Συμπλήρωμα της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον Microsoft Lync Server 2010

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2010

Περιεχόμενα

Αρχειοθέτηση

Τροφοδοσία δραστηριότητας

Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων

Έλεγχος πρόσβασης κλήσεων

Συλλογή δεδομένων και αναφορά αρχείων καταγραφής λεπτομερειών κλήσης (CDR)

Ανάθεση κλήσης

Έλεγχοι ταυτότητας καλούντος

Εμφάνιση ονόματος καλούντος

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Υποδομή τοποθεσίας

Διακομιστής Lync Web App

Στοιχεία τοποθεσίας παράκαμψης μέσων

Συνημμένα σύσκεψης

Μεταφορά αρχείων μεταξύ ομοτίμων

Προσωπική εικόνα

Έλεγχος ταυτότητας PIN

Σταθμοσκόπηση

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Συνεργασία PowerPoint

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπική γραμμή

Συλλογή δεδομένων και αναφορά ποιότητας εμπειρίας (QoE)

Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων

Εγγραφή

Υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης - Ανωνυμία παράγοντα

Καταγραφή από την πλευρά του διακομιστή

Αναζήτηση δεξιοτήτων

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Βελτιώσεις ποιότητας φωνητικής επικοινωνίας στο Lync 2010

Συνεργασία πίνακα

Η παρούσα σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, θα πρέπει να διαβάσετε τόσο τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync όσο και αυτό το Συμπλήρωμα.

Αυτό το συμπλήρωμα της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση του λογισμικού Microsoft Lync Server 2010 που χρησιμοποιείται στο δίκτυο της εταιρείας. Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί τον Lync Server 2010 ως υπηρεσία [με άλλα λόγια, εάν κάποιος τρίτος (για παράδειγμα η Microsoft) φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό], οι πληροφορίες θα μεταβιβάζονται σε αυτόν τον τρίτο.

Αρχειοθέτηση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Αρχειοθέτηση επιτρέπει στο διαχειριστή εταιρείας να αρχειοθετεί τις συνομιλίες μέσω άμεσων μηνυμάτων (IM), τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο των συσκέψεων, καθώς και χαρακτηριστικά χρήσης, όπως τις εισόδους του χρήστη, τις ενάρξεις συνομιλιών και τις συμμετοχές σε αυτές.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Η Αρχειοθέτηση αποθηκεύει το περιεχόμενο συνομιλιών μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων από τον τελικό χρήστη, το περιεχόμενο της σύσκεψης και πληροφορίες σύσκεψης σε ένα διακομιστή του οποίου τις παραμέτρους ρυθμίζει ο διαχειριστής της εταιρείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να διαχειριστεί τη χρήση του Lync Server 2010 στην εταιρεία.

Επιλογή/Έλεγχος: Η Αρχειοθέτηση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ένας διαχειριστής εταιρείας μπορεί να την ενεργοποιήσει, ανοίγοντας τον Πίνακα Ελέγχου του Microsoft Lync Server 2010, επιλέγοντας τη σελίδα ρυθμίσεων Παρακολούθηση και αρχειοθέτηση και ενημερώνοντας την Πολιτική αρχειοθέτησης και τη Ρύθμιση παραμέτρων αρχειοθέτησης.

Τροφοδοσία δραστηριότητας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Τροφοδοσία δραστηριότητας επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να βλέπουν "ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων" των επαφών στη λίστα επαφών τους. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να εμφανίζουν στους άλλους τις πιο πρόσφατες προσωπικές σημειώσεις τους, τις αλλαγές στην εικόνα τους, τις αλλαγές θέσης στην εταιρεία ή την αλλαγή γραφείου τους.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι τελικοί χρήστες δημοσιεύουν, μέσω της παρουσίας, τις ακόλουθες πληροφορίες στο Microsoft Lync 2010:

 • Το χρόνο ενημέρωσης της εταιρικής εικόνας τους (από τον κατάλογο της εταιρείας, όπως από τις υπηρεσίες τομέα Active Directory)

 • Μια εικόνα Web (την οποία αποστέλλει ο τελικός χρήστης και θέλει να τη βλέπουν οι άλλοι) με τον ενημερωμένο χρόνο

 • Το χρόνο αλλαγής της εταιρικής τους θέσης και τη θέση τους (από τον κατάλογο της εταιρείας)

 • Το χρόνο αλλαγής του γραφείου τους στην εταιρεία και την τοποθεσία του γραφείου (από τον κατάλογο της εταιρείας)

 • Ένα ιστορικό των πιο πρόσφατων προσωπικών σημειώσεων που έχουν δημοσιευτεί

 • Τη σημείωση "Εκτός γραφείου" από τον Microsoft Exchange Server

Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Θα γίνεται κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών με τις επαφές στη λίστα επαφών του τελικού χρήστη που βλέπουν την τροφοδοσία δραστηριότητας και περιλαμβάνονται σε σχέσεις εμπιστευτικότητας "Συγγενείς και φίλοι", "Ομάδα εργασίας", "Συνάδελφοι" ή "Εξωτερικές επαφές".

Επιλογή/Έλεγχος: Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να ορίσει τη ρύθμιση PersonalNoteHistoryDepth εσωτερικής ζώνης, η οποία ελέγχει πόσες προσωπικές σημειώσεις θα διατηρούνται για τον τελικό χρήστη. Εάν η ρύθμιση οριστεί στο 0, δεν διατηρείται ιστορικό σημειώσεων και αποθηκεύεται μόνο η τρέχουσα σημείωση (όπως σε προηγούμενες εκδόσεις). Κάθε τελικός χρήστης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να μην δημοσιεύει τίποτα στην Τροφοδοσία δραστηριότητας, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στις Επιλογές του Lync 2010.

Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων επιτρέπει στα προγράμματα-πελάτες του Lync Server, π.χ. στο Lync, στο Microsoft Lync 2010 Mobile κτλ. να αναζητούν επαφές.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Ο τελικός χρήστης δίνει μια συμβολοσειρά αναζήτησης, η οποία χρησιμοποιείται για την αναζήτηση αντίστοιχων στοιχείων στη βάση δεδομένων του Βιβλίου διευθύνσεων ή στα αρχεία λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων. Οι εγγραφές που συμφωνούν με μια συγκεκριμένη συμβολοσειρά αναζήτησης επιστρέφονται στο πρόγραμμα-πελάτη.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες στη συμβολοσειρά αναζήτησης χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση αντίστοιχων εγγραφών.

Επιλογή/Έλεγχος: Η Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Δεν υπάρχει επιλογή απενεργοποίησης αυτής της υπηρεσίας.

Έλεγχος πρόσβασης κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Ο Έλεγχος πρόσβασης κλήσεων επιτρέπει στους διαχειριστές εταιρείας να ελέγχουν τον όγκο κίνησης ήχου/βίντεο του Lync Server σε μια σύνδεση WAN.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Ο Έλεγχος πρόσβασης κλήσεων συλλέγει, επεξεργάζεται και λαμβάνει τις διευθύνσεις IP του καλούντος και του καλούμενου, τις πληροφορίες τοποθεσίας τελικού σημείου (εντός ή εκτός του εταιρικού δικτύου) και των δύο πλευρών και ελέγχει εάν η κλήση είναι συνενωμένη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να διαχειριστεί την εταιρική χρήση μιας συγκεκριμένης σύνδεσης WAN για κλήσεις ήχου/βίντεο του Lync Server.

Επιλογή/Έλεγχος: Ο Έλεγχος πρόσβασης κλήσεων είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή. Ένας διαχειριστής εταιρείας μπορεί να τον ενεργοποιήσει, ανοίγοντας τον Πίνακα Ελέγχου του Lync Server 2010, επιλέγοντας τη σελίδα ρυθμίσεων Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου και ενημερώνοντας την Καθολική πολιτική για την ενεργοποίηση της διαχείρισης εύρους ζώνης.

Σημείωση:  Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα εξαιτίας των πολιτικών του Ελέγχου πρόσβασης κλήσεων (δηλαδή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να δρομολογηθούν στον εσφαλμένο κορμό).

Συλλογή δεδομένων και αναφορά αρχείων καταγραφής λεπτομερειών κλήσης (CDR)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα συλλογής δεδομένων και αναφοράς αρχείων καταγραφής λεπτομερειών κλήσης (CDR) συλλέγει και αναφέρει λεπτομέρειες επικοινωνιών και συσκέψεων ομοτίμων που έχουν γίνει χρησιμοποιώντας τον Lync Server.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, τα δεδομένα από όλες τις επικοινωνίες και τις συσκέψεις ομοτίμων καταγράφονται στη βάση δεδομένων CDR. (Το περιεχόμενο δεν καταγράφεται.) Τα δεδομένα CDR αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του Διακομιστή εποπτείας που έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία και περιλαμβάνονται σε ένα σύνολο τυπικών αναφορών του Διακομιστή εποπτείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα CDR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση του ιστορικού επικοινωνιών και συσκέψεων ομοτίμων που έχουν γίνει στην εταιρεία.

Επιλογή/Έλεγχος: Η δυνατότητα CDR είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ωστόσο ο διαχειριστής εταιρείας πρέπει να εγκαταστήσει ένα Διακομιστή εποπτείας, συνδεδεμένο σε μια παρασκηνιακή βάση δεδομένων Διακομιστή εποπτείας, για τη συλλογή των δεδομένων CDR. Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να αναπτύξει τις τυπικές αναφορές του Διακομιστή εποπτείας ή να δημιουργήσει προσαρμοσμένες αναφορές μέσω υποβολής ερωτήματος στη βάση δεδομένων του Διακομιστή εποπτείας.

Ανάθεση κλήσης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Ανάθεση κλήσης επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να ορίσουν έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους που μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις και να απαντούν σε αυτές, καθώς και να διοργανώνουν ηλεκτρονικές συσκέψεις και να συμμετέχουν σε αυτές εκ μέρους των τελικών χρηστών.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Όταν οι πληρεξούσιοι απαντούν σε κλήσεις εκ μέρους των τελικών χρηστών, οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους πληροφορεί σχετικά με αυτό το συμβάν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι τελικοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα για να συνεργαστούν με τους πληρεξούσιούς τους, ώστε οι πληρεξούσιοι να μπορούν να διαχειρίζονται το χρονοδιάγραμμα και τις συσκέψεις των τελικών χρηστών. Οι τελικοί χρήστες μπορούν επίσης να παρακολουθούν σε συνεργασία με τους πληρεξούσιους τις κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν ή απαντήθηκαν εκ μέρους τους.

Επιλογή/Έλεγχος: Η Ανάθεση κλήσης είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή εταιρείας με ορισμό της τιμής True για τη ρύθμιση EnableDelegation.

Σημείωση:  Οι διαχειριστές εταιρείας μπορούν να ρυθμίσουν το συγχρονισμό των πληρεξούσιων του Ημερολογίου του Exchange με τον Lync Server. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, οι πληρεξούσιοι του Ημερολογίου του Exchange με τα κατάλληλα δικαιώματα (ισοδύναμα με εκείνα του Συντάκτη χωρίς δικαιώματα ή ανώτερα από αυτά) θα προστίθενται αυτόματα ως πληρεξούσιοι τελικού χρήστη στο Lync. Αυτό δεν αλλάζει τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων του τελικού χρήστη.

Έλεγχοι ταυτότητας καλούντος

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα Ελέγχων ταυτότητας καλούντος ελέγχει τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στον καλούμενο. Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να επιλέξει να αποκρύψει την ταυτότητα του καλούντος ανά δρομολόγηση, παρέχοντας έναν εναλλακτικό αριθμό. Ο εναλλακτικός αριθμός θα εμφανίζεται ως η ταυτότητα του καλούντος για όλες τις κλήσεις που εξέρχονται μέσω αυτής της δρομολόγησης. Για παράδειγμα, εάν ένας τελικός χρήστης πραγματοποιήσει μια κλήση από τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου εργασίας, ο καλούμενος θα βλέπει τον γενικό αριθμό της εταιρείας αντί για τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου εργασίας του χρήστη.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος

Χρήση των πληροφοριών: Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την απόκρυψη του αριθμού τηλεφώνου του καλούντος και την εμφάνιση ενός εναλλακτικού αριθμού.

Επιλογή/Έλεγχος: Μπορεί να επιλεγεί ή να καταργηθεί η επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ταυτότητας καλούντος, στη σελίδα Δρομολόγηση του Πίνακα Ελέγχου του Lync Server 2010. Εάν το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ταυτότητας καλούντος δεν είναι επιλεγμένο, θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Απόκρυψη ταυτότητας καλούντος, πρέπει να καταχωρηθεί ένας εναλλακτικός αριθμός τον οποίο θα βλέπει ο καλούμενος.

Εμφάνιση ονόματος καλούντος

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Αυτό το εμφανιζόμενο όνομα περιλαμβάνει το όνομα του τελικού χρήστη, όπως είναι αποθηκευμένο στο τοπικό αποθετήριο δεδομένων του Lync Server (Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων). Για τις εξερχόμενες κλήσεις από τελικούς χρήστες στον Lync Server προς το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), αυτή η δυνατότητα αποστέλλει τις όποιες πληροφορίες εμφανιζόμενου ονόματος στην πύλη εξόδου PSTN/IP-PBX/ελεγκτή SBC.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Για εξερχόμενες κλήσεις από το δίκτυο του Lync Server, το εμφανιζόμενο όνομα αποστέλλεται στην πύλη εξόδου PSTN/IP-PBX/ελεγκτή SBC, εάν δεν υπάρχουν περιορισμοί προστασίας προσωπικών δεδομένων στον Lync Server για την παροχή αυτών των πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν έπειτα να εμφανιστούν στον προορισμό της κλήσης.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να βλέπει ο καλούμενος το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος. Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οριστικό.

Επιλογή/Έλεγχος: Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχουν έλεγχοι ενσωματωμένοι στον Lync Server για τον καθορισμό περιορισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων για την παροχή πληροφοριών εμφανιζόμενου ονόματος. Το εμφανιζόμενο όνομα μεταβιβάζεται πάντα από το διακομιστή. Ορισμένες πύλες PSTN/IP-PBX/ελεγκτές SBC ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν ή να αντικαθιστούν τις πληροφορίες εμφανιζόμενου ονόματος ανά κατεύθυνση κλήσης (εισερχόμενη, εξερχόμενη).

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να καταγράφουν πληροφορίες χρήσης του Lync στους υπολογιστές τους, στο προφίλ χρήστη.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, θα αποθηκεύονται στον υπολογιστή του τελικού χρήστη πληροφορίες όπως: θέμα σύσκεψης, τοποθεσία, μηνύματα πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP), αποκρίσεις στις συνομιλίες Lync, πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη κάθε μηνύματος Lync, πληροφορίες δρομολόγησης του μηνύματος, λίστα επαφών και πληροφορίες παρουσίας. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών Lync δεν αποθηκεύονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, ωστόσο ο τελικός χρήστης ή ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να επιλέξει να αποστείλει με μη αυτόματο τρόπο τα αρχεία καταγραφής στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync.

Επιλογή/Έλεγχος: Η καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή εταιρείας με ορισμό της τιμής 1 για τη ρύθμιση ucEnableUserLogging.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Όταν καθίσταται διαθέσιμη από το διαχειριστή εταιρείας, η δυνατότητα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στο Lync να μεταδίδει πληροφορίες τοποθεσίας σε μια υπηρεσία παροχής δρομολόγησης τρίτου, η οποία επιλέγεται από τον πελάτη. Η υπηρεσία παροχής δρομολόγησης τρίτου μεταδίδει έπειτα τις πληροφορίες τοποθεσίας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όταν καλείται ένας αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (π.χ. 911 στις Η.Π.Α.). Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα κλήσης έκτακτης ανάγκης στην τοποθεσία εργασίας του τελικού χρήστη, επομένως θα πρέπει αναλόγως να ενημερώσει κάθε τελικό χρήστη σε ποιο βαθμό είναι διαθέσιμη η λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι η τοποθεσία που έχει αντιστοιχίσει ο διαχειριστής εταιρείας στην τοποθεσία του τελικού χρήστη (για παράδειγμα, ένας αριθμός γραφείου) και έχει καταχωρήσει στη βάση δεδομένων τοποθεσιών ή, εάν μια τέτοια τοποθεσία δεν είναι διαθέσιμη, η τοποθεσία που οι τελικοί χρήστες ενδέχεται να έχουν καταχωρήσει μη αυτόματα στο πεδίο τοποθεσίας. Εάν οι τελικοί χρήστες καλέσουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ χρησιμοποιούν το Lync μέσω ασύρματης σύνδεσης στο Internet όσο βρίσκονται ακόμα στην τοποθεσία εργασίας, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στις υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών θα είναι απλώς κατά προσέγγιση πληροφορίες τοποθεσίας, επειδή θα είναι η τοποθεσία του συγκεκριμένου ασύρματου τελικού σημείου με το οποίο επικοινωνεί ο υπολογιστής. Επιπλέον, οι πληροφορίες τοποθεσίας αυτού του ασύρματου τελικού σημείου καταχωρούνται μη αυτόματα από το διαχειριστή εταιρείας και επομένως οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική τοποθεσία του τελικού χρήστη. Για να είναι πλήρως λειτουργική αυτή η δυνατότητα, η εταιρεία πρέπει να διατηρεί μια υπηρεσία δρομολόγησης που παρέχεται από πιστοποιημένες υπηρεσίες παροχής λύσεων. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται μόνο στις ΗΠΑ.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνει το Lync καθορίζονται από τις αυτόματες πληροφορίες τοποθεσίας, οι οποίες συμπληρώνονται από το Διακομιστή πληροφοριών τοποθεσίας (LIS) της εταιρείας ή με τις πληροφορίες τοποθεσίας που έχει καταχωρήσει μη αυτόματα στο πεδίο τοποθεσίας ο τελικός χρήστης. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του τελικού χρήστη, επομένως, όταν καταχωρείται ένας αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αυτές οι πληροφορίες τοποθεσίας μεταβιβάζονται με την κλήση με σκοπό τη δρομολόγηση στην κατάλληλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την παροχή της κατά προσέγγιση τοποθεσίας. Η τοποθεσία του τελικού χρήστη μπορεί επίσης να αποσταλεί μέσω ενός άμεσου μηνύματος σε μια τοπική υπηρεσία ασφάλειας. Για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η εγγραφή λεπτομερειών κλήσης θα περιέχει τις πληροφορίες τοποθεσίας του καλούντος. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιούνται για τη δρομολόγηση της κλήσης στην κατάλληλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και για την αποστολή πρώτων βοηθειών. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να αποσταλούν στην υπηρεσία ασφάλειας της εταιρείας ως ειδοποίηση μαζί με τις πληροφορίες τοποθεσίας του καλούντος και πληροφορίες επιστροφής της κλήσης.

Επιλογή/Έλεγχος:

Απενεργοποιημένη:

Η δυνατότητα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή εταιρείας, η Πολιτική τοποθεσίας μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί από τα υποδίκτυα ή/και τους χρήστες και η υπηρεσία δρομολόγησης μπορεί να διακοπεί από την υπηρεσία παροχής.

Ενεργοποιημένη:

Μια πολιτική τοποθεσίας που ενεργοποιεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί και πρέπει να αντιστοιχιστεί είτε στο υποδίκτυο εγγραφής των προγραμμάτων-πελατών ενοποιημένων επικοινωνιών είτε στους χρήστες ή και στα δύο. Η υπηρεσία δρομολόγησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πρέπει να ληφθεί από την υπηρεσία παροχής και πρέπει να υπάρχει σύνδεση δρομολόγησης με αυτήν την υπηρεσία παροχής.

Υποδομή τοποθεσίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι πληροφορίες τοποθεσίας και ζώνης ώρας του τελικού χρήστη υπολογίζονται και γίνεται κοινή χρήση τους με άλλα άτομα μέσω της λειτουργίας παρουσίας.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας του τελικού χρήστη συλλέγονται με έναν από τους δύο αυτούς τρόπους: ο χρήστης καταχωρεί τα δεδομένα μη αυτόματα ή τα δεδομένα συμπληρώνονται αυτόματα από το Διακομιστή πληροφοριών τοποθεσίας (LIS) της εταιρείας. Επιπλέον, η ζώνη ώρας του τελικού χρήστη ανακτάται από το λειτουργικό σύστημα των Windows στον υπολογιστή του τελικού χρήστη. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται αποτελούνται από μια συμβολοσειρά "περιγραφής", καθώς και από μορφοποιημένες πληροφορίες διεύθυνσης. Η περιγραφή είναι οποιαδήποτε συμβολοσειρά θα μπορούσε να πληροφορήσει τους άλλους σχετικά με την τοποθεσία του τελικού χρήστη (π.χ. “Οικία” ή “Εργασία”), ενώ οι μορφοποιημένες πληροφορίες διεύθυνσης είναι μια δημόσια διεύθυνση (π.χ. “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”). Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η περιγραφή τοποθεσίας και τα δεδομένα ζώνης ώρας είναι κοινόχρηστα με άλλα άτομα μέσω της παρουσίας Lync, με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων της προστασίας προσωπικών δεδομένων παρουσίας. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στην κάρτα επαφής του χρήστη. Σημειώστε ότι η μορφοποιημένη διεύθυνση ή η δημόσια διεύθυνση δεν είναι κοινόχρηστη μέσω της κάρτας επαφής, ωστόσο μπορεί να μεταβιβαστεί στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, εάν ο τελικός χρήστης πραγματοποιήσει μια κλήση έκτακτης ανάγκης. (Βλέπε περιγραφή “Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης”.)

Επιλογή/Έλεγχος:

Ο διαχειριστής εταιρείας έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Εάν επιλεγεί η τιμή True, καθίσταται διαθέσιμη η καταχώρηση ονόματος τοποθεσίας στο πεδίο τοποθεσίας και ένα παράθυρο διαλόγου πλήρους τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Καθορισμός τοποθεσίας" στο μενού περιοχής τοποθεσίας. Εάν επιλεγεί η τιμή False, καθίσταται διαθέσιμη μια περιορισμένη καταχώρηση τοποθεσίας για το όνομα τοποθεσίας στο πεδίο τοποθεσίας. Επίσης, όταν για το στοιχείο ελέγχου επιλέγεται η τιμή True, τα δεδομένα τοποθεσίας καθίστανται κοινόχρηστα για τις κλήσεις υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Εάν επιλεγεί η τιμή False, δεν θα είναι κοινόχρηστα για τις κλήσεις υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν μπορεί να παρακαμφθεί από τους τελικούς χρήστες. Να γνωρίζετε ότι η περιγραφή τοποθεσίας (είτε έχει ανακτηθεί από τον LIS είτε έχει καταχωρηθεί από τον τελικό χρήστη) θα εξακολουθεί να είναι κοινόχρηστη μέσω της παρουσίας ανεξαρτήτως αυτής της ρύθμισης.

 • UseLocationForE911Only Εάν επιλεγεί η τιμή True, τα δεδομένα τοποθεσίας στον LIS δεν καθίστανται κοινόχρηστα αυτόματα μέσω της παρουσίας. Εάν επιλεγεί η τιμή False, τα δεδομένα τοποθεσίας στον LIS καθίστανται κοινόχρηστα αυτόματα μέσω της παρουσίας.

 • PublishLocationDataDefault Αυτό το στοιχείο ελέγχου ρυθμίζει τις παραμέτρους της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς για όλους τους χρήστες που δεν έχουν επιλέξει ρητά εάν θα γίνεται κοινή χρήση της περιγραφής τοποθεσίας τους με χρήση της παρουσίας. Εάν επιλεγεί η τιμή True, θα γίνεται κοινή χρήση της τοποθεσίας από προεπιλογή. Εάν επιλεγεί η τιμή False, από προεπιλογή δεν θα γίνεται κοινή χρήση της τοποθεσίας.

 • LocationRequired Αυτή η ρύθμιση ελέγχει εάν θα ζητείται από τους τελικούς χρήστες να καταχωρήσουν την τοποθεσία τους. Υπάρχουν τρεις πιθανές τιμές: Ναι, Αποποίηση ευθυνών και Όχι.

  • Ναι - Εμφανίζει την επιλογή "Ορισμός της τοποθεσίας σας" με κόκκινο χρώμα, εάν δεν υπάρχουν δεδομένα τοποθεσίας.

  • Αποποίηση ευθυνών - Εμφανίζει την επιλογή "Ορισμός της τοποθεσίας σας" με κόκκινο χρώμα, με ένα "X" δίπλα, εάν δεν υπάρχουν δεδομένα τοποθεσίας. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο “X” για να δουν την αποποίηση ευθυνών. Σημείωση: Εάν ο διαχειριστής εταιρείας επιλέξει αυτήν την τιμή, θα πρέπει να συμπληρώσει το κείμενο αποποίησης ευθυνών.

  • Όχι - Εμφανίζει την επιλογή "Ορισμός της τοποθεσίας σας" με μαύρο χρώμα, όταν δεν υπάρχουν δεδομένα τοποθεσίας.

Διακομιστής Lync Web App

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το στοιχείο Web Microsoft Lync Web App πρέπει να αναπτυχθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το Lync Web App, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα βασισμένο στην προσθήκη προγράμματος περιήγησης Microsoft Silverlight και παρέχει εμπειρία συσκέψεων.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Η διεύθυνση εισόδου, ο κωδικός πρόσβασης και οι πληροφορίες σύσκεψης του τελικού χρήστη χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη, προτού συνδεθεί σε μια σύσκεψη. Οι πληροφορίες κοινής χρήσης προγραμμάτων και επιφάνειας εργασίας είναι κοινόχρηστες με όλους τους χρήστες σε αυτήν τη σύσκεψη. Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη θα μπορούν να δουν τις πληροφορίες επικοινωνίας και παρουσίας του τελικού χρήστη.

Χρήση των πληροφοριών: Η διεύθυνση εισόδου, ο κωδικός πρόσβασης και οι πληροφορίες σύσκεψης του χρήστη χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη, προτού συνδεθεί σε μια σύσκεψη.

Επιλογή/Έλεγχος: Το στοιχείο Web Lync Web App είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Στοιχεία τοποθεσίας παράκαμψης μέσων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Παράκαμψη μέσων καθορίζει την τοποθεσία των προεπιλεγμένων διευθύνσεων IP τερματισμού τοπικών μέσων ενός χρήστη του Lync Server και της πύλης PSTN/IP-PBX/ελεγκτή SBC που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια κλήση PSTN ή PBX που σχετίζεται με αυτόν το χρήστη. Εάν τα δύο στοιχεία βρίσκονται σε θέση όπου είναι ικανοποιητικά συνδεδεμένα χωρίς περιορισμούς εύρους ζώνης και εάν έχει ενεργοποιηθεί η παράκαμψη μέσων, η ροή των μέσων θα γίνεται απευθείας μεταξύ του χρήστη του Lync Server και της πύλης PSTN/IP-PBX/του ελεγκτή SBC, παρακάμπτοντας το Διακομιστή μεσολάβησης του Lync Server. Η σηματοδότηση της κλήσης θα εξακολουθεί να μεταβαίνει από το χρήστη του Lync Server στο χρήστη του Διακομιστή μεσολάβησης του Lync Server και στην πύλη PSTN/IP-PBX/ελεγκτή SBC.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Η τοποθεσία της τοπικής προεπιλεγμένης διεύθυνσης IP τερματισμού μέσων για τον τελικό χρήστη και την πύλη PSTN/IP-PBX/ελεγκτή SBC καθορίζεται αντιστοιχίζοντας κάθε τοπική προεπιλεγμένη διεύθυνση IP μέσων σε ένα αναγνωριστικό παράκαμψης αποθηκευμένο στο χώρο αποθήκευσης παραμέτρων του Lync Server. Το αναγνωριστικό παράκαμψης είναι ένα GUID και δεν φιλτράρεται από το διακομιστή μεσολάβησης πρόσβασης, επομένως παρέχεται σε εξωτερικούς και σε συνενωμένους χρήστες, αλλά είναι διαθέσιμο και σε εσωτερικούς χρήστες. Αυτή η δυνατότητα δεν αποστέλλει καμία πληροφορία στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Εάν ο χρήστης του Lync Server και η πύλη PSTN/IP-PBX/ελεγκτής SBC έχουν τις ίδιες τοπικές ρυθμίσεις, το αναγνωριστικό παράκαμψης που σχετίζεται με την τοπική προεπιλεγμένη διεύθυνση ΙΡ μέσων κάθε στοιχείου θα είναι το ίδιο. Το μέρος που λαμβάνει το αναγνωριστικό παράκαμψης από το ομότιμο μέρος θα διαπιστώσει ότι το δικό του αναγνωριστικό παράκαμψης συμφωνεί. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται στο μέσο της κλήσης η απευθείας διέλευση μεταξύ του χρήστη του Lync Server και της πύλης PSTN/IP-PBX/ελεγκτή SBC, παρακάμπτοντας το Διακομιστή μεσολάβησης.

Επιλογή/Έλεγχος:

Η παράκαμψη μέσων είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, καθολικά και για κάθε κορμό σε μια συγκεκριμένη πύλη PSTN/IP-PBX/ελεγκτή SBC. Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα τόσο καθολικά όσο και για έναν συγκεκριμένο κορμό, χρησιμοποιώντας τις δύο παρακάτω μεθόδους.

Χρήση του Πίνακα Ελέγχου του Lync Server

 • Η καθολική παράκαμψη ενεργοποιείται με κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου, διπλό κλικ στην ρύθμιση παραμέτρων Καθολική στη λίστα και έπειτα στη σελίδα Επεξεργασία καθολικής ρύθμισης με κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση παράκαμψης μέσων και επιλογή των λεπτομερειών.

 • Η παράκαμψη για έναν συγκεκριμένο κορμό ενεργοποιείται με κλικ στην επιλογή Δρομολόγηση φωνητικής επικοινωνίας, κλικ στην καρτέλα Ρύθμιση παραμέτρων κορμού, διπλό κλικ σε έναν υπάρχοντα κορμό και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση παράκαμψης μέσων.

Χρήση του Κελύφους διαχείρισης του Microsoft Lync Server 2010

 • Τα cmdlet New-CsTrunkConfiguration ή Set-CsTrunkConfiguration μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση της παράκαμψης μέσων για έναν κορμό.

 • Τα cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration και Set-CsNetworkConfiguration μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση της καθολικής παράκαμψης μέσων.

Συνημμένα σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι τελικοί χρήστες μπορούν να κάνουν κοινή χρήση αρχείων με συμμετέχοντες στη σύσκεψη, αποστέλλοντας αυτά τα αρχεία ως συνημμένα.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Τα συνημμένα αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου σύσκεψης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή εταιρείας. Οι τελικοί χρήστες μπορούν, εάν θέλουν, να αποστείλουν συνημμένα. Μπορούν να κάνουν λήψη των συνημμένων σε μια σύσκεψη οι ίδιοι ή άλλοι. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που περιέχονται στα απεσταλμένα συνημμένα σύσκεψης είναι κοινόχρηστες με άλλους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη Lync.

Επιλογή/Έλεγχος: Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για έναν ή για όλους τους χρήστες μέσω της πολιτικής AllowFileTransfer. Αυτή η πολιτική είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ ομοτίμων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι χρήστες του Lync μπορούν να ανταλλάσσουν αρχεία μεταξύ τους σε συνομιλίες με άμεσα μηνύματα (όχι συσκέψεις).

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Η μεταφορά αρχείου πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ των προγραμμάτων-πελατών του Lync. Οι χρήστες επιλέγουν να ξεκινήσουν τη μεταφορά αρχείων και επιλέγουν το αρχείο προς μεταφορά. Ο παραλήπτης του αρχείου πρέπει να συμφωνεί ρητά με τη λήψη του αρχείου. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων μεταξύ ομοτίμων επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν αρχεία μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο, στη διάρκεια μιας συνομιλίας με άμεσα μηνύματα.

Επιλογή/Έλεγχος: Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για έναν ή για όλους τους χρήστες μέσω της πολιτικής EnableP2PFileTransfer. Αυτή η πολιτική είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Προσωπική εικόνα εμφανίζει την προσωπική εικόνα του τελικού χρήστη στους άλλους τελικούς χρήστες. Αυτή η ρύθμιση είναι δυνατή μόνο από τον τελικό χρήστη και διαφέρει από την εικόνα που υπάρχει στον κατάλογο της εταιρείας σας (π.χ. υπηρεσία καταλόγου Active Directory).

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι προτιμήσεις κοινής χρήσης της Προσωπικής εικόνας του τελικού χρήστη και η διεύθυνση Web για την εικόνα συλλέγονται με χρήση των δεδομένων εισόδου του τελικού χρήστη και δημοσιεύονται μέσω της παρουσίας του Lync. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας του τελικού χρήστη και για την κοινή χρήση της εικόνας του με άλλα άτομα.

Επιλογή/Έλεγχος:

Ο διαχειριστής εταιρείας ελέγχει:

 • Εάν οι χρήστες κάνουν αρχικά κοινή χρήση των εικόνων τους από προεπιλογή. Αυτό μπορεί να παρακαμφθεί.

 • Το μέγιστο μέγεθος μιας εικόνας για λήψη από οποιονδήποτε χρήστη.

 • Το είδος των εικόνων που επιτρέπονται.

Έλεγχος ταυτότητας PIN

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Ο Έλεγχος ταυτότητας PIN είναι ένας μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών που συμμετέχουν σε συσκέψεις μέσω Αυτόματου συστήματος υποδοχής σε διάσκεψη, καθώς και για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών που αναπτύσσουν το Microsoft Lync 2010 Phone Edition για πρώτη φορά. Ο χρήστης καταχωρεί τον αριθμό τηλεφώνου ή τον εσωτερικό αριθμό και τον κωδικό PIN που χρησιμοποιεί ο Lync Server για την επικύρωση των διαπιστευτηρίων του χρήστη. Ο κωδικός PIN μπορεί να οριστεί από το χρήστη ή από το διαχειριστή εταιρείας.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Στη διάρκεια του ελέγχου ταυτότητας, συλλέγονται ο αριθμός τηλεφώνου ή ο εσωτερικός αριθμός και ο κωδικός PIN του χρήστη. Ο Lync Server επικυρώνει αυτές τις πληροφορίες σε αντιπαραβολή με τη βάση δεδομένων υποστήριξης. Ο κωδικός PIN αποθηκεύεται στην παρασκηνιακή βάση δεδομένων ως μονόπλευρος κατακερματισμός για λόγους ασφάλειας. Αφού οριστεί ο κωδικός PIN, δεν μπορεί να τον δει κανείς. Ο καθορισμός ή η επαναφορά ενός κωδικού PIN μπορεί να γίνει από ένα χρήστη ή ένα διαχειριστή ή από μια υπηρεσία βοήθειας.

Όταν γίνεται καθορισμός ή επαναφορά του PIN από ένα διαχειριστή ή μια υπηρεσία βοήθειας, εμφανίζεται ο νέος κωδικός PIN και προαιρετικά μπορεί να αποσταλεί στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το παρεχόμενο πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής. Περιλαμβάνεται κείμενο το οποίο ενημερώνει το χρήστη ότι ο διαχειριστής ή η υπηρεσία βοήθειας ενδέχεται να έχει δει τον κωδικό PIN και επομένως συνιστάται στο χρήστη να ορίσει ξανά τον κωδικό PIN.

Χρήση των πληροφοριών:

Ο κωδικός PIN χρησιμοποιείται από τον Lync Server για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη, για τη συμμετοχή του σε μια σύσκεψη, ή για την ανάπτυξη του τηλεφώνου με εκτέλεση του Lync 2010 Phone Edition.

Επιλογή/Έλεγχος: Αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να απενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας PIN από τη σελίδα ρυθμίσεων ασφαλείας του Πίνακα Ελέγχου του Lync Server, επιλέγοντας το πλαίσιο Έλεγχος ταυτότητας PIN.

Σταθμοσκόπηση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι χρήστες του Lync μπορούν να διενεργήσουν σταθμοσκόπηση και να συλλέξουν ανώνυμες απαντήσεις από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών συσκέψεων και συνομιλιών.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι μεμονωμένες ψήφοι είναι ανώνυμες. Όλοι οι παρουσιαστές μπορούν να δουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της σταθμοσκόπησης. Οποιοσδήποτε παρουσιαστής μπορεί να προβάλει αυτά τα αποτελέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι σταθμοσκοπήσεις αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου σύσκεψης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή εταιρείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα σταθμοσκόπησης βελτιώνει τη συνεργασία, καθώς επιτρέπει στους παρουσιαστές να καθορίσουν γρήγορα τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων.

Επιλογή/Έλεγχος:

Ο διαχειριστής εταιρείας έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω πολιτικές:

 • EnableDataCollaboration : Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή εταιρείας να περιορίζει όλες τις δυνατότητες συνεργασίας για δεδομένα: Συνεργασία Microsoft PowerPoint, Κοινή χρήση αρχείου, Σταθμοσκόπηση, Συνεργασία πίνακα και Συνημμένα. Εάν για αυτήν την πολιτική οριστεί η τιμή False, οι πολιτικές επιπέδου για αυτές τις δυνατότητες δεν έχουν σημασία.

 • AllowPolling: Αυτή η πολιτική επιτρέπει στους διαχειριστές εταιρείας να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη δυνατότητα σταθμοσκόπησης. Αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με άλλους χρήστες (εντός και εκτός της εταιρείας) και παρέχει στους άλλους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με αυτούς, π.χ. κατάσταση, θέση, αριθμός τηλεφώνου, τοποθεσία και σημειώσεις. Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους της διαλειτουργικότητας με το πρόγραμμα-πελάτη ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας του Microsoft Outlook και το Exchange, έτσι ώστε να εμφανίζονται για τους τελικούς χρήστες μηνύματα εκτός γραφείου και άλλες πληροφορίες κατάστασης.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν τη διεύθυνση εισόδου και έναν κωδικό πρόσβασης για να συνδεθούν στον Lync Server. Οι τελικοί χρήστες και ο διαχειριστής μπορούν να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας τους, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας που θα συσχετίζονται με την είσοδό τους. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι άλλοι χρήστες και τα προγράμματα Lync θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας του τελικού χρήστη, για να βλέπουν τη δημοσιευμένη κατάσταση και τις πληροφορίες τους, με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία.

Επιλογή/Έλεγχος: Οι τελικοί χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιες πληροφορίες δημοσιεύονται. Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους των δημοσιευμένων πληροφοριών εκ μέρους τους. Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να ελέγχουν τις δημοσιευμένες πληροφορίες τους μέσω του Πίνακα Ελέγχου του Lync Server, στις σελίδες Χρήστες και Ρυθμίσεις IM και παρουσίας.

Συνεργασία PowerPoint

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι χρήστες του Lync μπορούν να κάνουν παρουσιάσεις του PowerPoint, να τις βλέπουν και να προσθέτουν σχόλια στη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνομιλίας ή σύσκεψης.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών:

Οι ενέργειες των τελικών χρηστών καθορίζουν όλες τις χρήσεις αυτής της δυνατότητας – είτε αποστέλλουν μια παρουσίαση του PowerPoint είτε περιηγούνται σε αυτήν είτε προσθέτουν σχόλια. Οποιοδήποτε αρχείο παρουσιάζεται σε μια συνομιλία ή σύσκεψη μεταβιβάζεται σε όλους τους συμμετέχοντες της σύσκεψης και μπορούν να το ανακτήσουν απευθείας από ένα φάκελο στους υπολογιστές τους. Ο κάτοχος ή παρουσιαστής του αρχείου μπορεί να περιορίσει τους άλλους χρήστες όσον αφορά την αποθήκευση του αρχείου στο Lync, ωστόσο αυτό δεν τους περιορίζει από την ανάκτηση ή την προβολή του αρχείου. Τα αρχεία του PowerPoint αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου σύσκεψης που καθορίζονται από το διαχειριστή εταιρείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η συνεργασία με το PowerPoint βοηθά τους συμμετέχοντες στη συνομιλία να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις και να λαμβάνουν σχόλια.

Επιλογή/Έλεγχος:

Ο διαχειριστής εταιρείας έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω πολιτικές:

 • EnableDataCollaboration : Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή εταιρείας να περιορίζει ή να επιτρέπει όλες τις δυνατότητες συνεργασίας για δεδομένα: Συνεργασία PowerPoint, Κοινή χρήση αρχείου, Σταθμοσκόπηση, Συνεργασία πίνακα και Συνημμένα. Εάν για αυτήν την πολιτική οριστεί η τιμή False, οι πολιτικές επιπέδου για αυτές τις δυνατότητες δεν έχουν σημασία.

 • AllowAnnotations: Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή εταιρείας να περιορίζει τις δυνατότητες σχολιασμού του περιεχομένου του PowerPoint για τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη.

Επιπλέον, οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τα σχόλια στην παρουσίαση του PowerPoint ανά ρόλο συμμετέχοντα (Κανένας, Μόνο παρουσιαστές, Όλοι) μέσω του παραθύρου διαλόγου Επιλογές σύσκεψης. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη ανά σύσκεψη.

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι μια ρύθμιση που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να κάνουν κοινή χρήση των πληροφοριών παρουσίας τους (π.χ. Διαθέσιμος, Απασχολημένος, Μην ενοχλείτε κτλ.) μόνο με επαφές που περιλαμβάνονται στη λίστα επαφών τους.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας εμπιστευτικότητας, το Lync μεταβαίνει σε μια κατάσταση λειτουργίας, όπου οι τελικοί χρήστες μπορούν να κάνουν εναλλαγή μεταξύ ρυθμίσεων χρηστών, ώστε οι πληροφορίες παρουσίας τους να είναι κοινόχρηστες μόνο με τις επαφές στη λίστα επαφών τους. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" χρησιμοποιείται από το Lync για να αποφασιστεί εάν θα γίνει μετάβαση στη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιλογή/Έλεγχος:

 • Ο διαχειριστής εταιρείας, σε επίπεδο χώρου συγκέντρωσης, μπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων (χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση εσωτερικής ζώνης EnablePrivacyMode). Αφού ενεργοποιηθεί, θα γίνεται από προεπιλογή μετάβαση των τελικών χρηστών του Lync στη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων αμέσως μόλις πραγματοποιούν είσοδο.

 • Όταν η λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων ενεργοποιείται στο διακομιστή, μέσω της ρύθμισης διαχειριστή, οι τελικοί χρήστες μπορούν να επιλέξουν είτε να βλέπουν όλοι την παρουσία τους (τυπική λειτουργία) είτε να βλέπουν την παρουσία τους μόνο οι επαφές τους (λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων). Οι τελικοί χρήστες ρυθμίζουν την κατάστασή τους στην καρτέλα Κατάσταση, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές.

 • Εάν είναι ενεργοποιημένη η τυπική λειτουργία στο διακομιστή, μέσω των ρυθμίσεων διαχειριστή, οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να κάνουν μετάβαση στη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο την τυπική λειτουργία. Ωστόσο, μπορούν να αρνηθούν εκ των προτέρων τη μετάβαση στη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων έτσι ώστε, εάν ο διαχειριστής πραγματοποιήσει αργότερα μετάβαση σε λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων, να μην εκτελείται μετάβαση κατά την είσοδό τους στο Lync.

Προσωπική γραμμή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Προσωπική γραμμή είναι μια δυνατότητα που παρέχει έναν μη δημοσιευμένο πρόσθετο αριθμό τηλεφώνου σε έναν τελικό χρήστη. Ο τελικός χρήστης μπορεί να επιλέξει να γνωστοποιήσει τον πρόσθετο αριθμό τηλεφώνου σε άλλους.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από τη δυνατότητα Προσωπικής γραμμής με παρόμοιο τρόπο, όπως γίνεται η διαχείριση των κλήσεων σε έναν κανονικό δημόσιο αριθμό, δηλαδή, οι εγγραφές λεπτομερειών κλήσης αποθηκεύονται όπως είναι για οποιαδήποτε κλήση.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ιδιωτικός αριθμός αποστέλλεται σε τρίτους ακούσια, όπως π.χ. όταν το άτομο που καλεί τον ιδιωτικό αριθμό μεταφέρει την κλήση σε άλλο άτομο.

Χρήση των πληροφοριών: Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την παροχή ενός ιστορικού κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συλλογή δεδομένων και αναφορά αρχείων καταγραφής λεπτομερειών κλήσης (CDR)".

Επιλογή/Έλεγχος: Δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου τελικού χρήστη ή διαχειριστή για αυτήν τη δυνατότητα.

Συλλογή δεδομένων και αναφορά ποιότητας εμπειρίας (QoE)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Συλλογή δεδομένων και αναφορά ποιότητας εμπειρίας (QoE) συλλέγει και αναφέρει την ποιότητα μέσων επικοινωνιών και συσκέψεων ομοτίμων χρησιμοποιώντας το Lync. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, ρυθμό απώλειας, χρησιμοποιούμενες συσκευές, συμβάντα ανεπαρκούς ποιότητας στη διάρκεια της κλήσης κτλ.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν ο διαχειριστής εταιρείας ενεργοποιήσει τη δυνατότητα QoE, τα δεδομένα ποιότητας των επικοινωνιών και συσκέψεων ομοτίμων στο Lync καταγράφονται στη βάση δεδομένων QoE. Αυτή η δυνατότητα δεν καταγράφει το περιεχόμενο του Lync. Τα δεδομένα QoE αποθηκεύονται στη παρασκηνιακή βάση δεδομένων του Διακομιστή εποπτείας που έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία και περιλαμβάνονται σε ένα σύνολο τυπικών αναφορών του Διακομιστή εποπτείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής εταιρείας έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για τη συλλογή σχολίων σχετικά με την ποιότητα των μέσων που ρέουν στο σύστημα. Συμπεριλαμβάνονται και οι διευθύνσεις IP του χρήστη.

Επιλογή/Έλεγχος: Η δυνατότητα QoE είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ωστόσο ο διαχειριστής εταιρείας πρέπει να εγκαταστήσει ένα Διακομιστή εποπτείας, συνδεδεμένο σε μια παρασκηνιακή βάση δεδομένων Διακομιστή εποπτείας, για τη συλλογή των δεδομένων QoE. Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να αναπτύξει τις τυπικές αναφορές του Διακομιστή αρχικά ή να δημιουργήσει προσαρμοσμένες αναφορές μέσω υποβολής ερωτήματος στη βάση δεδομένων του Διακομιστή εποπτείας.

Οι διαχειριστές εταιρείας μπορούν να απενεργοποιήσουν τις αναφορές QoE χρησιμοποιώντας το παρακάτω cmdlet του Windows PowerShell για τον Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC) επιτρέπει την ανάθεση των δικαιωμάτων διαχείρισης για σενάρια διαχειριστών εταιρείας. Η αλληλεπίδραση ενός διαχειριστή εταιρείας με τα περιβάλλοντα εργασίας διαχείρισης μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένες επιτρεπόμενες λειτουργίες, σύμφωνα με τις οποίες θα είναι εφικτή και η τροποποίηση αντικειμένων.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι δυνατότητες ενός διαχειριστή εταιρείας αξιολογούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης με βάση τη συμμετοχή στην ομάδα χρηστών, συγκεκριμένα στις ομάδες ασφάλειας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Οι δυνατότητες ενός ρόλου στο σύστημα ρυθμίζονται και καθορίζονται στον κεντρικό διακομιστή διαχείρισης.

Χρήση των πληροφοριών: Ένας διαχειριστής εταιρείας μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους επιπλέον ρόλων διαχειριστή RBAC για μια συγκεκριμένη ανάπτυξη. Ένας διαχειριστής εταιρείας μπορεί να δει όλους τους ρόλους που έχει ένας άλλος διαχειριστής.

Επιλογή/Έλεγχος: Αυτός είναι ο μηχανισμός ασφάλειας/εξουσιοδότησης για τις εργασίες διαχείρισης IT. Η δυνατότητα δεν επηρεάζει τους τελικούς χρήστες ή την ορατότητα.

Εγγραφή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους διοργανωτές ή/και στους παρουσιαστές να εγγράφουν όλα τα στοιχεία μιας περιόδου λειτουργίας Lync, όπου συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που εισήλθαν στη σύσκεψη, ο ήχος, το βίντεο και το περιεχόμενο, όπως οι συνομιλίες με άμεσα μηνύματα, η κοινή χρήση προγραμμάτων, οι παρουσιάσεις του PowerPoint, η σταθμοσκόπηση, οι σημειώσεις ακροατηρίου και οι πίνακες. Όταν ο διοργανωτής ή άλλοι παρουσιαστές διακόπτουν προσωρινά ή οριστικά την εγγραφή, οι άλλες εγγραφές σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν οι παρουσιαστές επιλέξουν να πραγματοποιήσουν καταγραφή, η καταγραφή θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή τους. Τα επιπλέον αρχεία βίντεο που δημιουργούνται από την εγγραφή αποθηκεύονται στον τοπικό υπολογιστή του παρουσιαστή από προεπιλογή, ωστόσο μπορούν να αποθηκευτούν και σε άλλο υπολογιστή, εάν αυτός καθορίζεται από τον παρουσιαστή που πραγματοποιεί την εγγραφή. Όταν οι χρήστες αποστέλλουν το περιεχόμενο σε μια σύσκεψη, εκχωρούνται δικαιώματα για την προσθήκη αυτού του περιεχομένου στις εγγραφές που δημιουργούν αυτοί ή άλλοι χρήστες.

Αν παρουσιαστεί αποτυχία στη διάρκεια της φάσης δημοσίευσης μιας εγγραφής, υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα που καταγράφηκαν στη διάρκεια μιας κατάστασης εγγραφής υπό προσωρινή διακοπή να συμπεριληφθούν ακούσια στην εγγραφή. Εάν παρουσιαστεί αποτυχία σε οποιοδήποτε μέρος της φάσης δημοσίευσης (ανατρέξτε στη Διαχείριση εγγραφής για μια κατάσταση "Προειδοποίηση..."), θα πρέπει να αποφευχθεί η διανομή των εγγραφών σε άλλα άτομα, ακόμα και αν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους με κάποιον τρόπο.

Χρήση των πληροφοριών: Η αναπαραγωγή της εγγραφής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στην τοποθεσία όπου βρίσκεται αποθηκευμένη η εγγραφή.

Επιλογή/Έλεγχος:

Ο διαχειριστής εταιρείας έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

 • AllowConferenceRecording: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση πολιτικής είναι False.

  • Για το χρήστη που μεταβαίνει με κλιμάκωση από μια κλήση ομοτίμων σε μια σύσκεψη, εάν για την πολιτική έχει οριστεί η τιμή True, όλοι οι παρουσιαστές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

  • Για το χρήστη που ξεκινά μια σύσκεψη ad-hoc, εάν για την πολιτική έχει οριστεί η τιμή True, όλοι οι παρουσιαστές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

  • Για το χρήστη που έχει προγραμματίσει μια σύσκεψη, εάν για την πολιτική έχει οριστεί η τιμή True τη στιγμή που συμμετέχει στη σύσκεψη το πρώτο άτομο, όλοι οι παρουσιαστές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

  • Για τα τρία αυτά σενάρια, εάν για το χρήστη που έχει μεταβεί με κλιμάκωση σε μια σύσκεψη, έχει ξεκινήσει ή έχει προγραμματίσει μια σύσκεψη η τιμή της πολιτικής έχει οριστεί σε False, η εγγραφή δεν είναι διαθέσιμη σε κανέναν παρουσιαστή ή συμμετέχοντα.

  • Εάν η πολιτική τροποποιηθεί κατά την περίοδο λειτουργίας μιας σύσκεψης, η πολιτική ενδέχεται να μην εφαρμοστεί έως ότου όλοι οι συμμετέχοντες πραγματοποιήσουν έξοδο και έπειτα πάλι είσοδο στη σύσκεψη.

 • EnableP2PRecording: Η προεπιλογή είναι False και ορίζεται τη στιγμή εισόδου του χρήστη στο Lync.

  • Εάν οριστεί η τιμή True, ο χρήστης ο οποίος ξεκινά μια συνομιλία με κάποιον που επίσης έχει ορίσει για αυτήν την πολιτική την τιμή True, θα μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή.

  • Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή, μόνο εάν και τα δύο μέρη της επικοινωνίας ομοτίμων έχουν δικαιώματα εγγραφής.

 • AllowExternalToRecord: Η προεπιλογή είναι False. Οι εξωτερικοί χρήστες περιλαμβάνουν τόσο τους ομόσπονδους όσο και τους ανώνυμους χρήστες.

  • Σύσκεψη: Η πολιτική AllowExternalToRecord εφαρμόζεται τη στιγμή που το πρώτο άτομο εισέρχεται στη σύσκεψη και μόνο όταν για τη ρύθμιση AllowConferenceRecording έχει οριστεί η τιμή True.

   • Εάν οριστεί η τιμή True, σε μια σύσκεψη στην οποία επιτρέπεται η εγγραφή θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή ακόμα και παρουσιαστές εκτός της εταιρείας. Εάν η πολιτική τροποποιηθεί κατά την περίοδο λειτουργίας μιας σύσκεψης, η νέα πολιτική δεν θα εφαρμοστεί, έως ότου όλοι οι συμμετέχοντες πραγματοποιήσουν έξοδο και έπειτα πάλι είσοδο στη σύσκεψη.

   • Εάν οριστεί η τιμή False, σε μια σύσκεψη στην οποία επιτρέπεται η εγγραφή, δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή οι παρουσιαστές εκτός της εταιρείας. Εάν η πολιτική τροποποιηθεί κατά την περίοδο λειτουργίας μιας σύσκεψης, η νέα πολιτική δεν θα εφαρμοστεί, έως ότου όλοι οι συμμετέχοντες πραγματοποιήσουν έξοδο και έπειτα πάλι είσοδο στη σύσκεψη.

  • Ομότιμη σύνδεση (P2P): Η πολιτική AllowExternalToRecord εφαρμόζεται σε συνομιλίες ομοτίμων μόνο όταν για την πολιτική EnableP2PRecording οριστεί η τιμή True.

   • Εάν οριστεί η τιμή True, επιτρέπεται στο χρήστη εκτός της εταιρείας να πραγματοποιήσει εγγραφή.

   • Εάν οριστεί η τιμή False, ο χρήστης εκτός της εταιρείας δεν θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει εγγραφή, ενώ θα την έχει ο χρήστης που δεν επιτρέπει την εγγραφή εκτός εταιρείας.

Υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης - Ανωνυμία παράγοντα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης (RGS) επιτρέπει στους διαχειριστές εταιρείας να δημιουργούν και να πραγματοποιούν ρύθμιση παραμέτρων για μία ή περισσότερες μικρές ομάδες ανταπόκρισης με σκοπό τη δρομολόγηση και την τοποθέτηση σε ουρά των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων σε έναν ή περισσότερους καθορισμένους παράγοντες ή τελικούς χρήστες. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε έναν παράγοντα υπηρεσίας RGS να χειρίζεται κλήσεις χωρίς να αποκαλύπτει αυτόματα την ταυτότητά του στο απομακρυσμένο μέρος.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Η ταυτότητα του παράγοντα δεν εμφανίζεται οπτικά, εάν το απομακρυσμένο μέρος χρησιμοποιεί πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Communications ή ένα τηλέφωνο PSTN, ωστόσο η ταυτότητα μεταδίδεται σε πακέτα πρωτοκόλλου περιγραφής περιόδου λειτουργίας (SDP), όταν η λειτουργικότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων προστίθεται σε μια ανώνυμη φωνητική κλήση. Επομένως, η ταυτότητα μπορεί να ανακτηθεί από τα αρχεία καταγραφής ανίχνευσης του προγράμματος-πελάτη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ένα πρόγραμμα-πελάτης εκτός των μέσων επικοινωνίας της Microsoft θα μπορούσε να εμφανίζει στο περιβάλλον εργασίας χρήστη τις πληροφορίες σχετικά με τον παράγοντα και επομένως να αποκαλύψει την ταυτότητα του παράγοντα. Έτσι, το απομακρυσμένο μέρος θα μπορούσε να καλέσει έναν παράγοντα απευθείας χωρίς να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία RGS.

Επιλογή/Έλεγχος: Δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου τελικού χρήστη ή διαχειριστή για αυτήν τη δυνατότητα.

Καταγραφή από την πλευρά του διακομιστή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα:: Η Καταγραφή από την πλευρά του διακομιστή επιτρέπει στο διαχειριστή εταιρείας να συλλέγει διάφορους τύπους κίνησης που πραγματοποιείται από και προς οποιονδήποτε τομέα ή Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου (URI).

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν ο διαχειριστής εταιρείας επιτρέψει την καταγραφή για το Lync, τότε η κίνηση από και προς τον καθορισμένο τομέα ή URI περιλαμβάνεται στα αρχεία καταγραφής. Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων, αυτές οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων. Οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς χρήστες, όπως αυτές που ακολουθούν, καταγράφονται σε ένα αρχείο που καθορίζεται από το διαχειριστή: θέμα σύσκεψης, τοποθεσία, μηνύματα SIP, απαντήσεις σε προσκλήσεις του Lync, πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη κάθε μηνύματος Lync, η δρομολόγηση του μηνύματος, λίστα επαφών, πληροφορίες παρουσίας, περιεχόμενο συνομιλιών μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), καθώς και τα ονόματα τυχόν κοινόχρηστων προγραμμάτων, συνημμένων, αρχείων του Microsoft PowerPoint, πινάκων, σταθμοσκοπήσεων και ερωτήσεων σταθμοσκοπήσεων, καθώς και ένα ευρετήριο των επιλογών σταθμοσκόπησης που ψήφισαν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, αλλά ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει τη μη αυτόματη αποστολή πληροφοριών.

Χρήση πληροφοριών: Τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του διακομιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync, δηλαδή, για τον καθορισμό των θεμάτων που παρουσιάζονται και των διακομιστών ή των τομέων στους οποίους παρουσιάζονται.

Επιλογή/Έλεγχος: Η καταγραφή από την πλευρά του διακομιστή απενεργοποιείται από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από ένα διαχειριστή εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα cmdlet περιβάλλοντος εργασίας γραμμής εντολών Windows PowerShell για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της δυνατότητες ανά τοποθεσία, υπηρεσία ή διακομιστή: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration και Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Για να καταγράψετε το περιεχόμενο συνομιλιών μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), ορισμένες ρυθμίσεις πρέπει να οριστούν με βοήθεια από την Υποστήριξη της Microsoft.

Αναζήτηση δεξιοτήτων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να κάνουν αναζήτηση για άτομα στην εταιρεία τους χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ιδιότητα που περιλαμβάνεται στο Microsoft SharePoint (για παράδειγμα, όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δεξιότητες, τομέας εξειδίκευσης κτλ.). Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο διαχειριστής εταιρείας έχει αναπτύξει το SharePoint και έχει ενεργοποιήσει τη διαλειτουργικότητα του Lync 2010 και του SharePoint.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Το ερώτημα αναζήτησης που εισάγεται στο Lync 2010 αποστέλλεται στον SharePoint Server της εταιρείας. Η απόκριση από το SharePoint υποβάλλεται σε επεξεργασία από το Lync 2010 και εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης, καθώς και οι σχετικές πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που εισάγονται από το χρήστη αποστέλλονται στο SharePoint για τη λήψη αποτελεσμάτων αναζήτησης, τα οποία εμφανίζονται στο Lync 2010.

Επιλογή/Έλεγχος: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τους διαχειριστές εταιρείας μέσω των 4 ρυθμίσεων εσωτερικής ζώνης.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Ο Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών αποτελείται από τρεις κύριες δυνατότητες:

 1. Συγχώνευση αναζήτησης – Αυτή η δυνατότητα συγχωνεύει τις επαφές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με τις προσωπικές επαφές του Outlook έτσι ώστε κατά την αναζήτηση αυτής της επαφής, να υπάρχει μόνο μία εγγραφή στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 2. Συγχώνευση επαφών – Αυτή η δυνατότητα συγκεντρώνει τις πληροφορίες επαφών μεταξύ των εγγραφών του Outlook και της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και αναγνωριστικό εισόδου που συμφωνεί με τα κριτήρια αναζήτησης. Αφού εντοπιστεί συμφωνία, το Lync 2010 συγκεντρώνει δεδομένα από τρεις προελεύσεις δεδομένων (Outlook, υπηρεσία καταλόγου Active Directory και Παρουσία). Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα εμφανίζονται σε διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, της λίστας επαφών και της κάρτας επαφής.

 3. Δημιουργία επαφών του Outlook για επαφές του Lync 2010 (συγχρονισμός επαφών) – Το Lync 2010 θα δημιουργήσει επαφές του Outlook για όλες τις επαφές του χρήστη στον προεπιλεγμένο φάκελο επαφών, εάν ο χρήστης διαθέτει γραμματοκιβώτιο Exchange 2010 ή γραμματοκιβώτιο μεταγενέστερης έκδοσης. Υποστηρίζοντας όλες τις επαφές του Lync 2010 με μια επαφή του Outlook, ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες επαφών του Lync 2010 από το Outlook, το Outlook Web Access και από κινητές συσκευές που συγχρονίζουν τις επαφές με το Exchange.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Το Lync 2010 συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών από την Παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync 2010. Κατά τη δημιουργία επαφών του Outlook, το Lync 2010 εκτελεί εγγραφή των πληροφοριών επαφών της Παρουσίας, της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και του Outlook στο Exchange. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες επαφών από την Παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync 2010 (λίστα επαφών, κάρτα επαφής, αποτελέσματα αναζήτησης κτλ). Μπορεί επίσης να γίνει εγγραφή αυτών των πληροφοριών στο Exchange με χρήση του συγχρονισμού επαφών (όπως περιγράφεται παραπάνω).

Επιλογή/Έλεγχος: Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται από τους διαχειριστές του Lync Server 2010 μέσω της ρύθμισης εσωτερικής ζώνης EnableExchangeContactSync.

Βελτιώσεις ποιότητας φωνητικής επικοινωνίας στο Lync 2010

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το Lync 2010 παρέχει ειδοποιήσεις στους τελικούς χρήστες, όταν εντοπίζει προβλήματα συσκευής, δικτύου ή υπολογιστή στη διάρκεια της κλήσης.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση συσκευής ήχου, τη ρύθμιση δικτύου και άλλες συνδέσεις μέσων του τελικού χρήστη συλλέγονται από το Lync 2010 για να εξακριβωθεί η αιτία της χαμηλής ποιότητας ήχου στη διάρκεια μιας φωνητικής επικοινωνίας. Ο τελικός χρήστης θα ενημερωθεί από το Lync 2010 σχετικά με το πρόβλημα ποιότητας φωνητικής επικοινωνίας, ενώ στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην κλήση θα εμφανιστεί μόνο μια ειδοποίηση που ενημερώνει ότι ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί μια συσκευή με χαμηλή ποιότητα ήχου. Οι άλλοι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν ποια συσκευή χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στους άλλους συμμετέχοντες στην κλήση χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας κλήσης.

Επιλογή/Έλεγχος: Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να απενεργοποιήσει την ειδοποίηση ποιότητας φωνητικής επικοινωνίας σχετικά με τις συσκευές χρησιμοποιώντας την εντολή PowerShell, όπως περιγράφεται παρακάτω.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Συνεργασία πίνακα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες την κοινή χρήση εικονικών πινάκων στο Lync 2010 και το σχολιασμό τους κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών συσκέψεων και συνομιλιών.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να βλέπουν τα σχόλια που προστίθενται στους πίνακες. Οι πίνακες αποθηκεύονται στον Lync Server 2010 σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου σύσκεψης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα πίνακα βελτιώνει τη συνεργασία, καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες στη σύσκεψη να συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες, να κρατούν σημειώσεις κτλ.

Επιλογή/Έλεγχος:

Ο διαχειριστής εταιρείας έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω πολιτικές

 • Πολιτική διαχειριστή EnableDataCollaboration – Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή εταιρείας να περιορίζει όλες τις δυνατότητες συνεργασίας για δεδομένα: Συνεργασία PowerPoint, Κοινή χρήση αρχείου, Σταθμοσκόπηση, Συνεργασία πίνακα και Συνημμένα. Εάν για αυτήν την πολιτική οριστεί η τιμή False, οι πολιτικές επιπέδου για αυτές τις δυνατότητες δεν έχουν σημασία.

 • Πολιτική διαχειριστή AllowAnnotations: Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή εταιρείας να περιορίζει τις δυνατότητες σχολιασμού για όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Εάν αυτή η ρύθμιση απενεργοποιηθεί, οι τελικοί χρήστες δεν θα βλέπουν το σημείο εισόδου για να δημιουργήσουν έναν πίνακα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync 2010.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×