Συνάρτηση FIND

Εντοπίζει μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου (find_text) μέσα σε μια άλλη ακολουθία χαρακτήρων κειμένου (within_text) και αποδίδει τον αριθμό που αντιστοιχεί στη θέση έναρξης του find_text, από τον πρώτο χαρακτήρα στο within_text. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SEARCH για να εντοπίσετε μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου μέσα σε μία άλλη ακολουθία, αλλά, αντίθετα με τη συνάρτηση SEARCH, η συνάρτηση FIND κάνει διάκριση πεζών κεφαλαίων και δεν δέχεται χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Σύνταξη

FIND(find_text,within_text,start_num)

Find_text     είναι το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε.

Within_text     είναι το κείμενο, το οποίο περιέχει το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε.

Start_num     καθορίζει τη θέση του χαρακτήρα, από τον οποίο θα αρχίσει η αναζήτηση. Ο πρώτος χαρακτήρας του ορίσματος within_text είναι ο χαρακτήρας με αριθμό 1. Εάν παραλείψετε το όρισμα start_num, λαμβάνεται ίσο με 1.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε το όρισμα start_num για να παραλείψετε έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων. Για παράδειγμα, εάν υποτεθεί ότι εργάζεστε με την ακολουθία χαρακτήρων "AYF0093.YoungMensApparel". Για να βρείτε τον αριθμό του πρώτου "Y" στο περιγραφικό μέρος της ακολουθίας χαρακτήρων, ορίστε το όρισμα start_num ίσο με 8 έτσι ώστε να μην αναζητηθεί το τμήμα του αύξοντα αριθμού του κειμένου. Η συνάρτηση FIND αρχίζει με τον χαρακτήρα 8, βρίσκει το όρισμα find_text στον επόμενο χαρακτήρα και αποδίδει τον αριθμό 9. Η συνάρτηση FIND αποδίδει πάντα τον αριθμό των χαρακτήρων από την αρχή του ορίσματος within_text, μετρώντας τους χαρακτήρες που παραλείπετε εάν το όρισμα start_num είναι μεγαλύτερο από 1.

Σχόλια

  • Εάν το όρισμα find_text είναι "" (κενό κείμενο), η συνάρτηση FIND εντοπίζει μια αντιστοιχία με τον πρώτο χαρακτήρα της συμβολοσειράς αναζήτησης (δηλαδή τον χαρακτήρα στη θέση start_num ή 1).

  • Το όρισμα find_text δεν είναι δυνατό να περιέχει χαρακτήρες μπαλαντέρ.

  • Εάν το όρισμα find_text δεν υπάρχει στο όρισμα within_text, η συνάρτηση FIND αποδίδει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ!.

  • Εάν το όρισμα start_num είναι μικρότερο ή ίσο του μηδενός, η συνάρτηση FIND αποδίδει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ!.

  • Εάν το όρισμα start_num είναι μεγαλύτερο του ορίσματος within_text, η συνάρτηση FIND αποδίδει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ!.

Σύνολο παραδείγματος 1

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=FIND("M","Miriam McGovern")

Θέση του πρώτου "A" στην ακολουθία χαρακτήρων (1)

=FIND("m","Miriam McGovern")

Θέση του πρώτου "α" στην ακολουθία χαρακτήρων (6)

=FIND("M","Miriam McGovern",3)

Θέση του πρώτου "Α" στην ακολουθία χαρακτήρων, αρχίζοντας από τον τρίτο χαρακτήρα (9)

Σύνολο παραδείγματος 2

Στ1

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

Κεραμικοί Μονωτήρες #124-TD45-87

=MID([Col1],1,FIND(" #",[Col1],1)-1)

Εξάγει κείμενο από τη θέση 1 στη θέση του "#" στην ακολουθία χαρακτήρων (Κεραμικοί Μονωτήρες)

Χάλκινοι Δακτύλιοι #12-671-6772

=MID([Col1],1,FIND(" #",[Col1],1)-1)

Εξάγει κείμενο από τη θέση 1 στη θέση του "#" στην ακολουθία χαρακτήρων (Χάλκινοι Δακτύλιοι)

Μεταβλητές Αντιστάσεις #116010

=MID([Col1],1,FIND(" #",[Col1],1)-1)

Εξάγει κείμενο από τη θέση 1 στη θέση του "#" στην ακολουθία χαρακτήρων (Μεταβλητές Αντιστάσεις)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×