Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CUBERANKEDMEMBER στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το νιοστό, ή διατεταγμένο, μέλος ενός συνόλου. Χρησιμοποιήστε την για να λάβετε ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός συνόλου, όπως είναι ο κορυφαίος πωλητής ή οι 10 κορυφαίοι σπουδαστές.

Σύνταξη

CUBERANKEDMEMBER(σύνδεση; παράσταση_συνόλου; κατάταξη; [λεζάντα])

Η σύνταξη της συνάρτησης CUBERANKEDMEMBER περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Σύνδεση    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου του ονόματος της σύνδεσης με τον κύβο.

  • Παράσταση_συνόλου    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου μιας παράστασης συνόλου, όπως "{[Στοιχείο1].children}". Το όρισμα παράσταση_συνόλου μπορεί επίσης να είναι μια συνάρτηση CUBESET ή μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τη συνάρτηση CUBESET.

  • Κατάταξη    Υποχρεωτικό. Μια ακέραια τιμή που καθορίζει την κορυφαία τιμή που επιστρέφεται. Εάν η τιμή του ορίσματος κατάταξη είναι 1, η συνάρτηση επιστρέφει την κορυφαία τιμή, εάν είναι 2, επιστρέφει τη δεύτερη κορυφαία τιμή κ.ο.κ. Προκειμένου η συνάρτηση να επιστρέψει τις 5 κορυφαίες τιμές, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER πέντε φορές, καθορίζοντας μια διαφορετική κατάταξη, 1 έως 5, κάθε φορά.

  • Λεζάντα    Προαιρετικό. Είναι μία συμβολοσειρά κειμένου που εμφανίζεται στο κελί στη θέση της λεζάντας από τον κύβο, εάν έχει καθοριστεί λεζάντα.

Παρατηρήσεις

  • Όταν η συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER εκτελείται, εμφανίζει προσωρινά ένα μήνυμα "#ΛΗΨΗ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ…" στο κελί πριν από την ανάκτηση όλων των δεδομένων.

  • Στην περίπτωση που το όνομα σύνδεσης δεν είναι έγκυρη σύνδεση βιβλίου εργασίας αποθηκευμένη στο βιβλίο εργασίας σας, η συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος. Εάν ο διακομιστής OLAP (Online Analytical Processing) δεν λειτουργεί, δεν είναι διαθέσιμος ή επιστρέφει μήνυμα σφάλματος, η συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER επιστρέφει τιμή σφάλματος #Δ/Υ όταν η σύνταξη του στοιχείου παράσταση_συνόλου δεν είναι σωστή ή όταν το σύνολο περιέχει τουλάχιστον ένα μέλος με διαφορετική διάσταση από τα άλλα μέλη.

Παραδείγματα

=CUBERANKEDMEMBER("Πωλήσεις",$D$4,1,"Κορυφαίος μήνας")

=CUBERANKEDMEMBER("Πωλήσεις",CUBESET("Πωλήσεις","Καλοκαίρι","[2004].[Ιούνιος]","[2004].[Ιούλιος]","[2004].[Αύγουστος]"),3,"Κορυφαίος μήνας")

Συμβουλή: Προκειμένου να επιστραφούν οι ν κατώτερες τιμές, χρησιμοποιήστε τα ορίσματα σειρά_ταξινόμησης και ταξινόμηση_κατά της συνάρτησης CUBESET για να αντιστρέψετε τη σειρά του συνόλου, ώστε οι κορυφαίες τιμές του ταξινομημένου συνόλου να γίνουν οι κατώτερες τιμές. Για παράδειγμα, ο τύπος CUBERANKEDMEMBER ("Πωλήσεις"; $D$4;1) επιστρέφει το τελευταίο μέλος, ο τύπος CUBERANKEDMEMBER ("Πωλήσεις"; $D$4; 2) επιστρέφει το προτελευταίο μέλος κ.ο.κ.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×