Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync Web Scheduler

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2013

Περιεχόμενα

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync Web Scheduler

Lync Web Scheduler

Cookies

Συλλογή δεδομένων και Αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE, Quality of Experience)

Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft Lync Web Scheduler

Αυτή η σελίδα αποτελεί συμπλήρωμα στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync. Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα προϊόντα Microsoft Lync, καθώς και αυτήν τη συμπληρωματική έκδοση.

Αυτή η συμπληρωματική έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στην ανάπτυξη και χρήση του λογισμικού επικοινωνίας Microsoft Lync Web Scheduler που έχει αναπτυχθεί στις συσκευές της εταιρείας σας. Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Lync ως τμήμα ηλεκτρονικής λύσης ή υπηρεσίας (δηλαδή, εάν κάποιος τρίτος [για παράδειγμα, η Microsoft] φιλοξενεί τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται το λογισμικό), θα μεταδίδονται πληροφορίες σε αυτόν τον τρίτο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που μεταδίδονται στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος, συμβουλευτείτε το διαχειριστή της επιχείρησής σας ή την υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε.

Lync Web Scheduler

Τι κάνει αυτό το εργαλείο: Το Lync Web Scheduler επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικές συσκέψεις.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

 • Όνομα διοργανωτή

 • Ονόματα συμμετεχόντων

 • Ονόματα παρουσιαστών

 • Λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Θέμα της σύσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη σύσκεψη (όπως ώρα έναρξης και λήξης, αναγνωριστικό διάσκεψης, κωδικός πρόσβασης και αυτόματο σύστημα υποδοχής διασκέψεων/πληροφορίες υπηρεσίας παροχής διασκέψεων ήχου για το χρήστη)

 • Όλες οι διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης για το χρήστη στο Microsoft Exchange (διευθύνσεις X400-X500, διευθύνσεις ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων (UM) του Exchange, SIP και URI τηλεφώνου/φωνητικού ταχυδρομείου ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων του Exchange)

 • Πληροφορίες τοποθεσίας σύσκεψης

Χρήση των πληροφοριών: Οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση σύσκεψης. Η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται στη μνήμη και οι πληροφορίες προωθούνται στον Lync Server. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Σημείωση: Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από κοινού με το Διαχειριζόμενο API του Lync και τον Lync Server.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Δεν υπάρχει δυνατότητα για τους τελικούς χρήστες να ελέγχουν την προώθηση των παραπάνω πληροφοριών στον Lync Server.

Cookies

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Το Lync Web χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορεί να διαβάσει ένας διακομιστής Web στον τομέα που τοποθέτησε τα cookies στον σκληρό δίσκο σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies για την αποθήκευση των προτιμήσεων χρήστη και των ρυθμίσεών σας, για τη διευκόλυνση της εισόδου και για τη διατήρηση της συνδεσιμότητας του διακομιστή και της συνάφειας των πόρων.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Το Lync Web Scheduler δεν χρησιμοποιεί cookies ή προειδοποιητικά σήματα ή για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών. Όλα τα cookies είναι cookies περιόδου λειτουργίας.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου:

Στοιχεία ελέγχου των προγραμμάτων περιήγησης για αποκλεισμό των cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε συνήθως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να τα αποκλείσετε. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer 9, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε Εργαλεία και κατόπιν Επιλογές Internet.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προστασία προσωπικών δεδομένων στο επάνω μέρος του παραθύρου.

 3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε τους τύπους των cookies που θέλετε να αποκλείσετε.

Οι οδηγίες για τον αποκλεισμό των cookies σε άλλα προγράμματα περιήγησης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Λάβετε υπόψη ότι, εάν επιλέξετε να αποκλείσετε τα cookies, ίσως δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε άλλες διαδραστικές δυνατότητες των τοποθεσιών και των υπηρεσιών της Microsoft που εξαρτώνται από τη χρήση cookies, ενώ ορισμένες προτιμήσεις που αφορούν τις διαφημίσεις και εξαρτώνται από τα cookies ίσως να μην είναι δυνατόν να εφαρμοστούν.

Στοιχεία ελέγχου των προγραμμάτων περιήγησης για τη διαγραφή των cookies. Εάν αποδεχτείτε τα cookies, μπορείτε να τα διαγράψετε αργότερα. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer 9, μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε Εργαλεία και κατόπιν Επιλογές Internet.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, στην περιοχή Ιστορικό περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 3. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Cookies.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Οι οδηγίες για τη διαγραφή των cookies σε άλλα προγράμματα περιήγησης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Λάβετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies, τυχόν ρυθμίσεις και προτιμήσεις που ελέγχονται από αυτά τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων που αφορούν τις διαφημίσεις, θα διαγραφούν και ίσως χρειαστεί να τις δημιουργήσετε ξανά.

Συλλογή δεδομένων και Αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE, Quality of Experience)

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: H συλλογή δεδομένων και οι αναφορές "Ποιότητας εμπειρίας" (QoE) συλλέγουν και αναφέρουν την ποιότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες τύπου ομότιμης σύνδεσης και τις συσκέψεις μέσω Lync. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία, περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, το ρυθμό απώλειας, τις συσκευές που χρησιμοποιούνται, τα συμβάντα "κακής ποιότητας" που προέκυψαν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κ.ο.κ.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Σε περίπτωση που ο διαχειριστής της εταιρείας ενεργοποιήσει τη δυνατότητα QoE, τότε δεδομένα που αφορούν την ποιότητα των πολυμέσων που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες ομότιμης σύνδεσης και τις συσκέψεις Lync εγγράφονται στη βάση δεδομένων QoE. Αυτή η δυνατότητα δεν εγγράφει το ίδιο το περιεχόμενο του Lync. Τα δεδομένα QoE αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων παρασκηνίου του διακομιστή παρακολούθησης η οποία έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία και αναφέρονται σε ένα σύνολο τυπικών αναφορών του διακομιστή παρακολούθησης. Καμία πληροφορία δεν αποστέλλεται στη Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Ο διαχειριστής της εταιρείας έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να συλλέξει σχόλια όσον αφορά την ποιότητα των πολυμέσων που μεταδίδονται με ροή στο σύστημα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η δυνατότητα QoE είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά ο διαχειριστής της εταιρείας πρέπει να εγκαταστήσει ένα διακομιστή παρακολούθησης συνδεδεμένο με βάση δεδομένων παρασκηνίου διακομιστή παρακολούθησης, για να συλλέξει τα δεδομένα QoE. Ο διαχειριστής της εταιρείας μπορεί να αναπτύξει τις τυπικές αναφορές του διακομιστή παρακολούθησης ή να δημιουργήσει προσαρμοσμένες αναφορές που υποβάλλουν ερωτήματα στη βάση δεδομένων του διακομιστή παρακολούθησης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×