Συνάρτηση MODE

Ας πούμε ότι θέλετε να βρείτε τον πιο κοινό αριθμό ειδών πτηνών που εμφανίζονται σε ένα δείγμα καταμέτρησης πτηνών σε έναν κρίσιμο υγρόότοπο στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου 30 ετών ή θέλετε να βρείτε τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων που συμβαίνουν συχνότερα σε ένα κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης στη διάρκεια ωρών αιχμής. Για να υπολογίσετε την κατάσταση λειτουργίας μιας ομάδας αριθμών, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση MODE.

Η συνάρτηση MODE επιστρέφει τη συχνότερα εμφανιζόμενη ή επαναλαμβανόμενη τιμή σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στα άρθρα Συνάρτηση MODE.MULT και Συνάρτηση MODE.SNGL.

Σύνταξη

MODE(αριθμός1;[αριθμός2];...)

Η σύνταξη της συνάρτησης MODE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός1     Υποχρεωτικό. Το πρώτο αριθμητικό όρισμα για το οποίο θέλετε να υπολογίσετε την επικρατούσα τιμή.

  • Αριθμός2;...     Προαιρετικό. Τα ορίσματα αριθμών 2 έως 255 για τα οποία θέλετε να υπολογίσετε την επικρατούσα τιμή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα ή αναφορά σε έναν πίνακα αντί για ορίσματα διαχωρισμένα με ερωτηματικά.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

  • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

  • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

  • Εάν το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει επαναλαμβανόμενα σημεία δεδομένων, η συνάρτηση MODE επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Η συνάρτηση MODE μετρά την κεντρική τάση, που είναι η θέση του κέντρου μιας ομάδας αριθμών σε στατιστική κατανομή. Τα τρία πιο κοινά μεγέθη της κεντρικής τάσης είναι:

  • Μέσος όρος     που είναι ο αριθμητικός μέσος και υπολογίζεται προσθέτοντας μια ομάδα αριθμών και, στη συνέχεια, διαιρώντας το άθροισμά τους δια το πλήθος αυτών των αριθμών. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 30 δια 6, που ισούται με 5.

  • Διάμεσος     που είναι ο μεσαίος αριθμός σε μια ομάδα αριθμών. Δηλαδή, οι μισοί αριθμοί έχουν μεγαλύτερη τιμή από το διάμεσο και οι άλλοι μισοί αριθμοί έχουν τιμές που είναι μικρότερες από το διάμεσο. Για παράδειγμα, ο διάμεσος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι το 4.

  • Επικρατούσα τιμή     που είναι ο αριθμός που προκύπτει πιο συχνά σε μια ομάδα αριθμών. Για παράδειγμα, η επικρατούσα τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 3.

Για συμμετρική κατανομή μιας ομάδας αριθμών, αυτά τα τρία μεγέθη κεντρικής τάσης είναι ίδια. Για μια ασύμμετρη κατανομή σε μια ομάδα αριθμών τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

5,6

4

4

3

2

4

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MODE(A2:A7)

Επικρατούσα τιμή ή ο αριθμός που επαναλαμβάνεται συχνότερα παραπάνω

4

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×