Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον Microsoft Lync Server 2013

Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2013

Περιεχόμενα

Αρχειοθέτηση

Τροφοδοσία δραστηριοτήτων

Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων

Έλεγχος αποδοχής κλήσεων

Συλλογή και αναφορά δεδομένων αναλυτικών εγγραφών κλήσεων (CDR)

Ανάθεση κλήσεων

Αναγνωριστικό καλούντος

Εμφάνιση ονόματος καλούντος

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Υποδομή τοποθεσίας

Lync Web App Server

Στοιχεία τοποθεσίας παράκαμψης πολυμέσων

Συνημμένα συσκέψεων

Μεταφορά αρχείων σε ομότιμη σύνδεση

Μόνιμη ομαδική συνομιλία

Προσωπική εικόνα

Έλεγχος ταυτότητας PIN

Ψηφοφορία

Συνεργασία μέσω PowerPoint

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπική γραμμή

Συλλογή δεδομένων και Αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE, Quality of Experience)

Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων

Εγγραφή

Υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης - Ανωνυμοποίηση εκπροσώπου

Καταγραφή από την πλευρά του διακομιστή

Αναφορά σφαλμάτων εισόδου

Αναζήτηση δεξιοτήτων

Έξυπνη περικοπή

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Βελτιώσεις στην ποιότητα φωνής

Συνεργασία μέσω πίνακα

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του λογισμικού επικοινωνίας Microsoft Lync 2013 στην επιχείρησή σας. Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί τον Lync Server ως τμήμα ηλεκτρονικής λύσης ή υπηρεσίας (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταφέρονται στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε.

Αρχειοθέτηση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Μέσω της δυνατότητας "Αρχειοθέτηση", οι εταιρείες που ενδέχεται να υπόκεινται σε απαιτήσεις διατήρησης αρχείων βάσει ρυθμιστικών διατάξεων, κλαδικών κανονισμών ή εσωτερικού κανονισμού περί οργάνωσης, αποκτούν έναν τρόπο αρχειοθέτησης κάποιων επικοινωνιών που σχετίζονται με το Lync, καθώς και των δεδομένων χρήσης που υποστηρίζουν αυτές τις απαιτήσεις.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η δυνατότητα "Αρχειοθέτηση" αποθηκεύει το περιεχόμενο σε άμεσα μηνύματα ομότιμων και πολλαπλών συμμετεχόντων, περιεχόμενο διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένου απεσταλμένου περιεχομένου (για παράδειγμα, σημειώσεων ακροατηρίου), καθώς και περιεχομένου που σχετίζεται με συμβάντα (για παράδειγμα συμμετοχή, αποχώρηση, αποστολή, κοινή χρήση και αλλαγές στην ορατότητα) σε ένα διακομιστή διαμορφωμένο από το διαχειριστή της εταιρείας. Μεταφορές αρχείων ομότιμης σύνδεσης, ήχος/βίντεο για συνομιλίες ομότιμης σύνδεσης, κοινή χρήση εφαρμογών κατά τη διάρκεια συνομιλίας ομότιμης σύνδεσης, σχόλια διάσκεψης και ψηφοφορίες δεν μπορούν να αρχειοθετηθούν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Δίνει τη δυνατότητα σε μια εταιρεία να αρχειοθετήσει περιεχόμενο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του κλάδου, οι ρυθμιστικές απαιτήσεις ή οι απαιτήσεις του εσωτερικού κανονισμού περί οργάνωσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Αρχειοθέτηση" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου επιπέδου χρήστη για αυτήν τη δυνατότητα: η διαχείρισή της γίνεται από το διαχειριστή της εταιρείας.

 • Στη σελίδα Ρυθμίσεις παρακολούθησης και αρχειοθέτησης, ενημερώστε τις επιλογές Πολιτική αρχειοθέτησης και τη Ρύθμιση παραμέτρων αρχειοθέτησης.

Για να ενεργοποιήσετε την ενοποίηση του Exchange:

 • Στη σελίδα Ρυθμίσεις παρακολούθησης και αρχειοθέτησης, ενημερώστε την επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων αρχειοθέτησης.

Σημείωση: Μετά την ενεργοποίηση της ενοποίησης του Exchange, η διαχείριση των χρηστών που βρίσκονται στο Microsoft Exchange 2010 ή νεότερη έκδοση πρέπει να γίνεται από τον Πίνακα Ελέγχου του Exchange.

Τροφοδοσία δραστηριότητας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Τροφοδοσία δραστηριότητας" επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να βλέπουν "ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων" από τις επαφές στη λίστα επαφών τους. Επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να εμφανίζουν στους άλλους τις πιο πρόσφατες προσωπικές σημειώσεις τους και τις αλλαγές στην εικόνα τους, καθώς και αλλαγές που αφορούν τη θέση τους στην εταιρεία ή την τοποθεσία του γραφείου τους.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι τελικοί χρήστες δημοσιεύουν, μέσω της παρουσίας, τις ακόλουθες πληροφορίες στο Microsoft Lync 2013:

 • Την ώρα ενημέρωσης της εταιρικής εικόνας τους (από τον εταιρικό κατάλογο της επιχείρησης, όπως από τις υπηρεσίες τομέα Active Directory)

 • Μια εικόνα Web (την οποία αποστέλλει ο τελικός χρήστης για να τη βλέπουν οι άλλοι) με την ώρα ενημέρωσης

 • Την ώρα αλλαγής της θέσης τους στην εταιρεία και την ίδια τη θέση (από τον εταιρικό κατάλογο)

 • Την ώρα αλλαγής της τοποθεσίας του γραφείου τους στην εταιρεία και την ίδια την τοποθεσία του γραφείου (από τον εταιρικό κατάλογο)

 • Ένα ιστορικό των πιο πρόσφατων προσωπικών σημειώσεων που έχουν καταχωρηθεί

 • Τη σημείωση "Εκτός γραφείου" από τον Microsoft Exchange Server

Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες αυτές τίθενται σε κοινή χρήση με τις επαφές στη λίστα επαφών του τελικού χρήστη, που βλέπουν την τροφοδοσία δραστηριότητάς του και ανήκουν στις σχέσεις εμπιστευτικότητας "Φίλοι και συγγενείς", "Ομάδα εργασίας", "Συνάδελφοι" ή "Εξωτερικές επαφές".

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να προσαρμόσει τη ρύθμιση εντός ζώνης PersonalNoteHistoryDepth, η οποία ελέγχει πόσες προσωπικές σημειώσεις διατηρούνται για τον τελικό χρήστη. Εάν η ρύθμιση οριστεί σε 0, τότε δεν διατηρείται ιστορικό σημειώσεων και αποθηκεύεται μόνο η τρέχουσα σημείωση (όπως και σε προηγούμενες εκδόσεις). Κάθε τελικός χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να μην δημοσιεύει τίποτα στην επιλογή "Τροφοδοσία δραστηριότητας", επιλέγοντας την αντίστοιχη ρύθμιση στο παράθυρο επιλογών του προγράμματος-πελάτη Lync.

Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων" επιτρέπει σε προγράμματα-πελάτες του Lync Server, όπως το Lync 2010 και νεότερες εκδόσεις προγράμματος-πελάτη υπολογιστή, το Lync για κινητές συσκευές κ.λπ., να αναζητούν επαφές.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Ο τελικός χρήστης παρέχει μια συμβολοσειρά αναζήτησης, η οποία χρησιμοποιείται για την αναζήτηση αντίστοιχων στοιχείων στη βάση δεδομένων του Βιβλίου διευθύνσεων ή στα αρχεία λήψης του Βιβλίου διευθύνσεων. Τυχόν εγγραφές που ταιριάζουν με τη συμβολοσειρά αναζήτησης αποδίδονται στο πρόγραμμα-πελάτη.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες στη συμβολοσειρά αναζήτησης χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση αντίστοιχων εγγραφών.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων" είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Δεν υπάρχει επιλογή για την απενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Έλεγχος αποδοχής κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Έλεγχος αποδοχής κλήσεων" επιτρέπει στους διαχειριστές της εταιρείας να ελέγχουν τον όγκο κίνησης ήχου/βίντεο του Lync Server σε μια σύνδεση WAN.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η δυνατότητα "Έλεγχος αποδοχής κλήσεων" συλλέγει, επεξεργάζεται και λαμβάνει τις διευθύνσεις IP του καλούντος και του καλούμενου, τις πληροφορίες τοποθεσίας τελικού σημείου (εντός ή εκτός του εταιρικού δικτύου) και των δύο πλευρών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η κλήση είναι ομόσπονδη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να διαχειριστεί την εταιρική χρήση μιας συγκεκριμένης σύνδεσης WAN για κλήσεις ήχου/βίντεο του Lync Server.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Έλεγχος αποδοχής κλήσεων" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να την ενεργοποιήσει, μεταβαίνοντας στη σελίδα ρυθμίσεων Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου του Πίνακα Ελέγχου του Lync Server και ενημερώνοντας την επιλογή Καθολική πολιτική για την ενεργοποίηση της διαχείρισης εύρους ζώνης.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα εξαιτίας των πολιτικών του Ελέγχου αποδοχής κλήσεων (δηλαδή, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπορεί να δρομολογηθούν σε εσφαλμένο κορμό).

Συλλογή και αναφορά δεδομένων αναλυτικών εγγραφών κλήσεων (CDR)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Συλλογή και αναφορά δεδομένων αναλυτικών εγγραφών κλήσεων (CDR)" συλλέγει και αναφέρει λεπτομέρειες καταχωρήσεων, καθώς και επικοινωνιών και συσκέψεων ομότιμης σύνδεσης που έχουν γίνει μέσω του Lync Server.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν η δυνατότητα αυτή είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα από όλες τις καταχωρήσεις, καθώς και τις επικοινωνίες και συσκέψεις ομότιμης σύνδεσης καταγράφονται στη βάση δεδομένων CDR. (Το περιεχόμενο δεν καταγράφεται.) Τα δεδομένα CDR αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του διακομιστή παρακολούθησης που έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία και περιλαμβάνονται σε ένα σύνολο τυπικών αναφορών του διακομιστή παρακολούθησης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα CDR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση του ιστορικού των καταχωρήσεων, καθώς και των επικοινωνιών και συσκέψεων ομότιμης σύνδεσης που έχουν γίνει στην εταιρεία.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα CDR είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά ο διαχειριστής της εταιρείας πρέπει να εγκαταστήσει ένα διακομιστή παρακολούθησης συνδεδεμένο με μια βάση δεδομένων υποστήριξης διακομιστή παρακολούθησης για τη συλλογή των δεδομένων CDR. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να αναπτύξει τις τυπικές αναφορές του διακομιστή παρακολούθησης ή να δημιουργήσει προσαρμοσμένες αναφορές υποβάλλοντας ερωτήματα στη βάση δεδομένων του διακομιστή παρακολούθησης.

Ανάθεση κλήσεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η επιλογή "Ανάθεση κλήσεων" επιτρέπει στους χρήστες να αναθέτουν σε ένα ή περισσότερα άτομα (πληρεξούσιους) να πραγματοποιούν ή να λαμβάνουν κλήσεις και να ρυθμίζουν ή να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές συσκέψεις για λογαριασμό τους.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν ορίζετε πληρεξούσιους, πρέπει να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας τους κατά τη διάρκεια της ρύθμισης παραμέτρων. Οι πληρεξούσιοι ειδοποιούνται ότι κάποιος από την εταιρεία τους τούς έχει ορίσει πληρεξούσιους. Όταν ο πληρεξούσιος απαντάει σε μια κλήση εκ μέρους του ατόμου που τον έχει ορίσει πληρεξούσιο, τότε ο τελευταίος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το συμβάν. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το Lync χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πληρεξούσιου για να του επιτρέψει είτε να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις είτε να προγραμματίζει και να συμμετέχει σε συσκέψεις εκ μέρους του ατόμου που του έχει αναθέσει αυτόν το ρόλο.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων", ορίζοντας τη ρύθμιση EnableDelegation στην τιμή True.

Σημείωση: Οι διαχειριστές εταιρείας μπορούν να ρυθμίζουν τις παραμέτρους συγχρονισμού πληρεξουσίων του Ημερολογίου Exchange με τον Lync Server 2010 ή νεότερη έκδοση. Όταν ενεργοποιηθούν, οι πληρεξούσιοι του Ημερολογίου Exchange με τα κατάλληλα δικαιώματα (ισοδύναμα ή ανώτερα από εκείνα του Συντάκτη χωρίς δικαιώματα) θα προστεθούν αυτόματα ως πληρεξούσιοι στο Lync. Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Αναγνωριστικό καλούντος

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αναγνωριστικό καλούντος" ελέγχει τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στον καλούμενο. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να επιλέξει να παρακάμψει το αναγνωριστικό καλούντος, παρέχοντας έναν εναλλακτικό αριθμό. Αυτός ο εναλλακτικός αριθμός θα εμφανίζεται ως το αναγνωριστικό καλούντος για όλες τις εξερχόμενες κλήσεις της εταιρείας ή για ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής μπορεί να ρυθμίσει τη δυνατότητα "Αναγνωριστικό καλούντος" ώστε να εμφανίζεται ο γενικός αριθμός της εταιρείας, αντί για τον προσωπικό αριθμό εργασίας ενός χρήστη .

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη ή ο εναλλακτικός αριθμός τηλεφώνου που έχει ρυθμιστεί να εμφανίζεται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Όταν πραγματοποιείται μια κλήση, εμφανίζεται στον αποδέκτη της κλήσης ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη ή ένας εναλλακτικός αριθμός (εάν έχει ρυθμιστεί).

Επιλογή/Στοιχείου ελέγχου: Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη αναγνωριστικού καλούντος, στη σελίδα Δρομολόγηση του Πίνακα Ελέγχου του Lync Server. Εάν το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη αναγνωριστικού καλούντος δεν είναι επιλεγμένο, θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος. Εάν το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη αναγνωριστικού καλούντος είναι επιλεγμένο, θα πρέπει να καταχωρηθεί ένας εναλλακτικός αριθμός τον οποίο θα βλέπει ο καλούμενος

Εμφάνιση ονόματος καλούντος

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Αυτό το εμφανιζόμενο όνομα περιέχει το όνομα του τελικού χρήστη, όπως είναι αποθηκευμένο στο τοπικό αποθετήριο δεδομένων του Lync Server (Υπηρεσία βιβλίου διευθύνσεων). Για τις εξερχόμενες κλήσεις από τελικούς χρήστες στον Lync Server προς το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), αυτή η δυνατότητα αποστέλλει όλες τις πληροφορίες εμφανιζόμενου ονόματος στην πύλη εξόδου PSTN/σύστημα IP-PBX/ελεγκτή SBC.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Για τις εξερχόμενες κλήσεις από το δίκτυο του Lync Server, το εμφανιζόμενο όνομα αποστέλλεται στην πύλη εξόδου PSTN/σύστημα IP-PBX/ελεγκτή SBC, εάν δεν υπάρχουν περιορισμοί προστασίας προσωπικών δεδομένων στον Lync Server για την παροχή αυτών των πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν έπειτα να εμφανιστούν στον αποδέκτη της κλήσης.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται ώστε ο καλούμενος να βλέπει μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος και το όνομά του. Αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οριστικό.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενσωματωμένοι έλεγχοι στον Lync Server για τον καθορισμό περιορισμών προστασίας προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την παροχή πληροφοριών εμφανιζόμενου ονόματος. Το εμφανιζόμενο όνομα μεταδίδεται πάντα από το διακομιστή. Ορισμένες πύλες PSTN/συστήματα IP-PBX/ελεγκτές SBC ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν ή να αντικαθιστούν τις πληροφορίες εμφανιζόμενου ονόματος ανά κατεύθυνση κλήσης (εισερχόμενη, εξερχόμενη).

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη" συλλέγει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ομάδα υποστήριξης δευτέρου επιπέδου για τον προσδιορισμό της αιτίας κάποιου προβλήματος. Τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη", στον υπολογιστή του χρήστη καταγράφονται και αποθηκεύονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη χρήστη. Για παράδειγμα, θέματα και τοποθεσίες διεξαγωγής συσκέψεων, μηνύματα πρωτοκόλλου προετοιμασίας περιόδου λειτουργίας (SIP), απαντήσεις σε προσκλήσεις του Lync, πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον παραλήπτη άμεσων μηνυμάτων, καθώς και η διαδρομή που ακολούθησε το μήνυμα, η Λίστα επαφών και τα στοιχεία παρουσίας των χρηστών, τα ονόματα τυχόν εφαρμογών, συνημμένων, αρχείων του Microsoft PowerPoint, πινάκων ή ψηφοφοριών των οποίων έγινε κοινή χρήση για τη συμπερίληψη τυχόν ερωτημάτων ψηφοφοριών των οποίων έγινε κοινή χρήση, καθώς και ενός ευρετηρίου του τρόπου με τον οποίον ψηφίστηκαν, καταγράφονται όλα στα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών του Lync δεν αποθηκεύονται (άμεσα μηνύματα, σειρές διαφανειών του PowerPoint, περιεχόμενα πινάκων, σημειώσεις, στοιχεία ψηφοφοριών κ.λπ.) στα αρχεία καταγραφής της πλευράς προγράμματος-πελάτη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το τμήμα υποστήριξης πελατών του χρήστη ή να αποσταλούν στη Microsoft για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, ορίζοντας τη ρύθμιση ucEnableUserLogging στην τιμή 1.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Όταν ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας, το στοιχείο "Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης" επιτρέπει στο Lync να μεταδίδει τα στοιχεία τοποθεσίας σε κάποια τρίτη υπηρεσία παροχής δρομολόγησης που έχει επιλεγεί από τον πελάτη. Η τρίτη υπηρεσία παροχής δρομολόγησης στη συνέχεια θα μεταδώσει την τοποθεσία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μόλις κληθεί ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης (όπως το 100 στην Ελλάδα). Όταν η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αντιστοιχούν στην τοποθεσία που έχει εκχωρήσει ο διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε χρήστη (για παράδειγμα, κτίριο και αριθμός γραφείου) και έχει εισαχθεί στη βάση δεδομένων τοποθεσιών ή, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη καταχώρηση τοποθεσίας, στην τοποθεσία που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες μη αυτόματα στο πεδίο "Τοποθεσία". Εάν ένας χρήστης καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη χρήση του Lync μέσω ασύρματης σύνδεσης στο Internet, ενόσω παραμένει στην τοποθεσία εργασίας του, οι πληροφορίες τοποθεσίας που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα είναι απλώς κατά προσέγγιση η τοποθεσία που έχει εκχωρηθεί στο ασύρματο σημείο πρόσβασης με το οποίο επικοινωνεί ο υπολογιστής τους. Επιπλέον, οι πληροφορίες για την τοποθεσία αυτού του ασύρματου τελικού σημείου εισάγονται μη αυτόματα από το διαχειριστή της εταιρείας και, συνεπώς, οι πληροφορίες για την τοποθεσία που μεταδίδονται στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί να μην αντιστοιχούν στην πραγματική φυσική θέση του χρήστη. Για να λειτουργεί πλήρως αυτή η δυνατότητα, η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί υπηρεσία δρομολόγησης η οποία να παρέχεται από πιστοποιημένες υπηρεσίες παροχής λύσεων και αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες τοποθεσίας που λαμβάνονται από το Lync προσδιορίζονται από τις αυτόματες πληροφορίες τοποθεσίας που καταχωρούνται από το Διακομιστή πληροφοριών θέσης ή από τις πληροφορίες τοποθεσίας που έχουν καταχωρηθεί μη αυτόματα στο πεδίο "Τοποθεσία" από το χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη, επομένως, όταν καταχωρηθεί ένας αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αυτές οι πληροφορίες τοποθεσίας μεταδίδονται μαζί με την κλήση, για να δρομολογηθούν στην υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης και να παρασχεθεί η κατά προσέγγιση τοποθεσία του. Η τοποθεσία του χρήστη μπορεί επίσης να σταλεί με τη χρήση άμεσου μηνύματος σε ένα τοπικό γραφείο ασφαλείας. Για κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η εγγραφή στοιχείων κλήσης θα περιέχει τις πληροφορίες τοποθεσίας του χρήστη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα "Τοποθεσία" χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση της κλήσης στην κατάλληλη υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης και για την αποστολή διασωστών. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί επίσης να αποσταλούν στο τμήμα ασφαλείας της εταιρείας ως ειδοποίηση, με την τοποθεσία του καλούντος και τις πληροφορίες επιστροφής κλήσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ενεργοποιείται από το διαχειριστή της εταιρείας.

Απενεργοποιημένη:

Οι Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Εάν ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή της εταιρείας, η δυνατότητα "Πολιτική τοποθεσίας" μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί από τα υποδίκτυα ή/και τους χρήστες και η υπηρεσία δρομολόγησης μπορεί να διακοπεί από την υπηρεσία παροχής.

Ενεργοποιημένη:

Είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί μια πολιτική τοποθεσίας που να ενεργοποιεί τη δυνατότητα "Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης". Αυτή η πολιτική πρέπει να οριστεί και να αντιστοιχιστεί στο υποδίκτυο εγγραφής των προγραμμάτων-πελατών ενοποιημένων επικοινωνιών (UC) ή στους χρήστες, ή και στα δύο. Η υπηρεσία δρομολόγησης των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης πρέπει να ληφθεί από την υπηρεσία παροχής και πρέπει να υπάρχει σύνδεση δρομολόγησης με αυτήν την υπηρεσία παροχής.

Σημείωση: Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης στην τοποθεσία εργασίας ενός χρήστη. Οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται στο διαχειριστή για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δυνατότητας πραγματοποίησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Υποδομή τοποθεσίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Οι πληροφορίες τοποθεσίας και ζώνης ώρας του τελικού χρήστη υπολογίζονται και γίνεται κοινή χρήση τους με τους άλλους μέσω της λειτουργίας παρουσίας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης του τελικού χρήστη συλλέγονται με έναν από τους εξής δύο τρόπους: ο χρήστης καταχωρεί τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο ή τα δεδομένα συμπληρώνονται αυτόματα από το Διακομιστή πληροφοριών θέσης (LIS). Επιπλέον, η ζώνη ώρας του τελικού χρήστη ανακτάται από το λειτουργικό σύστημα των Windows στον υπολογιστή του τελικού χρήστη. Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται αποτελούνται από μια συμβολοσειρά "περιγραφής" καθώς και από μορφοποιημένες πληροφορίες διεύθυνσης. Η περιγραφή είναι οποιαδήποτε συμβολοσειρά θα μπορούσε να πληροφορήσει τους άλλους σχετικά με την τοποθεσία του τελικού χρήστη (π.χ. "Οικία" ή "Εργασία"), ενώ οι μορφοποιημένες πληροφορίες διεύθυνσης είναι μια δημόσια διεύθυνση (π.χ. "Ανθέων 585, Αθήνα 11111"). Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η περιγραφή τοποθεσίας και τα δεδομένα ζώνης ώρας τίθενται σε κοινή χρήση με τους άλλους χρήστες μέσω της παρουσίας του Lync, με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων της προστασίας προσωπικών δεδομένων της Παρουσίας. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στην κάρτα επαφής του χρήστη. Λάβετε υπόψη ότι η μορφοποιημένη διεύθυνση (ή δημόσια διεύθυνση) δεν τίθεται σε κοινή χρήση μέσω της κάρτας επαφής, αλλά μπορεί να μεταδοθεί στο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, εάν ο τελικός χρήστης πραγματοποιήσει μια κλήση έκτακτης ανάγκης (π.χ. καλέσει το 100). (Ανατρέξτε στην περιγραφή της δυνατότητας "Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης".)

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Εάν επιλεγεί η τιμή True, είναι δυνατή η καταχώρηση ονόματος τοποθεσίας στο πεδίο τοποθεσίας και η πρόσβαση σε ένα πλήρες παράθυρο διαλόγου τοποθεσίας, χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Ορισμός τοποθεσίας" στο μενού περιοχής τοποθεσίας. Εάν επιλεγεί η τιμή False, είναι δυνατή η περιορισμένη καταχώρηση τοποθεσίας για το όνομα τοποθεσίας στο πεδίο τοποθεσίας. Επίσης, όταν επιλέγεται η τιμή True, τα δεδομένα τοποθεσίας τίθενται σε κοινή χρήση, όταν πραγματοποιούνται κλήσεις προς υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Εάν επιλεγεί η τιμή False, τα δεδομένα τοποθεσίας δεν τίθενται σε κοινή χρήση, όταν πραγματοποιούνται κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τους τελικούς χρήστες. Έχετε υπόψη ότι η περιγραφή τοποθεσίας (είτε έχει ανακτηθεί από τον LIS είτε έχει καταχωρηθεί από τον τελικό χρήστη) εξακολουθεί να τίθεται σε κοινή χρήση μέσω της παρουσίας, ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση.

 • UseLocationForE911Only: Εάν επιλεγεί η τιμή True, τα δεδομένα τοποθεσίας δεν τίθενται αυτόματα σε κοινή χρήση μέσω της παρουσίας. Εάν επιλεγεί η τιμή False, τα δεδομένα τοποθεσίας στον LIS τίθενται αυτόματα σε κοινή χρήση μέσω της παρουσίας.

 • PublishLocationDataDefault: Αυτό το στοιχείο ελέγχου ρυθμίζει τις παραμέτρους της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς για όλους τους χρήστες που δεν έχουν επιλέξει ρητά αν θα τίθεται σε κοινή χρήση ή όχι η περιγραφή τοποθεσίας τους μέσω της παρουσίας. Εάν επιλεγεί η τιμή True, η τοποθεσία θα τίθεται σε κοινή χρήση από προεπιλογή. Εάν επιλεγεί η τιμή False, η τοποθεσία δεν θα τίθεται σε κοινή χρήση από προεπιλογή.

 • LocationRequired: Αυτή η ρύθμιση ελέγχει αν θα ζητείται από τους τελικούς χρήστες να καταχωρήσουν την τοποθεσία τους. Υπάρχουν τρεις πιθανές τιμές: "Ναι", "Αποποίηση ευθυνών" και "Όχι".

  • Ναι - Εμφανίζει την επιλογή "Ορίστε την τοποθεσία σας" με κόκκινο χρώμα, εάν δεν υπάρχουν δεδομένα τοποθεσίας.

  • Αποποίηση ευθυνών - Εμφανίζει την επιλογή "Ορίστε την τοποθεσία σας" με κόκκινο χρώμα, με ένα "X" δίπλα, εάν δεν υπάρχουν δεδομένα τοποθεσίας. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο "X" για να δουν την αποποίηση ευθυνών. Σημείωση: Εάν ο διαχειριστής της εταιρείας επιλέξει αυτήν την τιμή, θα πρέπει να συμπληρώσει το κείμενο αποποίησης ευθυνών.

  • Όχι - Εμφανίζει την επιλογή "Ορίστε την τοποθεσία σας" με μαύρο χρώμα, όταν δεν υπάρχουν δεδομένα τοποθεσίας.

Lync Web App Server

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το στοιχείο Web "Microsoft Lync Web App" πρέπει να αναπτυχθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το Lync Web App, ένα πρόγραμμα βασισμένο στην προσθήκη του προγράμματος περιήγησης Microsoft Silverlight, το οποίο παρέχει εμπειρία συσκέψεων.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης του τελικού χρήστη, καθώς και οι πληροφορίες σύσκεψης χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη, πριν αυτός συνδεθεί σε μια σύσκεψη. Οι πληροφορίες κοινής χρήσης προγραμμάτων και επιφάνειας εργασίας είναι κοινόχρηστες με όλους τους χρήστες σε αυτήν τη σύσκεψη. Όλοι οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη μπορούν να δουν τις πληροφορίες παρουσίας και τα στοιχεία επικοινωνίας του τελικού χρήστη.

Χρήση των πληροφοριών: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης του τελικού χρήστη, καθώς και οι πληροφορίες σύσκεψης χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη, πριν αυτός συνδεθεί σε μια σύσκεψη.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το στοιχείο Web "Lync Web App" είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Στοιχεία τοποθεσίας παράκαμψης πολυμέσων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Παράκαμψη πολυμέσων" καθορίζει την τοποθεσία των προεπιλεγμένων διευθύνσεων IP τερματισμού τοπικών πολυμέσων ενός χρήστη του Lync Server και της πύλης PSTN/συστήματος IP-PBX/ελεγκτή SBC που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μια κλήση PSTN ή PBX, η οποία σχετίζεται με αυτόν το χρήστη. Εάν τα δύο στοιχεία είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι καλά συνδεδεμένα, χωρίς περιορισμούς εύρους ζώνης και έχει ενεργοποιηθεί η παράκαμψη πολυμέσων, η ροή των πολυμέσων γίνεται απευθείας μεταξύ του χρήστη του Lync Server και της πύλης PSTN/συστήματος IP-PBX/ελεγκτή SBC, παρακάμπτοντας το Διακομιστή μεσολάβησης του Lync Server. Η σηματοδότηση της κλήσης εξακολουθεί να μεταβαίνει από το χρήστη του Lync Server στο Διακομιστή μεσολάβησης του Lync Server και στην πύλη PSTN/σύστημα IP-PBX/ελεγκτή SBC.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η τοποθεσία της τοπικής προεπιλεγμένης διεύθυνσης IP τερματισμού πολυμέσων για τον τελικό χρήστη και την πύλη PSTN/σύστημα IP-PBX/ελεγκτή SBC καθορίζεται αντιστοιχίζοντας κάθε τοπική προεπιλεγμένη διεύθυνση IP μέσων σε ένα αναγνωριστικό παράκαμψης που είναι αποθηκευμένο στο χώρο αποθήκευσης ρύθμισης παραμέτρων του Lync Server. Το αναγνωριστικό παράκαμψης είναι ένα GUID και δεν φιλτράρεται από το Διακομιστή μεσολάβησης πρόσβασης, επομένως παρέχεται σε εξωτερικούς και ομόσπονδους χρήστες, ενώ είναι διαθέσιμο και στους εσωτερικούς χρήστες. Αυτή η δυνατότητα δεν αποστέλλει καμία πληροφορία στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Εάν ο χρήστης του Lync Server και η πύλη PSTN/σύστημα IP-PBX/ελεγκτής SBC βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία, το αναγνωριστικό παράκαμψης που σχετίζεται με την τοπική προεπιλεγμένη διεύθυνση IP πολυμέσων κάθε στοιχείου είναι το ίδιο. Το μέρος που λαμβάνει το αναγνωριστικό παράκαμψης από το ομότιμο μέρος διαπιστώνει ότι το δικό του αναγνωριστικό παράκαμψης συμφωνεί. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται στα πολυμέσα της κλήσης η απευθείας διέλευση μεταξύ του χρήστη του Lync Server και της πύλης PSTN/συστήματος IP-PBX/ελεγκτή SBC, παρακάμπτοντας το Διακομιστή μεσολάβησης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Παράκαμψη πολυμέσων" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, τόσο καθολικά όσο και για κάθε κορμό σε μια συγκεκριμένη πύλη PSTN/σύστημα IP-PBX/ελεγκτή SBC. O διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα τόσο καθολικά όσο και για ένα συγκεκριμένο κορμό, χρησιμοποιώντας τις δύο παρακάτω μεθόδους.

Με τον Πίνακα Ελέγχου του Lync Server

 • Η καθολική παράκαμψη ενεργοποιείται κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου, κάνοντας διπλό κλικ στη ρύθμιση παραμέτρων Καθολική στη λίστα και έπειτα κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση παράκαμψης πολυμέσων στη σελίδα Επεξεργασία καθολικής ρύθμισης και επιλέγοντας την υποδιαίρεση.

 • Η παράκαμψη για έναν συγκεκριμένο κορμό ενεργοποιείται κάνοντας κλικ στην επιλογή Δρομολόγηση φωνητικής επικοινωνίας και έπειτα στην καρτέλα Ρύθμιση παραμέτρων κορμού, κάνοντας διπλό κλικ σε έναν υπάρχοντα κορμό και τέλος κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση παράκαμψης πολυμέσων.

Με το κέλυφος διαχείρισης του Microsoft Lync Server 2013

 • Τα cmdlet New-CsTrunkConfiguration ή Set-CsTrunkConfiguration μπορούν να ενεργοποιηθούν για την ενεργοποίηση της παράκαμψης πολυμέσων για έναν κορμό.

 • Τα cmdlet New-CsNetworkMediaBypassConfiguration και Set-CsNetworkConfiguration μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση της καθολικής παράκαμψης πολυμέσων.

Συνημμένα συσκέψεων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Συνημμένα συσκέψεων" δίνει στους διοργανωτές συσκέψεων τη δυνατότητα αποστολής και κοινής χρήσης αρχείων με τους συμμετέχοντες στις συσκέψεις, είτε προβάλλοντάς τα στη σύσκεψη είτε με δυνατότητα μεταγενέστερης λήψης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Τα συνημμένα της σύσκεψης αποστέλλονται από το διοργανωτή της σύσκεψης και αποθηκεύονται στον Lync Server. Η χρονική διάρκεια που τα συνημμένα θα παραμένουν στο διακομιστή ρυθμίζεται από το διαχειριστή της εταιρείας. Τα συνημμένα αυτά είναι διαθέσιμα για λήψη από το διοργανωτή της σύσκεψης και τους συμμετέχοντες, ώσπου ο διοργανωτής της σύσκεψης να τα διαγράψει ή να λήξει η χρονική περίοδος διατήρησης που έχει ορίσει ο διαχειριστής. Όταν λήξει αυτή η περίοδος, το συνημμένο της σύσκεψης θα διαγραφεί. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα συνημμένα της σύσκεψης που έχουν σταλεί τίθενται σε κοινή χρήση και μπορεί να γίνει λήψη τους από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Η διαθεσιμότητα των συνημμένων μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένους συμμετέχοντες στη σύσκεψη (διοργανωτής, παρουσιαστές, όλοι). Εάν η πρόσβαση ενός συγκεκριμένου ρόλου σε ένα συνημμένο έχει περιοριστεί, δεν θα είναι ορατό στη λίστα συνημμένων των ατόμων που έχουν αυτόν το ρόλο.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Συνημμένα συσκέψεων" είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για έναν ή για όλους τους χρήστες μέσω της πολιτικής AllowFileTransfer.

Μεταφορά αρχείων σε ομότιμη σύνδεση

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Μεταφορά αρχείων σε ομότιμη σύνδεση" επιτρέπει στους χρήστες του Lync τη μεταφορά αρχείων μεταξύ τους σε συνομιλίες ομότιμης σύνδεσης (διμερείς) με άμεσα μηνύματα.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το αρχείο μεταφέρεται απευθείας μεταξύ του κατόχου του αρχείου και του άλλου ατόμου που συμμετέχει στη συνομιλία. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι χρήστες επιλέγουν να εκκινήσουν τη μεταφορά αρχείων και το αρχείο που πρόκειται να μεταφερθεί. Ο αποδέκτης του αρχείου πρέπει να συμφωνεί ρητά για τη λήψη του αρχείου. Τα αρχεία των οποίων γίνεται κοινή χρήση με μεταφορά αρχείων ομότιμης σύνδεσης δεν αποθηκεύονται στον Lync Server.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η μεταφορά αρχείων ομότιμης σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα για έναν ή για όλους τους χρήστες μέσω της πολιτικής EnableP2PFileTransfer.

Μόνιμη ομαδική συνομιλία

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Μόνιμη συνομιλία" επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται με την καταχώρηση μηνυμάτων σε μόνιμα κανάλια συνομιλίας. Τα δεδομένα παραμένουν μόνιμα στο διακομιστή και τα μέλη του καναλιού μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ιστορικού. Η επιλογή "Μόνιμη ομαδική συνομιλία" δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν ομαδικές συζητήσεις, να κάνουν αναζήτηση, να συνδέονται και να συμμετέχουν σε ομαδικές συνομιλίες, να αναζητούν περιεχόμενο σε ένα ή σε πολλά κανάλια συνομιλίας και να δημιουργούν φίλτρα για την παρακολούθηση των συνομιλιών για συγκεκριμένα θέματα.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η επιλογή "Μόνιμη ομαδική συνομιλία" αποθηκεύει το περιεχόμενο των ομαδικών συνομιλιών σε έναν διακομιστή του οποίου οι παράμετροι έχουν ρυθμιστεί από το διαχειριστή της εταιρείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η επιλογή "Μόνιμη ομαδική συνομιλία" είναι μια μόνιμη συνομιλία που μοιάζει πολύ με "κανάλι συνομιλίας" όπου η συνομιλία δεν τελειώνει ποτέ στην πραγματικότητα, καθώς τα μέλη της συμμετέχουν και αποχωρούν από αυτήν. Για να είναι δυνατό κάτι τέτοιο, η συνομιλία πρέπει να είναι μόνιμη.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η επιλογή "Μόνιμη ομαδική συνομιλία" πρέπει να ενεργοποιείται από το διαχειριστή της εταιρείας. Εάν ενεργοποιηθεί, ο διαχειριστής μπορεί να ελέγχει την περίοδο παραμονής, το διακομιστή στον οποίο αποθηκεύονται αυτές οι πληροφορίες, εάν το ιστορικό της ομαδικής συνομιλίας θα αρχειοθετηθεί για συμμόρφωση με τις διαδικασίες ή για άλλους σκοπούς, καθώς και να διαχειρίζεται/τροποποιεί οποιεσδήποτε ιδιότητες ενός καναλιού. Οι χρήστες που κατέχουν διαφορετικούς ρόλους έχουν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στα μόνιμα δεδομένα, όπως περιγράφεται στην παρακάτω λίστα.

 • Οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν παλαιότερο περιεχόμενο (για παράδειγμα, περιεχόμενο που έχει καταχωρηθεί πριν από συγκεκριμένη ημερομηνία) από οποιοδήποτε κανάλι συνομιλίας, ώστε να μην αυξηθεί υπερβολικά το μέγεθος της βάσης δεδομένων. Επίσης, μπορούν να καταργήσουν ή να αντικαταστήσουν μηνύματα που θεωρούνται μη αποδεκτά για κάποιο συγκεκριμένο κανάλι συνομιλίας. (ή θεωρούνται ακατάλληλα)

 • Οι τελικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των συντακτών των μηνυμάτων, δεν μπορούν να διαγράψουν περιεχόμενο από κανάλι συνομιλίας.

 • Οι διαχειριστές καναλιών συνομιλίας μπορούν να απενεργοποιούν κανάλια, αλλά δεν μπορούν να διαγράψουν κανάλια. Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν ένα κανάλι συνομιλίας μετά τη δημιουργία του.

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το στοιχείο "Προσωπική εικόνα" δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δείχνουν την προσωπική τους εικόνα σε συναδέλφους τους, στην Κάρτα επαφής. Εάν κάποιος χρήστης επιλέξει να εμφανίσει την προσωπική του εικόνα στην κάρτα επαφής του, οι άλλοι χρήστες του Lync θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την εικόνα στη λίστα επαφών του Lync, με τη χρήση της επιλογής "Εμφάνιση φωτογραφιών των επαφών". Εάν οι χρήστες επιλέξουν να εμφανίσουν τις προσωπικές τους εικόνες σε άλλους, μπορούν να επιλέξουν την εμφάνιση της προεπιλεγμένης εικόνας που χρησιμοποιείται από την εταιρεία τους, εάν αυτή η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί για την επιχείρηση ή μπορούν να στείλουν μια εικόνα από τον υπολογιστή τους.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι προτιμήσεις κοινής χρήσης της δυνατότητας "Προσωπική εικόνα" και τυχόν προσαρμοσμένες εικόνες που έχουν σταλεί. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο διακομιστή του Lync και χρησιμοποιούνται για προσαρμογή της εμπειρίας χρήστη και κοινή χρήση με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας ελέγχει:

•Εάν οι χρήστες κάνουν κοινή χρήση των εικόνων τους από προεπιλογή ή όχι. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να αντικατασταθεί.

•Το μέγιστο μέγεθος εικόνας που μπορούν να αποστείλουν οι χρήστες.

•Τι είδους εικόνες επιτρέπονται.

Έλεγχος ταυτότητας PIN

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Έλεγχος ταυτότητας PIN" είναι ένας μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών που συμμετέχουν σε συσκέψεις μέσω αυτόματου συστήματος υποδοχής διασκέψεων, καθώς και για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών που αναπτύσσουν το Microsoft Lync Phone Edition για πρώτη φορά. Ο χρήστης καταχωρεί τον αριθμό τηλεφώνου ή τον εσωτερικό αριθμό και τον κωδικό PIN που χρησιμοποιεί ο Lync Server για την επικύρωση των διαπιστευτηρίων του χρήστη. Ο κωδικός PIN μπορεί να οριστεί από το χρήστη ή να παρασχεθεί από το διαχειριστή της εταιρείας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Στη διάρκεια του ελέγχου ταυτότητας, συλλέγεται ο αριθμός τηλεφώνου ή ο εσωτερικός αριθμός και ο κωδικός PIN του χρήστη. Ο Lync Server επικυρώνει αυτές τις πληροφορίες σε αντιπαραβολή με τη βάση δεδομένων υποστήριξης. Ο κωδικός PIN αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων υποστήριξης ως μονόπλευρος κατακερματισμός για λόγους ασφαλείας. Αφού οριστεί, ο κωδικός PIN δεν είναι ορατός σε κανέναν. Ο ορισμός ή η επαναφορά ενός κωδικού PIN μπορεί να γίνει από ένα χρήστη ή διαχειριστή ή από μια υπηρεσία βοήθειας.

Όταν ο κωδικός PIN ορίζεται ή επαναφέρεται από ένα διαχειριστή ή μια υπηρεσία βοήθειας, εμφανίζεται ένας νέος κωδικός PIN, ο οποίος μπορεί προαιρετικά να αποσταλεί στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το παρεχόμενο πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να προσαρμοστεί, ενώ περιλαμβάνει ένα κείμενο που ενημερώνει το χρήστη ότι ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας βοήθειας ενδέχεται να έχει δει τον κωδικό PIN και επομένως συνιστάται στο χρήστη να ορίσει ξανά τον κωδικό PIN.

Χρήση των πληροφοριών: Ο κωδικός PIN χρησιμοποιείται από τον Lync Server για τον έλεγχο της ταυτότητας ενός χρήστη που προσπαθεί να συνδεθεί σε μια σύσκεψη ή για την ανάπτυξη ενός τηλεφώνου που λειτουργεί με το Lync Phone Edition.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να απενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας PIN από τη σελίδα "Ρυθμίσεις ασφαλείας" του Πίνακα Ελέγχου του Lync Server, επιλέγοντας το πλαίσιο Έλεγχος ταυτότητας PIN.

Ψηφοφορία

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ψηφοφορία" δίνει στο διοργανωτή της σύσκεψης τη δυνατότητα της ταχείας συλλογής πληροφοριών ή της συγκέντρωσης των προτιμήσεων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη και τη συνομιλία. Αυτή η πληροφορία μπορεί επίσης να αποθηκευτεί και να αναλυθεί αργότερα, μετά τη σύσκεψη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι μεμονωμένες ψήφοι είναι ανώνυμες. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι ορατά από όλους τους παρουσιαστές και μπορούν να εμφανιστούν σε όλους τους συμμετέχοντες από κάποιον παρουσιαστή. Οι ψηφοφορίες αποθηκεύονται στον Lync Server ανάλογα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου της σύσκεψης, όπως ορίζεται από το διαχειριστή της εταιρείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα "Ψηφοφορία" βελτιώνει τη συνεργασία, παρέχοντας στους παρουσιαστές την ευκαιρία να προσδιορίσουν γρήγορα τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω πολιτικές

 • EnableDataCollaboration: Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή της εταιρείας να περιορίσει όλες τις δυνατότητες συνεργασίας για δεδομένα – "Συνεργασία μέσω Microsoft PowerPoint", "Κοινή χρήση αρχείων", "Ψηφοφορία", "Συνεργασία μέσω πίνακα" και "Συνημμένα". Εάν αυτή η πολιτική οριστεί στην τιμή False, οι πολιτικές επιπέδου δυνατότητας για αυτές τις δυνατότητες δεν έχουν σημασία.

 • AllowPolling: Αυτή η πολιτική επιτρέπει στους διαχειριστές της εταιρείας να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη δυνατότητα "Ψηφοφορία". Η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Συνεργασία μέσω PowerPoint

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Συνεργασία μέσω PowerPoint" δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα εμφάνισης, προβολής και σχολιασμού παρουσιάσεων του PowerPoint κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνομιλίας ή σύσκεψης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι ενέργειες των τελικών χρηστών, αποστολή, περιήγηση ή σχολιασμός μιας παρουσίασης του PowerPoint, προσδιορίζουν όλες τις χρήσεις αυτής της δυνατότητας. Κάθε αρχείο που παρουσιάζεται σε μια συνομιλία ή σύσκεψη θα μεταδοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη και αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να το ανακτήσουν απευθείας από έναν φάκελο στους υπολογιστές τους. Ο κάτοχος του αρχείου ή ο παρουσιαστής μπορεί να μην επιτρέπει την αποθήκευση του αρχείου από άλλους χρήστες, ωστόσο αυτό δεν περιορίζει τη δυνατότητά τους να το ανακτούν ή να το εμφανίζουν. Τα αρχεία του PowerPoint αποθηκεύονται στον Lync Server ανάλογα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου της σύσκεψης, όπως ορίζεται από το διαχειριστή της εταιρείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η συνεργασία μέσω του PowerPoint βοηθά τους συμμετέχοντες σε μια συνομιλία να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις και να λαμβάνουν σχόλια.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω πολιτικές:

 • EnableDataCollaboration: Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή της εταιρείας να περιορίσει ή να επιτρέψει όλες τις δυνατότητες συνεργασίας για δεδομένα – "Συνεργασία μέσω Microsoft PowerPoint", "Κοινή χρήση αρχείων", "Ψηφοφορία", "Συνεργασία μέσω πίνακα" και "Συνημμένα". Εάν αυτή η πολιτική οριστεί στην τιμή False, οι πολιτικές επιπέδου δυνατότητας για αυτές τις δυνατότητες δεν έχουν σημασία.

 • AllowAnnotations: Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή της εταιρείας να περιορίσει τις δυνατότητες σχολιασμού του περιεχομένου του PowerPoint για τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη.

Επιπλέον, οι παρουσιαστές μπορούν να περιορίσουν τα σχόλια στις παρουσιάσεις του PowerPoint με βάση το ρόλο των συμμετεχόντων ("Κανένας", "Μόνο παρουσιαστές", "Όλοι"), μέσω του παραθύρου διαλόγου Επιλογές σύσκεψης. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη ανά σύσκεψη.

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας" επιτρέπει σε ένα χρήστη να προβάλλει πληροφορίες για την παρουσία και τα στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών (τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας), καθώς και να θέτει σε κοινή χρήση τις δικές του δημοσιευμένες πληροφορίες, όπως παρουσία, κατάσταση, θέση στην εταιρεία, αριθμό τηλεφώνου, τοποθεσία και σημειώσεις. Ο διαχειριστής εταιρείας ενδέχεται επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους για ενοποίηση με το Microsoft Outlook και τον Microsoft Exchange Server, ώστε να εμφανίζονται τα μηνύματα "εκτός γραφείου" κάποιου χρήστη αλλά και άλλες πληροφορίες κατάστασης (για παράδειγμα, όπως όταν ένας χρήστης έχει προγραμματίσει κάποια σύσκεψη στο Ημερολόγιο του Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη, για σκοπούς σύνδεσης και ελέγχου ταυτότητας. Επίσης, τυχόν επιπρόσθετοι αριθμοί τηλεφώνου που οι χρήστες επιθυμούν να είναι διαθέσιμοι, πληροφορίες όπως μηνύματα "εκτός γραφείου" και άλλες πληροφορίες κατάστασης σε περίπτωση που ο διαχειριστής εταιρείας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για ενοποίηση με το Microsoft Outlook και τον Microsoft Exchange Server και έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα στο Outlook, περιλαμβανομένων των σημειώσεων ή των πληροφοριών διαθεσιμότητας που ίσως έχουν οριστεί μη αυτόματα από το χρήστη και είναι διαθέσιμες στο στοιχείο "Κάρτα επαφής". Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιούνται για σύνδεση του χρήστη στο Lync, καθώς και για σύνδεση με τον Lync Server. Ανάλογα με τον τρόπο που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, ενδέχεται άλλοι χρήστες του Lync αλλά και προγράμματα να είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και κατάστασης, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας, εάν έχουν δημοσιευτεί, ώστε οι χρήστες να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ποιες πληροφορίες δημοσιεύονται για τους εαυτούς τους ή ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους για τη δημοσίευση αυτών των πληροφοριών για λογαριασμό τους. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να ελέγχουν τις δημοσιευμένες πληροφορίες τους, από τις σελίδες Χρήστες και Ρυθμίσεις IM και παρουσίας του Πίνακα Ελέγχου του Lync Server.

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι μια ρύθμιση με βάση την οποία καθορίζετε πόσες πληροφορίες παρουσίας (π.χ. Διαθέσιμος, Απασχολημένος, Μην ενοχλείτε κτλ.) θα κοινοποιείτε στις επαφές της λίστας επαφών σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Αν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων, το Lync εισέρχεται σε μια κατάσταση λειτουργίας όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρήστη, ώστε οι πληροφορίες παρουσίας σας να κοινοποιούνται μόνο σε επαφές από τη λίστα επαφών σας. Η Microsoft δεν λαμβάνει καμία από αυτές τις πληροφορίες.

Χρήση των πληροφοριών: Με αυτή τη ρύθμιση καθορίζετε πώς θα κοινοποιούνται οι πληροφορίες παρουσίας σας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

 • Ο διαχειριστής της εταιρείας, σε επίπεδο χώρου συγκέντρωσης, μπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" (χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση εντός ζώνης EnablePrivacyMode). Αφού ενεργοποιηθεί, όλοι οι τελικοί χρήστες του Lync μεταβαίνουν από προεπιλογή σε "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" αμέσως μόλις πραγματοποιούν είσοδο.

 • Όταν είναι ενεργοποιημένη στο διακομιστή, μέσω των ρυθμίσεων διαχειριστή, η δυνατότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", οι τελικοί χρήστες μπορούν να επιλέξουν να βλέπουν όλοι την παρουσία τους (Τυπική κατάσταση λειτουργίας) ή να βλέπουν την παρουσία τους μόνο οι επαφές τους (Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων).

 • Εάν είναι ενεργοποιημένη στο διακομιστή, μέσω των ρυθμίσεων διαχειριστή, η δυνατότητα "Τυπική κατάσταση λειτουργίας", οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να επιλέξουν τη δυνατότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων". Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τη δυνατότητα "Τυπική κατάσταση λειτουργίας". Ωστόσο, μπορούν να ζητήσουν να εξαιρεθούν εκ των προτέρων από τη δυνατότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", έτσι ώστε, εάν ο διαχειριστής επιλέξει αργότερα να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", να μην μεταβαίνουν σε αυτήν κατά την είσοδό τους στο Lync.

Προσωπική γραμμή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το στοιχείο "Προσωπική γραμμή" είναι μια δυνατότητα που παρέχει έναν μη δημοσιευμένο πρόσθετο αριθμό τηλεφώνου σε έναν τελικό χρήστη. Ο τελικός χρήστης μπορεί να επιλέξει να γνωστοποιήσει τον πρόσθετο αριθμό τηλεφώνου σε άλλους.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες συλλέγονται από τη δυνατότητα "Προσωπική γραμμή" όπως γίνεται με τις κλήσεις σε έναν κανονικό μη προσωπικό αριθμό, δηλαδή οι εγγραφές των λεπτομερειών των κλήσεων αποθηκεύονται όπως για οποιαδήποτε κλήση.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο προσωπικός αριθμός στέλνεται σε τρίτους κατά λάθος, όπως π.χ. όταν το άτομο που καλεί τον προσωπικό αριθμό μεταφέρει την κλήση σε κάποιον άλλο.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή του ιστορικού κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συλλογή και αναφορά δεδομένων αναλυτικών εγγραφών κλήσεων (CDR)".

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου τελικού χρήστη ή διαχειριστή για αυτήν τη δυνατότητα.

Συλλογή δεδομένων και Αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE, Quality of Experience)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: H συλλογή δεδομένων και οι αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE) συλλέγουν και αναφέρουν την ποιότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες τύπου ομότιμης σύνδεσης και τις συσκέψεις μέσω Lync. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία, περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, το ρυθμό απώλειας, τις συσκευές που χρησιμοποιούνται, τα συμβάντα "κακής ποιότητας" που προέκυψαν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κ.ο.κ.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Σε περίπτωση που ο διαχειριστής της εταιρείας ενεργοποιήσει τη δυνατότητα QoE, τότε δεδομένα που αφορούν την ποιότητα των πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες ομότιμης σύνδεσης και τις συσκέψεις Lync εγγράφονται στη βάση δεδομένων QoE. Αυτή η δυνατότητα δεν εγγράφει το ίδιο το περιεχόμενο του Lync. Τα δεδομένα QoE αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων παρασκηνίου του διακομιστή παρακολούθησης η οποία έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία και αναφέρονται σε ένα σύνολο τυπικών αναφορών του διακομιστή παρακολούθησης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να συλλέξει σχόλια όσον αφορά την ποιότητα των πολυμέσων που μεταδίδονται με ροή στο σύστημα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα QoE είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά ο διαχειριστής της εταιρείας πρέπει να εγκαταστήσει ένα διακομιστή παρακολούθησης συνδεδεμένο με βάση δεδομένων παρασκηνίου διακομιστή παρακολούθησης, για να συλλέξει τα δεδομένα QoE. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να αναπτύξει τις τυπικές αναφορές του διακομιστή παρακολούθησης ή να δημιουργήσει προσαρμοσμένες αναφορές που υποβάλλουν ερωτήματα στη βάση δεδομένων του διακομιστή παρακολούθησης.

Οι διαχειριστές εταιρείας μπορούν να απενεργοποιήσουν τις αναφορές QoE χρησιμοποιώντας το παρακάτω cmdlet του Windows PowerShell για τον Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων

Τι κάνει αυτή τη δυνατότητα: Η δυνατότητα "Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων" (RBAC) επιτρέπει την ανάθεση των δικαιωμάτων διαχείρισης για σενάρια διαχειριστών εταιρείας. Η αλληλεπίδραση ενός διαχειριστή εταιρείας με τα περιβάλλοντα εργασίας διαχείρισης μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένες επιτρεπόμενες λειτουργίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι εφικτή και η τροποποίηση αντικειμένων.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι δυνατότητες ενός διαχειριστή εταιρείας αξιολογούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης με βάση τις ομάδες στις οποίες ανήκει ο χρήστης, ιδίως τις ομάδες ασφάλειας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Οι δυνατότητες ενός ρόλου στο σύστημα ρυθμίζονται και καθορίζονται στον κεντρικό διακομιστή διαχείρισης.

Χρήση των πληροφοριών: Ένας διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους επιπλέον ρόλων διαχειριστή RBAC για μια συγκεκριμένη ανάπτυξη. Ένας διαχειριστής εταιρείας μπορεί να προβάλει όλους τους ρόλους που έχει ένας άλλος διαχειριστής.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Αυτός είναι ο μηχανισμός ασφάλειας/εξουσιοδότησης για τις εργασίες διαχείρισης IT. Η δυνατότητα δεν επηρεάζει τους τελικούς χρήστες ούτε είναι ορατή σε αυτούς.

Εγγραφή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Εγγραφή" επιτρέπει στους συμμετέχοντες μιας σύσκεψης την καταγραφή οποιουδήποτε ήχου, βίντεο, άμεσου μηνύματος (IM), κοινής χρήσης εφαρμογής, παρουσίασης Microsoft PowerPoint, πίνακα και ψηφοφορίας που πραγματοποιείται στη διάρκεια μιας σύσκεψης για σκοπούς αρχειοθέτησης ή αναπαραγωγής.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη επιλέξουν να κάνουν εγγραφή μιας περιόδου σύσκεψης, η εγγραφή αυτή θα αποθηκευτεί τοπικά στον υπολογιστή τους. Εάν οι συμμετέχοντες διαθέσουν περιεχόμενο προς κοινή χρήση κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης που καταγράφεται, το περιεχόμενο αυτό θα συμπεριληφθεί στην εγγραφή της σύσκεψης. Όταν κάποιος συμμετέχων αρχίσει την εγγραφή, μια ειδοποίηση ότι έγινε έναρξη εγγραφής θα μεταδοθεί προς όλους τους συμμετέχοντες που διαθέτουν συμβατά προγράμματα-πελάτες και συσκευές. Οι συμμετέχοντες σε μια περίοδο λειτουργίας που καταγράφεται, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν συμβατά προγράμματα-πελάτες ή συσκευές, θα καταγράφονται μεν, αλλά δεν θα λάβουν την ειδοποίηση για την εγγραφή. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα των μη συμβατών προγραμμάτων-πελατών και συσκευών. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Στα μη συμβατά προγράμματα-πελάτες περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (έκδοση 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (έκδοση 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Στις μη συμβατές συσκευές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Σημείωση:  Ανεξάρτητα από τη συσκευή ή το πρόγραμμα-πελάτη που χρησιμοποιείται, εάν κάποιος συμμετέχων χρησιμοποιεί βίντεο πλήρους οθόνης στη διάρκεια μιας σύσκεψης ή συνομιλίας, δεν θα δει την ειδοποίηση έναρξης της εγγραφής παρά μόνο όταν επιστρέψει στο παράθυρο συνομιλίας.

Χρήση των πληροφοριών: Κάθε εγγραφή αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διατεθεί προς κοινή χρήση από τον κάτοχο, ακριβώς όπως ισχύει για την κοινή χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου αρχείου. Εάν προκύψουν αποτυχίες στη φάση δημοσίευσης μιας εγγραφής, ενδέχεται να συμπεριληφθούν κατά λάθος στην εγγραφή τα δεδομένα που καταγράφονται στη διάρκεια της παύσης. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της φάσης δημοσίευσης αποτύχει (δείτε Διαχείριση εγγραφής για την κατάσταση "Προειδοποίηση..."), οι εγγραφές δεν πρέπει να διανεμηθούν στα υπόλοιπα άτομα, ακόμα και αν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε κάποια μορφή.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου:

 • AllowConferenceRecording: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της πολιτικής είναι False.

  • Για το χρήστη που κλιμακώνει μια κλήση ομότιμης σύνδεσης σε σύσκεψη, εάν η πολιτική τους έχει οριστεί στην τιμή True, όλοι οι παρουσιαστές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

  • Για το χρήστη που ξεκινά μια σύσκεψη ad-hoc, εάν η πολιτική του έχει οριστεί στην τιμή True, όλοι οι παρουσιαστές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

  • Για το χρήστη που έχει προγραμματίσει μια σύσκεψη, εάν η πολιτική του είναι ορισμένη στην τιμή True τη στιγμή που συνδέεται στη σύσκεψη το πρώτο άτομο, όλοι οι παρουσιαστές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή.

  • Για τα τρία αυτά σενάρια, εάν η πολιτική του χρήστη που κλιμάκωσε, ξεκίνησε ή προγραμμάτισε τη σύσκεψη έχει οριστεί στην τιμή False, η δυνατότητα εγγραφής δεν είναι διαθέσιμη σε κανέναν παρουσιαστή ή συμμετέχοντα.

  • Εάν η πολιτική τροποποιηθεί στη διάρκεια μιας σύσκεψης, η πολιτική ενδέχεται να μην εφαρμοστεί ώσπου όλοι οι συμμετέχοντες να εξέλθουν και να εισέλθουν ξανά στη σύσκεψη.

 • EnableP2PRecording: Η προεπιλογή είναι False και ορίζεται κατά την είσοδο του χρήστη στο Lync.

  • Εάν η πολιτική οριστεί στην τιμή True, ο χρήστης που ξεκινά μια συνομιλία με κάποιον που έχει επίσης ορίσει αυτήν την πολιτική στην τιμή True θα μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή.

  • Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή, μόνο όταν αυτό επιτρέπεται και στα δύο μέρη της ομότιμης επικοινωνίας.

 • AllowExternalToRecord: Η προεπιλογή είναι False. Οι εξωτερικοί χρήστες περιλαμβάνουν τόσο τους ομόσπονδους όσο και τους ανώνυμους χρήστες.

  • Σύσκεψη: Η πολιτική AllowExternalToRecord εφαρμόζεται τη στιγμή που το πρώτο άτομο εισέρχεται στη σύσκεψη και μόνο όταν η πολιτική AllowConferenceRecording έχει οριστεί στην τιμή True.

   • Εάν οριστεί η τιμή True, σε μια σύσκεψη στην οποία επιτρέπεται η εγγραφή, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή και οι παρουσιαστές εκτός της εταιρείας. Εάν η πολιτική τροποποιηθεί στη διάρκεια μιας σύσκεψης, η νέα πολιτική δεν θα εφαρμοστεί ώσπου όλοι οι συμμετέχοντες να εξέλθουν και να εισέλθουν ξανά στη σύσκεψη.

   • Εάν οριστεί η τιμή False, σε μια σύσκεψη στην οποία επιτρέπεται η εγγραφή, οι παρουσιαστές εκτός της εταιρείας δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή. Εάν η πολιτική τροποποιηθεί στη διάρκεια μιας σύσκεψης, η νέα πολιτική ενδέχεται να μην εφαρμοστεί ώσπου όλοι οι συμμετέχοντες να εξέλθουν και να εισέλθουν ξανά στη σύσκεψη.

  • Ομότιμη σύνδεση (P2P): Η πολιτική AllowExternalToRecord εφαρμόζεται σε συνομιλίες ομότιμης σύνδεσης μόνο όταν η πολιτική EnableP2PRecording έχει οριστεί στην τιμή True.

   • Εάν οριστεί η τιμή True, θα επιτρέπεται στο χρήστη εκτός της εταιρείας να πραγματοποιήσει εγγραφή.

   • Εάν οριστεί η τιμή False, δεν θα επιτρέπεται στο χρήστη εκτός της εταιρείας να πραγματοποιήσει εγγραφή, ενώ ο χρήστης που αποτρέπει την εγγραφή εκτός της εταιρείας θα μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή.

Υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης - Ανωνυμοποίηση εκπροσώπου

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Υπηρεσία ομάδας ανταπόκρισης" (RGS) επιτρέπει στους διαχειριστές εταιρείας να δημιουργούν και να ρυθμίζουν μία ή περισσότερες μικρές ομάδες ανταπόκρισης με σκοπό τη δρομολόγηση και τοποθέτηση σε ουρά των εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων σε έναν ή περισσότερους καθορισμένους εκπροσώπους ή τελικούς χρήστες. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε έναν εκπρόσωπο της υπηρεσίας RGS να χειρίζεται κλήσεις χωρίς να αποκαλύπτει αυτόματα την ταυτότητά του στο απομακρυσμένο μέρος.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ταυτότητα του εκπροσώπου δεν εμφανίζεται οπτικά, εάν το απομακρυσμένο μέρος χρησιμοποιεί πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Communications ή τηλέφωνο PSTN. Μεταδίδεται, ωστόσο, σε πακέτα πρωτοκόλλου περιγραφής περιόδου λειτουργίας (SDP), όταν έχει προστεθεί η λειτουργικότητα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σε μια ανώνυμη φωνητική κλήση. Συνεπώς, η ταυτότητα μπορεί να ανακτηθεί από τα ίχνη του προγράμματος-πελάτη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ένα πρόγραμμα-πελάτης εκτός του προγράμματος-πελάτη Microsoft Communications θα μπορούσε να εμφανίσει στο περιβάλλον εργασίας χρήστη τις πληροφορίες σχετικά με τον εκπρόσωπο και επομένως να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Έτσι, το απομακρυσμένο μέρος θα μπορούσε να καλέσει έναν εκπρόσωπο απευθείας χωρίς να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία RGS.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου τελικού χρήστη ή διαχειριστή για αυτήν τη δυνατότητα.

Καταγραφή από την πλευρά του διακομιστή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του διακομιστή" επιτρέπει στο διαχειριστή εταιρείας να συλλέγει διάφορους τύπους κίνησης που πραγματοποιείται από και προς οποιονδήποτε τομέα ή Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου (URI).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν ο διαχειριστής της εταιρείας ενεργοποιήσει την καταγραφή για το Lync, τότε η κίνηση από και προς τον καθορισμένο τομέα ή URI περιλαμβάνεται στα αρχεία καταγραφής. Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων, οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων. Οι πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς χρήστες, όπως αυτές που αναφέρονται παρακάτω, καταγράφονται σε ένα αρχείο που καθορίζεται από το διαχειριστή: θέμα σύσκεψης, τοποθεσία, μηνύματα SIP, απαντήσεις σε προσκλήσεις του Lync, πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον αποδέκτη κάθε μηνύματος Lync, η διαδρομή που ακολούθησε το μήνυμα, λίστα επαφών, πληροφορίες παρουσίας, περιεχόμενο συνομιλιών μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, καθώς και τα ονόματα τυχόν κοινόχρηστων προγραμμάτων, συνημμένων, αρχείων του Microsoft PowerPoint, πινάκων, ψηφοφοριών και ερωτήσεων ψηφοφοριών, καθώς και ένα ευρετήριο των επιλογών ψηφοφορίας που ψήφισαν οι χρήστες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, αλλά ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει τη μη αυτόματη αποστολή πληροφοριών.

Χρήση των πληροφοριών: Τα αρχεία καταγραφής από την πλευρά του διακομιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Lync, δηλαδή για τον καθορισμό των προβλημάτων που παρουσιάζονται και των διακομιστών ή των τομέων στους οποίους παρουσιάζονται.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του διακομιστή" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και πρέπει να ενεργοποιηθεί από το διαχειριστή εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα cmdlet του περιβάλλοντος εργασίας της γραμμής εντολών Windows PowerShell για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα ανά τοποθεσία, υπηρεσία ή διακομιστή: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration και Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Για την καταγραφή του περιεχομένου συνομιλιών μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM), πρέπει να οριστούν ορισμένες ρυθμίσεις με τη βοήθεια της Υποστήριξης της Microsoft.

Αναφορά σφαλμάτων εισόδου

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα αναφοράς σφαλμάτων εισόδου δημιουργεί αυτόματα μια αναφορά σφάλματος όταν ένας χρήστης προσπαθήσει να πραγματοποιήσει είσοδο στο Lync χωρίς επιτυχία. Ο χρήστης στη συνέχεια θα έχει την επιλογή να στείλει την αναφορά σφάλματος στη Microsoft.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι πληροφορίες που συλλέγονται στην αναφορά σφάλματος περιέχουν πληροφορίες όπως η ποιότητα της σύνδεσης Internet του χρήστη και τυχόν κωδικούς σφάλματος ή δεδομένα εξαίρεσης που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της αποτυχημένης προσπάθειας εισόδου. Επίσης, η αναφορά μπορεί να περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία όπως η διεύθυνση IP του χρήστη και το Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier (SIP URI). Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να αποσταλούν στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα που περιέχονται στην αναφορά σφάλματος εισόδου χρησιμοποιούνται από τη Microsoft για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης και την επίλυση προβλημάτων. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft για να προσδιοριστούν τυπικά προβλήματα σύνδεσης και τάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία σύνδεσης του Lync.

Επιλογή/Έλεγχος: Από προεπιλογή, αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη και μπορεί να ελέγχεται από το διαχειριστή της εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει να αποστέλλεται πάντα ή να μην αποστέλλεται ποτέ στη Microsoft η αναφορά σφάλματος εισόδου ή να επιτρέψει στο χρήστη να αποφασίζει.

Αναζήτηση δεξιοτήτων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αναζήτηση δεξιοτήτων" επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν άτομα εντός της εταιρείας τους βάσει οποιασδήποτε ιδιότητας παρατίθεται στις υπηρεσίες Microsoft SharePoint (για παράδειγμα, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεξιότητες, τομέας εξειδίκευσης κ.λπ.). Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο αν ο διαχειριστής της εταιρείας έχει αναπτύξει το SharePoint και έχει ενεργοποιήσει την ενοποίηση Lync και SharePoint.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το ερώτημα αναζήτησης που εισάγεται στο Lync θα αποσταλεί στο διακομιστή SharePoint της εταιρείας. Το Lync επεξεργάζεται την απόκριση του SharePoint και, στη συνέχεια, εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης και οι σχετικές πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που εισάγονται από το χρήστη αποστέλλονται στο SharePoint για να ληφθούν τα αποτελέσματα αναζήτησης, τα οποία εμφανίζονται στο Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τους διαχειριστές εταιρείας μέσω των 4 ρυθμίσεων εντός ζώνης.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Έξυπνη περικοπή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Κατά την κοινή χρήση της εικόνας βίντεο κάποιου χρήστη στη διάρκεια μιας διάσκεψης βίντεο, η δυνατότητα "Έξυπνη περικοπή" θα προσδιορίσει τη θέση του κεφαλιού του χρήστη εντός του οπτικού πεδίου της κάμερας Web, χρησιμοποιώντας λειτουργίες εντοπισμού προσώπου. Μόλις καθοριστεί η θέση του κεφαλιού των χρηστών, το πρόγραμμα-πελάτης Lync 2013 "μεταφράζει" τη θέση σε συντεταγμένες και τις προσθέτει στη ροή bit του βίντεο που στέλνουν. Το πρόγραμμα-πελάτης Lync 2013 που τις λαμβάνει χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για περικοπή της εισερχόμενης ροής bit του βίντεο από τις εγγενείς αναλογίες εικόνας (οριζόντιος προσανατολισμός) σύμφωνα με τις συντεταγμένες του παραλληλογράμμου, ώστε να κεντράρει το κεφάλι του χρήστη στο βίντεο που έχει περικοπεί. Η δυνατότητα "Έξυπνη περικοπή" λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, καθώς παρακολουθεί διαρκώς τις κινήσεις του χρήστη, προσαρμόζοντας αναλόγως τις συντεταγμένες που εισάγονται στη ροή bit του βίντεο, επιτρέποντας έτσι στο πρόγραμμα-πελάτη Lync 2013 που τις λαμβάνει να προσαρμόζει την περικοπή βίντεο, διατηρώντας πάντα το κεφάλι των χρηστών στο κέντρο της προβολής βίντεο.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι συντεταγμένες του κεφαλιού του χρήστη στο οπτικό πεδίο των συσκευών βιντεοκάμερας που χρησιμοποιούν προστίθενται στη ροή bit του βίντεο. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι συντεταγμένες θα χρησιμοποιηθούν για περικοπή του σωστού τμήματος του εισερχόμενου βίντεο.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Οι χρήστες προγραμμάτων-πελατών του Lync παλαιού τύπου καθώς και εκδόσεων του Lync για κινητές συσκευές θα βλέπουν το βίντεο που στέλνεται στις πλήρεις αναλογίες οθόνης.

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" αποτελείται από τρεις βασικές δυνατότητες:

 • Συγχώνευση αναζήτησης – Αυτή η δυνατότητα συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων με τις προσωπικές επαφές Outlook ενός χρήστη, ώστε, όταν πραγματοποιεί αναζήτηση για μια επαφή, να υπάρχει μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Συγχώνευση επαφών – Αυτή η δυνατότητα συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών μεταξύ των καταχωρήσεων του Outlook και της καθολικής λίστας διευθύνσεων, χρησιμοποιώντας αναγνωριστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αναγνωριστικά εισόδου που συμφωνούν μεταξύ τους. Εάν προκύψει αντιστοιχία, το Lync συγκεντρώνει δεδομένα από τρεις πηγές δεδομένων (Outlook, καθολική λίστα διευθύνσεων και παρουσία). Αυτά τα συγκεντρωτικά δεδομένα εμφανίζονται σε διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, της λίστας "Επαφές" και μιας κάρτας επαφής.

 • Δημιουργία επαφών Outlook για επαφές Lync (συγχρονισμός επαφών) – Το Lync θα δημιουργήσει επαφές Outlook για όλες τις επαφές χρήστη στον προεπιλεγμένο φάκελο επαφών, εάν ο χρήστης έχει γραμματοκιβώτιο στον Microsoft Exchange Server 2010 ή νεότερη έκδοση. Διατηρώντας μια επαφή Outlook για κάθε επαφή Lync, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες επαφών του Lync από το Outlook, το Outlook Web Access, καθώς και κινητές συσκευές που πραγματοποιούν συγχρονισμό επαφών με το Exchange.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync συγκεντρώνει τις πληροφορίες επαφής από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync. Κατά τη δημιουργία επαφών του Outlook, το Lync θα κάνει εγγραφή των στοιχείων επικοινωνίας από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook, στο Exchange. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα στοιχεία επικοινωνίας από την παρουσία, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και το Outlook εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (λίστα "Επαφές", κάρτα επαφής, αποτελέσματα αναζήτησης κ.λπ.). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να εγγραφούν στο Exchange μέσω του συγχρονισμού επαφών (το τρίτο στοιχείο στην προηγούμενη λίστα).

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται από το διαχειριστή της εταιρείας, μέσω της ρύθμισης εντός ζώνης EnableExchangeContactSync.

Βελτιώσεις στην ποιότητα φωνής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το Lync παρέχει ειδοποιήσεις στους χρήστες για να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα της κλήσης τους, σε περίπτωση που εντοπίσει θέματα με τη συσκευή, το δίκτυο ή τον υπολογιστή στη διάρκεια της κλήσης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες για τη ρύθμιση των συσκευών ήχου του τελικού χρήστη, του δικτύου, καθώς και άλλων συνδέσεων πολυμέσων, για να προσδιορίσει την ποιότητα του ήχου. Εάν το Lync προσδιορίσει κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του ήχου στη διάρκεια της φωνητικής επικοινωνίας, ο χρήστης θα ειδοποιηθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ποιότητα της φωνής. Στους άλλους συμμετέχοντες στην κλήση εμφανίζεται απλώς μια ειδοποίηση ότι ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί μια συσκευή που ευθύνεται για την κακή ποιότητα του ήχου. Δεν γνωρίζουν τι συσκευή χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στους άλλους συμμετέχοντες στην κλήση χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας της κλήσης.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να απενεργοποιήσει την ειδοποίηση ποιότητας φωνής για τις συσκευές, χρησιμοποιώντας την εντολή PowerShell που περιγράφεται παρακάτω.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Συνεργασία μέσω πίνακα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Συνεργασία μέσω πίνακα" επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν και να κάνουν κοινή χρήση ενός εικονικού πίνακα όπου οι συμμετέχοντες της περιόδου λειτουργίας μπορούν να τοποθετούν σημειώσεις, σχέδια, καθώς και να εισάγουν εικόνες για να τις επεξεργαστούν από κοινού στη διάρκεια συσκέψεων και συνομιλιών.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Τα σχόλια που πραγματοποιούνται στους πίνακες είναι ορατά από όλους τους συμμετέχοντες. Κατά την αποθήκευση ενός πίνακα, τόσο ο πίνακας όσο και όλα τα σχόλια, αποθηκεύονται στον Lync Server. Διατηρούνται στο διακομιστή σύμφωνα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου συσκέψεων που έχουν οριστεί από το διαχειριστή. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα "Πίνακας" βελτιώνει τη συνεργασία, καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες της σύσκεψης να συζητούν και να ανταλλάσσουν ιδέες, να κρατούν σημειώσεις κ.λπ.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει στη διάθεσή του τις παρακάτω πολιτικές:

 • Πολιτική διαχειριστή EnableDataCollaboration: Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή της εταιρείας να περιορίσει όλες τις δυνατότητες συνεργασίας για δεδομένα – "Συνεργασία μέσω PowerPoint", "Κοινή χρήση αρχείων", "Ψηφοφορία", "Συνεργασία μέσω πίνακα" και "Συνημμένα". Εάν αυτή η πολιτική οριστεί στην τιμή False, οι πολιτικές επιπέδου δυνατότητας για αυτές τις δυνατότητες δεν έχουν σημασία.

 • Πολιτική διαχειριστή AllowAnnotations – Αυτή η πολιτική επιτρέπει στο διαχειριστή της εταιρείας να περιορίζει τις δυνατότητες σχολιασμού για όλους τους συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη. Εάν αυτή η ρύθμιση απενεργοποιηθεί, οι τελικοί χρήστες δεν θα βλέπουν το σημείο εισόδου για τη δημιουργία πίνακα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×