Συμπλήρωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για iPhone

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2012

Περιεχόμενα

Συμπλήρωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για iPhone

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων)

Κάρτα επαφής

Καταγραφή

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Κοινή χρήση θέσης

Προσωπική εικόνα

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ειδοποιήσεις Push

Αποστολή ως email

Αποστολή αρχείων καταγραφής

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Συμπλήρωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για iPhone

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του Microsoft Lync 2010 για iPhone στις κινητές συσκευές της επιχείρησής σας. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Server 2010 ως υπηρεσία (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταδίδονται από την επιχείρησή σας στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής.

Αρχή της σελίδας

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Με την Ανάθεση κλήσεων μπορείτε να αναθέσετε σε ένα ή περισσότερα άτομα (πληρεξούσιοι) να πραγματοποιούν ή να δέχονται κλήσεις εκ μέρους σας, καθώς και να δημιουργούν ηλεκτρονικές συσκέψεις ή να συμμετέχουν σε αυτές εκ μέρους σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν ορίζετε πληρεξούσιους, πρέπει να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας τους κατά τη διάρκεια της ρύθμισης παραμέτρων. Οι πληρεξούσιοι ειδοποιούνται ότι κάποιος από την εταιρεία τους τούς έχει ορίσει πληρεξούσιους. Όταν ο πληρεξούσιος απαντάει σε μια κλήση εκ μέρους του ατόμου που τον έχει ορίσει πληρεξούσιο, τότε ο τελευταίος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το συμβάν. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το Lync χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πληρεξούσιου για να του επιτρέψει είτε να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις είτε να προγραμματίζει και να συμμετέχει σε συσκέψεις εκ μέρους του ατόμου που του έχει αναθέσει αυτόν το ρόλο.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync 2010 για iPhone, στην καρτέλα Κατάσταση, πατήστε το στοιχείο Προώθηση κλήσεων.

 2. Πατήστε την τρέχουσα ρύθμιση προώθησης κλήσεων και, από τη λίστα επιλογών που εμφανίζεται, επιλέξτε Πληρεξούσιοι.

Σημείωση:  Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τους πληρεξούσιους από το κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να τους ρυθμίσετε από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Κάρτα επαφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η κάρτα επαφής δείχνει στοιχεία επικοινωνίας, παρουσίας και τοποθεσίας σχετικά με εσάς και τα άτομα της εταιρείας σας, τόσο στο Lync όσο και σε πρόσφατες εκδόσεις του Outlook. Επίσης, η κάρτα επαφής προσφέρει πρόσβαση με ένα κλικ όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον. Για παράδειγμα, απευθείας από την κάρτα επαφής κάποιου μπορείτε να του στείλετε άμεσο μήνυμα, να ξεκινήσετε κλήση ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Τα στατικά δεδομένα της κάρτας επαφής συλλέγονται από τον εταιρικό κατάλογο της επιχείρησης (π.χ. Active Directory). Τα δυναμικά δεδομένα, όπως οι πληροφορίες που αφορούν τις ημέρες διαθεσιμότητας και μη διαθεσιμότητας στο ημερολόγιο, συγκεντρώνονται από το Microsoft Exchange Server. Τα δεδομένα τοποθεσίας συγκεντρώνονται με διάφορους τρόπους (ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθεσία"). Οι αριθμοί τηλεφώνου συγκεντρώνονται από τον εταιρικό κατάλογο ή εισάγονται μη αυτόματα από τον ίδιο το χρήστη. Όσο για τα δεδομένα παρουσίας, είτε τα διαχειρίζεται το Lync μέσω του Ημερολογίου του Outlook (αν το έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης) είτε τα εισάγει μη αυτόματα ο ίδιος ο χρήστης. Ο διακομιστής του Lync κοινοποιεί αυτά τα δεδομένα σε άλλα άτομα από την εταιρεία του. Η Microsoft δεν λαμβάνει καμία από αυτές τις πληροφορίες.

Χρήση των πληροφοριών: Από την κάρτα επαφής μπορείτε να βλέπετε τα στοιχεία επικοινωνίας, τοποθεσίας και παρουσίας των ατόμων της εταιρείας σας. Για να ελέγξετε πόσες πληροφορίες θα εμφανίζονται στις επαφές σας από το Lync και το Outlook, προσαρμόστε τη ρύθμιση "σχέσεις εμπιστευτικότητας" και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων").

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των επαφών γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Καταγραφή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Καταγραφή σάς επιτρέπει να καταγράψετε τις πληροφορίες χρήσης του Lync για iPhone στη συσκευή σας, στο προφίλ χρήστη. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε με το Lync για iPhone.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν η δυνατότητα "Καταγραφή" είναι ενεργοποιημένη, στη συσκευή σας αποθηκεύονται πληροφορίες όπως οι εξής: αναγνωριστικό συσκευής, ψευδώνυμο και τομέας χρήστη, δεδομένα Παρουσίας, λεπτομέρειες μηνύματος, ιστορικό σύνδεσης, λίστα επαφών και δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων προγράμματος-πελάτη, όπως κανόνες προώθησης κλήσεων, κατάσταση και σημειώσεις. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών σας στο Lync δεν αποθηκεύονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, αλλά μπορείτε να επιλέξετε τη μη αυτόματη αποστολή αυτών των πληροφοριών στη Microsoft για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή αρχείων καταγραφής", που βρίσκεται παρακάτω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση).

Χρήση των πληροφοριών: Με την Καταγραφή μπορείτε να αντιμετωπίσετε προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσετε όταν χρησιμοποιείτε το Lync για iPhone.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Καταγραφή" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync για iPhone, στην καρτέλα Κατάσταση, πατήστε το στοιχείο Επιλογές.

 2. Επιλέξτε Kαταγραφή από τη λίστα επιλογών.

 3. Στη σελίδα επιλογών Καταγραφή, για το στοιχείο Καταγραφή επιλέξτε Ενεργοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Σημαντικό:  Προτείνεται να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Lync για iPhone για να επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης, όπως το 100 στην Ελλάδα. Το Lync για iPhone ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την τρέχουσα φυσική θέση σας. Επομένως, αν χρησιμοποιήσετε το Lync για iPhone για να επικοινωνήσετε με υπηρεσίες παροχής έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες παροχής ΔΕΝ θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη θέση σας. Για να επικοινωνήσετε με υπηρεσίες παροχής έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας, κλείστε το Lync για iPhone και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης της συσκευής σας.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση θέσης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Κοινή χρήση θέσης" μοιράζεται τη ζώνη ώρας σας με άλλους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα της Παρουσίας. Εάν ενεργοποιήσετε τη "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", οι πληροφορίες θέσης χρησιμοποιούνται από κοινού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της Λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο κοινής χρήσης των πληροφοριών θέσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", που βρίσκεται παρακάτω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Σημαντικό:  Η τρέχουσα φυσική γεωγραφική θέση σας δεν είναι δυνατό να καθοριστεί από το Lync για iPhone. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Lync για iPhone για να καλέσετε μια υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης της συσκευής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ζώνη ώρας σας ανακτάται από το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής και χρησιμοποιείται από κοινού με τις επαφές του Lync. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ζώνη ώρας χρησιμοποιείται από κοινού μέσω της Παρουσίας του Lync, βάσει του τρόπου με τον οποίο έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της Παρουσίας σας στο πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στις Κάρτες επαφών. Σημειώστε ότι καμία άλλη πληροφορία—όπως η γεωγραφική θέση, η μορφοποιημένη διεύθυνση ή η ταχυδρομική διεύθυνση—δεν χρησιμοποιείται από κοινού μέσω της Παρουσίας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η "Κοινή χρήση θέσης" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η δυνατότητα "Κοινή χρήση θέσης" έχει ενεργοποιηθεί, η διαχείρισή της γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Προσωπική εικόνα εμφανίζει την εικόνα σας και εικόνες άλλων ατόμων της επιχείρησής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η προτίμηση κοινής χρήσης της Προσωπικής σας εικόνας συλλέγεται τόσο για την εμφάνιση εικόνων όσο και για την κοινή χρήση της εικόνας σας. Μόνο φωτογραφίες αποθηκευμένες στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory μπορούν να εμφανιστούν στο Lync για iPhone. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας σας και την κοινή χρήση της εικόνας σας με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων για την προσωπική εικόνα γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Με βάση τις πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας μπορείτε να βλέπετε δεδομένα παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας για άλλους χρήστες (εντός και εκτός της εταιρείας) και να μοιράζεστε τις δημόσιες πληροφορίες τους (π.χ. παρουσία, κατάσταση, ιδιότητα, αριθμός τηλεφώνου, τοποθεσία και σημειώσεις). Ο διαχειριστής της επιχείρησης μπορεί επίσης να ρυθμίσει την ενοποίηση με το Outlook και το Exchange Server, ώστε να εμφανίζονται τα μηνύματα "εκτός γραφείου" και άλλες πληροφορίες κατάστασης του χρήστη (για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης έχει προγραμματίσει σύσκεψη στο ημερολόγιό του στο Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η διεύθυνση σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την είσοδό του και για τον έλεγχο της ταυτότητάς του. Κάθε επιπλέον τηλεφωνικός αριθμός που θέλει να κοινοποιήσει ο χρήστης, πληροφορίες όπως τα μηνύματα εκτός γραφείου και άλλες πληροφορίες κατάστασης, εφόσον η ενοποίηση του Outlook και του Exchange Server έχει ρυθμιστεί από το διαχειριστή και έχει ενεργοποιηθεί στο Outlook. Επίσης, κάθε σημείωση ή ενημέρωση διαθεσιμότητας που έχει κοινοποιήσει ο χρήστης στην κάρτα επαφής. Η Microsoft δεν λαμβάνει καμία από αυτές τις πληροφορίες.

Χρήση των πληροφοριών: Η διεύθυνση σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο Lync και τη σύνδεση στο διακομιστή του Lync. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου του χρήστη, οι άλλοι χρήστες του Lync και τα άλλα προγράμματα θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας, επικοινωνίας και κατάστασης, εφόσον έχουν δημοσιοποιηθεί, ώστε να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του στοιχείου "Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας" γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι μια ρύθμιση με βάση την οποία καθορίζετε πόσες πληροφορίες παρουσίας (π.χ. Διαθέσιμος, Απασχολημένος, Μην ενοχλείτε κτλ.) θα κοινοποιείτε στις επαφές της λίστας επαφών σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Αν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων, το Lync εισέρχεται σε μια κατάσταση λειτουργίας όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρήστη, ώστε οι πληροφορίες παρουσίας σας να κοινοποιούνται μόνο σε επαφές από τη λίστα επαφών σας. Η Microsoft δεν λαμβάνει καμία από αυτές τις πληροφορίες.

Χρήση των πληροφοριών: Με αυτή τη ρύθμιση καθορίζετε πώς θα κοινοποιούνται οι πληροφορίες παρουσίας σας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" έχει ενεργοποιηθεί, η διαχείρισή της γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Ειδοποιήσεις Push

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ειδοποιήσεις Push" είναι ο μηχανισμός που σας ειδοποιεί, όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα στην κινητή συσκευή σας. Η ειδοποίηση μπορεί να δοθεί με διάφορους τρόπους—συμπεριλαμβανομένης μιας αναδυόμενης ειδοποίησης, ενός ήχου ή ενός αριθμού ετικέτας στο εικονίδιο "Αρχική οθόνη"—ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας. Η ειδοποίηση δημιουργείται τοπικά στη συσκευή, όταν η συσκευή λαμβάνει ένα νέο μήνυμα. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν το Lync για iPhone δεν εκτελείται στο προσκήνιο. Όταν το Lync για iPhone εκτελείται στο προσκήνιο, η δυνατότητα "Ειδοποιήσεις Push" καταργείται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις "Ειδοποιήσεις Push", αλλά η απενεργοποίηση της δυνατότητας "Ειδοποιήσεις Push" δεν διακόπτει τη λήψη μηνυμάτων. Απλώς απενεργοποιεί τη δυνατότητα ειδοποίησης. Για να σταματήσετε να λαμβάνετε νέα μηνύματα, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Lync για iPhone.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Καμία πληροφορία δεν συλλέγεται, δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία και δεν μεταδίδεται από την κινητή συσκευή. Όλα τα μηνύματα που στέλνουν στη συσκευή σας οι άλλοι χρήστες του Lync περνούν από την υπηρεσία ειδοποιήσεων Push του Microsoft Lync Server και έπειτα δρομολογούνται στην υπηρεσία ειδοποιήσεων Push του iPhone, ώστε να παραδοθούν στη συσκευή σας. Όταν ξεκινάει μια συνομιλία, όλα τα μηνύματα ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ όσων συμμετέχουν στη συνομιλία. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του iPhone, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Apple.

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση "Ειδοποιήσεις Push" προσδιορίζει αν θα ειδοποιείστε για νέα μηνύματα που λαμβάνει το Lync για iPhone, όταν το Lync για iPhone δεν εκτελείται στο προσκήνιο.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Ειδοποιήσεις Push" καθιστάται διαθέσιμη ή μη διαθέσιμη από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η δυνατότητα "Ειδοποιήσεις Push" είναι διαθέσιμη, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync για iPhone, στην Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Ειδοποιήσεις από τη λίστα επιλογών.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο εναλλαγής Ειδοποιήσεις είναι στη θέση Ενεργοποίηση.

 4. Επιλέξτε το Lync από τη λίστα εφαρμογών.

 5. Για τα στοιχεία Ειδοποιήσεις, Ήχοι και Κάρτες, επιλέξτε τη θέση Ενεργοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή ως email

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Αποστολή ως email" σάς επιτρέπει να στείλετε με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων του Lync 2010 για iPhone το ιστορικό συνομιλιών, το οποίο είναι αποθηκευμένο τοπικά στη συσκευή σας, ως συνημμένο προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από το χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το σύνολο του εισερχόμενου και εξερχόμενου περιεχόμενου σε συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποθηκεύεται επ' αόριστο τοπικά στη συσκευή σε απομονωμένο χώρο αποθήκευσης, εκτός εάν 1) ο χρήστης διαγράψει τη συνομιλία, 2) ο χρήστης καταργήσει την εγκατάσταση της εφαρμογής ή 3) γίνει είσοδος στην ίδια συσκευή από νέο χρήστη. Το ιστορικό άμεσων μηνυμάτων που αποστέλλεται με τη χρήση της δυνατότητας "Αποστολή ως email" παραδίδεται με τη μορφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε οι συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων να είναι διαθέσιμες εκτός της συσκευής, για σκοπούς όπως η αρχειοθέτηση ή η κοινή χρήση.

Επιλογή/Έλεγχος: Το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας. Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ως εξής:

 1. Στην καρτέλα "Συνομιλίες" πατήστε Επεξεργασία.

 2. Επιλέξτε τη συνομιλία που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε Διαγραφή.

Για να σταλεί το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας, πατήστε το κουμπί Ενέργειες στη γραμμή περιήγησης.

 2. Επιλέξτε Αποστολή ως email από το μενού.

 3. Αν θέλετε να στείλετε το ιστορικό σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς, συμπληρώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού.

 4. Πατήστε Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή αρχείων καταγραφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αποστολή αρχείων καταγραφής" σάς επιτρέπει να στέλνετε αρχεία καταγραφής του Lync για iPhone (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή διαγνωστικών", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση), ώστε η ομάδα υποστήριξης να μπορεί να διερευνήσει οποιαδήποτε ζητήματα ήχου ή συνδεσιμότητας που ενδέχεται να προκύψουν.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Μόνο οι πληροφορίες που συλλέγει η δυνατότητα "Καταγραφή" αποστέλλονται (εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Καταγραφή"). Ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση, για να δείτε ποιες πληροφορίες καταγράφονται.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συσκευή σας χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που συναντήσατε και στη βελτίωση του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το Lync για iPhone δεν αποστέλλει αρχεία καταγραφής από τη συσκευή σας αυτόματα. Αποστέλλει αρχεία καταγραφής μόνο όταν η καταγραφή έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση) και χρησιμοποιείτε τα παρακάτω βήματα για μη αυτόματη αποστολή των αρχείων καταγραφής του Lync:

 1. Στο Lync για iPhone, στην καρτέλα Κατάσταση, πατήστε το στοιχείο Επιλογές.

 2. Επιλέξτε Kαταγραφή από τη λίστα επιλογών.

 3. Στη σελίδα επιλογών Καταγραφή, επιλέξτε Αποστολή αρχείων καταγραφής.

 4. Στη φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίγει με τα αρχεία καταγραφής συνημμένα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού και επιλέξτε Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" αποτελείται από τρεις κύριες δυνατότητες. Οι ακόλουθες δύο δυνατότητες είναι διαθέσιμες στο Lync για iPhone:

 • Συγχώνευση αναζήτησης – Η δυνατότητα "Συγχώνευση αναζήτησης" συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) με τις επαφές του Lync, ώστε, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια επαφή, να υπάρχει μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Συγχώνευση επαφών - Η δυνατότητα "Συγχώνευση επαφών" συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών μεταξύ της καθολικής λίστας διευθύνσεων (GAL), του Lync Server και της Λίστας επαφών του iPhone, χρησιμοποιώντας ταιριαστά αναγνωριστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά εισόδου ή και τα δύο. Όταν προσδιοριστεί μια αντιστοίχιση, το Lync για iPhone συγκεντρώνει τα δεδομένα από αυτές τις προελεύσεις και εμφανίζει τα συγκεντρωμένα δεδομένα σε διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, της Λίστας επαφών σας και των Καρτών επαφών.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync για iPhone συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών από το Outlook, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, την Παρουσία και το iPhone. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync για iPhone.

Χρήση των πληροφοριών: Τα στοιχεία επικοινωνίας από το Outlook, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, την Παρουσία και το iPhone εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας του Lync για iPhone.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του στοιχείου "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×