποθηκεύονται.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP) συλλέγει βασικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση του υλικού σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες της Microsoft, για να εντοπίσει τάσεις και μοτίβα χρήσης. Το CEIP συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τον αριθμό των σφαλμάτων που αντιμετωπίζετε, την απόδοση του λογισμικού και του υλικού και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Η Microsoft δεν συλλέγει πληροφορίες για το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες CEIP αποστέλλονται αυτόματα στη Microsoft όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται από το CEIP, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει την ποιότητα, την αξιοπιστία και την απόδοση του λογισμικού και των υπηρεσιών της.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το CEIP είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή, εκτός εάν ο διαχειριστής της εταιρείας σας έχει επιλέξει να το ενεργοποιήσει για εσάς. Θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε στο πρόγραμμα εγκατάστασης του Lync. Εκτός εάν ο διαχειριστής σας έχει απενεργοποιήσει το στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του CEIP οποιαδήποτε στιγμή, ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να επιτρέπεται στη Microsoft να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Lync

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση:  Εάν ο διαχειριστής αλλάξει τη ρύθμιση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του CEIP ενώ ο χρήστης χρησιμοποιεί ήδη το Lync, η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ μετά την έξοδο του χρήστη από το Lync και την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσει ξανά είσοδο.

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγραμμάτων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγραμμάτων σάς επιτρέπει να μοιράζεστε την προβολή της οθόνης του υπολογιστή σας ή του συγκεκριμένου προγράμματος που χρησιμοποιείτε με άλλους συμμετέχοντες στη συνομιλία του Lync.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν ξεκινήσετε την κοινή χρήση, όλοι οι συμμετέχοντες στη συνομιλία θα μπορούν να δουν ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας της οθόνης ή κάποιο επιλεγμένο πρόγραμμα στην οθόνη του υπολογιστή σας, ανάλογα με το ποιο στοιχείο μοιράζεστε. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας/προγραμμάτων για να συνεργαστείτε με άτομα σε συνομιλίες και συσκέψεις.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σε μια νέα συνομιλία Lync:

 1. Στη λίστα επαφών, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εικόνα της επαφής ή στο εικονίδιο παρουσίας για να εμφανίσετε την κάρτα επαφής.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή περισσότερων επιλογών για αλληλεπίδραση με αυτό το άτομο.

 3. Κάντε κλικ στο μενού Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας.

Για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγραμμάτων στη διάρκεια μιας συνομιλίας Lync που βρίσκεται σε εξέλιξη:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.

 2. Από το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας, σε μια οθόνη (αν έχετε περισσότερες από μία) ή στην επιλογή Πρόγραμμα, για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα προγράμματα.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας/προγραμμάτων:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή κοινής χρήσης από τη γραμμή κοινής χρήσης, στο επάνω μέρος της οθόνης.

Σημαντικό:  Τα υπόλοιπα άτομα με τα οποία μοιράζεστε την επιφάνεια εργασίας σας σε μια συνομιλία του Lync θα μπορούν να βλέπουν τα έγγραφα ή οι εικόνες που είναι ανοιχτά στην επιφάνεια εργασίας σας και προστατεύονται από το λογισμικό Διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου.

Έλεγχος κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας/προγραμμάτων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα ελέγχου κοινής χρήσης σάς επιτρέπει να εκχωρείτε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας ή του προγράμματός σας σε κάποιον άλλο χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης ένα πρόγραμμα-πελάτη Lync σε άλλο υπολογιστή.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Μόλις εκχωρήσετε τον έλεγχο σε κάποιον άλλο χρήστη, το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να ελέγχει τον υπολογιστή σας ή το επιλεγμένο πρόγραμμα και να κάνει αλλαγές, σαν να χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή σας απευθείας, με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι του. Εσείς και οι άλλοι συμμετέχοντες στη συνομιλία του Lync θα μπορείτε να δείτε τις αλλαγές αυτές τη στιγμή που γίνονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Χρησιμοποιήστε τον έλεγχο κοινής χρήσης για να επιτρέπετε σε άλλους χρήστες να αναλάβουν τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας ή των προγραμμάτων σας, ανάλογα με το τι μοιράζεστε, ενώ εσείς και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παρατηρείτε τις αλλαγές.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Για να μοιραστείτε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας σας με ένα άτομο στη συνομιλία, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, μοιραστείτε οποιοδήποτε στοιχείο θέλετε (για παράδειγμα, την επιφάνεια εργασίας σας).

 2. Επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τον έλεγχο από το μενού Παραχώρηση ελέγχου στη γραμμή κοινής χρήσης, στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να ανακαλέσετε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας από ένα απομακρυσμένο άτομο, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Παραχώρηση ελέγχου στη γραμμή κοινής χρήσης, στο επάνω μέρος της οθόνης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση ελέγχου.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Όταν η δυνατότητα καταστεί διαθέσιμη από το διαχειριστή της εταιρείας σας, οι Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιτρέπουν στο Lync να μεταδώσει την τοποθεσία στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μόλις καλέσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης (όπως το 100 για την Ελλάδα). Ο διαχειριστής της εταιρείας σας μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα κλήσεων έκτακτης ανάγκης στην τοποθεσία της εργασίας σας, επομένως πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή για πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο θα διατίθεται η λειτουργία κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα αφορούν την τοποθεσία την οποία έχει αντιστοιχίσει ως τοποθεσία σας ο διαχειριστής της εταιρείας (για παράδειγμα, τον αριθμό γραφείου) και την οποία έχει καταχωρήσει στη βάση δεδομένων τοποθεσίας ή, εάν δεν είναι διαθέσιμη μια τέτοια τοποθεσία, την τοποθεσία που έχετε εισαγάγει με μη αυτόματο τρόπο στο πεδίο "Τοποθεσία". Εάν καλείτε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενώ χρησιμοποιείτε το Lync μέσω ασύρματης σύνδεσης στο Internet και βρίσκεστε ακόμα στην τοποθεσία εργασίας σας, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών θα είναι κατά προσέγγιση, καθώς θα αντιστοιχούν στην τοποθεσία του συγκεκριμένου ασύρματου τελικού σημείου με το οποίο επικοινωνεί ο υπολογιστής σας. Επιπλέον, οι πληροφορίες τοποθεσίας αυτού του ασύρματου τελικού σημείου εισάγονται με μη αυτόματο τρόπο από το διαχειριστή της εταιρείας σας, επομένως οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να μην αντιστοιχούν στην πραγματική τοποθεσία σας. Για να είναι πλήρως λειτουργική αυτή η δυνατότητα, η εταιρείας σας πρέπει να διαθέτει μια υπηρεσία δρομολόγησης, που προσφέρεται από πιστοποιημένες εταιρείες παροχής λύσεων, ενώ η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνει το Lync καθορίζονται από τις αυτόματες πληροφορίες τοποθεσίας που συμπληρώνονται από το Διακομιστή πληροφοριών θέσης ή από τις πληροφορίες τοποθεσίας που έχετε εισαγάγει στο πεδίο "Τοποθεσία". Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σας, ώστε όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι πληροφορίες τοποθεσίας να μεταδίδονται με την κλήση και να δρομολογούνται στην κατάλληλη υπηρεσία αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, ενημερώνοντας για την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση. Η τοποθεσία σας μπορεί επίσης να αποσταλεί μέσω άμεσου μηνύματος σε μια τοπική υπηρεσία ασφαλείας. Για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η αναλυτική εγγραφή της κλήσης σας θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της τοποθεσίας σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η τοποθεσία χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση της κλήσης στην κατάλληλη υπηρεσία αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης και για την κινητοποίηση των αρμόδιων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να αποσταλούν στο γραφείο ασφαλείας της εταιρείας ως ειδοποίηση, συμπεριλαμβάνοντας την τοποθεσία του καλούντος και τις πληροφορίες επιστροφής κλήσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή της εταιρείας σας για να καθορίσετε εάν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη. Δεν μπορείτε να ελέγξετε εάν μια τοποθεσία λαμβάνεται αυτόματα ή μεταδίδεται στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, όταν πραγματοποιείται μια κλήση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, εάν μια τοποθεσία δεν λαμβάνεται αυτόματα, ίσως μπορείτε να την εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Μπορείτε να παραβλέψετε την ειδοποίηση, όμως ενδέχεται να ισχύει πολιτική που θα σας επιβάλει να δηλώσετε ότι επιλέξατε να μην εισαγάγετε μια τοποθεσία.

Τοποθεσία

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι πληροφορίες τοποθεσίας και ζώνης ώρας υπολογίζονται και χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα άτομα μέσω της λειτουργίας παρουσίας. Επιπλέον, οι πληροφορίες τοποθεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα "Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης". Εάν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων (όπως αναφέρεται στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων"), θα γίνεται κοινή χρήση των πληροφοριών τοποθεσίας κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων".

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Τα δεδομένα της γεωγραφικής θέσης σας συλλέγονται με έναν από τους δύο παρακάτω μηχανισμούς: είτε εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο τα δεδομένα, είτε ο Διακομιστής πληροφοριών θέσης παρέχει τα δεδομένα τοποθεσίας στο Lync. Επιπλέον, η ζώνη ώρας σας ανακτάται από το λειτουργικό σύστημα των Windows στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται αποτελούνται από μια συμβολοσειρά "περιγραφής" καθώς και από μορφοποιημένες πληροφορίες διεύθυνσης. Η περιγραφή είναι οποιαδήποτε συμβολοσειρά που μπορεί να πληροφορήσει τους υπόλοιπους σχετικά με την τοποθεσία σας (όπως "Οικία" ή "Εργασία"), ενώ οι μορφοποιημένες πληροφορίες διεύθυνσης είναι μια αστική διεύθυνση που προορίζεται για τον εντοπισμό σας (όπως "Κυψέλης 321, Αθήνα, Τ.Κ. 50 494"). Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η περιγραφή τοποθεσίας και τα δεδομένα ζώνης ώρας χρησιμοποιούνται από κοινού στην παρουσία Lync, ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης του ιδιωτικού απορρήτου της παρουσίας σας. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στην κάρτα επαφής του χρήστη. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν γίνεται κοινή χρήση της μορφοποιημένης ή της αστικής διεύθυνσης στην παρουσία.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Εάν η διαχείριση της εταιρείας σας έχει ενεργοποιήσει και έχει διαμορφώσει κατάλληλα τη δυνατότητα κοινής χρήσης τοποθεσίας, ώστε να σας επιτρέπει να βλέπετε το πλήρες περιβάλλον εργασίας χρήστη τοποθεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πεδίο Τοποθεσία και το μενού στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου του Lync με τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου:

 1. Ορισμός τοποθεσίας: Επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο τη συμβολοσειρά κειμένου που μοιράζεστε με την παρουσία (την περιγραφή της τοποθεσίας).

 2. Εμφάνιση της τοποθεσίας μου στις επαφές μου: Ένα κουμπί εναλλαγής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης που ελέγχει εάν τα δεδομένα τοποθεσίας χρησιμοποιούνται από κοινού στην παρουσία. Αυτό δεν επηρεάζει την κοινή χρήση της τοποθεσίας για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Συνημμένα συσκέψεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Μπορείτε να μοιράζεστε αρχεία με τους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη επιλέγοντας την αποστολή τους ως συνημμένα.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Τα συνημμένα αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου συσκέψεων, όπως ορίζονται από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Μπορείτε να επιλέξετε την αποστολή συνημμένων. Τα συνημμένα λαμβάνονται από εσάς ή από τα άλλα άτομα σε μια σύσκεψη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στα απεσταλμένα συνημμένα συσκέψεων χρησιμοποιούνται από κοινού με τους άλλους συμμετέχοντες στη σύσκεψη Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα των συνημμένων σύμφωνα με τους ρόλους των συμμετεχόντων στη σύσκεψη (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι). Εάν κάποιο συνημμένο δεν είναι διαθέσιμο, δεν μπορείτε να το δείτε στη λίστα συνημμένων σας.

Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα εξερχόμενης κλήσης σύσκεψης επιτρέπει στους χρήστες του Lync που είναι παρόντες σε μια σύσκεψη να προσθέσουν έναν αριθμό τηλεφωνικού δικτύου δημόσιας μεταγωγής (PSTN) σε μια υπάρχουσα σύσκεψη βίντεο και ήχου (AV).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν ο χρήστης PSTN που προσκαλείται στη σύσκεψη AV λάβει την κλήση, θα λάβει ταυτόχρονα και το αναγνωριστικό καλούντος του διοργανωτή της σύσκεψης AV (και όχι απαραίτητα το αναγνωριστικό καλούντος του ατόμου που τον προσέθεσε στη σύσκεψη). Μόλις ο χρήστης PSTN απαντήσει στο τηλέφωνο, θα συνδεθεί στη σύσκεψη.

Χρήση των πληροφοριών: Το αναγνωριστικό καλούντος του διοργανωτή αποστέλλεται στο χρήστη PSTN που προσκαλείται στη σύσκεψη.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν παρέχει κανένα στοιχείο ελέγχου για τους χρήστες ή το διαχειριστή της εταιρείας. Εάν είναι εφικτό, πριν προσθέσετε ένα χρήστη PSTN, μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τον ρωτήσετε εάν συμφωνεί να συμμετάσχει στη σύσκεψη AV, ώστε να ενημερωθεί για τη συμμετοχή του. Ο χρήστης PSTN μπορεί να επιλέξει να μην αποδεχτεί την κλήση.

Διαχειριζόμενο API Lync 2010

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα διαχειριζόμενου API Lync 2010 επιτρέπει σε προγράμματα τρίτων να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα-πελάτη Lync και να αλληλεπιδρούν με αυτό κατά τρόπο που βελτιώνει την εμπειρία για τους χρήστες του Lync. Τα προγράμματα τρίτων περιλαμβάνουν προγράμματα που δημιουργούνται από προμηθευτές ή από τη Microsoft (για παράδειγμα, το Outlook ή άλλες εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Διαχειριζόμενου API Lync σε εφαρμογές τρίτων περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες που είναι ορατές στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync. Οι πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθεσία του χρήστη, τους αριθμούς τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας, τη λίστα επαφών (συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τηλεφώνου και άλλων στοιχείων), την προσωπική σημείωση, την κατάσταση δραστηριότητας καθώς και τις τρέχουσες συνομιλίες του και τα περιεχόμενά τους.

Χρήση των πληροφοριών: Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν το Διαχειριζόμενο API Lync αξιοποιούν τις πληροφορίες της περιόδου λειτουργίας του Lync για να παρέχουν βελτιωμένες ή συμπληρωματικές λειτουργίες στον τελικό χρήστη. Ωστόσο, η χρήση αυτών των πληροφοριών είναι στη διακριτική ευχέρεια του προγράμματος του τρίτου κατασκευαστή, ο οποίος πρέπει να παρέχει τη δική του δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Τα προγράμματα τρίτων που χρησιμοποιούν Διαχειριζόμενα API Lync εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: προγράμματα υπολογιστή (δηλαδή εγκατεστημένα σε τοπικό υπολογιστή), προγράμματα που φιλοξενούνται στο Web και προγράμματα επέκτασης του Lync (προγράμματα που ενσωματώνονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του παραθύρου συνομιλίας του Lync). Ο έλεγχος της πρόσβασης τρίτων στις πληροφορίες σας ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση, ως εξής:

Προγράμματα υπολογιστή (τοπικά εγκατεστημένα): Τα προγράμματα υπολογιστή εγκαθίστανται από εσάς ή από κάποιον διαχειριστή του τοπικού υπολογιστή σας και θα έχουν πάντα πρόσβαση στις πληροφορίες χρήστη μέσω του Διαχειριζόμενου API Lync. Όπως ισχύει σε κάθε περίπτωση, μην πραγματοποιείτε την εγκατάσταση προγραμμάτων που δεν θεωρείτε αξιόπιστα.

Προγράμματα που φιλοξενούνται στο Web: Τα προγράμματα που φιλοξενούνται στο Internet ή στο intranet μπορεί επίσης να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες χρήστη μέσω του Διαχειριζόμενου API Lync. Για να προστατευτείτε από ανεπιθύμητα προγράμματα που αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας εν αγνοία σας, τα προγράμματα αυτά πρέπει να φιλοξενούνται από έναν τομέα/διεύθυνση URL που έχει προστεθεί στη λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών του Internet Explorer από έναν διαχειριστή του τοπικού υπολογιστή.

Προγράμματα επέκτασης του Lync: Στο Lync, οι προγραμματιστές μπορούν να επεκτείνουν την εμπειρία στο Lync, ενσωματώνοντας ένα πρόγραμμα στο παράθυρο συνομιλίας. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες Lync μέσω του Διαχειριζόμενου API Lync. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα επέκτασης πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρόγραμμα-πελάτη του Lync από έναν διαχειριστή τοπικού υπολογιστή. Αυτή η ενέργεια καταχώρησης παραχωρεί επίσης στο πρόγραμμα πρόσβαση στο Διαχειριζόμενο API του Lync.

Ειδικός έλεγχος για το όνομα τοποθεσίας: Ως πρόσθετο μέτρο προφύλαξης, ο διαχειριστής του συστήματός σας έχει την επιλογή να αποδεχθεί ή να αποκλείσει τον τελικό χρήστη (εσάς), ώστε να καθορίσει εάν αυτά τα προγράμματα τρίτων πρέπει να έχουν πρόσβαση στο πεδίο "Όνομα τοποθεσίας" στο Lync. Από προεπιλογή, η πρόσβαση στην τοποθεσία είναι διαθέσιμη σε προγράμματα τρίτων. Μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη ρύθμιση ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, μεταβείτε στην επιλογή Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών.

 3. Τροποποιήστε τα πλαίσια ελέγχου κατάλληλα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πρόσθετο ηλεκτρονικής σύσκεψης για το Outlook

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Πρόκειται για ένα πρόσθετο του Outlook που περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση του Lync και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προγραμματίζουν και να προσαρμόζουν τις ηλεκτρονικές συσκέψεις.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Στον υπολογιστή σας θα αποθηκευτούν οι ακόλουθες πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

 • Όνομα διοργανωτή

 • Ονόματα συμμετεχόντων

 • Ονόματα παρουσιαστών

 • Λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Θέμα της σύσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη σύσκεψη (όπως ώρα έναρξης και λήξης, αναγνωριστικό διάσκεψης, κωδικός πρόσβασης και αυτόματο σύστημα υποδοχής διασκέψεων/πληροφορίες της υπηρεσίας παροχής διασκέψεων ήχου για το χρήστη)

 • Όλες οι διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης για το χρήστη στο Microsoft Exchange (διευθύνσεις X400-X500, διευθύνσεις ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων (UM) του Exchange, SIP και URI τηλεφώνου/φωνητικού ταχυδρομείου ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων του Exchange)

 • Πληροφορίες τοποθεσίας σύσκεψης

Χρήση των πληροφοριών:

Οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης και τη σχετική καταγραφή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη". Για τον προγραμματισμό, οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία στη μνήμη και αποθηκεύονται στο μητρώο του τοπικού υπολογιστή σας για γρήγορη πρόσβαση.

Σημείωση:  Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από κοινού από το Διαχειριζόμενο API του Lync και τον Lync Server.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Η καταγραφή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν η εταιρεία σας επιτρέπει τη δυνατότητα καταγραφής, μπορείτε να ελέγχετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της καταγραφής επιλέγοντας τα στοιχεία Επιλογές -> Καταγραφή.

Μεταφορά αρχείων σε ομότιμη σύνδεση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι χρήστες του Lync μπορούν να πραγματοποιούν αμφίδρομη μεταφορά αρχείων σε συνομιλίες με άμεσα μηνύματα ανάμεσα σε δύο μέρη (όχι στις συσκέψεις).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το αρχείο μεταφέρεται απευθείας μεταξύ των προγραμμάτων-πελατών του Lync. Οι χρήστες επιλέγουν την έναρξη της μεταφοράς και το αρχείο που πρόκειται να μεταφερθεί. Ο αποδέκτης του αρχείου πρέπει να συμφωνεί ρητά για τη λήψη του αρχείου. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων σε ομότιμη σύνδεση επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αμφίδρομη μεταφορά αρχείων σε πραγματικό χρόνο, στη διάρκεια μιας συνομιλίας με άμεσα μηνύματα.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Ο διαχειριστής της εταιρείας σας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για οποιονδήποτε ή για όλους τους χρήστες. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε ένα αίτημα μεταφοράς αρχείων από άλλο χρήστη.

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Προσωπική εικόνα" εμφανίζει την εικόνα σας καθώς και εικόνες άλλων ατόμων της εταιρείας σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η προτίμηση κοινής χρήσης της Προσωπικής εικόνας επιτρέπει την εμφάνιση αλλά και την κοινή χρήση της εικόνας σας, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης διεύθυνσης της εικόνας στο Web. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας σας και την κοινή χρήση της εικόνας σας με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Ο διαχειριστής της εταιρείας διαθέτει τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου:

 • Ελέγχει εάν οι χρήστες κάνουν αρχικά κοινή χρήση των εικόνων από προεπιλογή ή όχι. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτή τη ρύθμιση.

 • Ελέγχει το μέγιστο μέγεθος μιας εικόνας που μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε χρήστης.

 • Ελέγχει ποια είδη εικόνων επιτρέπονται.

Εσείς έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου σχετικά με τις προτιμήσεις για την προσωπική σας φωτογραφία:

 • Εμφάνιση φωτογραφιών των επαφών μου: Ελέγχει εάν οι εικόνες εμφανίζονται στο Lync.

 • Να μην εμφανίζεται η εικόνα μου: Δημοσιεύει μια τιμή στην παρουσία που καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ή όχι η εικόνα σας σε όσους βλέπουν την παρουσία σας. Εάν οι επαφές σας δεν λάβουν αυτήν την τιμή στην παρουσία, επιστρέφουν στην προεπιλογή του διαχειριστή (βλ. παραπάνω).

 • Προεπιλεγμένη εταιρική εικόνα: Εάν η εταιρεία παρέχει ένα μηχανισμό για την επεξεργασία της εικόνας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα σας στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Οι αλλαγές σας θα εμφανιστούν στο Lync εντός 48 ωρών. Το Lync διαθέτει επίσης μια σύνδεση στο προφίλ "Η τοποθεσία μου" του Microsoft SharePoint και οι αλλαγές σε αυτήν την εικόνα ενδέχεται να επηρεάσουν την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων που έχει πραγματοποιήσει ο διαχειριστής σας.

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα πληροφοριών παρουσίας και επικοινωνίας σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με άλλους χρήστες (τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας σας) και παρέχει στους άλλους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με εσάς, όπως κατάσταση, τίτλος, αριθμός τηλεφώνου, τοποθεσία και σημειώσεις. Ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους ενοποίησης με το Outlook και το Exchange, ώστε να εμφανίζετε μηνύματα εκτός γραφείου και άλλες πληροφορίες κατάστασης (για παράδειγμα, όταν έχετε μια προγραμματισμένη σύσκεψη στο ημερολόγιο του Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση εισόδου σας και έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με τον Lync Server. Εσείς και ο διαχειριστής σας μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με την είσοδό σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Άλλοι χρήστες και προγράμματα του Lync θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και στα στοιχεία επικοινωνίας σας, για να ελέγχουν τη δημοσιευμένη κατάστασή σας και τα στοιχεία σας, ώστε να επικοινωνούν καλύτερα μαζί σας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες δημοσιεύονται για εσάς. Ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους των δημοσιευμένων πληροφοριών για λογαριασμό σας. Εάν ο διαχειριστής σας δεν έχει απενεργοποιήσει τη σχετική δυνατότητα και είστε σε θέση να ελέγχετε τις δημοσιευμένες πληροφορίες σας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή, ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, εισαγάγετε τη διεύθυνση εισόδου σας στην περιοχή Ο λογαριασμός μου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Για προχωρημένους για να εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή στον οποίο θα συνδεθείτε.

 3. Στην καρτέλα Τηλέφωνα, δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς τηλεφώνου που έχει δημοσιεύσει ο διαχειριστής σας. Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερους αριθμούς και να αποφασίσετε ποιους θα δημοσιεύσετε στους άλλους χρήστες.

 4. Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων από το διαχειριστή της εταιρείας σας, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση κοινής χρήσης της παρουσίας σας με επαφές στη λίστα επαφών σας πραγματοποιώντας την κατάλληλη επιλογή από την καρτέλα Κατάσταση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις σχέσεις εμπιστευτικότητας για να καθορίσετε τι θα μπορεί να βλέπει κάθε χρήστης σχετικά με το επίπεδο και τις πληροφορίες παρουσίας σας. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα μιας επαφής.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας.

 3. Κάντε κλικ στο κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης για το χρήστη.

Ψηφοφορία

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι χρήστες Lync μπορούν να διεξάγουν ψηφοφορίες και να συλλέγουν ανώνυμες απαντήσεις από συμμετέχοντες στη διάρκεια ηλεκτρονικών συσκέψεων και συνομιλιών.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι μεμονωμένες ψήφοι παραμένουν ανώνυμες. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι ορατά από όλους τους παρουσιαστές και μπορούν να εμφανιστούν σε όλους τους συμμετέχοντες από κάποιον παρουσιαστή. Οι ψηφοφορίες αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου συσκέψεων, όπως ορίζονται από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα ψηφοφορίας βελτιώνει τη συνεργασία, παρέχοντας στους παρουσιαστές την ευκαιρία να προσδιορίσουν γρήγορα τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα της ψηφοφορίας ανάλογα με το ρόλο κάθε συμμετέχοντα (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι), όταν η ψηφοφορία δεν εμφανίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν δεν κληθείτε να συμμετάσχετε σε μια ψηφοφορία, δεν εμφανίζεται στη λίστα των επαφών σας εφόσον δεν έχει γίνει κοινή χρήση της ψηφοφορίας τη δεδομένη στιγμή και δεν μπορεί να αποθηκευτεί στον τοπικό υπολογιστή σας.

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να ανοίγουν ή να κλείνουν μια ψηφοφορία και να διαγράφουν τα σχετικά αποτελέσματα οποιαδήποτε στιγμή.

Συνεργασία PowerPoint

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι χρήστες του Lync μπορούν να εμφανίζουν, να βλέπουν και να σχολιάζουν παρουσιάσεις του PowerPoint στη διάρκεια ηλεκτρονικών συνομιλιών ή συσκέψεων.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:

Οι ενέργειές σας καθοδηγούν όλες τις χρήσεις αυτής της δυνατότητας - είτε αποστέλλετε, σχολιάζετε ή περιηγείστε σε μια παρουσίαση του PowerPoint. Οποιοδήποτε αρχείο παρουσιάζεται σε μια συνομιλία ή σύσκεψη μεταδίδεται σε όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, οι οποίοι μπορούν να το ανακτήσουν απευθείας από ένα φάκελο στους υπολογιστές τους. Ο κάτοχος του αρχείου ή ο παρουσιαστής μπορεί να μην επιτρέπει την αποθήκευση του αρχείου από άλλους χρήστες, ωστόσο αυτό δεν περιορίζει τη δυνατότητά τους να το ανακτούν ή να το εμφανίζουν.

Τα αρχεία PowerPoint αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου συσκέψεων, όπως ορίζονται από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η συνεργασία με το PowerPoint βοηθά τους συμμετέχοντες σε μια συνομιλία να προσφέρουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις και να λαμβάνουν σχόλια.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα σχολιασμού ανάλογα με το ρόλο κάθε συμμετέχοντα (μόνο παρουσιαστές, όλοι, κανένας), κάνοντας τα εξής:

  1. Από το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σύσκεψης.

  2. Στην περιοχή Δικαιώματα, στην αναπτυσσόμενη λίστα Δικαιώματα σχολιασμού, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να μην επιτρέπουν στους συμμετέχοντες την εμφάνιση διαφανειών που δεν παρουσιάζονται, κάνοντας τα εξής:

  1. Από το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σύσκεψης.

  2. Στην περιοχή Δικαιώματα, στην αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή ιδιωτικά, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση:  Επιλέξτε μια ειδοποίηση και καταχωρήστε κείμενο εδώ. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα "Θέση_ειδοποίησης".

Σημείωση: Αυτό το δικαίωμα μπορεί να οριστεί ανάλογα με το ρόλο κάθε συμμετέχοντα (μόνο παρουσιαστές, όλοι ή κανένας)

 • Όταν δεν γίνεται κοινή χρήση της παρουσίασης του PowerPoint, οι παρουσιαστές έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα της παρουσίασης ανάλογα με το ρόλο κάθε συμμετέχοντα (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι). Εάν μια παρουσίαση PowerPoint δεν είναι διαθέσιμη για εσάς, δεν μπορείτε να τη δείτε στη λίστα του περιεχομένου σας εφόσον δεν γίνεται κοινή χρήση της παρουσίασης και δεν μπορείτε να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι μια ρύθμιση που σας επιτρέπει να μοιράζεστε πληροφορίες για την κατάσταση παρουσίας σας (όπως "Διαθέσιμος", "Απασχολημένος", "Μην ενοχλείτε" κ.ο.κ.) μόνο με επαφές που περιλαμβάνονται στη λίστα των επαφών σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ενεργοποίηση της δυνατότητας "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" εισάγει το Lync σε μια κατάσταση λειτουργίας κατά την οποία μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των ρυθμίσεων χρήστη, ώστε να μοιράζεστε τις πληροφορίες σχετικά με την παρουσία σας μόνο με επαφές που βρίσκονται στη λίστα των επαφών σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων παρουσίας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

 • Όταν η λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει ενεργοποιηθεί στο διακομιστή μέσω της ρύθμισης διαχειριστή, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζεται η παρουσία σας σε όλους (Τυπική λειτουργία) ή μόνο στις επαφές σας (Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων) από την καρτέλα Κατάσταση, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές.

 • Εάν είναι ενεργοποιημένη η τυπική λειτουργία στο διακομιστή μέσω των ρυθμίσεων διαχειριστή, δεν μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε εκ των προτέρων από τη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων έτσι ώστε, εάν ο διαχειριστής επιλέξει αργότερα να ενεργοποιήσει τη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων, να μην μεταβαίνετε σε αυτήν κατά την είσοδό σας στο Lync.

Εγγραφή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους παρουσιαστές να εγγράφουν όλους τους τομείς μιας περιόδου λειτουργίας του Lync, όπως, μεταξύ άλλων, συμμετέχοντες σε συσκέψεις, ήχο, βίντεο και περιεχόμενο, όπως συνομιλίες με άμεσα μηνύματα, κοινή χρήση προγραμμάτων, παρουσιάσεις του PowerPoint, ψηφοφορίες, σημειώσεις ακροατηρίου και πίνακες. Όταν ο διοργανωτής ή άλλοι παρουσιαστές επιλέγουν την παύση ή τη διακοπή της εγγραφής τους, οι υπόλοιπες εγγραφές που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται:

Εάν οι παρουσιαστές επιλέξουν να πραγματοποιήσουν εγγραφή, η εγγραφή θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή τους. Τα επιπλέον αρχεία βίντεο που δημιουργούνται από την εγγραφή αποθηκεύονται στον τοπικό υπολογιστή του παρουσιαστή από προεπιλογή, αλλά μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε άλλον υπολογιστή, ο οποίος καθορίζεται από τον παρουσιαστή που πραγματοποιεί την εγγραφή. Όταν οι χρήστες αποστέλλουν περιεχόμενο σε μια σύσκεψη, παραχωρείται το δικαίωμα να προσθέτουν αυτό το περιεχόμενο σε εγγραφές που δημιουργούν οι ίδιοι ή άλλοι χρήστες.

Εάν προκύψουν αποτυχίες στη φάση δημοσίευσης μιας εγγραφής, ενδέχεται να συμπεριληφθούν κατά λάθος στην εγγραφή τα δεδομένα που καταγράφονται στη διάρκεια της παύσης. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της φάσης δημοσίευσης αποτύχει (βλ. Διαχείριση εγγραφής για την κατάσταση "Προειδοποίηση..."), οι εγγραφές δεν πρέπει να διανεμηθούν στα υπόλοιπα άτομα ακόμα και αν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε κάποια μορφή.

Χρήση των πληροφοριών:

Οποιοσδήποτε χρήστης με δικαίωμα πρόσβασης στην τοποθεσία όπου αποθηκεύεται η εγγραφή μπορεί να επιλέξει την αναπαραγωγή της.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Από προεπιλογή, η δυνατότητα εγγραφής είναι απενεργοποιημένη και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας. Εάν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη για τις συσκέψεις, οποιοσδήποτε από τους παρουσιαστές της σύσκεψης μπορεί να ξεκινήσει μια εγγραφή. Όταν ένας παρουσιαστής ενεργοποιήσει την εγγραφή, οι συμμετέχοντες με συμβατά προγράμματα-πελάτες και συσκευές λαμβάνουν μια ειδοποίηση σχετικά με την έναρξη της εγγραφής. Οι συμμετέχοντες σε μια περίοδο λειτουργίας που καταγράφεται, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν συμβατά προγράμματα-πελάτες ή συσκευές, θα καταγράφονται μεν, αλλά δεν θα λάβουν ειδοποίηση σχετικά με την εγγραφή.

Στα μη συμβατά προγράμματα-πελάτες περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (έκδοση 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (έκδοση 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Στις μη συμβατές συσκευές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Επιπλέον, ανεξάρτητα από τη συσκευή ή το πρόγραμμα-πελάτη που χρησιμοποιείται, εάν κάποιος συμμετέχων χρησιμοποιεί βίντεο πλήρους οθόνης στη διάρκεια μιας σύσκεψης ή συνομιλίας, δεν θα δει την ειδοποίηση έναρξης της εγγραφής παρά μόνο όταν επιστρέψει στο παράθυρο συνομιλίας.

Αναζήτηση δεξιοτήτων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να αναζητάτε άτομα στην εταιρεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ιδιότητα παρατίθεται στις υπηρεσίες του Microsoft SharePoint (για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεξιότητες, τομέας εξειδίκευσης κ.λπ.). Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο διαχειριστής της εταιρείας σας έχει αναπτύξει το SharePoint και έχει ενεργοποιήσει τις δυνατότητες ενοποίησης Lync και SharePoint.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το ερώτημα αναζήτησης που εισάγεται στο Lync θα αποσταλεί στο διακομιστή SharePoint της εταιρείας. Το Lync επεξεργάζεται την απόκριση του SharePoint και, στη συνέχεια, εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης και οι σχετικές πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που εισάγονται από το χρήστη αποστέλλονται στο SharePoint προς λήψη των αποτελεσμάτων αναζήτησης, τα οποία εμφανίζονται στο Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται από τους διαχειριστές του Lync Server.

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Ο ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών αποτελείται από τρεις βασικές δυνατότητες:

 • Συγχώνευση αναζήτησης – Αυτή η δυνατότητα συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων με τις προσωπικές επαφές Outlook ενός χρήστη, ώστε, όταν πραγματοποιεί αναζήτηση για μια επαφή, να εμφανίζεται μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Συγχώνευση επαφών – Αυτή η δυνατότητα συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών μεταξύ των καταχωρήσεων του Outlook και της καθολικής λίστας διευθύνσεων, χρησιμοποιώντας αναγνωριστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αναγνωριστικά εισόδου που συμφωνούν μεταξύ τους. Εάν προκύψουν αντιστοιχίες, το Lync συγκεντρώνει δεδομένα από τρεις πηγές δεδομένων (Outlook, καθολική λίστα διευθύνσεων και παρουσία). Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα εμφανίζονται σε διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, της λίστας "Επαφές" και μιας κάρτας επαφής.

 • Δημιουργία επαφών του Outlook για επαφές Lync (συγχρονισμός επαφών) – Το Lync θα δημιουργήσει επαφές Outlook για όλες τις επαφές χρήστη στον προεπιλεγμένο φάκελο επαφών, εάν ο χρήστης διατηρεί γραμματοκιβώτιο στον Microsoft Exchange Server 2010 ή νεότερη έκδοση. Διατηρώντας μια επαφή Outlook για κάθε επαφή Lync, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες επαφών του Lync από το Outlook, το Outlook Web Access, καθώς και κινητές συσκευές που πραγματοποιούν συγχρονισμό επαφών με το Exchange.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync συγκεντρώνει τις πληροφορίες επαφής από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync. Κατά τη δημιουργία επαφών του Outlook, το Lync θα πραγματοποιεί εγγραφή των στοιχείων επικοινωνίας από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook, στο Exchange. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα στοιχεία επικοινωνίας από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (λίστα "Επαφές", κάρτα επαφής, αποτελέσματα αναζήτησης κ.ο.κ.). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να εγγραφούν στο Exchange μέσω του συγχρονισμού επαφών (το τρίτο στοιχείο στην προηγούμενη λίστα).

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό επαφών ως εξής:

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προσωπικά στοιχεία, στην περιοχή Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, τροποποιήστε τα πλαίσια ελέγχου κατάλληλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επιλογή χρήστη – Μια επιλογή χρήστη για το Microsoft Exchange ή Microsoft Outlook είναι διαθέσιμη στην περιοχή Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές.

Βελτιώσεις στην ποιότητα απόδοσης της φωνής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το Lync παρέχει ειδοποιήσεις στους χρήστες, για να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα της κλήσης τους, σε περίπτωση που εντοπίσει θέματα με τη συσκευή, το δίκτυο ή τον υπολογιστή στη διάρκεια της κλήσης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Αν έχετε μια ρύθμιση συσκευής που προσθέτει κακή ποιότητα ήχου σε μια κλήση (για παράδειγμα, ηχώ ή θόρυβος), το Lync θα ενημερώσει εσάς και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην κλήση ότι η ποιότητα της κλήσης υποβαθμίζεται λόγω της ρύθμισης της δικής σας συσκευής. Στα υπόλοιπα άτομα εμφανίζεται μόνο μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί μια συσκευή που ευθύνεται για την κακή ποιότητα του ήχου. Δεν γνωρίζουν ποια συσκευή χρησιμοποιείτε. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται σε άλλους συμμετέχοντες στην κλήση θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα της κλήσης. Για παράδειγμα, οι παρουσιαστές μπορούν να ενεργοποιήσουν τη σίγαση για τη γραμμή σας, αν εσείς είστε απλά ακροατής της κλήσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το Lync δεν σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για την ποιότητα της κλήσης.

Συνεργασία μέσω Πίνακα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση εικονικών πινάκων στο Lync και να τους σχολιάζετε στη διάρκεια συσκέψεων και συνομιλιών.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Τα σχόλια που πραγματοποιούνται στους πίνακες είναι ορατά από όλους τους συμμετέχοντες. Οι πίνακες αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου συσκέψεων. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα χρήσης του πίνακα βελτιώνει τη συνεργασία, καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες της σύσκεψης να συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες, να κρατούν σημειώσεις κ.ο.κ.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του πίνακα ανάλογα με το ρόλο κάθε συμμετέχοντα (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι) όταν ο πίνακας δεν εμφανίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες. Αν κάποιος πίνακας δεν είναι διαθέσιμος για ένα χρήστη, ο συγκεκριμένος χρήστης δεν μπορεί να δει τον πίνακα στη λίστα περιεχομένου του ή να τον αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×