Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης CUBESET στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Καθορίζει ένα υπολογισμένο σύνολο μελών ή πλειάδων, μέσω της αποστολής μιας παράστασης συνόλου στον κύβο στον διακομιστή, ο οποίος δημιουργεί το σύνολο και στη συνέχεια η συνάρτηση επιστρέφει αυτό το σύνολο στο Microsoft Excel.

Σύνταξη

CUBESET(σύνδεση; παράσταση_συνόλου; [λεζάντα]; [σειρά_ταξινόμησης]; [ταξινόμηση_κατά])

Η σύνταξη της συνάρτησης CUBESET περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Σύνδεση    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου του ονόματος της σύνδεσης με τον κύβο.

 • Παράσταση_συνόλου    Υποχρεωτικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου μιας παράστασης συνόλου που έχει ως αποτέλεσμα ένα σύνολο μελών ή πλειάδων. Το όρισμα παράσταση_συνόλου μπορεί επίσης να είναι αναφορά κελιού σε μια περιοχή του Excel που περιέχει ένα ή περισσότερα μέλη, πλειάδες ή σύνολα που συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο.

 • Λεζάντα    Προαιρετικό. Είναι μία συμβολοσειρά κειμένου η οποία εμφανίζεται στο κελί στη θέση της λεζάντας από τον κύβο, εάν έχει καθοριστεί λεζάντα.

 • Σειρά_ταξινόμησης    Προαιρετικό. Είναι ο τύπος ταξινόμησης, αν υπάρχει, που θα εφαρμοστεί και μπορεί να είναι ένα από τα παρακάτω στοιχεία:

Ακέραιος

Αριθμητική σταθερά

Περιγραφή

Όρισμα ταξινόμηση_κατά

0

SortNone

Αφήνει το σύνολο στην υπάρχουσα σειρά.

Παραβλέπεται

1

SortAscending

Ταξινομεί κατά αύξουσα σειρά χρησιμοποιώντας το όρισμα ταξινόμηση_κατά.

Απαιτείται

2

SortDescending

Ταξινομεί κατά φθίνουσα σειρά, χρησιμοποιώντας το όρισμα ταξινόμηση_κατά.

Απαιτείται

3

SortAlphaAscending

Ταξινομεί κατά αύξουσα αλφαβητική σειρά.

Παραβλέπεται

4

Sort_Alpha_Descending

Ταξινομεί κατά φθίνουσα αλφαβητική σειρά.

Παραβλέπεται

5

Sort_Natural_Ascending

Ταξινομεί κατά φυσική αύξουσα σειρά.

Παραβλέπεται

6

Sort_Natural_Descending

Ταξινομεί κατά φυσική φθίνουσα σειρά.

Παραβλέπεται

 • Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0. Μια αλφαβητική ταξινόμηση ενός συνόλου πλειάδων ταξινομεί με βάση το τελευταίο στοιχείο κάθε πλειάδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διαφορετικές σειρές ταξινόμησης, ανατρέξτε στο σύστημα βοήθειας των υπηρεσιών Microsoft Office SQL Analysis Services.

 • Ταξινόμηση_κατά    Προαιρετικό. Είναι μια συμβολοσειρά κειμένου της τιμής βάσει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η ταξινόμηση. Για παράδειγμα, για να βρείτε την πόλη με τις υψηλότερες πωλήσεις, το όρισμα παράσταση_συνόλου θα είναι ένα σύνολο πόλεων και το όρισμα ταξινόμηση_κατά θα είναι η μονάδα μέτρησης πωλήσεων. Ή, για να βρείτε την πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, το όρισμα παράσταση_συνόλου θα είναι ένα σύνολο πόλεων και το όρισμα ταξινόμηση_κατά θα είναι η μονάδα μέτρησης πληθυσμού. Εάν το όρισμα σειρά_ταξινόμησης απαιτεί το όρισμα ταξινόμηση_κατά το οποίο έχει παραλειφθεί, η συνάρτηση CUBESET επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως μήνυμα σφάλματος.

Παρατηρήσεις

 • Όταν η συνάρτηση CUBESET εκτελείται, εμφανίζει προσωρινά ένα μήνυμα "#ΛΗΨΗ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ…" στο κελί πριν από την ανάκτηση όλων των δεδομένων.

 • Στην περίπτωση που το όνομα σύνδεσης δεν είναι έγκυρη σύνδεση βιβλίου εργασίας αποθηκευμένη στο βιβλίο εργασίας σας, η συνάρτηση CUBESET επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος. Εάν ο διακομιστής OLAP (Online Analytical Processing) δεν λειτουργεί, δεν είναι διαθέσιμος ή επιστρέφει μήνυμα σφάλματος, η συνάρτηση CUBESET επιστρέφει #ΟΝΟΜΑ? ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν η σύνταξη του ορίσματος παράσταση_συνόλου δεν είναι σωστή ή το σύνολο περιέχει τουλάχιστον ένα μέλος με διαφορετική διάσταση από τα άλλα μέλη, η συνάρτηση CUBESET επιστρέφει τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Εάν το όρισμα παράσταση_μέλους έχει μήκος μεγαλύτερο από 255 χαρακτήρες, που είναι το όριο για ορίσματα συνάρτησης, η συνάρτηση CUBESET επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος. Για να χρησιμοποιήσετε συμβολοσειρές κειμένου μεγαλύτερες από 255 χαρακτήρες, καταχωρήστε τη συμβολοσειρά κειμένου σε ένα κελί (με όριο 32.767 χαρακτήρες) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια αναφορά κελιού ως όρισμα.

 • Η συνάρτηση CUBESET ενδέχεται να επιστρέψει τιμή σφάλματος #Δ/Υ στην περίπτωση που κάνετε αναφορά σε ένα αντικείμενο που βασίζεται σε περίοδο λειτουργίας, όπως ένα υπολογισμένο μέλος ή ένα ονομαστικό σύνολο ενός Συγκεντρωτικού πίνακα όταν γίνεται κοινή χρήση μιας σύνδεσης και αυτός ο Συγκεντρωτικός πίνακας διαγραφεί ή τον μετατρέψετε σε τύπους. (Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία OLAP και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε τύπους.)

Παραδείγματα

=CUBESET("Finance","Παραγγελία([Προϊόν].[Προϊόν].[Κατηγορία προϊόντων].Μέλη,[Μετρήσεις].[Πωλήσεις μονάδας],ASC)","Προϊόντα")

=CUBESET("Πωλήσεις","[Προϊόν].[Όλα τα προϊόντα].Παιδιά","Προϊόντα",1,"[Μετρήσεις].[Ποσό πωλήσεων]")

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×