Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση BINOMDIST σε προβλήματα με σταθερό αριθμό ελέγχων ή δοκιμών, όταν το αποτέλεσμα κάθε δοκιμής είναι μόνο επιτυχία ή αποτυχία, όταν οι δοκιμές είναι ανεξάρτητες και όταν η πιθανότητα επιτυχίας είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος. Για παράδειγμα, η συνάρτηση BINOMDIST μπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα να είναι αρσενικού φύλου τα δύο από τα τρία επόμενα μωρά που θα γεννηθούν.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση BINOM.DIST.

Σύνταξη

BINOMDIST(αριθμός_επιτυχιών;δοκιμές;πιθανότητα_επιτυχίας;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης BINOMDIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Αριθμός_επιτυχιών     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των επιτυχιών στο σύνολο των δοκιμών.

 • Δοκιμές     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των ανεξάρτητων δοκιμών.

 • Πιθανότητα_επιτυχίας     Υποχρεωτικό. Η πιθανότητα επιτυχίας κάθε δοκιμής.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Mια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της συνάρτησης. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE (Αληθές), τότε η συνάρτηση BINOMDIST επιστρέφει την συνάρτηση αθροιστικής κατανομής, η οποία είναι η πιθανότητα να υπάρχει το πολύ αριθμός επιτυχιών ίσος με τον αριθμό του ορίσματος αριθμός_επιτυχιών, ενώ εάν είναι FALSE (Ψευδές) επιστρέφει τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας, η οποία είναι η πιθανότητα ο αριθμός επιτυχιών να είναι ίσος με τον αριθμό του ορίσματος αριθμός_επιτυχιών.

Παρατηρήσεις

 • Στα ορίσματα αριθμός_επιτυχιών και δοκιμές τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται ώστε να είναι ακέραιοι αριθμοί.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα αριθμός_επιτυχιών, δοκιμές ή πιθανότητα_επιτυχίας δεν είναι αριθμοί, η συνάρτηση BINOMDIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν αριθμός_επιτυχιών < 0 ή αριθμός_επιτυχιών > δοκιμές, η συνάρτηση BINOMDIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν πιθανότητα_επιτυχίας < 0 ή πιθανότητα_επιτυχίας > 1, η συνάρτηση BINOMDIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν x = αριθμός_επιτυχιών, n = δοκιμές και p = πιθανότητα_επιτυχίας, τότε η διωνυμική συνάρτηση μάζας πιθανότητας είναι:

  Εξίσωση

  όπου:

  Εξίσωση

  είναι COMBIN(n;x).

 • Εάν x = αριθμός_επιτυχιών, n = δοκιμές και p = πιθανότητα_επιτυχίας, τότε η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι:

  Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

6

Αριθμός επιτυχιών στις δοκιμές

10

Αριθμός ανεξάρτητων δοκιμών

0,5

Πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε δοκιμή

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=BINOMDIST(A2;A3;A4;FALSE)

Η πιθανότητα ακριβώς 6 επιτυχιών στις 10 δοκιμές.

0,2050781

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×