Αποδίδει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής για το καθορισμένο αριθμητικό μέσο και τυπική απόκλιση.

Σημείωση:  Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση NORM.INV.

Σύνταξη

NORMINV(πιθανότητα;μέση_τιμή;τυπική_απόκλιση)

Η σύνταξη της συνάρτησης NORMINV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πιθανότητα     Υποχρεωτικό. Πιθανότητα που αντιστοιχεί στην κανονική κατανομή.

  • Μέση_τιμή     Υποχρεωτικό. Ο αριθμητικός μέσος της κατανομής.

  • Τυπική_απόκλιση     Υποχρεωτικό. Η τυπική απόκλιση της κατανομής.

Παρατηρήσεις

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση NORMINV επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν πιθανότητα <= 0 ή πιθανότητα >= 1, η συνάρτηση NORMINV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν τυπική_απόκλιση ≤ 0, η συνάρτηση NORMINV επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν μέση_τιμή = 0 και τυπική_απόκλιση = 1, η συνάρτηση NORMINV χρησιμοποιεί την τυπική κανονική κατανομή (ανατρέξτε στη συνάρτηση NORMSINV).

Με δεδομένη τιμή για το όρισμα πιθανότητα, η συνάρτηση NORMINV αναζητά τιμή x, τέτοια ώστε NORMDIST(x; μέση_τιμή; τυπική_απόκλιση; TRUE) = πιθανότητα. Επομένως, η ακρίβεια της συνάρτησης NORMINV εξαρτάται από την ακρίβεια της συνάρτησης NORMDIST. Η συνάρτηση NORMINV χρησιμοποιεί μια επαναληπτική μέθοδο αναζήτησης. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν συγκλίνει μετά από 100 επαναλήψεις, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,908789

Πιθανότητα που αντιστοιχεί στην κανονική κατανομή

40

Αριθμητικός μέσος της κατανομής

1,5

Τυπική απόκλιση της κατανομής

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=NORMINV(A2;A3;A4)

Αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής για τους παραπάνω όρους

42,000002

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;

Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Έχετε πρόσθετα σχόλια; (Προαιρετικό)

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×