Συμπλήρωμα της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 Attendee

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2010

Περιεχόμενα

Αρχειοθέτηση

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγράμματος

Έλεγχος κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας/προγράμματος

Συνημμένα σύσκεψης

Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης

Σταθμοσκόπηση

Συνεργασία PowerPoint

Εγγραφή

Βελτιώσεις ποιότητας φωνητικής επικοινωνίας

Συνεργασία πίνακα

Η παρούσα σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, θα πρέπει να διαβάσετε τόσο τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync όσο και αυτό το Συμπλήρωμα.

Αυτό το συμπλήρωμα της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση του λογισμικού επικοινωνιών Microsoft Lync 2010 Attendee, το οποίο χρησιμοποιείται στο δίκτυό σας ή σε ένα εταιρικό δίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Lync Server 2010 ως υπηρεσία [δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος (για παράδειγμα η Microsoft) φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό], οι πληροφορίες θα μεταβιβάζονται σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας που μεταβιβάζονται σε αυτόν τον τρίτο, συμβουλευτείτε το διαχειριστή εταιρείας ή την υπηρεσία παροχής.

Αρχειοθέτηση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Αρχειοθέτηση επιτρέπει στο διαχειριστή να αρχειοθετεί την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο συσκέψεων, καθώς και χαρακτηριστικά χρήσης, όπως τις ενάρξεις συσκέψεων και τις συμμετοχές σε αυτές.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Η Αρχειοθέτηση αποθηκεύει το περιεχόμενο συνομιλιών μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, το περιεχόμενο της σύσκεψης και πληροφορίες σύσκεψης σε ένα διακομιστή του οποίου τις παραμέτρους ρυθμίζει ο διαχειριστής. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να διαχειριστεί τη χρήση του Lync 2010 Attendee στην εταιρεία σας.

Επιλογή/Έλεγχος: Η αρχειοθέτηση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή εταιρείας. Θα πρέπει να διαβάσετε τις εταιρικές πολιτικές εποπτείας και χρήσης δεδομένων, για να κρίνετε εάν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της αρχειοθέτησης.

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Με τη δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη" μπορείτε να καταγράφετε τις πληροφορίες χρήσης του Attendee στον υπολογιστή σας, στο προφίλ χρήστη. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων του Attendee.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν ο διαχειριστής ή εσείς ενεργοποιήσετε την Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη, θα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας πληροφορίες όπως: θέμα σύσκεψης, τοποθεσία σύσκεψης, μηνύματα πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP), αποκρίσεις κατά τη χρήση του Attendee, πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη κάθε μηνύματος Attendee, καθώς και πληροφορίες δρομολόγησης του μηνύματος. Δεν αποθηκεύεται το περιεχόμενο της σύσκεψης στην οποία συμμετείχατε χρησιμοποιώντας το Attendee. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε να στείλετε πληροφορίες με μη αυτόματο τρόπο.

Χρήση των πληροφοριών: Τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Attendee.

Επιλογή/Έλεγχος: Η Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή εταιρείας. Εάν ο διαχειριστής δεν έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητά σας να ελέγχετε την καταγραφή, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας κάνοντας τα εξής:

 1. Σε ένα παράθυρο συνομιλίας του Attendee, κάντε κλικ στο στοιχείο Μενού και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά και έπειτα επιλέξτε Ενεργοποίηση της καταγραφής στο Lync Attendee και Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων των Windows για το Lync Attendee.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε, το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP) συλλέγει βασικές πληροφορίες για τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού σας και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις υπηρεσίες της Microsoft, με σκοπό τον προσδιορισμό τάσεων και μοτίβων χρήσης. Το πρόγραμμα CEIP συλλέγει επίσης τον τύπο και τον αριθμό των σφαλμάτων που αντιμετωπίζετε, τις επιδόσεις λογισμικού και υλικού, και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Η Microsoft δεν συλλέγει το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες επικοινωνίας.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι πληροφορίες του προγράμματος CEIP αποστέλλονται αυτόματα στη Microsoft, όταν η δυνατότητα CEIP είναι ενεργοποιημένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών από το CEIP, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσει την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις επιδόσεις του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft.

Επιλογή/Έλεγχος: Η δυνατότητα CEIP είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή εκτός εάν ο διαχειριστής εταιρείας έχει επιλέξει να την ενεργοποιήσει για λογαριασμό σας. Θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε στο πρόγραμμα εγκατάστασης του Attendee. Εκτός εάν ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει το στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις CEIP ανά πάσα στιγμή ως εξής:

 1. Σε ένα παράθυρο συνομιλίας του Attendee, κάντε κλικ στο στοιχείο Μενού και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και έπειτα επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στη Microsoft να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Lync Attendee.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση:  Αν ο διαχειριστής αλλάξει τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα CEIP ενώ ο χρήστης χρησιμοποιεί ήδη το Attendee, η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί μόνο αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει έξοδο από το Attendee και εισέλθει πάλι στη σύσκεψη.

Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγράμματος

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Με τη δυνατότητα "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγράμματος", ενώ χρησιμοποιείτε το Attendee, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση με άλλους συμμετέχοντες μιας προβολής της οθόνης του υπολογιστή σας ή ενός συγκεκριμένου προγράμματος που εκτελείτε.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης, αναλόγως του κοινόχρηστου στοιχείου, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη θα μπορούν να δουν την οθόνη (ή τις οθόνες), ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας ή ένα επιλεγμένο πρόγραμμα στην οθόνη του υπολογιστή σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγράμματος" για να συνεργαστείτε με άλλους συμμετέχοντες.

Επιλογή/Έλεγχος:

Για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγράμματος στη διάρκεια μιας σύσκεψης στο Attendee:

 1. Στο παράθυρο συνομιλίας του Attendee, κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση.

 2. Από το μενού, επιλέξτε Επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε μια οθόνη (εάν έχετε περισσότερες από μία) ή Πρόγραμμα, για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα προγράμματα.

Για να διακόψετε την κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας/προγράμματος:

 • Επιλέξτε Διακοπή κοινής χρήσης από τη γραμμή κοινής χρήσης στην κορυφή της οθόνης.

Σημαντικό:  Τα αρχεία εγγράφων ή εικόνων που είναι ανοικτά στην επιφάνεια εργασίας σας και προστατεύονται από το λογισμικό διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου μπορεί να είναι ορατά στους άλλους με τους οποίους μοιράζεστε την επιφάνεια εργασίας σας στο Attendee.

Έλεγχος κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας/προγράμματος

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Με τη δυνατότητα ελέγχου κοινής χρήσης/προγράμματος μπορείτε να εκχωρήσετε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας ή ενός προγράμματός σας σε κάποιον άλλο χρήστη που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Lync 2010 ή το Attendee σε άλλο υπολογιστή.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Αφού εκχωρήσετε τον έλεγχο σε κάποιον άλλο χρήστη, αυτό το άτομο θα μπορεί να ελέγχει τον υπολογιστή σας ή το επιλεγμένο πρόγραμμα με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και να κάνει αλλαγές σαν να χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή σας απευθείας. Εσείς και οι άλλοι συμμετέχοντες στο Attendee θα μπορείτε να βλέπετε αυτές τις αλλαγές, καθώς γίνονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου κοινής χρήσης για να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να αναλάβουν τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας ή των προγραμμάτων σας, αναλόγως του κοινόχρηστου στοιχείου, ενώ εσείς και οι άλλοι συμμετέχοντες παρακολουθείτε.

Επιλογή/Έλεγχος:

Για να κάνετε κοινή χρήση του ελέγχου της επιφάνειας εργασίας σας, κάντε τα εξής:

1.Κάντε έναρξη της κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας/προγράμματος.

2.Στο μενού Εκχώρηση ελέγχου, στη γραμμή κοινής χρήσης, στην κορυφή της οθόνης, επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τον έλεγχο.

Για να ανακαλέσετε τον έλεγχο της επιφάνειας εργασίας από ένα απομακρυσμένο μέρος, κάντε τα εξής:

•Στο μενού Εκχώρηση ελέγχου, στη γραμμή κοινής χρήσης, στην κορυφή της οθόνης, επιλέξτε Ανάληψη ελέγχου.

Συνημμένα σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με συμμετέχοντες στη σύσκεψη, αποστέλλοντας αυτά τα αρχεία ως συνημμένα.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Τα συνημμένα αποθηκεύονται στο Attendee σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου σύσκεψης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή εταιρείας. Μπορείτε, εάν θέλετε, να αποστείλετε συνημμένα. Σε μια σύσκεψη μπορείτε να κάνετε λήψη των συνημμένων εσείς ή άλλοι. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που περιέχονται στα απεσταλμένα συνημμένα σύσκεψης είναι κοινόχρηστες με άλλους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη Lync 2010.

Επιλογή/Έλεγχος:

Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα των συνημμένων σύμφωνα με τους ρόλους των συμμετεχόντων στη σύσκεψη (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι). Εάν ένα συνημμένο δεν είναι διαθέσιμο, δεν μπορείτε να το δείτε στη λίστα συνημμένων σας.

Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης" επιτρέπει στους χρήστες του Attendee που βρίσκονται σε μια σύσκεψη να προσθέσουν έναν αριθμό PSTN σε μια υπάρχουσα σύσκεψη ήχου/βίντεο (AV).

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Όταν ο χρήστης του αριθμού PSTN, ο οποίος προσκαλείται στη σύσκεψη AV, λάβει την κλήση, θα λάβει το αναγνωριστικό καλούντος του διοργανωτή της σύσκεψης AV (και όχι απαραιτήτως το αναγνωριστικό καλούντος του μέρους που τον προσέθεσε στη σύσκεψη). Μόλις ο χρήστης του αριθμού PSTN απαντήσει στο τηλέφωνο, μπορεί αμέσως να συμμετάσχει στη σύσκεψη.

Χρήση των πληροφοριών:

Το αναγνωριστικό καλούντος του διοργανωτή αποστέλλεται στο χρήστη του τηλεφώνου PSTN που προσκαλείται στη σύσκεψη.

Επιλογή/Έλεγχος:

Δεν υπάρχει στοιχείο ελέγχου χρήστη ή διαχειριστή εταιρείας για τη δυνατότητα "Εξερχόμενη κλήση σύσκεψης". Εάν είναι δυνατό, προτού προσθέσετε έναν χρήστη με αριθμό PSTN, μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χρήστη με αριθμό PSTN για να τον ρωτήσετε εάν θέλει να συμμετάσχει στη σύσκεψη AV, ώστε να γνωρίζει ότι θα προσκληθεί. Ο χρήστης με αριθμό PSTN μπορεί επίσης να επιλέξει να μην αποδεχτεί την κλήση.

Σταθμοσκόπηση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι χρήστες του Attendee μπορούν να διενεργήσουν σταθμοσκόπηση και να συλλέξουν ανώνυμες απαντήσεις από τους συμμετέχοντες στη διάρκεια των συσκέψεων.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Οι μεμονωμένες ψήφοι είναι ανώνυμες. Όλοι οι παρουσιαστές μπορούν να δουν τα συγκεντρωμένα αποτελέσματα της σταθμοσκόπησης. Οποιοσδήποτε παρουσιαστής μπορεί να προβάλει αυτά τα αποτελέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι σταθμοσκοπήσεις αποθηκεύονται στον Lync Server 2010 σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου σύσκεψης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα σταθμοσκόπησης βελτιώνει τη συνεργασία, καθώς επιτρέπει στους παρουσιαστές να καθορίσουν γρήγορα τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων.

Επιλογή/Έλεγχος:

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας σταθμοσκόπησης σύμφωνα με το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι), όταν η σταθμοσκόπηση δεν εμφανίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν μια σταθμοσκόπηση δεν είναι διαθέσιμη σε εσάς, δεν θα φαίνεται στη λίστα περιεχομένου, όταν δεν είναι κοινόχρηστη, και η σταθμοσκόπηση δεν θα μπορεί να αποθηκευτεί στον τοπικό υπολογιστή σας.

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν μια σταθμοσκόπηση για ψηφοφορία και να κάνουν εκκαθάριση των αποτελεσμάτων της σταθμοσκόπησης ανά πάσα στιγμή.

Συνεργασία PowerPoint

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Συνεργασία Microsoft PowerPoint" επιτρέπει στους χρήστες του Attendee να κάνουν παρουσιάσεις του PowerPoint, να τις βλέπουν και να προσθέτουν σχόλια στη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής σύσκεψης.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών:

Οι ενέργειές σας καθορίζουν όλες τις χρήσεις της δυνατότητας "Συνεργασία PowerPoint" – είτε αποστέλλετε μια παρουσίαση του PowerPoint είτε περιηγείστε σε αυτήν είτε προσθέτετε σχόλια. Οποιοδήποτε αρχείο παρουσιάζεται σε μια σύσκεψη μεταβιβάζεται σε όλους τους συμμετέχοντες της σύσκεψης και μπορούν να το ανακτήσουν απευθείας από ένα φάκελο στους υπολογιστές τους. Ο κάτοχος ή παρουσιαστής του αρχείου μπορεί να περιορίσει τους άλλους χρήστες όσον αφορά την αποθήκευση του αρχείου, ωστόσο αυτό δεν τους περιορίζει από την ανάκτηση ή την προβολή του αρχείου.

Τα αρχεία του PowerPoint αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου σύσκεψης που καθορίζονται από το διαχειριστή της εταιρείας σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η συνεργασία με το PowerPoint βοηθά τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις και να λαμβάνουν σχόλια.

Επιλογή/Έλεγχος:

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα σχολιασμού σύμφωνα με το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα (μόνο παρουσιαστές, όλοι, κανένας) κάνοντας τα εξής:

  1. Από το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης, στο παράθυρο συνομιλίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σύσκεψης.

  2. Στην ενότητα Δικαιώματα, στην αναπτυσσόμενη λίστα Δικαιώματα σχολιασμού, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να μην επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να προβάλλουν διαφάνειες οι οποίες δεν έχουν παρουσιαστεί, κάνοντας τα εξής:

  1. Από το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες συμμετοχής και επιλογές σύσκεψης κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σύσκεψης.

  2. Στην ενότητα Δικαιώματα, στην αναπτυσσόμενη λίστα Ιδιωτική προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση:  Αυτό το δικαίωμα μπορεί να οριστεί σύμφωνα με το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα (μόνο παρουσιαστές, όλοι, κανένας).

 • Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα της παρουσίασης PowerPoint σύμφωνα με το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι), όταν η παρουσίαση PowerPoint δεν είναι κοινόχρηστη. Εάν μια παρουσίαση PowerPoint δεν είναι διαθέσιμη, δεν θα τη βλέπετε στη λίστα περιεχομένου, όταν δεν είναι κοινόχρηστη και δεν θα μπορείτε να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Εγγραφή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα εγγραφής επιτρέπει στους παρουσιαστές που χρησιμοποιούν το Lync να εγγράφουν όλα τα στοιχεία μιας σύσκεψης Lync, όπου συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που εισήλθαν στη σύσκεψη, ο ήχος, το βίντεο και το περιεχόμενο, όπως οι συνομιλίες μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, η κοινή χρήση προγραμμάτων, οι παρουσιάσεις του PowerPoint, η σταθμοσκόπηση, οι σημειώσεις ακροατηρίου και οι πίνακες. Όταν ο διοργανωτής ή άλλοι παρουσιαστές διακόπτουν προσωρινά ή οριστικά την εγγραφή, οι άλλες εγγραφές σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών:

Εάν οι παρουσιαστές επιλέξουν να πραγματοποιήσουν καταγραφή, η καταγραφή θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή τους. Τα επιπλέον αρχεία βίντεο που δημιουργούνται από την εγγραφή αποθηκεύονται στον τοπικό υπολογιστή ενός παρουσιαστή από προεπιλογή, ωστόσο μπορούν να αποθηκευτούν και σε άλλο υπολογιστή, εάν αυτός καθορίζεται από τον παρουσιαστή που πραγματοποιεί την εγγραφή. Όταν οι χρήστες αποστέλλουν το περιεχόμενο σε μια σύσκεψη, εκχωρούνται δικαιώματα για την προσθήκη αυτού του περιεχομένου στις εγγραφές που δημιουργούν αυτοί ή άλλοι χρήστες.

Αν παρουσιαστεί αποτυχία στη διάρκεια της φάσης δημοσίευσης μιας εγγραφής, υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα που καταγράφηκαν στη διάρκεια μιας κατάστασης εγγραφής υπό προσωρινή διακοπή να συμπεριληφθούν ακούσια στην εγγραφή. Εάν παρουσιαστεί αποτυχία σε οποιοδήποτε μέρος της φάσης δημοσίευσης (ανατρέξτε στη Διαχείριση εγγραφής για μια κατάσταση "Προειδοποίηση..."), θα πρέπει να αποφευχθεί η διανομή των εγγραφών σε άλλα άτομα ακόμα και αν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους με κάποιον τρόπο.

Χρήση των πληροφοριών:

Η αναπαραγωγή της εγγραφής μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στην τοποθεσία όπου βρίσκεται αποθηκευμένη η εγγραφή.

Επιλογή/Έλεγχος:

Από προεπιλογή, η δυνατότητα εγγραφής είναι απενεργοποιημένη και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή εταιρείας. Εάν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη για συσκέψεις, οποιοσδήποτε παρουσιαστής σύσκεψης μπορεί να ξεκινήσει μια εγγραφή. Όταν ένας παρουσιαστής ενεργοποιήσει την εγγραφή, οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται ότι μια εγγραφή έχει ξεκινήσει με συμβατά προγράμματα-πελάτες και συσκευές. Οι χρήστες που συμμετέχουν σε μια εγγεγραμμένη περίοδο λειτουργίας που χρησιμοποιούν κάποια από τα παρακάτω μη συμβατά προγράμματα-πελάτες ή κάποιες μη συμβατές συσκευές θα καταγράφονται, ωστόσο δεν θα λάβουν την ειδοποίηση εγγραφής.

Μη συμβατά προγράμματα-πελάτες:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (έκδοση 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (έκδοση 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Μη συμβατές συσκευές:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Επιπλέον, ανεξάρτητα από τη συσκευή ή το πρόγραμμα-πελάτη που χρησιμοποιείται, ένας συμμετέχων που χρησιμοποιεί βίντεο σε λειτουργία πλήρους οθόνης στη διάρκεια μιας σύσκεψης δεν θα ειδοποιείται για την έναρξη μιας εγγραφής έως ότου επιστρέψει στο παράθυρο συνομιλίας.

Βελτιώσεις ποιότητας φωνητικής επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Εάν το Attendee εντοπίσει προβλήματα συσκευής, δικτύου ή υπολογιστή στη διάρκεια της κλήσης, παρέχει ειδοποιήσεις που σας βοηθούν να βελτιώσετε την ποιότητα της κλήσης σας.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Εάν η ρύθμιση της συσκευής σας ευθύνεται για τη χαμηλή ποιότητα ήχου μιας κλήσης (για παράδειγμα ηχώ ή θόρυβος), το Attendee ενημερώνει εσάς και τους άλλους που συμμετέχουν στην κλήση ότι η ποιότητα της κλήσης υποβαθμίζεται εξαιτίας της ρύθμισης της δικής σας συσκευής. Στους άλλους χρήστες εμφανίζεται μόνο μια ειδοποίηση που τους ενημερώνει ότι χρησιμοποιείτε μια συσκευή που ευθύνεται για τη χαμηλή ποιότητα ήχου. Δεν γνωρίζουν τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στα άλλα μέρη της κλήσης χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας κλήσης. Για παράδειγμα, οι παρουσιαστές μπορούν να εφαρμόσουν σίγαση στη γραμμή σας, εάν συμμετέχετε στην κλήση απλώς ως ακροατής.

Επιλογή/Έλεγχος: Το Attendee δεν επιτρέπει την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων ποιότητας κλήσης.

Συνεργασία πίνακα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Με τη δυνατότητα "Συνεργασία πίνακα" μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση εικονικών πινάκων στο Attendee και να τους σχολιάζετε στη διάρκεια ηλεκτρονικών συσκέψεων.

Συλλογή, επεξεργασία ή μετάδοση πληροφοριών: Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να βλέπουν τα σχόλια που προστίθενται στους πίνακες. Οι πίνακες αποθηκεύονται στον Lync Server σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου σύσκεψης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα "Συνεργασία πίνακα" βελτιώνει τη συνεργασία, καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες στη σύσκεψη να συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες, να κρατούν σημειώσεις κτλ.

Επιλογή/Έλεγχος: Οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας πίνακα σύμφωνα με το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι), όταν ο πίνακας δεν εμφανίζεται σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν ένας πίνακας δεν είναι διαθέσιμος σε κάποιο χρήστη, δεν θα τον βλέπει στη λίστα περιεχομένου και δεν θα μπορεί να τον αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×