Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης LOGNORMDIST στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή του x, όπου η ln(x) κατανέμεται κανονικά με παραμέτρους τα ορίσματα μέση_τιμή και τυπική_απόκλιση. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση αυτή για να αναλύσετε δεδομένα που έχουν υποστεί λογαριθμικό μετασχηματισμό.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση LOGNORM.DIST.

Σύνταξη

LOGNORMDIST(x;μέση_τιμή;τυπική_απόκλιση)

Η σύνταξη της συνάρτησης LOGNORMDIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • X     Υποχρεωτικό. Η τιμή για την οποία υπολογίζεται η συνάρτηση.

  • Μέση_τιμή     Υποχρεωτικό. Ο αριθμητικός μέσος της κατανομής ln(x).

  • Τυπική_απόκλιση     Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της κατανομής ln(x).

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση LOGNORMDIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν x ≤ 0 ή τυπική_απόκλιση ≤ 0, η συνάρτηση LOGNORMDIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η εξίσωση της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής είναι:

    Εξίσωση

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

4

Η τιμή για την οποία θα υπολογιστεί η συνάρτηση (x)

3,5

Αριθμητικός μέσος της ln(x)

1,2

Τυπική απόκλιση της ln(x)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=LOGNORMDIST(A2;A3;A4)

Αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή του 4 με τους παραπάνω όρους

0,0390836

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×