Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης FIXED στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, μορφοποιεί τον αριθμό σε δεκαδική μορφή χρησιμοποιώντας κόμμα και τελείες και επιστρέφει το αποτέλεσμα ως κείμενο.

Σύνταξη

FIXED(αριθμός; [δεκαδικοί]; [χωρίς_κόμματα])

Η σύνταξη της συνάρτησης FIXED περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε και να μετατρέψετε σε κείμενο.

  • Δεκαδικά_ψηφία    Προαιρετικό. Ο αριθμός των ψηφίων δεξιά της υποδιαστολής.

  • Χωρίς_τελείες    Προαιρετικό. Μια λογική τιμή που, αν είναι TRUE, αποτρέπει τη χρήση τελειών στο κείμενο που επιστρέφει η συνάρτηση FIXED.

Παρατηρήσεις

  • Οι αριθμοί στο Microsoft Excel δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από 15 σημαντικά ψηφία, αλλά τα δεκαδικά ψηφία μπορούν να είναι έως και 127.

  • Εάν το όρισμα δεκαδικά_ψηφία είναι αρνητικός αριθμός, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται αριστερά της υποδιαστολής.

  • Εάν παραλειφθεί το όρισμα δεκαδικά_ψηφία, θεωρείται ίσο με 2.

  • Εάν το όρισμα χωρίς_τελείες είναι FALSE ή παραλειφθεί, το επιστρεφόμενο κείμενο περιλαμβάνει τελείες.

  • Η κύρια διαφορά μεταξύ της μορφοποίησης ενός κελιού πουπεριέχει έναν αριθμό χρησιμοποιώντας μια εντολή (Στην "Κεντρική" καρτέλα, στην ομάδα "Αριθμός", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή "Αριθμός" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αριθμός".) και η μορφοποίηση ενός αριθμού απευθείας με τη συνάρτηση FIXED είναι ότι η συνάρτηση FIXED μετατρέπει το αποτέλεσμα σε κείμενο. Ένας αριθμός που έχει μορφοποιηθεί με την εντολή "Κελιά" εξακολουθεί να είναι αριθμός.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1234,567

-1234,567

44,332

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FIXED(A2; 1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό στο κελί Α2 κατά ένα ψηφίο στα δεξιά της υποδιαστολής.

1.234,6

=FIXED(A2; -1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό στο κελί Α2 κατά ένα ψηφίο στα αριστερά της υποδιαστολής.

1.230

=FIXED(A3; -1; TRUE)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό στο κελί Α3 κατά ένα ψηφίο στα αριστερά της υποδιαστολής, χωρίς κόμματα (το όρισμα TRUE).

-1230

=FIXED(A4)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό στο κελί Α4 κατά δύο ψηφία στα αριστερά της υποδιαστολής.

44,33

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×