Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης COVARIANCE.P στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση πληθυσμού, το μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων. Χρησιμοποιήστε τη συνδιακύμανση για να καθορίσετε τη σχέση ανάμεσα σε δύο σύνολα δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξετάσετε κατά πόσο το υψηλότερο εισόδημα συνδέεται με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Σύνταξη

COVARIANCE.P(πίνακας1;πίνακας2)

Η σύνταξη της συνάρτησης COVARIANCE.P περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Πίνακας1     Απαιτείται. Η πρώτη περιοχή κελιών με ακέραιους.

 • Πίνακας2     Απαιτείται. Η δεύτερη περιοχή κελιών με ακέραιους.

Παρατηρήσεις

 • Τα ορίσματα πρέπει να είναι αριθμοί ή ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

 • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Εάν τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 περιέχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, η συνάρτηση COVARIANCE.P επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα πίνακας1 ή πίνακας2 είναι κενό, η συνάρτηση COVARIANCE.P επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνδιακύμανση είναι:

  Εξίσωση

  όπου

  x και y

  είναι οι μέσες τιμές δείγματος AVERAGE(πίνακας1) και AVERAGE(πίνακας2) και n είναι το μέγεθος δείγματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων 1

Σύνολο δεδομένων 2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COVARIANCE.P(A2:A6;B2:B6)

Συνδιακύμανση, ο μέσος όρος των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων από τα παραπάνω

5,2

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×