Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης FLOOR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο που εσείς καθορίζετε.

Σύνταξη

FLOOR(αριθμός; σημαντικότητα)

Η σύνταξη της συνάρτησης FLOOR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η αριθμητική τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.

  • Σημαντικότητα    Υποχρεωτικό. Το πολλαπλάσιο με βάση το οποίο θέλετε να γίνει η στρογγυλοποίηση.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση FLOOR επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα αριθμός είναι θετικό και το όρισμα σημαντικότητα είναι αρνητικό, η συνάρτηση FLOOR επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Αν το πρόσημο του ορίσματος αριθμός είναι θετικό, η τιμή στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και αναπροσαρμόζεται κοντά στο μηδέν. Εάν το πρόσημο του ορίσματος αριθμός είναι αρνητικό, η τιμή στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και αναπροσαρμόζεται μακριά από το μηδέν. Εάν το όρισμα αριθμός είναι ακριβές πολλαπλάσιο του ορίσματος σημαντικότητα, τότε δεν γίνεται στρογγυλοποίηση.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FLOOR(3,7;2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 3,7 προς τα κάτω, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 2.

2

=FLOOR(-2,5;-2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -2,5 προς τα κάτω, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -2.

-2

=FLOOR(2,5;-2)

Επιστρέφει σφάλμα, επειδή οι αριθμοί 2,5 και -2 έχουν διαφορετικά πρόσημα.

#ΑΡΙΘ!

=FLOOR(1,58;0,1)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 1,58 προς τα κάτω, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -0,1.

1,5

=FLOOR(0,234;0,01)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 0,234 προς τα κάτω, στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 0,01.

0,23

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×