Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συνάρτηση FormatPercent

Επιστρέφει μια παράσταση που έχει μορφοποιηθεί ως ποσοστό (πολλαπλάσιο του 100) με ένα χαρακτήρα "trailing%".

Σύνταξη

FormatPercent ( Παράσταση [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Η σύνταξη της συνάρτησης FormatPercent περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Παράσταση

Υποχρεωτικό. Παράσταση που θα μορφοποιηθεί.

NumDigitsAfterDecimal

Προαιρετικό. Αριθμητική τιμή που υποδεικνύει τον αριθμό των σημείων στα δεξιά της υποδιαστολής που εμφανίζονται. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι – 1, η οποία υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούνται οι τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή.

IncludeLeadingDigit

Προαιρετικό. Σταθερή κατάσταση που υποδηλώνει εάν εμφανίζεται ή όχι ένα μηδενικό που οδηγεί σε κλασματικές τιμές. Ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεις για τις τιμές.

UseParensForNegativeNumbers

Προαιρετικό. Σταθερή κατάσταση που υποδεικνύει εάν θα πραγματοποιηθεί ή όχι αρνητική τιμή εντός παρενθέσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεις για τις τιμές.

GroupDigits

Προαιρετικό. Σταθερή κατάσταση που υποδεικνύει εάν οι αριθμοί ομαδοποιούνται ή όχι χρησιμοποιώντας τον οριοθέτη ομάδας που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα ρυθμίσεις για τις τιμές.

Ρυθμίσεις

Τα ορίσματα IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersκαι GroupDigits έχουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbTrue

– 1

True

vbFalse

0

Ψευδής

vbUseDefault

– 2

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση από τις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή.

Παρατηρήσεις

Όταν παραλείπονται ένα ή περισσότερα προαιρετικά ορίσματα, οι τιμές για τα ορίσματα που παραλείπονται παρέχονται από τις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή.

Σημείωση:  Όλες οι πληροφορίες ρυθμίσεων προέρχονται από την καρτέλα " αριθμός τοπικών ρυθμίσεων ".

Παραδείγματα

Παράσταση

Αποτελέσματα

Επιλέξτε FormatPercent ([DPercent]) ως Έκφρ1 από το ProductSales.

Μορφοποιεί τις τιμές στο πεδίο "DPercent" στη μορφή "ποσοστό" και επιστρέφει στη στήλη Έκφρ1.

Επιλέξτε FormatPercent ([DPercent], 2,-1,-1,-1) ως DPercentage από το ProductSales.

Μορφοποιεί τις τιμές στο πεδίο "DPercent" σε μορφή "τοις εκατό" με 2 δεκαδικά ψηφία, όλες οι τιμές λιγότερο από 1% θα έχουν "0" πριν από την υποδιαστολή, οι αρνητικές τιμές θα καλυφθούν σε παρενθέσεις, η τιμή θα ομαδοποιηθεί με βάση τον προεπιλεγμένο οριοθέτη (το "10" θα εμφανίζεται ως 1.000,00%, το "-10" θα εμφανίζεται ως (1.000,00%), το "0" θα εμφανίζεται ως 0,00%).

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×