Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η συνάρτηση FV, μία από τις οικονομικέςσυναρτήσεις, υπολογίζει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης με βάση ένα σταθερό επιτόκιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FV είτε με περιοδικές, σταθερές πληρωμές είτε με μία εφάπαξ πληρωμή.

Εκπαιδευτής τύπων του Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel Formula Coach για να βρείτε τη μελλοντική αξία μιας σειράς πληρωμών. Ταυτόχρονα, θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση FV σε έναν τύπο.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον εκπαιδευτή τύπων του Excel, για να βρείτε τη μελλοντική αξία μίας συνολικής εφάπαξ πληρωμής.

Σύνταξη

FV(επιτόκιο;αριθμός_περιόδων;πληρωμή;[παρούσα_αξία];[τύπος])

Για πληρέστερη περιγραφή των ορισμάτων της συνάρτησης FV και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συναρτήσεις προσόδων, ανατρέξτε στη συνάρτηση PV.

Η σύνταξη της συνάρτησης FV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο ανά περίοδο.

  • Αριθμός_περιόδων    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου.

  • Πληρωμή    Υποχρεωτικό. Η πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο. Παραμένει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προσόδου. Συνήθως, το όρισμα πληρωμή περιέχει κεφάλαιο και τόκους, αλλά όχι τέλη ή φόρους. Εάν παραλειφθεί το όρισμα pmt, πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα pv.

  • Παρούσα_αξία    Προαιρετικό. Η παρούσα αξία ή το συνολικό ποσό που αντιπροσωπεύει τη σημερινή αξία μιας σειράς μελλοντικών πληρωμών. Εάν παραλειφθεί το όρισμα παρούσα_αξία, λαμβάνεται ίσο με το 0 και πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα πληρωμή.

  • Τύπος    Προαιρετικό. Ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές. Εάν παραλειφθεί το όρισμα τύπος, θεωρείται ίσο με το 0.

Καθορίστε το όρισμα τύπος ίσο με

Αν οι πληρωμές καταβάλλονται

0

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Παρατηρήσεις

  • Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων επιτόκιο και αριθμός_περιόδων. Εάν κάνετε μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές δάνειο με 12 τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο, χρησιμοποιήστε την τιμή 12%/12 για το όρισμα επιτόκιο και την τιμή 4*12 για το όρισμα αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε ετήσιες δόσεις για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιήστε 12% για το όρισμα επιτόκιο και 4 για το όρισμα αριθμός_περιόδων.

  • Για όλα τα ορίσματα, τα ποσά που καταβάλλετε, όπως οι καταθέσεις που κάνετε, εκφράζονται με αρνητικούς αριθμούς, ενώ τα ποσά που εισπράττετε, όπως οι επιταγές μερισμάτων, εκφράζονται με θετικούς αριθμούς.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,06

Ετήσιο επιτόκιο

10

Αριθμός πληρωμών

-200

Ποσό πληρωμής

-500

Παρούσα αξία

1

Η πληρωμή είναι απαιτητή στην αρχή της περιόδου (η τιμή 0 δείχνει ότι η πληρωμή είναι απαιτητή στο τέλος της περιόδου)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FV(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Η μελλοντική αξία μιας επένδυσης με τη χρήση των όρων στην περιοχή A2:A5.

2.581,40 €

Παράδειγμα 2

Δεδομένα

Περιγραφή

0,12

Ετήσιο επιτόκιο

12

Αριθμός πληρωμών

-1000

Ποσό πληρωμής

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FV(A2/12; A3; A4)

Η μελλοντική αξία μιας επένδυσης με τη χρήση των όρων στην περιοχή A2:A4.

12.682,50 €

Παράδειγμα 3

Δεδομένα

Περιγραφή

0,11

Ετήσιο επιτόκιο

35

Αριθμός πληρωμών

-2000

Ποσό πληρωμής

1

Η πληρωμή είναι απαιτητή στην αρχή του έτους (η τιμή 0 δείχνει ότι η πληρωμή είναι απαιτητή στη λήξη του έτους)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FV(A2/12; A3; A4;; A5)

Η μελλοντική αξία μιας επένδυσης με τη χρήση των όρων στα κελιά A2:A4.

82.846,25 €

Παράδειγμα 4

Δεδομένα

Περιγραφή

0,06

Ετήσιο επιτόκιο

12

Αριθμός πληρωμών

-100

Ποσό πληρωμής

-1000

Παρούσα αξία

1

Η πληρωμή είναι απαιτητή στην αρχή του έτους (η τιμή 0 δείχνει ότι η πληρωμή είναι απαιτητή στη λήξη του έτους)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=FV(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Η μελλοντική αξία μιας επένδυσης με τη χρήση των όρων στην περιοχή A2:A5.

2.301,40 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×