Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για Android

Η υποστήριξη του Office 2010 λήγει σύντομα

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Άμεση αναβάθμιση

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2011

Περιεχόμενα

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για Android

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων)

Κάρτα επαφής

Καταγραφή διαγνωστικών

Κοινή χρήση θέσης

Προσωπική εικόνα

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αποστολή ως email

Αποστολή αρχείων καταγραφής

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για Android

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του Microsoft Lync 2010 για Android στις κινητές συσκευές της επιχείρησής σας. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Server 2010 ως υπηρεσία (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταδίδονται από την επιχείρησή σας στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής.

Αρχή της σελίδας

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η ανάθεση κλήσεων σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε την προώθηση κλήσεων ή την ταυτόχρονη κλήση, για να τηλεφωνείτε στους πληρεξουσίους σας ή σε μια ομάδα ομαδικών κλήσεων (εάν έχετε καθορίσει πληρεξουσίους ή ομάδα ομαδικών κλήσεων στο πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Microsoft Lync 2010), σε κάποιον από τη λίστα επαφών σας, σε κάποιον από τον εταιρικό κατάλογο ή σε οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν οι πληρεξούσιοί σας απαντούν σε μια κλήση εκ μέρους σας, λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ενημερώνει σχετικά με αυτό το συμβάν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προώθηση κλήσεων στο κινητό σας τηλέφωνο όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου ή για προώθηση κλήσεων στα κατάλληλα άτομα για παρακολούθηση.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync 2010 για Android, στην καρτέλα Κατάσταση, επιλέξτε το στοιχείο Προώθηση κλήσεων.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Ταυτόχρονη κλήση ή Προώθηση κλήσεων σε.

 3. Επιλέξτε τα στοιχεία Νέος αριθμός, Οι εκπρόσωποί μου ή Επιλογή επαφής από τη λίστα επιλογών.

Αρχή της σελίδας

Κάρτα επαφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Κάρτα επαφής" συλλέγει στατικές και δυναμικές πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα στην επιχείρησή σας και εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στο Lync 2010 και στις πρόσφατες εκδόσεις του προγράμματος-πελάτη ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας Microsoft Outlook. Η Κάρτα επαφής παρέχει ενέργειες μίας κίνησης για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πραγματοποίηση κλήσης και την αποστολή άμεσου μηνύματος.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι στατικές πληροφορίες στην Κάρτα επαφής συλλέγονται από τον εταιρικό κατάλογο της επιχείρησης (όπως οι Υπηρεσίες τομέα Active Directory) και χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλους μέσω του Lync Server 2010. Εσείς παρέχετε τις δυναμικές πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από κοινού, όπως αριθμούς τηλεφώνου και την Παρουσία. Οι πληροφορίες θέσης που εμφανίζονται στην Κάρτα επαφής ανακτώνται όπως περιγράφεται στην ενότητα "Κοινή χρήση θέσης", που βρίσκεται παρακάτω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες Κάρτας επαφής εμφανίζονται έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού τις πληροφορίες επαφών σας με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των επαφών πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Καταγραφή διαγνωστικών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Καταγραφή διαγνωστικών" σάς επιτρέπει να καταγράψετε τις πληροφορίες χρήσης του Lync για Android στη συσκευή σας, στο προφίλ χρήστη. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε με το λογισμικό Lync για Android.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν η δυνατότητα "Καταγραφή διαγνωστικών" είναι ενεργοποιημένη, αποθηκεύονται στη συσκευή σας πληροφορίες όπως οι εξής: αναγνωριστικό συσκευής, ψευδώνυμο και τομέας χρήστη, δεδομένα παρουσίας, λεπτομέρειες μηνύματος, ιστορικό σύνδεσης, λίστα επαφών και δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων προγράμματος-πελάτη, όπως κανόνες προώθησης κλήσεων, κατάσταση και σημειώσεις. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών σας στο Lync δεν αποθηκεύονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, αλλά μπορείτε να επιλέξετε τη μη αυτόματη αποστολή αυτών των πληροφοριών στη Microsoft για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή αρχείων καταγραφής", που βρίσκεται παρακάτω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση).

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Καταγραφή διαγνωστικών" για αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη χρήση του Lync για Android.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Καταγραφή διαγνωστικών" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync για Android, στην καρτέλα Κατάσταση, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογές.

 2. Πατήστε Καταγραφή διαγνωστικών, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 3. Στη σελίδα Πληροφορίες για το Lync, πατήστε το στοιχείο Αποστολή αρχείων καταγραφής διαγνωστικών για την αποστολή του αρχείου καταγραφής.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση θέσης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Κοινή χρήση θέσης" μοιράζεται τη ζώνη ώρας σας με άλλους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα της Παρουσίας. Εάν ενεργοποιήσετε τη "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", οι πληροφορίες θέσης χρησιμοποιούνται από κοινού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της Λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο κοινής χρήσης των πληροφοριών θέσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", που βρίσκεται παρακάτω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Σημαντικό:  Η τρέχουσα φυσική γεωγραφική θέση σας δεν είναι δυνατό να καθοριστεί από το Lync για Android. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Lync για Android για να καλέσετε μια υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης της συσκευής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ζώνη ώρας σας ανακτάται από το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής και χρησιμοποιείται από κοινού με τις επαφές του Lync. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ζώνη ώρας χρησιμοποιείται από κοινού μέσω της Παρουσίας του Lync, βάσει του τρόπου με τον οποίο έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της Παρουσίας σας στο πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στις Κάρτες επαφών. Σημειώστε ότι καμία άλλη πληροφορία—όπως η γεωγραφική θέση, η μορφοποιημένη διεύθυνση ή η ταχυδρομική διεύθυνση—δεν χρησιμοποιείται από κοινού μέσω της Παρουσίας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η "Κοινή χρήση θέσης" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η δυνατότητα "Κοινή χρήση θέσης" έχει ενεργοποιηθεί, η διαχείρισή της γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Προσωπική εικόνα" εμφανίζει την εικόνα σας και εικόνες άλλων ατόμων της επιχείρησής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η προτίμηση κοινής χρήσης της Προσωπικής σας εικόνας συλλέγεται τόσο για την εμφάνιση εικόνων όσο και για την κοινή χρήση της εικόνας σας. Μόνο φωτογραφίες αποθηκευμένες στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory μπορούν να εμφανιστούν στο Lync για Android. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας σας και την κοινή χρήση της εικόνας σας με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της Προσωπικής εικόνας πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας" σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με άλλους χρήστες (τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας σας) και παρέχει στους άλλους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με εσάς, όπως η κατάσταση Παρουσίας σας, ο τίτλος, ο αριθμός τηλεφώνου, η θέση και σημειώσεις. Ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους ενοποίησης με το Outlook και τον Exchange Server, ώστε να εμφανίζετε μηνύματα εκτός γραφείου και άλλες πληροφορίες κατάστασης (για παράδειγμα, όταν έχετε μια σύσκεψη προγραμματισμένη στο ημερολόγιο του Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση εισόδου σας και έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με τον Lync Server. Εσείς και ο διαχειριστής σας μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Παρουσίας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με την είσοδό σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Άλλοι χρήστες και προγράμματα του Lync μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας σας, για να προσδιορίσουν τη δημοσιευμένη κατάσταση και τα στοιχεία σας προκειμένου να επικοινωνούν καλύτερα μαζί σας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του στοιχείου "Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας" πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" είναι μια ρύθμιση που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε από κοινού την κατάσταση Παρουσίας σας (όπως οι επιλογές "Διαθέσιμος", "Απασχολημένος", "Μην ενοχλείτε" κ.ο.κ.) μόνο με επαφές που αναγράφονται στη Λίστα επαφών σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ενεργοποίηση της δυνατότητας "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" εισάγει το Lync σε μια κατάσταση λειτουργίας στην οποία μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των ρυθμίσεων χρήστη, ώστε οι πληροφορίες Παρουσίας σας να είναι κοινόχρηστες μόνο με επαφές της Λίστας επαφών σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων Παρουσίας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" έχει ενεργοποιηθεί, η διαχείρισή της γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή ως email

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Αποστολή ως email" σάς επιτρέπει να στείλετε το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων του Lync 2010 για Android, το οποίο είναι αποθηκευμένο τοπικά στη συσκευή σας, ως συνημμένο προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από το χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το σύνολο του εισερχόμενου και εξερχόμενου περιεχόμενου σε συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποθηκεύεται επ' αόριστο τοπικά στη συσκευή σε απομονωμένο χώρο αποθήκευσης, εκτός εάν 1) ο χρήστης διαγράψει τη συνομιλία, 2) ο χρήστης καταργήσει την εγκατάσταση της εφαρμογής ή 3) γίνει είσοδος στην ίδια συσκευή από νέο χρήστη. Το ιστορικό άμεσων μηνυμάτων που αποστέλλεται με τη χρήση της δυνατότητας "Αποστολή ως email" παραδίδεται με τη μορφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε οι συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων να είναι διαθέσιμες εκτός της συσκευής, για σκοπούς όπως η αρχειοθέτηση ή η κοινή χρήση.

Επιλογή/Έλεγχος: Το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας. Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ως εξής:

 1. Από την καρτέλα Συνομιλίες, πατήστε και κρατήστε πατημένη τη συνομιλία που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στο αναδυόμενο μενού, πατήστε Διαγραφή συζήτησης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης διαγραφής, πατήστε ΟΚ.

Το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποστέλλεται χρησιμοποιώντας μία από τις εξής διαδικασίες:

 1. Από το "Παράθυρο συνομιλίας", πατήστε το πλήκτρο μενού.

 2. Επιλέξτε Αποστολή ως email από το μενού.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού, εάν θέλετε να στείλετε το ιστορικό σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς.

 4. Πατήστε Αποστολή.

Ή

 1. Από την καρτέλα Συνομιλίες, πατήστε και κρατήστε πατημένη τη συνομιλία που θέλετε να στείλετε.

 2. Στο αναδυόμενο μενού, πατήστε στην επιλογή Αποστολή ως email.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού, εάν θέλετε να στείλετε το ιστορικό σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς.

 4. Πατήστε Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή αρχείων καταγραφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αποστολή αρχείων καταγραφής" σάς επιτρέπει να στέλνετε αρχεία καταγραφής του Lync για Android (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή διαγνωστικών", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση), ώστε η ομάδα υποστήριξης να μπορεί να διερευνήσει οποιαδήποτε ζητήματα ήχου ή συνδεσιμότητας που ενδέχεται να προκύψουν.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Μόνο οι πληροφορίες που συλλέγει η δυνατότητα "Καταγραφή διαγνωστικών" αποστέλλονται (εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Καταγραφή διαγνωστικών"). Ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή διαγνωστικών", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση, για να δείτε ποιες πληροφορίες καταγράφονται.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συσκευή σας χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που συναντήσατε και στη βελτίωση του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το Lync για Android δεν αποστέλλει αρχεία καταγραφής από τη συσκευή σας αυτόματα. Αποστέλλει αρχεία καταγραφής μόνο όταν η καταγραφή έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή διαγνωστικών", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση) και χρησιμοποιείτε τα παρακάτω βήματα για μη αυτόματη αποστολή των αρχείων καταγραφής του Lync:

 1. Στο Lync για Android, στην καρτέλα Κατάσταση, επιλέξτε το στοιχείο Επιλογές.

 2. Πατήστε Καταγραφή διαγνωστικών, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 3. Στη σελίδα Πληροφορίες για το Lync, πατήστε το στοιχείο Αποστολή αρχείων καταγραφής διαγνωστικών.

 4. Στη φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίγει με τα αρχεία καταγραφής συνημμένα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" αποτελείται από τρεις κύριες δυνατότητες. Μόνο μία, η δυνατότητα "Συγχώνευση αναζήτησης" είναι διαθέσιμη στο Lync για Android. Η δυνατότητα "Συγχώνευση αναζήτησης" συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) με τις επαφές του Lync, ώστε, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια επαφή, να υπάρχει μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync για Android ανακτά πληροφορίες επαφών από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή την Παρουσία. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync για Android.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες επαφών από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή την Παρουσία εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync για Android.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του στοιχείου "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×