Συνάρτηση CRITBINOM

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση σε εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CRITBINOM για να καθορίσετε το μεγαλύτερο αριθμό ελαττωματικών ανταλλακτικών που επιτρέπεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής χωρίς να απορριφθεί ολόκληρη η σειρά.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση BINOM.INV.

Σύνταξη

CRITBINOM(δοκιμές;πιθανότητα;άλφα)

Η σύνταξη της συνάρτησης CRITBINOM περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Δοκιμές     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των δοκιμών Bernoulli.

  • Πιθανότητα_ε     Υποχρεωτικό. Η πιθανότητα επιτυχίας κάθε δοκιμής.

  • Άλφα     Υποχρεωτικό. Η τιμή του κριτηρίου.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση CRITBINOM επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα δοκιμές δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν δοκιμές < 0, η συνάρτηση CRITBINOM επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το probability_s είναι <= 0 ή probability_s => 1, η CRITBINOM επιστρέφει την #NUM! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το Alpha <= 0 ή Alpha => 1, το CRITBINOM επιστρέφει το #NUM! ως τιμή σφάλματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

6

Αριθμός δοκιμών Bernoulli

0,5

Πιθανότητα επιτυχίας σε κάθε δοκιμή

0,75

Τιμή κριτηρίου

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=CRITBINOM(A2;A3;A4)

Η μικρότερη τιμή για την οποία η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής του κριτηρίου

4

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×