Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για iPad

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2012

Περιεχόμενα

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για iPad

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων)

Κάρτα επαφής

Καταγραφή

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Κοινή χρήση θέσης

Προσωπική εικόνα

Συνεργασία μέσω PowerPoint

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ειδοποιήσεις προώθησης

Αποστολή ως email

Αποστολή αρχείων καταγραφής

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για iPad

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ένα προϊόν του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του Microsoft Lync 2010 για iPad στις κινητές συσκευές της επιχείρησής σας. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Server 2010 ως υπηρεσία (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταδίδονται από την επιχείρησή σας στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής.

Αρχή της σελίδας

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η επιλογή "Ανάθεση κλήσεων" δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναθέτουν σε ένα ή περισσότερα άτομα (πληρεξούσιους) να πραγματοποιούν ή να λαμβάνουν κλήσεις και να ρυθμίζουν ή να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές συσκέψεις για λογαριασμό τους.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Κατά τον ορισμό πληρεξουσίων, πρέπει να παρέχονται από το χρήστη τα στοιχεία επικοινωνίας των πληρεξουσίων στη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης των παραμέτρων. Οι χρήστες που έχουν οριστεί ως πληρεξούσιοι θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση η οποία θα τους πληροφορεί ότι κάποιος από την εταιρεία τούς έχει ορίσει ως πληρεξούσιους. Όταν κάποιος ή κάποιοι πληρεξούσιοι απαντήσουν σε μια κλήση για λογαριασμό του ατόμου που τους έχει ορίσει ως πληρεξούσιους, το άτομο αυτό θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια ειδοποίηση που θα το πληροφορεί σχετικά με το συμβάν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Το Lync χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πληρεξούσιου ώστε να του δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιεί ή να λαμβάνει κλήσεις και να προγραμματίζει ή να συμμετέχει σε συσκέψεις για λογαριασμό του προσώπου του οποίου είναι πληρεξούσιος.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync 2010 για iPad, στην καρτέλα Κατάσταση, πατήστε το στοιχείο Προώθηση κλήσεων.

 2. Πατήστε την τρέχουσα ρύθμιση προώθησης κλήσεων και, από τη λίστα των επιλογών που εμφανίζεται, επιλέξτε Πληρεξούσιοι.

Σημείωση:  Η ρύθμιση παραμέτρων των πληρεξουσίων δεν μπορεί να γίνει από την κινητή συσκευή, πρέπει να ρυθμιστούν από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή του Lync.

Αρχή της σελίδας

Κάρτα επαφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: H δυνατότητα "Κάρτα επαφής" εμφανίζει τις πληροφορίες επαφής, παρουσίας και τοποθεσίας για εσάς και τα άτομα που εργάζονται στην εταιρεία σας, τόσο στο Lync όσο και στις πρόσφατες εκδόσεις του Outlook. Η κάρτα επαφής παρέχει επίσης πρόσβαση για επικοινωνία με κάποιον με ένα κλικ. Για παράδειγμα, μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα, να ξεκινήσετε μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας από την κάρτα επαφής κάποιου.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι στατικές πληροφορίες στη δυνατότητα "Κάρτα επαφής" συλλέγονται από τον εταιρικό κατάλογο της επιχείρησης (όπως από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory). Οι δυναμικές πληροφορίες, όπως είναι οι πληροφορίες διαθεσιμότητας, ανακτώνται από το Microsoft Exchange Server. Οι πληροφορίες θέσης ανακτώνται με διάφορους τρόπους (ανατρέξτε στην ενότητα "Θέση"). Οι αριθμοί τηλεφώνου μπορούν να ανακτηθούν από τον εταιρικό κατάλογο ή να καταχωρηθούν μη αυτόματα από το χρήστη. Τέλος, η διαχείριση των πληροφοριών παρουσίας γίνεται από το Lync με τη χρήση του Ημερολογίου του Outlook (εάν είναι ενεργοποιημένο από το χρήστη) ή καταχωρούνται μη αυτόματα από το χρήστη. Ο διακομιστής του Lync κάνει κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών με άλλα πρόσωπα μέσα στην εταιρεία. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η δυνατότητα "Κάρτα επαφής" χρησιμοποιείται για την προβολή των στοιχείων επικοινωνίας, τοποθεσίας και παρουσίας για τα πρόσωπα στην εταιρεία του χρήστη. Ο όγκος των στοιχείων που προβάλλονται στις επαφές του Lync και του Outlook ενός χρήστη μπορεί να ελέγχεται με τη ρύθμιση “σχέσεων εμπιστευτικότητας” και την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων (ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων").

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των επαφών πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Καταγραφή

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Καταγραφή" σάς επιτρέπει να καταγράψετε τις πληροφορίες χρήσης του Lync για iPad στη συσκευή σας, στο προφίλ χρήστη. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε με το λογισμικό Lync για iPad.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν η δυνατότητα "Καταγραφή" είναι ενεργοποιημένη, αποθηκεύονται στη συσκευή σας πληροφορίες όπως οι εξής: αναγνωριστικό συσκευής, ψευδώνυμο και τομέας χρήστη, δεδομένα Παρουσίας, λεπτομέρειες μηνύματος, ιστορικό σύνδεσης, λίστα επαφών και δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων προγράμματος-πελάτη, όπως κανόνες προώθησης κλήσεων, κατάσταση και σημειώσεις. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών σας στο Lync δεν αποθηκεύονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, αλλά μπορείτε να επιλέξετε τη μη αυτόματη αποστολή αυτών των πληροφοριών στη Microsoft για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων (ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή αρχείων καταγραφής", που βρίσκεται παρακάτω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση).

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Καταγραφή" για αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη χρήση του Lync για iPad.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Καταγραφή" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync για iPad, στην καρτέλα Κατάσταση, πατήστε το στοιχείο Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Καταγραφή από τη λίστα επιλογών.

 3. Στη σελίδα επιλογών Καταγραφή, πραγματοποιήστε ολίσθηση της εναλλαγής Καταγραφή σε Ενεργοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (100)

Σημαντικό:  Προτείνουμε να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Lync για iPad για να επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης, όπως το 9-1-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Lync για iPad ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την τρέχουσα φυσική θέση σας. Επομένως, αν χρησιμοποιήσετε το Lync για iPad για να επικοινωνήσετε με υπηρεσίες παροχής έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες παροχής ΔΕΝ θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη θέση σας. Για να επικοινωνήσετε με υπηρεσίες παροχής έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας, κλείστε το Lync για iPad και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης της συσκευής σας.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση θέσης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Κοινή χρήση θέσης" μοιράζεται τη ζώνη ώρας σας με άλλους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα της Παρουσίας. Εάν ενεργοποιήσετε τη "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", οι πληροφορίες θέσης χρησιμοποιούνται από κοινού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της Λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο κοινής χρήσης των πληροφοριών θέσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων", που βρίσκεται παρακάτω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Σημαντικό:  Η τρέχουσα φυσική γεωγραφική θέση σας δεν είναι δυνατό να καθοριστεί από το Lync για iPad. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Lync για iPad για να καλέσετε μια υπηρεσία παροχής έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης της συσκευής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ζώνη ώρας σας ανακτάται από το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής και χρησιμοποιείται από κοινού με τις επαφές του Lync. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ζώνη ώρας χρησιμοποιείται από κοινού μέσω της Παρουσίας του Lync, βάσει του τρόπου με τον οποίο έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της Παρουσίας σας στο πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync. Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στις Κάρτες επαφών. Σημειώστε ότι καμία άλλη πληροφορία — όπως η γεωγραφική θέση, η μορφοποιημένη διεύθυνση ή η ταχυδρομική διεύθυνση — δεν χρησιμοποιείται από κοινού μέσω της Παρουσίας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η "Κοινή χρήση θέσης" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η δυνατότητα "Κοινή χρήση θέσης" έχει ενεργοποιηθεί, η διαχείρισή της γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Προσωπική εικόνα" εμφανίζει την εικόνα σας και εικόνες άλλων ατόμων της επιχείρησής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η προτίμηση κοινής χρήσης της Προσωπικής σας εικόνας συλλέγεται τόσο για την εμφάνιση εικόνων όσο και για την κοινή χρήση της εικόνας σας. Μόνο φωτογραφίες αποθηκευμένες στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory μπορούν να εμφανιστούν στο Lync για iPad. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας σας και την κοινή χρήση της εικόνας σας με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της Προσωπικής εικόνας πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Συνεργασία μέσω PowerPoint

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Συνεργασία μέσω PowerPoint" δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα εμφάνισης, προβολής και σχολιασμού παρουσιάσεων του PowerPoint στη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής συνομιλίας ή σύσκεψης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι ενέργειες των τελικών χρηστών, αποστολή, περιήγηση ή σχολιασμός μιας παρουσίασης του PowerPoint, καθορίζουν όλες τις χρήσεις αυτής της δυνατότητας. Οποιοδήποτε αρχείο παρουσιάζεται σε μια συνομιλία ή σύσκεψη μεταδίδεται σε όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, οι οποίοι μπορούν να το ανακτήσουν απευθείας από ένα φάκελο στους υπολογιστές τους. Ο κάτοχος του αρχείου ή ο παρουσιαστής μπορεί να μην επιτρέπει την αποθήκευση του αρχείου από άλλους χρήστες, ωστόσο αυτό δεν περιορίζει τη δυνατότητά τους να το ανακτούν ή να το εμφανίζουν. Τα αρχεία του PowerPoint αποθηκεύονται στο Lync Server ανάλογα με τις πολιτικές λήξης του περιεχομένου της σύσκεψης, όπως ορίζεται από το διαχειριστή εταιρείας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η συνεργασία μέσω του PowerPoint βοηθά τους συμμετέχοντες σε μια συνομιλία να κάνουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις και να λαμβάνουν σχόλια.

Επιλογή/Έλεγχος: Οι χρήστες του iPad μπορούν μόνο να προβάλουν μια παρουσίαση του PowerPoint που είναι κοινόχρηστη με άλλον συμμετέχοντα στη σύσκεψη. Δεν μπορούν να στείλουν, να σχολιάσουν ή να μοιραστούν παρουσιάσεις του PowerPoint από το iPad.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Πληροφορίες παρουσίας και στοιχεία επικοινωνίας" επιτρέπει σε έναν χρήστη να προβάλλει πληροφορίες για την παρουσία και τα στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών (τόσο εντός όσο και εκτός μιας εταιρείας), καθώς και να θέτει σε κοινή χρήση τις δικές του δημοσιευμένες πληροφορίες, όπως παρουσία, κατάσταση, θέση στην εταιρεία, αριθμό τηλεφώνου, τοποθεσία και σημειώσεις. Ο διαχειριστής εταιρείας ενδέχεται επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους για ενοποίηση με το Outlook και τον Exchange Server, ώστε να εμφανίζονται τα μηνύματα "εκτός γραφείου" κάποιου χρήστη αλλά και άλλες πληροφορίες κατάστασης (για παράδειγμα, την περίπτωση όπου ένας χρήστης έχει προγραμματίσει κάποια σύσκεψη στο Ημερολόγιο του Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη, για σκοπούς σύνδεσης και ελέγχου ταυτότητας. Επίσης, τυχόν επιπρόσθετοι αριθμοί τηλεφώνου που οι χρήστες επιθυμούν να κάνουν διαθέσιμους, πληροφορίες όπως μηνύματα "εκτός γραφείου" και άλλες πληροφορίες κατάστασης σε περίπτωση που ο διαχειριστής εταιρείας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για ενοποίηση με το Outlook και τον Exchange Server και έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα στο Outlook, περιλαμβανομένων σημειώσεων ή διαθεσιμότητας που ίσως έχουν οριστεί μη αυτόματα από το χρήση και είναι διαθέσιμες στην "Κάρτα επαφής". Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η διεύθυνση εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιούνται για σύνδεση του χρήστη στο Lync, καθώς και για σύνδεση με τον Lync Server. Ανάλογα με τον τρόπο που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, ενδέχεται άλλοι χρήστες του Lync αλλά και προγράμματα να είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας και κατάστασης, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας, εάν έχουν δημοσιευτεί, ώστε οι χρήστες να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της δυνατότητας "Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας" πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" είναι μια ρύθμιση που επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν τις πληροφορίες παρουσίας τους (όπως "Διαθέσιμος", "Απασχολημένος", "Μην ενοχλείτε" κ.λπ.) που θα είναι κοινόχρηστες με τις επαφές που υπάρχουν στη λίστα "Επαφές".

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ενεργοποίηση της δυνατότητας "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" θέτει το Lync σε μια κατάσταση λειτουργίας στην οποία ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις χρήστη, ώστε οι πληροφορίες παρουσίας του να είναι κοινόχρηστες μόνο με επαφές της λίστας "Επαφές". Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν πώς θα γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων παρουσίας τους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" έχει ενεργοποιηθεί, η διαχείρισή της γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Ειδοποιήσεις προώθησης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ειδοποιήσεις προώθησης" είναι ο μηχανισμός που σας ειδοποιεί, όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα στην κινητή συσκευή σας. Η ειδοποίηση μπορεί να δοθεί με διάφορους τρόπους — συμπεριλαμβανομένης μιας αναδυόμενης ειδοποίησης, ενός ήχου ή ενός αριθμού ετικέτας στο εικονίδιο "Αρχική οθόνη" — ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας. Η ειδοποίηση δημιουργείται τοπικά στη συσκευή, όταν η συσκευή λαμβάνει ένα νέο μήνυμα. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν το Lync για iPad δεν εκτελείται στο πρώτο πλάνο. Όταν το Lync για iPad εκτελείται στο πρώτο πλάνο, η δυνατότητα "Ειδοποιήσεις προώθησης" καταργείται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις "Ειδοποιήσεις προώθησης", αλλά η απενεργοποίηση της δυνατότητας "Ειδοποιήσεις προώθησης" δεν διακόπτει τη λήψη μηνυμάτων. Απλώς απενεργοποιεί τη δυνατότητα ειδοποίησης. Για να σταματήσετε να λαμβάνετε νέα μηνύματα, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Lync για iPad.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Καμία πληροφορία δεν συλλέγεται, υποβάλλεται σε επεξεργασία ή μεταδίδεται από την κινητή συσκευή. Όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται στη συσκευή σας από άλλους χρήστες του Lync διαβιβάζονται μέσω της υπηρεσίας "Ειδοποίηση προώθησης της Microsoft" του Microsoft Lync Server και, στη συνέχεια, δρομολογούνται στην υπηρεσία "Ειδοποίηση προώθησης iPad" για παράδοση στη συσκευή σας. Όταν δημιουργηθεί μια συνομιλία, όλα τα μηνύματα μετακινούνται μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στη συνομιλία. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του iPad, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Apple (Apple Customer Privacy Policy).

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση "Ειδοποιήσειςπροώθησης" προσδιορίζει αν θα ειδοποιείστε για νέα μηνύματα που λαμβάνει το Lync για iPad, όταν το Lync για iPad δεν εκτελείται στο πρώτο πλάνο.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Ειδοποιήσεις προώθησης" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η δυνατότητα "Ειδοποιήσεις προώθησης" είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Ειδοποιήσεις από τη λίστα επιλογών.

 3. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο εναλλαγής Ειδοποιήσεις είναι στη θέση Ενεργοποίηση.

 4. Επιλέξτε το Lync από τη λίστα εφαρμογών.

 5. Πραγματοποιήστε ολίσθηση των εναλλαγών Ειδοποιήσεις, Ήχοι και Κάρτες στη θέση Ενεργοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή ως email

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Αποστολή ως email" σας επιτρέπει να στείλετε το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων του Lync 2010 για iPad, το οποίο είναι αποθηκευμένο τοπικά στη συσκευή σας, ως συνημμένο προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από το χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το σύνολο του εισερχόμενου και εξερχόμενου περιεχόμενου σε συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποθηκεύεται επ' αόριστο τοπικά στη συσκευή σε απομονωμένο χώρο αποθήκευσης, εκτός εάν 1) ο χρήστης διαγράψει τη συνομιλία, 2) ο χρήστης καταργήσει την εγκατάσταση της εφαρμογής ή 3) γίνει είσοδος στην ίδια συσκευή από νέο χρήστη. Το ιστορικό άμεσων μηνυμάτων που αποστέλλεται με τη χρήση της δυνατότητας "Αποστολή ως email" παραδίδεται με τη μορφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε οι συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων να είναι διαθέσιμες εκτός της συσκευής, για σκοπούς όπως η αρχειοθέτηση ή η κοινή χρήση.

Επιλογή/Έλεγχος: Το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας. Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ως εξής:

 1. Από την καρτέλα "Συνομιλίες", πατήστε Επεξεργασία.

 2. Επιλέξτε τη συνομιλία που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε Διαγραφή.

Το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποστέλλεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Από το "Παράθυρο συνομιλίας", πατήστε το κουμπί Ενέργειες στη γραμμή περιήγησης.

 2. Επιλέξτε Αποστολή ως email από το μενού.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού, εάν θέλετε να στείλετε το ιστορικό σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς.

 4. Πατήστε Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή αρχείων καταγραφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Αποστολή αρχείων καταγραφής" σας επιτρέπει να στέλνετε αρχεία καταγραφής του Lync για iPad (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση), ώστε η ομάδα υποστήριξης να μπορεί να διερευνήσει οποιαδήποτε ζητήματα ήχου ή συνδεσιμότητας που ενδέχεται να προκύψουν.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Μόνο οι πληροφορίες που συλλέγει η δυνατότητα "Καταγραφή" αποστέλλονται (εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Καταγραφή"). Ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση, για να δείτε ποιες πληροφορίες καταγράφονται.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συσκευή σας χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που συναντήσατε και στη βελτίωση του Lync.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το Lync για iPad δεν αποστέλλει αρχεία καταγραφής από τη συσκευή σας αυτόματα. Αποστέλλει αρχεία καταγραφής μόνο όταν η καταγραφή έχει ενεργοποιηθεί στη συσκευή σας (ανατρέξτε στην ενότητα "Καταγραφή", που βρίσκεται παραπάνω σε αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση) και χρησιμοποιείτε τα παρακάτω βήματα για μη αυτόματη αποστολή των αρχείων καταγραφής του Lync:

 1. Στο Lync για iPad, στην καρτέλα Κατάσταση, πατήστε Επιλογές.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Καταγραφή από τη λίστα επιλογών.

 3. Στη σελίδα επιλογών Καταγραφή, επιλέξτε το στοιχείο Αποστολή αρχείων καταγραφής.

 4. Στη φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίγει με τα αρχεία καταγραφής συνημμένα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορισμού και, στη συνέχεια, πατήστε Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" αποτελείται από τρεις κύριες δυνατότητες. Οι ακόλουθες δύο είναι διαθέσιμες στο Lync για iPad:

 • Συγχώνευση αναζήτησης – Η δυνατότητα "Συγχώνευση αναζήτησης" συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) με τις επαφές του Lync, ώστε, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια επαφή, να υπάρχει μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 • Συγχώνευση επαφών - Η δυνατότητα "Συγχώνευση επαφών" συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών μεταξύ της καθολικής λίστας διευθύνσεων (GAL), του Lync Server και της Λίστας επαφών του iPad, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα αναγνωριστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά εισόδου ή και τα δύο. Όταν προσδιοριστεί μια αντιστοίχιση, το Lync για iPad συγκεντρώνει τα δεδομένα από αυτές τις προελεύσεις και εμφανίζει τα συγκεντρωμένα δεδομένα σε διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, της Λίστας επαφών σας και των Καρτών επαφών.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync για iPad συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών από το Outlook, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, την Παρουσία και το iPad. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync για iPad.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες επαφών από το Outlook, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, την Παρουσία και το iPad εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync για iPad.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του Ενοποιημένου χώρου αποθήκευσης επαφών πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×