Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DAYS360 στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση DAYS360 επιστρέφει τον αριθμό των ημερών ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες βάσει έτους 360 ημερών (δώδεκα μήνες των 30 ημερών), το οποίο χρησιμοποιείται σε ορισμένους λογιστικούς υπολογισμούς. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συνάρτηση για να διευκολύνετε τον υπολογισμό των πληρωμών, αν το λογιστικό σας σύστημα βασίζεται σε δώδεκα μήνες των τριάντα ημερών.

Σύνταξη

DAYS360(ημερομηνία_έναρξης;ημερομηνία_λήξης;[μέθοδος])

Η σύνταξη της συνάρτησης DAYS360 περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Ημερομηνία_έναρξης; ημερομηνία_λήξης    Υποχρεωτικά. Πρόκειται για τις δύο ημερομηνίες μεταξύ των οποίων θέλετε να μάθετε τον αριθμό των ημερών. Εάν η ημερομηνία του ορίσματος ημερομηνία_έναρξης είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας του ορίσματος ημερομηνία_λήξης, η συνάρτηση DAYS360 επιστρέφει αρνητικό αριθμό. Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή να προέρχονται από τα αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για να λάβετε την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

  • Μέθοδος    Προαιρετικό. Μία λογική τιμή που καθορίζει τη χρήση της αμερικανικής ή της ευρωπαϊκής μεθόδου στον υπολογισμό.

Μέθοδος

Ορισμός

FALSE ή παράλειψη της τιμής

Αμερικανική μέθοδος (NASD). Εάν η αρχική ημερομηνία είναι η τελευταία ημέρα ενός μήνα, τότε αυτή ισούται με την 30η ημέρα του ίδιου μήνα. Εάν η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα ενός μήνα και η ημερομηνία έναρξης είναι προγενέστερη της 30ης ημέρας ενός μήνα, τότε η τελική ημερομηνία ισούται με την 1η ημέρα του επόμενου μήνα, διαφορετικά ισούται με την 30η ημέρα του ίδιου μήνα.

TRUE

Ευρωπαϊκή μέθοδος. Οι αρχικές και τελικές ημερομηνίες που συμπίπτουν με την 31η ημέρα ενός μήνα ισούνται με την 30η ημέρα του ίδιου μήνα.

Σημείωση: Το Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.447 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Ημερομηνίες

1-Ιαν-11

30-Ιαν-11

1-Φεβ-11

31-Δεκ-11

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DAYS360(A3;A4)

Ο αριθμός των ημερών μεταξύ των ημερομηνιών 30/1/2011 και 2/1/2011, με βάση έτος 360 ημερών.

1

=DAYS360(A2;A5)

Ο αριθμός των ημερών μεταξύ των ημερομηνιών 1/1/2011 και 31/12/2011, με βάση έτος 360 ημερών.

360

=DAYS360(A2;A4)

Ο αριθμός των ημερών μεταξύ των ημερομηνιών 1/1/2011 και 1/2/2011, με βάση έτος 360 ημερών.

30

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×