Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης NPER στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το πλήθος των περιόδων μιας επένδυσης, με βάση περιοδικές σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Σύνταξη

NPER(επιτόκιο;πληρωμή;παρούσα_αξία;[μελλοντική_αξία];[τύπος])

Για πληρέστερη περιγραφή των ορισμάτων της συνάρτησης NPER και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συναρτήσεις προσόδων, ανατρέξτε στη συνάρτηση PV.

Η σύνταξη της συνάρτησης NPER περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο ανά περίοδο.

  • Πληρωμή    Υποχρεωτικό. Η πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο. Παραμένει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προσόδου. Συνήθως, το όρισμα πληρωμή περιέχει κεφάλαιο και τόκους, αλλά όχι τέλη ή φόρους.

  • Παρούσα_αξία    Υποχρεωτικό. Η παρούσα αξία ή το συνολικό ποσό που αντιπροσωπεύει τη σημερινή αξία μιας σειράς μελλοντικών πληρωμών.

  • Μελλοντική_αξία    Προαιρετικό. Η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο μετρητών που θέλετε να έχετε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα μελλοντική_αξία, θεωρείται ίσο με 0 (η μελλοντική αξία ενός δανείου, για παράδειγμα, είναι 0).

  • Τύπος    Προαιρετικό. Ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές.

Καθορίστε το όρισμα τύπος ίσο με

Αν οι πληρωμές καταβάλλονται

0 ή παράλειψη της τιμής

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Αν χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

0,12

Ετήσιο επιτόκιο

-100

Πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο

-1000

Παρούσα αξία

10000

Μελλοντική αξία

1

Η πληρωμή καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου (δείτε παραπάνω)

Τύπος

Περιγραφή

Τρέχον αποτέλεσμα

=NPER(A2/12; A3; A4; A5; 1)

Περίοδοι για την επένδυση με τους παραπάνω όρους

59,6738657

=NPER(A2/12; A3; A4; A5)

Περίοδοι για την επένδυση με τους παραπάνω όρους, αλλά με καταβολή των πληρωμών στην αρχή της περιόδου

60,0821229

=NPER(A2/12; A3; A4)

Περίοδοι για την επένδυση με τους παραπάνω όρους, αλλά με μηδενική μελλοντική αξία

-9,57859404

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×