Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CUBERANKEDMEMBER στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το νιοστό, ή διατεταγμένο, μέλος ενός συνόλου. Χρησιμοποιήστε την για να λάβετε ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός συνόλου, όπως είναι ο κορυφαίος πωλητής ή οι 10 κορυφαίοι σπουδαστές.

Σύνταξη

CUBERANKEDMEMBER(σύνδεση; παράσταση_συνόλου; κατάταξη; [λεζάντα])

Η σύνταξη της συνάρτησης CUBERANKEDMEMBER περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Σύνδεση    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου του ονόματος της σύνδεσης με τον κύβο.

  • Παράσταση_συνόλου    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου μιας παράστασης συνόλου, όπως "{[Στοιχείο1].children}". Το όρισμα παράσταση_συνόλου μπορεί επίσης να είναι μια συνάρτηση CUBESET ή μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τη συνάρτηση CUBESET.

  • Κατάταξη    Υποχρεωτικό. Μια ακέραια τιμή που καθορίζει την κορυφαία τιμή που επιστρέφεται. Εάν η τιμή του ορίσματος κατάταξη είναι 1, η συνάρτηση επιστρέφει την κορυφαία τιμή, εάν είναι 2, επιστρέφει τη δεύτερη κορυφαία τιμή κ.ο.κ. Προκειμένου η συνάρτηση να επιστρέψει τις 5 κορυφαίες τιμές, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER πέντε φορές, καθορίζοντας μια διαφορετική κατάταξη, 1 έως 5, κάθε φορά.

  • Λεζάντα    Προαιρετικό. Είναι μία συμβολοσειρά κειμένου που εμφανίζεται στο κελί στη θέση της λεζάντας από τον κύβο, εάν έχει καθοριστεί λεζάντα.

Παρατηρήσεις

  • Όταν η συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER εκτελείται, εμφανίζει προσωρινά ένα μήνυμα "#ΛΗΨΗ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ…" στο κελί πριν από την ανάκτηση όλων των δεδομένων.

  • Στην περίπτωση που το όνομα σύνδεσης δεν είναι έγκυρη σύνδεση βιβλίου εργασίας αποθηκευμένη στο βιβλίο εργασίας σας, η συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος. Εάν ο διακομιστής OLAP (Online Analytical Processing) δεν λειτουργεί, δεν είναι διαθέσιμος ή επιστρέφει μήνυμα σφάλματος, η συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER επιστρέφει τιμή σφάλματος #Δ/Υ όταν η σύνταξη του στοιχείου παράσταση_συνόλου δεν είναι σωστή ή όταν το σύνολο περιέχει τουλάχιστον ένα μέλος με διαφορετική διάσταση από τα άλλα μέλη.

Παραδείγματα

=CUBERANKEDMEMBER("Πωλήσεις",$D$4,1,"Κορυφαίος μήνας")

=CUBERANKEDMEMBER("Πωλήσεις",CUBESET("Πωλήσεις","Καλοκαίρι","[2004].[Ιούνιος]","[2004].[Ιούλιος]","[2004].[Αύγουστος]"),3,"Κορυφαίος μήνας")

Συμβουλή: Προκειμένου να επιστραφούν οι ν κατώτερες τιμές, χρησιμοποιήστε τα ορίσματα σειρά_ταξινόμησης και ταξινόμηση_κατά της συνάρτησης CUBESET για να αντιστρέψετε τη σειρά του συνόλου, ώστε οι κορυφαίες τιμές του ταξινομημένου συνόλου να γίνουν οι κατώτερες τιμές. Για παράδειγμα, ο τύπος CUBERANKEDMEMBER ("Πωλήσεις"; $D$4;1) επιστρέφει το τελευταίο μέλος, ο τύπος CUBERANKEDMEMBER ("Πωλήσεις"; $D$4; 2) επιστρέφει το προτελευταίο μέλος κ.ο.κ.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×