Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Η συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY, μία από τις συναρτήσεις κύβου του Excel, επιστρέφει την τιμή μιας ιδιότητας μέλους από έναν κύβο. Χρησιμοποιήστε τη για να επαληθεύσετε ότι ένα όνομα μέλους υπάρχει μέσα στον κύβο και για να επιστρέψετε τη συγκεκριμένη ιδιότητα για αυτό το μέλος.

Σύνταξη

CUBEMEMBERPROPERTY(σύνδεση; μέλος_παράσταση; ιδιότητα)

Η σύνταξη της συνάρτησης CUBEMEMBERPROPERTY περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Σύνδεση    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου του ονόματος της σύνδεσης με τον κύβο.

  • Μέλος_παράσταση    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου μιας πολυδιάστατης έκφρασης (MDX) ενός μέλους εντός του κύβου.

  • Ιδιότητα    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου του ονόματος της ιδιότητας που επιστρέφεται ή μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει το όνομα της ιδιότητας.

Παρατηρήσεις

  • Όταν η συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY εκτελείται, εμφανίζει προσωρινά ένα μήνυμα "#ΛΗΨΗ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ…" στο κελί πριν από την ανάκτηση όλων των δεδομένων.

  • Στην περίπτωση που το όνομα σύνδεσης δεν είναι έγκυρη σύνδεση βιβλίου εργασίας αποθηκευμένη στο βιβλίο εργασίας σας, η συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος. Εάν ο διακομιστής OLAP (Online Analytical Processing) δεν λειτουργεί, δεν είναι διαθέσιμος ή επιστρέφει μήνυμα σφάλματος, η συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν η σύνταξη του ορίσματος μέλος_παράσταση δεν είναι σωστή ή εάν το μέλος που καθορίζεται από το όρισμα μέλος_παράσταση δεν υπάρχει στον κύβο, η συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

  • Η συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY ενδέχεται να επιστρέψει τιμή σφάλματος #Δ/Υ στην περίπτωση που κάνετε αναφορά σε ένα αντικείμενο που βασίζεται σε περίοδο λειτουργίας, όπως ένα υπολογισμένο μέλος ή ένα ονομαστικό σύνολο ενός Συγκεντρωτικού πίνακα όταν γίνεται κοινή χρήση μιας σύνδεσης και αυτός ο Συγκεντρωτικός πίνακας διαγραφεί ή τον μετατρέψετε σε τύπους. (Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία OLAP και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε τύπους.)

  • Η συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY δεν λειτουργεί με τα μοντέλα δεδομένων του Excel που έχουν υποστεί επεξεργασία στο Power Pivot, καθώς δεν είναι πολυδιάστατοι κύβοι.

Παραδείγματα

=CUBEMEMBERPROPERTY("Πωλήσεις";"[Χρόνος].[ΟικονομικόΈτος].[2014]";$A$3)

=CUBEMEMBERPROPERTY("Πωλήσεις";"[Κατάστημα].[ΑγαπημένοΚατάστημα]";"[Κατάστημα].[ΌνομαΚαταστήματος].[ΕμβαδόνΚαταστήματος]")

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel

Συναρτήσεις κύβου (υλικό αναφοράς)

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×