Συνάρτηση FormatCurrency

Επιστρέφει μια παράσταση μορφοποιημένη ως νομισματική τιμή χρησιμοποιώντας το σύμβολο νομισματικής μονάδας που ορίζεται στον πίνακα ελέγχου του συστήματος.

Σύνταξη

FormatCurrency ( Παράσταση [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης FormatCurrency περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Παράσταση

Υποχρεωτικό. Παράσταση που θα μορφοποιηθεί.

NumDigitsAfterDecimal

Προαιρετικό. Αριθμητική τιμή που υποδεικνύει τον αριθμό των σημείων στα δεξιά της υποδιαστολής που εμφανίζονται. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι – 1, η οποία υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούνται οι τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή.

IncludeLeadingDigit

Προαιρετικό. Σταθερή κατάσταση που υποδηλώνει εάν εμφανίζεται ή όχι ένα μηδενικό που οδηγεί σε κλασματικές τιμές. Ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεις για τις τιμές.

UseParensForNegativeNumbers

Προαιρετικό. Σταθερή κατάσταση που υποδεικνύει εάν θα πραγματοποιηθεί ή όχι αρνητική τιμή εντός παρενθέσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεις για τις τιμές.

GroupDigits

Προαιρετικό. Σταθερή κατάσταση που υποδεικνύει εάν οι αριθμοί ομαδοποιούνται ή όχι χρησιμοποιώντας τον οριοθέτη ομάδας που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεις για τις τιμές.


Ρυθμίσεις

Τα ορίσματα IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersκαι GroupDigits έχουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbTrue

– 1

True

vbFalse

0

Ψευδής

vbUseDefault

– 2

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση από τις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή.


Παρατηρήσεις

Όταν παραλείπονται ένα ή περισσότερα προαιρετικά ορίσματα, οι τιμές για τα ορίσματα που παραλείπονται παρέχονται από τις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή.

Η θέση του συμβόλου νομισματικής μονάδας σε σχέση με την τιμή νομισματικής μονάδας καθορίζεται από τις τοπικές ρυθμίσεις του συστήματος.

Σημείωση:  Όλες οι πληροφορίες ρυθμίσεων προέρχονται από την καρτέλα " Νομισματική μονάδα τοπικών ρυθμίσεων ", εκτός από το πρώτο μηδενικό που προέρχεται από την καρτέλα " αριθμός ".

Παραδείγματα

Παράσταση

Αποτελέσματα

Επιλέξτε FormatCurrency ([τιμή μονάδας]) ως Έκφρ1 από το ProductSales.

Μορφοποιεί τις αριθμητικές τιμές στο πεδίο "τιμή μονάδας" στη μορφή "νομισματική μονάδα" και επιστρέφει στη στήλη Έκφρ1.

Επιλέξτε FormatCurrency ([έκπτωση], 2,-1,-1,-1) ως DiscountedPrice από το ProductSales.

Μορφοποιεί τις αριθμητικές τιμές στο πεδίο "έκπτωση" στη μορφή "νομισματική μονάδα" με 2 δεκαδικά ψηφία, όλες οι λιγότερες από 1 τιμές θα έχουν "0" πριν από την υποδιαστολή, οι αρνητικές τιμές θα καλυφθούν σε παρενθέσεις, η τιμή θα ομαδοποιηθεί με βάση τον προεπιλεγμένο οριοθέτη (το "1000" θα εμφανίζεται ως $1.000,00, το "-1000" θα εμφανίζεται ως ($1.000,00), το "0" θα εμφανίζεται ως $0,00).

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×