Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για Nokia

Η υποστήριξη του Office 2010 λήγει σύντομα

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Άμεση αναβάθμιση

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2011

Περιεχόμενα

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για Nokia

Αναφορά ενεργοποίησης

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων)

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Κάρτα επαφής

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Προσωπική εικόνα

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αποστολή ως email

Αποστολή θέσης

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync 2010 για Nokia

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του Microsoft Lync 2010 για Nokia στις κινητές συσκευές της επιχείρησής σας. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync Server 2010 ως υπηρεσία (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταδίδονται από την επιχείρησή σας στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά ενεργοποίησης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Κατά την αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του Lync 2010 για Nokia, ορισμένα δεδομένα που αφορούν το υλικό και το λογισμικό συλλέγονται και αποστέλλονται στη Nokia για σκοπούς αναφοράς επιτυχημένης ρύθμισης παραμέτρων.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Δεν συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα που συλλέγονται στη διάρκεια της διαδικασίας Αναφοράς ενεργοποίησης χρησιμοποιούνται από τη Nokia για τη λήψη μιας έκθεσης επιτυχημένης ρύθμισης παραμέτρων του λογισμικού. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Nokia, ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Nokia.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Δεν ισχύει.

Αρχή της σελίδας

Ανάθεση κλήσεων (Προώθηση κλήσεων)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους και κατόπιν να αναθέσετε στους πληρεξουσίους σας να πραγματοποιούν και να απαντούν σε κλήσεις, καθώς επίσης να ρυθμίζουν και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές συσκέψεις εκ μέρους σας. Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" από την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε μόνο πληρεξουσίους που έχετε προ-καθορίσει στο πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή Microsoft Lync 2010.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν οι πληρεξούσιοί σας απαντούν σε μια κλήση εκ μέρους σας, λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ενημερώνει σχετικά με αυτό το συμβάν. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να συνεργαστείτε με τους πληρεξουσίους σας, προκειμένου να διαχειριστείτε το χρονοδιάγραμμα και τις συσκέψεις σας, να εκτελέσετε παρακολούθηση θέματος με τους πληρεξουσίους σας σχετικά με τις κλήσεις που πραγματοποιούν και απαντούν για λογαριασμό σας (ή εκ μέρους σας) ή να εκτελέσετε και τις δύο ενέργειες.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Ανάθεση κλήσεων" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync για Nokia, από το μενού επιλογών της σελίδας "Λίστα επαφών", επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Φωνή, κάντε εναλλαγή της επιλογής Προώθηση κλήσεων σε Ενεργοποίηση.

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Προώθηση των κλήσεών μου σε και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Οι πληρεξούσιοί μου από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο.

 4. Στην κάτω γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη" σάς επιτρέπει να καταγράψετε τις πληροφορίες χρήσης του Lync στην κινητή συσκευή σας, στο προφίλ χρήστη. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε με το λογισμικό Lync για Nokia.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη" είναι ενεργοποιημένη, αποθηκεύονται στη συσκευή σας πληροφορίες όπως οι εξής: αναγνωριστικό συσκευής, ψευδώνυμο και τομέας χρήστη, δεδομένα Παρουσίας, λεπτομέρειες μηνύματος, ιστορικό σύνδεσης, λίστα επαφών και δεδομένα ρύθμισης παραμέτρων προγράμματος-πελάτη, όπως κανόνες προώθησης κλήσεων, κατάσταση και σημειώσεις. Τα περιεχόμενα των συνομιλιών σας στο Lync 2010 δεν αποθηκεύονται. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται αυτόματα στη Microsoft, αλλά μπορείτε να επιλέξετε τη μη αυτόματη αποστολή αυτών των πληροφοριών.

Χρήση των πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη", για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη χρήση του Lync για Nokia.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα "Καταγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη" είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

 1. Στο Lync για Nokia, στο μενού επιλογών της σελίδας "Λίστα επαφών", επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση καταγραφής.

 3. Στην κάτω γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Κάρτα επαφής

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Κάρτα επαφής" συλλέγει στατικές και δυναμικές πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα στην επιχείρησή σας και εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στο Lync, καθώς και για επαφές στις πρόσφατες εκδόσεις του προγράμματος-πελάτη ανταλλαγής μηνυμάτων και συνεργασίας Microsoft Outlook. Η δυνατότητα "Κάρτα επαφής" παρέχει ενέργειες ενός κλικ για την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την πραγματοποίηση κλήσης, την αποστολή άμεσου μηνύματος και την αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS) (η δυνατότητα SMS δεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα-πελάτη επιφάνειας εργασίας Lync).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Οι στατικές πληροφορίες στην Κάρτα επαφής συλλέγονται από τον εταιρικό κατάλογο της επιχείρησης (όπως οι Υπηρεσίες τομέα Active Directory) και χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλους μέσω του Lync Server 2010. Οι δυναμικές πληροφορίες που συλλέγονται, όπως οι αριθμοί τηλεφώνων και η Παρουσία, μπορούν να εισαχθούν από εσάς και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν από κοινού με άλλους. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες Κάρτας επαφής εμφανίζονται έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού τις πληροφορίες επαφών σας με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των Επαφών μπορεί να γίνει τόσο από το πρόγραμμα-πελάτη επιφάνειας εργασίας Lync όσο και από το Lync για Nokia. Μπορείτε να διαχειριστείτε επαφές στο Lync για Nokia, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

Προσθήκη επαφής

 1. Από την καρτέλα Λίστα επαφών στην κύρια οθόνη του Lync, επιλέξτε το στοιχείο Αναζήτηση.

 2. Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής.

 3. Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε, και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μενού Επιλογές.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη επαφής και κατόπιν επιλέξτε την ομάδα επαφών στην οποία θα προσθέσετε την επαφή.

Κατάργηση επαφής

 1. Από την καρτέλα Λίστα επαφών στην κύρια οθόνη του Lync, επιλέξτε την ομάδα επαφών της επαφής.

 2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Επιλέξτε το μενού Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Κατάργηση επαφής.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Σημαντικό:  Προτείνεται να ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Lync για Nokia για να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το Lync για Nokia ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την τρέχουσα φυσική θέση σας. Επομένως, αν χρησιμοποιήσετε το Lync για Nokia για να επικοινωνήσετε με υπηρεσίες παροχής έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες παροχής ΔΕΝ θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη θέση σας. Για να επικοινωνήσετε με υπηρεσίες παροχής έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας, κλείστε το Lync για Nokia και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο κλήσης της συσκευής σας.

Αρχή της σελίδας

Προσωπική εικόνα

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Προσωπική εικόνα" εμφανίζει την εικόνα σας και εικόνες άλλων ατόμων της επιχείρησής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η προτίμηση κοινής χρήσης της Προσωπικής σας εικόνας συλλέγεται τόσο για την εμφάνιση εικόνων όσο και για την κοινή χρήση της εικόνας σας. Μόνο φωτογραφίες αποθηκευμένες στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory μπορούν να εμφανιστούν στο Lync για Nokia. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της εμπειρίας σας και την κοινή χρήση της εικόνας σας με άλλους.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων της Προσωπικής εικόνας πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας" σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με άλλους χρήστες (τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας σας) και παρέχει στους άλλους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με εσάς, όπως η κατάσταση Παρουσίας σας, ο τίτλος, ο αριθμός τηλεφώνου, η θέση και σημειώσεις. Ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να ρυθμίσει τις παραμέτρους ενοποίησης με το Outlook και τον Exchange Server, ώστε να εμφανίζετε μηνύματα εκτός γραφείου και άλλες πληροφορίες κατάστασης (για παράδειγμα, όταν έχετε μια σύσκεψη προγραμματισμένη στο ημερολόγιο του Outlook).

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση εισόδου σας και έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με τον Lync Server. Εσείς και ο διαχειριστής σας μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Παρουσίας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με την είσοδό σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Άλλοι χρήστες και προγράμματα του Lync μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες Παρουσίας και επικοινωνίας σας, για να προσδιορίσουν τη δημοσιευμένη κατάστασή σας και τα στοιχεία σας, έτσι ώστε να επικοινωνούν καλύτερα μαζί σας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του στοιχείου "Πληροφορίες παρουσίας και επικοινωνίας" πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" είναι μια ρύθμιση που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε από κοινού την κατάσταση Παρουσίας σας (όπως οι επιλογές "Διαθέσιμος", "Απασχολημένος", "Μην ενοχλείτε" κ.ο.κ.) μόνο με επαφές που αναγράφονται στη Λίστα επαφών σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Η ενεργοποίηση της δυνατότητας "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" εισάγει το Lync σε μια κατάσταση λειτουργίας στην οποία μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των ρυθμίσεων χρήστη, ώστε οι πληροφορίες Παρουσίας σας να είναι κοινόχρηστες μόνο με επαφές της Λίστας επαφών σας. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων Παρουσίας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το διαχειριστή της επιχείρησής σας. Εάν η "Λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων" έχει ενεργοποιηθεί, η διαχείρισή της γίνεται από το πρόγραμμα-πελάτη επιφάνειας εργασίας Lync.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή ως email

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Αποστολή ως email" σάς επιτρέπει να στείλετε το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων του Lync 2010 για Nokia, το οποίο είναι αποθηκευμένο τοπικά στη συσκευή σας, ως συνημμένο προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από το χρήστη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το σύνολο του εισερχόμενου και εξερχόμενου περιεχόμενου σε συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων αποθηκεύεται επ' αόριστο τοπικά στη συσκευή σε απομονωμένο χώρο αποθήκευσης, εκτός εάν 1) ο χρήστης διαγράψει τη συνομιλία, 2) ο χρήστης καταργήσει την εγκατάσταση της εφαρμογής ή 3) γίνει είσοδος στην ίδια συσκευή από νέο χρήστη. Το ιστορικό άμεσων μηνυμάτων που αποστέλλεται με τη χρήση της δυνατότητας "Αποστολή ως email" παραδίδεται με τη μορφή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν το ιστορικό συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε οι συνομιλίες με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων να είναι διαθέσιμες εκτός της συσκευής, για σκοπούς όπως η αρχειοθέτηση ή η κοινή χρήση.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Το ιστορικό συνομιλιών αποθηκεύεται αυτόματα στη συσκευή. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας. Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό συνομιλιών ως εξής:

 1. Στην καρτέλα Συνομιλίες, πατήστε το κουμπί Τερματισμός συνομιλιών στην κάτω γραμμή εργαλείων.

 2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις συνομιλίες που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Πατήστε το κουμπί Τέλος στη γραμμή εργαλείων.

Μπορείτε να στείλετε το ιστορικό συνομιλιών χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο παράθυρο συνομιλιών, πατήστε το μενού Επιλογές.

 2. Από το μενού, επιλέξτε Αποστολή ως email.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή θέσης

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα αυτή συνεργάζεται με το Nokia Maps για τον προσδιορισμό της θέσης σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Ανάλογα με τις μεθόδους εντοπισμού που έχετε επιλέξει, η συσκευή σας μπορεί να επικοινωνήσει με τη Nokia για να καθορίσει τη θέση σας. Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία με ανώνυμο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Nokia για τις εφαρμογές χάρτη.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη δυνατότητα "Αποστολή θέσης" χρησιμοποιούνται από το Nokia Maps προκειμένου να λαμβάνετε ακριβέστερα δεδομένα θέσης, ταχύτερα.

Αρχή της σελίδας

Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" αποτελείται από τρεις κύριες δυνατότητες. Μόνο η ακόλουθη δυνατότητα είναι διαθέσιμη στο Lync για Nokia:

 • Συγχώνευση αναζήτησης    Η δυνατότητα "Συγχώνευση αναζήτησης" συγχωνεύει την καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) με τις επαφές του Lync, ώστε, όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για μια επαφή, να υπάρχει μόνο μία καταχώρηση στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync για Nokia συγκεντρώνει πληροφορίες επαφών από το Outlook, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και την Παρουσία. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται εσωτερικά από το Lync για Nokia.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες επαφών από το Outlook, την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και την Παρουσία εμφανίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Lync για Nokia.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η διαχείριση των ρυθμίσεων του στοιχείου "Ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης επαφών" πραγματοποιείται από το πρόγραμμα-πελάτη επιτραπέζιου υπολογιστή Lync.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×