Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Η συνάρτηση PMT, μία από τις οικονομικές συναρτήσεις, υπολογίζει την πληρωμή ενός δανείου με βάση σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο.

Εκπαιδευτής τύπων του Excel

Χρησιμοποιήστε τον Excel Formula Coach για να υπολογίσετε μια μηνιαία δόση δανείου. Ταυτόχρονα, θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PMT σε έναν τύπο.

Σύνταξη

PMT(επιτόκιο; αριθμός_περιόδων; παρούσα_αξία; [μελλοντική_αξία]; [τύπος])

Σημείωση: Για πληρέστερη περιγραφή των ορισμάτων της συνάρτησης PMT, ανατρέξτε στη συνάρτηση PV.

Η σύνταξη της συνάρτησης PMT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο του δανείου.

  • Αριθμός_περιόδων    Υποχρεωτικό. Το συνολικό πλήθος πληρωμών του δανείου.

  • Παρούσα_αξία    Υποχρεωτικό. Η παρούσα αξία ή το συνολικό ποσό που αντιπροσωπεύει την αξία σήμερα μιας σειράς μελλοντικών πληρωμών, γνωστό και ως αρχικό κεφάλαιο.

  • Μελλοντική_αξία    Προαιρετικό. Η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο μετρητών που θέλετε να έχετε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα μελλοντική_αξία, θεωρείται ίσο με 0 (μηδέν), δηλαδή η μελλοντική αξία ενός δανείου είναι 0.

  • Τύπος    Προαιρετικό. Ο αριθμός 0 (μηδέν) ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές.

Καθορίστε το όρισμα τύπος ίσο με

Αν οι πληρωμές καταβάλλονται

0 ή παράλειψη της τιμής

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Παρατηρήσεις

  • Το ποσό της δόσης που επιστρέφει η συνάρτηση PMT περιλαμβάνει το αρχικό κεφάλαιο και τον τόκο, αλλά όχι φόρους, εγγυήσεις ή τέλη που σχετίζονται μερικές φορές με δάνεια.

  • Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων επιτόκιο και αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε μηνιαίες δόσεις για τετραετές δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 12 τοις εκατό, χρησιμοποιήστε την τιμή 12%/12 για το όρισμα επιτόκιο και την τιμή 4*12 για το όρισμα αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε ετήσιες δόσεις για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιήστε 12% για το όρισμα επιτόκιο και 4 για το όρισμα αριθμός_περιόδων.

Συμβουλή    Για να βρείτε το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του δανείου, πολλαπλασιάστε την επιστρεφόμενη τιμή της συνάρτησης PMT με την τιμή του ορίσματος αριθμός_περιόδων.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

8%

Ετήσιο επιτόκιο

10

Αριθμός μηνιαίων πληρωμών

10.000 €

Ποσό δανείου

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PMT(A2/12;A3;A4)

Μηνιαία πληρωμή του δανείου με τους όρους που έχουν καθοριστεί ως ορίσματα στα κελιά A2:A4.

(1.037,03 €)

=PMT(A2/12;A3;A4;;1)

Μηνιαία πληρωμή για δάνειο σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθοριστεί ως ορίσματα στα κελιά A2:A4, με τη διαφορά ότι οι πληρωμές είναι απαιτητές στην αρχή της περιόδου.

(1.030,16 €)

Δεδομένα

Περιγραφή

6%

Ετήσιο επιτόκιο

18

Αριθμός μηνιαίων πληρωμών

50.000 €

Ποσό δανείου

Τύπος

Περιγραφή

Τρέχον αποτέλεσμα

PMT(A9/12;A10*12; 0;A11)

Ποσό που πρέπει να αποταμιεύετε κάθε μήνα για να έχετε 50.000 € στο τέλος των 18 ετών.

(129,08 €)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×